Město slibovalo častější úklid ulic, zametá se ale stále stejně

Bývalý místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) v roce 2019 představil novou koncepci úklidu města, na kterou se vyčlenilo i více peněz v rozpočtu. Jenže velké plány vzaly po několika měsících za své a vše se potichu vrátilo k původnímu systému, i když radnice na svém webu tvrdí něco jiného.

Revizi systému úklidu začal Radek Mazáč řešit krátce po svém nástupu do vedení města. Už v únoru 2019 možné změny naznačoval boskovický starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) místo jeho kolegy, který na tiskové konference prakticky nechodil. V květnu Radek Mazáč pro Ohlasy změny více představil, následně v srpnu pak dostal velký prostor v radničním zpravodaji.), kde s ním vyšel na dvou stranách rozsáhlý rozhovor o tom, proč bylo nutné model úklidu města upravit.

„Díky své profesi a sportu jsem měl možnost procestovat mnoho zemí po celém světě. Mohl jsem tak srovnávat životní podmínky v mnoha městech s podmínkami v Boskovicích. Především v západní části Evropy je kladen velký důraz na prostředí, ve kterém lidé žijí a tráví většinu svého volného času. Občané měst si prostředí, ve kterém žijí, velmi váží a přistupují k němu odpovědně. Nová koncepce souvisí s našimi třemi základními prioritami, kterými jsou: čisté a uklizené město, bezpečné město, dobrá občanská vybavenost. Vzorem pro mě byla návštěva florbalových turnajů ve městech Hodonín a Dolní Bojanovice. Právě tato města mohou být příkladem, jak by měly vypadat ulice a chodníky ve městě,“ vysvětloval ve zpravodaji změnu tehdejší místostarosta.

Zastupitelé kvůli častějšímu úklidu v roce 2019 zvýšili rozpočet na tuto kapitolu ze tří milionů na částku 3,58 milionu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 se dokonce objevila částka 3,8 milionu. V červnu se pak ale částka snížila na 2,75 milionu, což se dalo v té době pochopit kvůli nutným úsporám v souvislosti s pandemií covidu, kdy se v rozpočtu škrtalo na více místech. Jenže peníze se pro letošní rok na původní úroveň už nevrátily. Částka se v únoru zvýšila jen kvůli vyšším nákladům na odklízení sněhu.

„Pravidelné strojní čištění komunikací v letních měsících se neosvědčilo. Na rozdíl od jara, kdy se odstraňují zbytky zimního posypu a od podzimu, kdy se odstraňuje spadané listí. V létě komunikace nebývají tolik znečištěné,“ uvedl nyní pro Ohlasy Pavel Musil, vedoucí odboru správy majetku na městském úřadě.

Ještě na konci roku 2019 starosta Dohnálek četnější úklid obhajoval slovy, že je podle něj důležitý i kvůli tomu, aby dobře fungovala kanalizace a zbytečně se nezanášela. „Občas nás někdo obviňuje, že uklízíme zbytečně. Nemyslím si to,“ vyjádřil se tehdy starosta.

Podle Pavla Musila ale za návratem k původnímu modelu, kdy se uklízelo jen na jaře a na podzim, byly mimo jiné právě stížnosti od lidí. „Stěžovali si, že musí přeparkovávat auta kvůli čištění a přitom jsou komunikace téměř čisté,“ sdělil. Stížnosti ale kolikrát bývají kvůli tomu, že je kvůli blokovému čištění v ulicích stanoven zákaz zastavení na řadu hodin, kdy se nic neděje.

Jeho slova potvrdil i současný místostarosta Petr Malach (ČSSD), který s jarní změnou boskovické koalice a odchodem Radka Mazáče z radnice dostal na starost právě úklid veřejných komunikací. „Když byli lidé v létě na dovolených, dostali třeba i pokutu. Proto se město rozhodlo občany dále netrápit a od velkého letního úklidu ustoupit. Ale i tak se v rámci letních dní uklízí vybraná místa více,“ přiblížil místostarosta.

Sama radnice má tak na webu zastaralé informace. V kolonce úklid města odkazuje na soubory, které byly vytvořeny v roce 2019 a píše se v nich o letním úklidu, který prosadil Radek Mazáč. „V letních měsících se neuklízí, viz info na stránkách města. Úklid by byl případně prováděn pouze operativně na základě neplánované potřeby,“ tvrdí bývalý místostarosta. V tabulce je ale pravidelný strojní letní úklid v celém městě skutečně napsán, a to u měsíců květen a září, operativní pak na červenec. To jsou stejné měsíce, o kterých se píše i v zápisu z rady před dvěma lety.

