Ze zastupitelstva: lidovci prosadili projekt na park u skleníku, CZT bude dražší o 8 milionů

Poslední letošní jednání boskovického zastupitelstva proběhlo v úterý 8. prosince v zámeckém skleníku. Zúčastnilo se tentokrát všech 27 zastupitelů.

Dotační tituly

Zastupitelé schválili vyhlášení dotačních programů. Nejprve na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Rozděleno jim má být 400 tisíc korun.

Na dva samostatné dotační tituly bude pro příští rok nově rozdělena oblast kultury a volnočasových aktivit, do současnosti se jednalo o společný dotační titul. Kultura v samostatném programu obdrží 400 tisíc korun, volnočasové aktivity si rozdělí 700 tisíc. S novou podobou zastupitelé souhlasili.

Ve stejné výši jako vloni byl schválen dotační program pro sport. V této oblasti bude rozděleno přes 4,5 milionu korun.

Dotaci ve výši 7,5 milionu korun obdrží v příštím roce městská firma Služby Boskovice. Je to o skoro dva miliony méně než v předchozím roce. „Nejedná se jen o úsporná opatření, ale také o tlak na komerční aktivity Služeb,“ vysvětlil místostarosta Radek Mazáč (Sportovci). Služby se od příštího roku ujímají systému Centrálního zásobování teplem.

Prodloužena na rok 2021 byla dotace pro vzpěrače Petra Marečka. Ten vloni dostal od města na přípravu 100 tisíc korun na významné sportovní akce, mimo jiné na olympiádu v Tokiu. Místostarosta Radek Mazáč uvedl, že stále věří, že vzpěrač vysněného cíle dosáhne a díky posunu termínu na olympiádu pojede.

Rovněž u kulturních akcí, které kvůli koronakrizi nemohly letos proběhnout, zastupitelé souhlasili s tím, že se termín vyúčtování dotace posune až na konec roku 2021.

Zastupitelé prominuli spolku Drahanský sport team postih za pozdní vyúčtování dotace. Zpoždění bylo tak velké, že by klub musel vracet kompletní dotaci, zastupitelé se shodli, že postačí 15 procent.

Navýšení CTZ střed

Zastupitelé si vyslechli informace od Štěpána Bruse z firmy Mix Max Energetika o nutných vícepracích při stavbě nového okrsku centrálního zásobování teplem CZT Boskovice střed. Zvýšené náklady na realizaci díla byly podle města částečně způsobeny předem neočekávanými skutečnostmi a částečně chybami v projektu. Celkem se jedná o téměř 8 milionů korun, namísto plánovaných asi 25 milionů vyjde stavba na necelých 33 milionů.

Firma Mix Max Energetika pro město zpracovala také novou aktualizaci návratnosti investice do CTZ střed. „Nastaly obavy, jestli se tímto navýšením projekt nestane nevratným,“ uvedl Štěpán Brus. Hlavně díky úsporám na elektrické energii však podle něj nakonec bezpečně dojde k návratnosti investice do 10 let. Nárůst objemu vyrobené elektrické energie pro vlastní potřebu vystoupá městu z 30 procent na 50 procent.

Akce je financovaná z úvěru, takže ten bude navýšen z 25 milionů na 33 milionů, roční splátka se vyšplhá z 1,9 na 2,7 milionu korun.

Zastupitele za Piráty Radka Šamšulu zajímaly podrobnosti k některým vícepracem, kdy se ukázalo, že projekt nepočítal s některými skutečnostmi, které pak přinesly prodražení. „Myslím si, že projekt by měl prověřit nezávislý audit,“ vyjádřil se Radek Šamšula s tím, že takto vysoké navýšení nákladů takový audit vyžaduje, aby prokázal, zda pochybení byla opravdu na straně města, které má navýšení zaplatit.

Podle Štěpána Bruse mělo město velice málo času na přípravu projektu, aby ho stihlo do uzávěrky dotačního titulu. Podrobnější projekt a průzkumy by byly dražší a vyžádaly by si více času. Proto šlo město druhou cestou a projekt byl vypracován v levnější a rychlejší variantě s tím, že bude na základě skutečnosti postupně upravován.

„Otázka na tělo,“ reagoval Štěpán Brus na dotaz zastupitele Petra Axmana (ANO), jaká část víceprací jde za autory projektu jako jejich pochybení. A vysvětlil, že je to velmi malá část -- asi 150 tisíc korun.

