Z radnice: Od programového prohlášení po úklid chodníků

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci února. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města.

Městský bytový dům na Wolkerově ulici dostal nedávno nový vzhled, nyní město přistoupí k opravě stupaček a elektroinstalace
Městský bytový dům na Wolkerově ulici dostal nedávno nový vzhled, nyní město přistoupí k opravě stupaček a elektroinstalacefoto: Tomáš Trumpeš

Programové prohlášení

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarosta Lukáš Holík (ANO) na tiskové konferenci nejprve představili programové prohlášení městské rady, kterou tvoří koalice ODS + ANO + Sportovci + TOP 09 + Boskováci. „Není tam nic světoborného ani nic objevného, ale jsou tam sesumírované základní teze – to, co bychom v tomto volebním období chtěli a rádi řešili,“ uvedl materiál starosta Jaroslav Dohnálek.

Ten reagoval také na dotazy týkající se formulací ohledně dvou klíčových plánovaných staveb – knihovny a sportovní haly. U knihovny totiž programové prohlášení hovoří o tom, že rada „hodlá zahájit její výstavbu“, zatímco u sportovní haly si vedení města klade cíl „vytvořit zadání pro stavbu“. Podle starosty to ovšem neznamená, že by se hala v tomto volebním období nezačala stavět. „Vybudovat chceme pokud možno oboje,“ uvedl starosta s tím, že v obou případech bude záležet, jak se bude příprava staveb vyvíjet a není potřeba slovíčkařit ohledně toho, jak je co v programu napsané.

Do programového prohlášení rada podle starosta dala jen to nejdůležitější a zvolila stručnou formu. Konkrétní věci se pak každý rok projeví v rozpočtu a v rozpočtových opatřeních.

Studie na Červenou zahradu

Diskutována byla i otázka urbanistické studie na areál Červené zahrady. Za minulého vedení vzniklo studií hned několik. Cílem současného vedení města je vykoupit zbývající pozemky a areál připravit na léta dalšího rozvoje. Podle místostarosty Lukáše Holíka je třeba se znovu pořádně zamyslet nad tím, co všechno v Červené zahradě chceme a znovu vše prodiskutovat se sportovci. „V takové diskusi se musíme zamyslet nad tím, jestli takové zadání, jaké bylo dáno minule, je dostačující,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že je třeba nejdříve řešit dopravní napojení areálu.

Úprava křižovatek

Vedení města počítá s úpravou křižovatek na ulicích Hybešova, Sokolská, Havlíčkova, Nádražní. Většinou se jedná sice o krajské komunikace, ale podle starosty je jasné, že hlavní zátěž musí nést město. V případě, že se jedná o úpravu v takzvaném intravilánu, tedy na zastavěném území obce, kraj je ochoten plánované úpravy podpořit a maximálně na ně i zčásti přispět. První by měla přijít na řadu křižovatka u pošty, o jejíž úpravě se mluví už řadu let.

Úvěrový rámec

Město má již podepsán úvěrový rámec, který mu umožňuje čerpat úvěr 120 milionů korun na investiční akce. Konkrétně není nijak specifikováno, na které konkrétní investice může město finance použít. „Není reálné mluvit o červnu, ale čistě teoreticky můžeme od června začít, protože máme 120 milionů k dispozici. Ale musíme vše projednat, předložit a odsouhlasit. A když to bude reálné, tak se do čehokoliv rozumného pustit,“ vyjádřil se starosta města.

Konec jednatele nemocnice

Na tiskové konferenci se starosta Jaroslav Dohnálek vyjádřil rovněž ke konci jednatele nemocnice Miloše Janečka, kterého dočasně nahradí dosavadní náměstek Dan Štěpánský, poté bude vyhlášeno výběrového řízení. O situaci jsme informovali v samostatném článku.

Výsledky policie

Rada se zabývala také zprávami o činnosti městské i státní policie v Boskovicích za loňský rok. Vedení města klade podle starosty největší důraz na pořádkovou službu a bezpečnost v ulicích, kde je stále co zlepšovat. „Je to otázka subjektivního pocitu. Objektivní zjištění a statistiky neříkají, že by se bezpečnostní situace zhoršila,“ uvedl Jaroslav Dohnálek. Problém představují především páteční noci a určité lokality. Dále vedení města řešilo s policií drogovou problematiku.

Otevírá se rovněž otázka potřeby nové služebny pro městskou policii, která sídlí v nevyhovujících prostorách. Momentálně ale záleží i na tom, jak dopadnou jednání s krajem o převodech pozemků či nemovitostí.

