Z radnice: Plán úprav zeleně či plán zimní údržby

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v půli prosince. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z tiskové konference, které se tentokrát účastnil jen starosta Jaroslav Dohnálek (ODS).

Lipová alej na ulici Svatopluka Čecha
Lipová alej na ulici Svatopluka Čechafoto: Tomáš Znamenáček

Skauti v Dvořáčkově mlýně

Městská rada schválila smlouvu o pronájmu Dvořáčkova mlýna v Červené zahradě skautům. Konkrétně se tedy jedná o dvě bývalé bytové jednotky; technické prostory mlýna jsou dnes po demontáži techniky ve stavu, kdy se zde lze pohybovat jen se zvýšenou opatrností a nejsou připraveny k využití. Skauti budou platit roční nájem 1 tisíc korun, ale byty si sami připraví k užívání. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je stanovena na jeden rok a může být použita nejdříve za dva roky, tři roky ve mlýně tak mají skauti jisté.

Projekt na úpravu Lidické

Projektovou dokumentaci na úpravu ulice Lidické zadalo vedení města k vypracování. Rekonstrukce by měla zahrnovat úpravu stávajících autobusových zastávek formou zálivů, v bezbariérové úpravy chodníků a přechodů pro chodce, v návrhu je také podélné parkování před domem zdraví Hippokrates a Vilou dentálního zdraví a úprava vjezdu do ulice Průchodní. Součástí navrhovaného řešení bude krátkodobé parkování u mateřské a základní školy.

Plánované akce v oblasti zeleně

Rada se zabývala plány odboru životního prostředí v oblasti zeleně. Tyto plány zahrnují posouzení zdravotního stavu stromů u kostela sv. Jakuba, případně jejich odstranění a návrh nové výsadby. Postupně dožívají břízy na sídlišti na ulici Otakara Kubína, mají být nahrazeny výsadbou javorů. Příští rok proběhne pravidelná údržba lip na Sokolské ulici, zatímco lipovou alej ke hřbitovu čeká posouzení celého stromořadí a následně provedení převážně zdravotních řezů a opravy vazeb korun. Na ulici Komenského budou na místo dvou stávajících trávníků založeny květnaté louky. Posouzení zdravotního stavu čeká také smrky u základní umělecké školy.

Z dotačních titulů město udržuje zeleň okolo cyklostezek, z dotací jsou hrazeny také práce jako zálivky, ožínání a opravy kotvení nových výsadeb v rámci podpory boje proti suchu. Dále město připravuje žádost o dotaci v novém titulu ministerstva životního prostředí na výsadbu stromů. Probíhá také pasportizace stromů ve městě.

Anketa o nejlepšího sportovce

Dalším ročníkem bude pokračovat anketa nejlepší sportovec, družstvo a trenér za rok 2019. Nominace navrhnou sportovní kluby, které působí v Boskovicích a vyvíjí pravidelnou činnost. Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 7. března na plese sportovců v sokolovně.

Plán zimní údržby

Město aktualizovalo plán zimní údržby komunikací a chodníků. Rozšiřuje se výčet silnic a chodníků, které nasmlouvaná firma uklízí. Kompletní plán údržby města je přístupný na městském webu.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka město také jedná s firmou o nákupu nových strojů, aby bylo možné udržovat i užší chodníky, na které se ty stávající nedostanou. „Nechceme zbytečně utrácet. Pokud bude mírná zima a peníze zbudou, dá se letní údržba a zametání dělat v tom rozsahu jako letos v létě,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek. Pokud by byla zima náročná, letní úklidy se částečně omezí. Dobrý úklid města je však podle starosty důležitý také kvůli tomu, aby dobře fungovala kanalizace a zbytečně se nezanášela. „Občas nás někdo obviňuje, že uklízíme zbytečně. Nemyslím si to,“ vyjádřil se starosta. Tiskový mluvčí Jaroslav Parma doplnil informace z majetkového odboru, že zimní údržba má zajišťovat zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací způsobených povětrnostními podmínkami. „Občas mají lidé představu, že uklidíme úplně nasucho, ale to není možné,“ uvedl Jaroslav Parma.

Boskovické běhy 2020

V pravidelném termínu 1. května proběhne 11. ročník Boskovických běhů. registrace běžců probíhá už od prosince, aktuálně je přihlášeno už asi 150 lidí. Cena registrace se postupně zvedá, nejlevnější je ještě do konce ledna. Pro letošní ročník připravili pořadatelé na novinku – poradenství Jak se připravit na Boskovické běhy. Radit bude na Facebooku fyzioterapeutka Veronika Pechová.

Koncepce KZMB

Vedení města stále nemá k dispozici koncepci Kulturních zařízení města Boskovice (KZMB). Z té by mělo mimo jiné vyplynout, jakým způsobem bude probíhat provoz a propojení akcí v sokolovně s restaurací. Její provoz nedávno znovu vysoutěžil pivovar Litovel. „Ten koncepční materiál stále nemáme, půl roku ho postrádáme. Nějaké teze se daly, ty jsme odmítli a vrátili k přepracování. Já osobně na ten materiál netrpělivě čekám,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Městská rada se podle něj aktuálně seznámila také s tím, jak jsou nastaveny pronájmy prostor, které KZMB provozují.

Neznámá cena tepla z CZT

Zatímco loni v prosinci se radní krátce před Vánoci mimořádně scházeli kvůli ceně tepla v rámci centrálního zásobování teplem, pro letošní rok zatím předběžnou cenu neznají. Firma ZT Energy, která bude příští rok naposledy provozovat celou soustavu, doposud nepředložila radnici předběžnou kalkulaci ceny tepla pro rok 2020. Letošní se pohybuje v průměru na částce 652 korun za gigajoul. Až soustavu kotelen převezmou Služby Boskovice, měla by cena klesnout pod hranici 600 korun za stejné množství odebraného tepla.

další zpravodajství