Opoziční zastupitelka a senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) upozornila na špatně zajištěnou bezpečnost dětí při příchodu do školy na náměstí 9. května. Podle svých slov na to upozornila a firma na to dostatečně svižně nereagovala. „Děti musely chodit přes vozovku a nikoho to nezajímalo,“ uvedla Jaromíra Vítková. Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) to technicky nešlo vyřešit jinak.

Následně zastupitelé schvalovali ručení navýšeného úvěru Službám Boskovice. Piráti zopakovali požadavek na provedení auditu, místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že vzhledem k tomu, že projekt je financován z dotace, předpokládá se, že projde kontrolou poskytovatele dotace.

Nové auto pro OSPOD

Díky dotaci město pořídí nové vozidlo pro pracovníky sociálního odboru. Auto bude vyčleněno pro referenty OSPOD, tedy orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Oficiální podoba znaku

Město si nechá oficiálně zaregistrovat svůj městský znak. Zastupitelé souhlasili se spuštěním tohoto procesu, v rámci kterého znak Boskovicím posvětí speciální výbor Poslanecké sněmovny. Dodnes město používalo dvě verze znaku a oficiálně schválená nebyla ani jedna z nich.

Termíny jednání zastupitelstva

V prvním pololetí příštího roku bude zastupitelstvo jednat 16. února, 27. dubna a 22. června. Vzhledem k epidemické situaci bude možná výhodnější pořádat jednání v sokolovně, ale to bude ještě upřesněno.

Dotace pro sociální služby

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací na podporu sociálních služeb v roce 2021. Konkrétně necelých 32 tisíc pro Společnost Podané ruce, přes 650 tisíc pro Charitu, 60 tisíc pro Práh a necelých 44 tisíc pro Český červený kříž.

Poplatek za odpady

Poplatek za odpady bude v roce 2021 v Boskovicích činit 720 korun namísto dosavadních 690 korun. Občané zapojení do motivačního systému si poplatek budou moci snížit sbíráním takzvaných ekobodů. Bonusová hodnota jednoho bodu bude 10 korun slevy a bodů se teoreticky dá nasbírat až 30, což by znamenalo úsporu 300 korun za jednotlivce.

Celkové náklady se zpracováním odpadu vzrostly městu asi o milion korun. Zvedají se naopak příjmy za větší třídění, příští rok to bude asi o půl milionu korun. Místostarosta Lukáš Holík připomněl, že v Senátu je nyní novela zákona o odpadech, ale ještě není jasné, v jaké podobě bude schválen. Jisté ale je, náklady za nevytříděný odpad porostou. Příští rok bude zahájen také svoz nádob na tříděný odpad od domů; občané tyto nádoby dostanou díky dotaci, kterou město úspěšně získalo.

Opozičního zastupitele Karla Ošlejška (ČSSD) zajímalo, jestli by nebylo možné zjistit, zda by jiná firma nenabídla městu lepší cenu za likvidaci odpadu. Místostarosta Lukáš Holík odpověděl, že město chce soutěž na firmu vypsat v příštím roce.

Opoziční zastupitel za Piráty Radek Šamšula pochválil město za to, že jde cestou motivačního systému a upozornil pouze na to, že je škoda, že před některými domy leží pytle s odpadem i dva dny. „Mrzí mě, že se to stalo, není to problém systému, ale svozové firmy. Čekáme na vysvětlení firmy,“ reagoval místostarosta Lukáš Holík. Na další dotaz vedení města Radku Šamšulovi odpovědělo, že přislíbené kompostéry dostanou občané v červnu, kromě toho budou distribuovány i nádoby na bioodpad.

Dagmar Hamalová (KDU-ČSL) se ptala na podíl Služeb na vývozu odpadu. Místostarosta Lukáš Holík potvrdil, že Služby mohou v krizi objet problematická místa, kam se svozová firma nedostala. Dagmar Hamalová dále apelovala, aby docházelo k lepšímu předávání informací ohledně nepořádku okolo nádob na odpady ve městě.

S navýšením poplatků nesouhlasí ČSSD, za kterou to vyjádřil Petr Malach. Podle něj město výrazněji navyšovalo loni a nyní navyšuje znovu. Místostarosta Lukáš Holík reagoval, že navýšení se lidé mohou vyhnout právě tím, že budou třídit a sbírat ekobody.

Koaliční zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) naopak považuje zvýšení poplatku o 30 korun za směšné a souhlasil by i s vyšší částkou. Třídit by podle něj měli lidé z přesvědčení, i bez motivačního systému.