Radek Mazáč se vyjádřil, že se za něj v roce 2019 nastavila transparentní pravidla, která si každý občan může prostudovat a zjistit, kdy a jak často se jaká část města uklízí, třeba i právě okolí jeho bydliště. „Systém je funkční a platný,“ prohlásil exmístostarosta.

Na dotaz, jak je možné uklízet v tomto režimu i nyní, když jde na úklid méně peněz než právě v roce 2019 a naopak rostou náklady, odpověděl, že závisí na více proměnných. „Ty mají vliv na konečnou hodnotu rozpočtované částky za úklid,“ líčí. Například říká, že v létě se někde neuklízí, protože se ulice opravuje, a tak se ušetří, v zimě pro změnu záleží na tom, jak často je nutné zamést sníh. Městský úřad ústy Pavla Musila ovšem říká, že v roce 2019 bylo více peněz na úklid právě kvůli letnímu úklidu zavedenému Radkem Mazáčem, který se ovšem neosvědčil a úřad se proto vrátil k původnímu, levnějšímu systému.

Podle Pavla Musila je problém i u ručního zametání, kde také město může jen horko těžko dostát svým původním slibům. „Máme málo pracovníků určených na veřejně prospěšné práce, což je dáno nízkou nezaměstnaností. Poslední roky tu míváme dva pracovníky, někdy jen jednoho. V minulosti tu bývala pracovní četa zhruba čtyř pracovníků s jednou vedoucí, která jim organizovala práci a kontrolovala je,“ dodal. Podle rozpisu by tito pracovníci měli uklízet nepořádek ve městě každý všední den, vždy část města. Například ve čtvrtek mají na starosti celé sídliště Pod Oborou, okolí základní školy a také židovskou čtvrť. V příštím roce chce město přímo zaměstnat dva pracovníky na úklid, ale právě proto, že už nebude mít dva jiné právě v rámci veřejně prospěšných prací.

Na ručním úklidu města spolupracuje i jeden zaměstnanec společnosti SUEZ, která jinak zajišťuje strojní úklid. Podle zastaralého plánu ručního zametání má tento pracovník na starosti prakticky jen Masarykovo náměstí a ulici 17. listopadu. Pak už to jsou jen další frekventovaná místa, například park u nádraží, na Růžovém náměstí či u gymnázia.

V nedávné anketě týkající se veřejného prostoru, kterou organizovala opoziční Pirátská strana, zaznívaly i podněty k tomu, že jsou části města špatně uklízené. „Třeba na náměstí se opakoval argument, že jsou tam přeplněné odpadkové koše. A to souvisí s údržbou města. Lidem se nelíbí, že je někde nepořádek a kdyby to tam bylo častěji uklizené, asi by to uvítali,“ řekl v Ohlasech naživo Viktor Jurdič, který se na akci Týden veřejného prostoru podílel.

Místostarosta Malach v tuto chvíli žádnou další velkou změnu v úklidu ulic neplánuje. „Rezervy jsou vždy, ale úklid musí fungovat koncepčně a efektivně. To si myslím, že zatím probíhá. Navíc se spojila komunikace firem, které úklid provádí. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ poznamenal. Podle něj se možná některé myšlenky z koncepce Radka Mazáče vrátí. „Nahlížíme i do modelu, který navrhoval Radek Mazáč, ale nechceme, aby občané byli nějak výrazně omezováni v rámci úklidu města,“ dodal Petr Malach.

Po pár hodinách ale reagoval ještě jednou s vysvětlením, že si dohledal materiály, a svou odpověď upravil slovy, že „úklidy probíhají dle zrevidovaného modelu Radka Mazáče“. Z něj ale právě vypadl ten letní, o němž materiály na webu města jasně hovoří. „Žádný nový a starý systém neexistuje, jen v rámci koncepce Radka Mazáče došlo k úpravě starého materiálu a doplnění o nové ulice,“ uzavřel místostarosta s tím, že také on je případně připraven upravit stávající model a doplnit jej o nová místa v Boskovicích. Do třetice pak ještě napsal, že „Radek Mazáč pouze zrevidoval plán úklidů“, kdy se ulice změřily a některé nové doplnily.

další