Z radnice: hospodaření nemocnice, dokončení CPV, o hale v září

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci května. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference.

Dokončený amfiteátr u centra polytechnické výchovy
Dokončený amfiteátr u centra polytechnické výchovyfoto: Tomáš Trumpeš

Efektivní veřejná správa

Město Boskovice si podá žádost o dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Efektivní veřejná správa. Dotace by podle tajemníka Davida Škvařila měla směřovat do dvou oblastí – jednak na aktualizaci strategického plánu města z roku 2015 a dále na rozvoj komunikace s veřejností, zejména participace občanů. Strategický plán by měl získat přehlednější a čtivější podobu, která by byla představena také formou uživatelsky přístupné webové aplikace.

Celkové náklady projektu činí skoro 2,5 milionu korun, z evropských peněz je možné získat 85 procent, dalších 10 procent od státu. Náklady města by tak tvořily 122 tisíc korun.

Hospodaření nemocnice

Městská rada se seznámila s průběžnými výsledky hospodaření boskovické nemocnice za první čtvrtletí. Nemocnice skončila v zisku 779 tisíc korun. Na letošek je prognózován zisk přes 1 milion korun. Konečný výsledek hospodaření nemocnice za rok 2018 ještě není známý, protože podléhá auditu a schvalovat se bude až ke konci června. „Bude to kladný výsledek, ale jeho přesnou výši neznám,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Město letos plánuje nemocnici přispět částkou přibližně 30 milionů korun, loni to bylo více než 25 milionů korun.

Revize úklidu města

Vedení města se rozhodlo zrevidovat úklid komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Úklid provádí zčásti firma SUEZ, zčásti městské Služby a zčásti vlastní pracovníci města provádějící veřejně prospěšné práce. Objem úklidových prací roste s rozšiřováním města a kromě toho město bude uklízet častěji než dříve. Dochází proto k navýšení prostředků v rozpočtu o půl milionu korun, tedy přibližně ze 3 milionů korun na 3,5 milionu.

„Strojní úklid vozovek a místních komunikací byl v minulých letech prováděn na území celého města pouze v jarních měsících po skončení zimního období. V průběhu roku se operativně řešil úklid vozovek znečištěných například po přívalových deštích a v podzimním období, kdy se uklízela místa znečištěná spadaným listím. Nyní se kromě jarního úklidu bude provádět na celém území města úklid vozovek a chodníků pravidelně,“ doplnil později informace místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který má problematiku v gesci a tiskové konference se neúčastnil. Nově se budou uklízet i ulice v okrajových částech města, například Luční, Absolonova, Průmyslová nebo část ulice U Lomu.

Strojní úklid chodníků v letním období se prováděl průběžně, pouze však v centru města a na hlavních pěších trasách. Nově byly do pravidelného úklidu zařazeny i chodníky vedlejších ulic, například v sídlišti Na Vyhlídce, Pod Oborou, ulice Štefánikova, Nádražní, Chrudichromská, Průmyslová a další.

Vyvěšení moravské vlajky

Nová koalice rozhodla, že po celé funkční období bude vždy k příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje vyvěšována na radnici moravská vlajka. Za iniciativou stojí spolek Moravská národní obec a má připomenout výročí příchodu slovanských věrozvěstů a symbolizovat přihlášení se k odkazu našich předků, k moravské identitě, kultuře a historii území Moravy.

Zrušení opravy stupaček na Wolkerově

Letos se nakonec nebudou opravovat stupačky v městské bytovce na Wolkerově ulici. Městu se nadvakrát nepodařilo vysoutěžit firmu, která by opravu provedla. Na vině je podle starosty Dohnálka chybně stanovený rozpočet akce, který vzešel z cen v roce 2017. To je dnes již nereálné, cenová úroveň se výrazně změnila. Úředníci proto stanoví novou, reálnou částku na opravu, která se posune do roku 2020. Opravu je podle starosty nejpraktičtější provést na jaře, proto ji město odložilo až na další rok. V létě jsou lidé na dovolených a na podzim již hrozí kolize s topnou sezónou.

Osud učiliště na Havlíčkově

Bývalé učiliště Krasu na Havlíčkově ulici koupila před časem firma NWD Group. Ta nyní požádala město o možnost parkování před objektem. To bude podle starosty záležet na tom, zda se jim podaří v projektu dodržet všechny požadavky územního plánu. Podle informací z jednání chce firma objekt přebudovat na nájemní bytový dům.

Spor o cenu za teplo

Vedení města se dostalo do sporu s dosavadním provozovatelem systému centrálního zásobování teplem, firmou ZT Energy. Situaci popisujeme v samostatném textu.

Polytechnické centrum

Boskovicím do poslední květnové rady dorazila stále pouze první platba z dotace na polytechnické centrum. Město tedy staví ze svého, zatím podle starosty nemuselo sáhnout na připravený revolvingový úvěr. Do toho radnice řeší spor o krácení dotace, případně o špatně připravené výběrové řízení. Práce v centru polytechnické výchovy probíhají dle harmonogramu a od září by mělo žákům sloužit.

Zastupitelstvo ke knihovně a hale

Nejbližší červnové jednání boskovického zastupitelstva zatím nebude přijímat finální rozhodnutí o umístění sportovní haly, ani o výstavbě knihovny na ulici Kapitána Jaroše. V případě haly se vedení města podle starosty Jaroslava Dohnálka ještě více přiblížilo dohodě. Starosta zároveň nastínil další plánovaný postup. „Bude návrh koalice, bude k tomu seminář se všemi zastupiteli, tento návrh necháme veřejností proplout a rozhodnout by mělo zářijové zastupitelstvo,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. Přestože není k hale na červnové jednání zastupitelstva naplánován samostatný bod, plánuje zde s informacemi vystoupit místostarosta Radek Mazáč (Sportovci).

U knihovny se čeká na cenu, která vzejde od projektantů po dokončení projektové dokumentace. Pak bude debata pokračovat a teprve s touto cenou by projekt mělo podle starosty posvětit zastupitelstvo. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že zatím se město snaží co nejrychleji postupovat v přípravě nutné změny regulačního plánu.

další zpravodajství