Majetkové záležitosti

Město prodá Povodí Moravy 86 m² pozemku u přehrady, kvůli zvýšení bezpečnosti. Na hranici požadovaného pozemku je umístěna brána do areálu vodního díla.

Stejně jako městská rada nesouhlasili ani zastupitelé s žádostí České pošty o odkup části městských pozemků mezi poštou a kostelíkem Všech svatých za účelem vybudování parkoviště. Jedná se o zelenou plochu směrem od dnešních parkovacích míst u depa směrem ke hřbitovní zdi.

Město také aktualizuje cenu, za kterou prodává podíly pozemků pod bytovými domy. Dosud to od roku 2001 bylo 150 korun za metr čtvereční, nyní to bude na základě znaleckých posudků 450 korun.

Vyhláška o poplatku ze vstupného

Opoziční Piráti navrhli zrušit vyhlášku o placení poplatku ze vstupného. Na základě té dnes poplatky reálně odvádějí školy, neziskové organizace a spolky, zatímco komerční akce soukromých promotérů, velké sportovní akce, reklamní akce a další výdělečné a pro město potenciálně zátěžové činnosti ve výčtu chybí, protože pro ně platí některá z výjimek. Zisk města z odvedených poplatků je minimální a navíc podle Pirátů penalizuje organizace, jež by primárně měly od poplatků být osvobozeny. Nejlepší řešení je podle nich vyhlášku úplně zrušit.

„Ti, kteří nemají zisky, platí, a ti, kteří zisky mají, neplatí,“ komentoval stav zastupitel Jiří Pevný. Pro zrušení vyhlášky hlasovat ale nechtěl, doporučil z ní spíše vypustit výjimku, na základě které neplatí poplatky komerční akce. Radek Šamšula z Pirátů řekl, že je lepší vyhlášku teď úplně zrušit a připravit zcela novou. Pro opravu vyhlášky se vyjádřil i zastupitel Pavel Vlach (TOP 09). Při hlasování se ukázalo, že koalice je v tomto pohledu jednotná a zrušení vyhlášky nepodpořila. Navíc se přidala i část opozice. Kromě tří Pirátů byli pro zrušení už jen zastupitelé Jan Machač (ODS), Hana Nedomová a Milan Janáč (oba ČSSD)

Rozpočtové opatření

Při schvalování posledního letošního rozpočtového opatření vedoucí finančního odboru Dana Baláčová uvedla, že na daňových příjmech město přijde o více než 20 milionů korun oproti původním předpokladům. Celkové příjmy města by letos nakonec měly činit přes 378 milionů korun, výdaje 350 milionů. Město tak letos ušetří přes 28 milionů korun a vzhledem k dalším předchozím úsporám má očekávaný stav financí na městských účtech na konci roku činit přes 40 milionů korun.

Rozpočet na rok 2021

Vedoucí finančního odboru Dana Baláčová představila návrh rozpočtu na rok 2021. Do příjmů byl zapracován výpadek přes 18 milionů za zrušení superhrubé mzdy. Pokud by sněmovnou prošlo i navýšení slevy na poplatníka, bude to pro Boskovice znamenat další výpadek přes 4 miliony korun. Podle Dany Baláčové se ale nepředpokládá, že by daňový balíček prošel parlamentem v této podobě.

Rozpočet je schodkový, výdaje převyšují příjmy o více než 50 milionů korun. Na konci roku 2021 by podle něj zůstala městu rezerva něco přes milion korun. Počítá se také se zahájením čerpání sjednaného úvěru. Starosta Jaroslav Dohnálek označil vzhledem k nejisté situaci návrh rozpočtu za kostru. „Smiřme se s tím, že rozpočtová opatření v průběhu roku budou asi výraznější, než byla,“ vyjádřil se starosta města.

První část debaty se týkala parku u zámeckého skleníku. Jak vysvětlil místostarosta Lukáš Holík, město nyní počítá s tím, že by v parku provedlo menší úpravy a teprve potom by připravovalo komplexní rekonstrukci. S tím nesouhlasili opoziční lidovci. „Park si zaslouží větší pozornost a péči. Nevidím, jako hospodárné, aby se koupil mobiliář, když není hotový projekt, potom by se mobiliář musel stěhovat někam jinam,” uvedla zastupitelka Jaromíra Vítková. Rovněž podle Dagmar Hamalové je nejdůležitější dokončit projekt, jinak se město připravuje o možnost získat na rekonstrukci dotace z běžících dotačních titulů. Lidovci proto navrhli aby se peníze na údržbu parku využily na vytvoření projektové dokumentace. Toto usnesení se jim podařilo prosadit, a to s podporou napříč politickým spektrem, když většina klubů nehlasovala jednotně. Lidovci pro svůj záměr získali část ODS, část ČSSD, část ANO, část Pirátů, část komunistů, oba Sportovce a Boskováka. Kompletně proti byla jen TOP 09.

Pirátskou zastupitelku Kristýnu Znamenáčkovou zajímal osud zeleně na Hybešově ulici a také podrobnosti k přípravě stavby knihovny. Starosta odpověděl, že knihovna bude do rozpočtu zařazena v případě, že se podaří sehnat dotaci ve výši asi 50 procent nákladů. Místostarosta Lukáš Holík k dotacím upřesnil, že se jedná o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Ta by však tvořila maximálně 20--30 procent nákladů. O dalších dotacích budou podle něj informace až v průběhu roku 2021.

Na Hybešově je schválený projekt, o keře se přijde, protože tam není jiný dispoziční prostor. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že nyní se město snaží najít možnost, aby nějaká zeleň na Hybešově byla. Dagmar Hamalová upozornila, že ve studii se zelení prakticky nepočítalo, a to je chyba. „Pokud řešíme tak významné dopravní stavby, neopomíjejme zeleň,“ dodala Dagmar Hamalová.

Piráta Jana Nádvorníka zajímalo, co bude s částkou, která zbude v participativním rozpočtu, pokud se bude realizovat jen jeden projekt, který byl ale odhadován na 180 tisíc – přičemž na participativní rozpočet bylo vyhrazeno 300 tisíc. Podle místostarosty Lukáše Holíka je stále možné, že by se zbylé finance použily na částečnou realizaci dalšího projektu v pořadí. Pokud ne, bude použití zbylé částky na další diskusi.

Podněty a připomínky zastupitelů

V tradičním závěrečném bodu připomněl zastupitel za KSČM Josef Opatřil svůj starší podnět na zpřístupnění podzámeckého parku, o kterém debatovali majitelé s městem. Nyní se ptal, jak tato věc pokračuje. „Se mnou o tom v minulých dvou letech nikdo nejednal,“ reagoval starosta. Dále Josef Opatřil navrhl, aby se uvážilo zřízení parku na Hybešově ulici, kde nakonec nebude stát sportovní hala. Starosta připomněl, že se jedná o pozemek kraje a nepředpokládá, že by s tím kraj souhlasil.

Jaromíra Vítková připomněla možnost získávání dotací na sport přes Sportovní agenturu a také posun v přípravě stavby kruhového objezdu na křižovatce pod Sebranicemi.

Zastupitel Milan Janáč (ČSSD) se zeptal na omezení průjezdnosti komunikace na Kamenici. Dále ho zajímalo případné zřízení jednosměrek v některých okrajových ulicích, aby se tam dalo více parkovat. Vedení města odpovědělo, že situace na Kamenici má být na návrh rady řešena dopravními značkami a nyní se tím zabývá dopravní odbor. Výsledek zatím není znám. Diskuse o jednosměrkách podle místostarosty Lukáše Holíka probíhá a nyní by se měla vybrat firma, která zjednosměrnění ulic navrhne -- nakonec se však částka v rozpočtu přesunula a nyní je otázka, jak bude příprava pokračovat.

Piráta Jana Nádvorníka zajímal stav architektonické soutěže na halu. Místostarosta Radek Mazáč odpověděl, že město obdrželo dva návrhy, jeden byl neúplný. Takže se jimi teď zabývá a výběrová komise zatím nezasedla. Cenu haly, která z návrhů vyplynula, místostarosta nesdělil, zveřejní ji rovněž až po vyhodnocení dalšího postupu.

Starosta Jaroslav Dohnálek se na závěr vyjádřil k návrhu Pirátů, aby městská rada zveřejňovala materiály do rady a podrobnější informace o diskusi. A připomněl, že ani v Praze, v Brně a na Jihomoravském kraji, kde Piráti vládnou v koalici, taková pravidla neplatí. „To, že to někde není, pro mě není důvod, aby to tady taky nebylo. Ten návrh byl míněn pozitivně,“ reagoval autor návrhu Jan Nádvorník. Neveřejné materiály a nedostatek informací o diskusi podle něj blokuje zájem lidí o rozhodování rady a dění ve městě.

další zpravodajství