Kulturní komise

Městská rada zřídila komisi pro kulturu. Má jedenáct členů a usednou v ní Radek Pernica, Oldřich Brzobohatý, Stanislava Matušková, Libor Dvořáček, Lukáš Holík, Radek Sušil, Ivo Legner, Kristýna Znamenáčková, Dagmar Hamalová, Igor Láník a Alois Kolář. Stálým hostem komise má být ještě Ondřej Dostál. Tajemníkem komise bude ředitel KZMB Oldřich Kovář.

Oprava stupaček na Wolkerově

Městský bytový dům na Wolkerově ulici dostal nedávno nový vzhled, nyní město přistoupí k opravě stupaček a elektroinstalace. Nejprve se budou řešit právě stupačky, protože jsou zde problémy s odtokem kanalizace a dochází k havarijním stavům. V rozpočtu je na tuto akci vyčleněna částka 1,6 milionu korun. Oprava elektroinstalace by měla navázat příští rok.

Opravy chodníků

Zatím není určena, jaké velkoplošné opravy chodníků budou provedeny. Odbor správy majetku s investičním odborem mají za úkol lokality vytipovat, rada by je měla odsouhlasit během března.

Kácení na Vinohrádkách

Celkem 26 stromů bude pokáceno na Vinohrádkách vpravo od silnice při výjezdu z města směrem na Brno. Jedná se o topoly, jasany a javory. Podle Lukáše Holíka je kácení je nutné z důvodu špatného zdravotního stavu stromů a zajištění bezpečnosti silnice.

Rekonstrukce letního kina

Do konce března má být podle Lukáše Holíka definitivně jasno, jestli ministerstvo životního prostředí povolí skácení stromů za projekční plochou letního kina, a tím pádem bude možné ještě letos zahájit další etapu rekonstrukce. Negativní stanovisko vedení města na základě probíhajících jednání neočekává.

V rámci další etapy má být postavena právě za projekční plochou budova se zázemím pro účinkující. Stavba má přijít na 12 milionů korun. Vizualizaci, která by ukazovala, jak bude nová budova vypadat, město nemá. Existuje pouze stará studie, která však podle vedoucího investičního odboru Petra Zouhara dostála takových změn, že ji již nelze prezentovat jako aktuální.

Nové vedení města podle vyjádření Lukáše Holíka nediskutuje o tom, že by se obnovila myšlenka na vybudování lezecké stěny na zadní straně projekční plochy.

Osadní dům v Hrádkově

Vedení města uvedlo na pravou míru nepravdivé informace, které zazněly na jednání zastupitelstva od radního Vladimíra Ochmanského (ODS), totiž že projekt na rekonstrukci osadního domu v Hrádkově byl naplánován zčásti na pozemku, které nepatří městu. „Projekt byl prezentován na radě města, ze strany radních došlo k nepochopení a k domněnce, že projekt je zčásti projektován na pozemku, který není města, což není pravda,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Holík. Problém je v tom, že se stavbou nesouhlasí majitel sousedního pozemku, který je účastníkem řízení.

Úprava vnitrobloku Růžového náměstí

Oprava vnitrobloku na Růžovém náměstí se bude týkat prostoru za Komerční bankou a za Artronem. V minulosti odtud odtékala voda prolukou, která však byla nedávno zastavěna, a nyní voda teče do sklepů. Pozemek patří městu, bude odkanalizován a zadlážděn.

Bývalá objížďka a chodníky na Gagarinově

Na zastupitelstvu se diskutoval stav bývalé objížďky ulice Dukelská a také stav chodníků na ulici Gagarinově a Ludvíka Vojtěcha, které byly objížďkou narušeny. Podle starosty Jaroslava Dohnálka majetkový odbor předloží vedení města zprávu o tom, jak místo vypadá a co je zde potřeba řešit. Rada by to měla řešit v nejbližší době a k nápravě by mělo dojít ještě letos. Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že bude mít setkání s občany přímo na místě.

Oprava školičky

Probíhá rovněž diskuse o opravě školičky u lázní, kde mimo jiné sídlí TJ Rytmus. Osud budovy ovšem také zčásti závisí na tom, jak dopadnou jednání s krajem a kde bude stát sportovní hala. Město jedná s TJ Rytmus. „Kdyby se zde stavěla hala, celý tento prostor bude předělán a rekonstruován,“ vyjádřil se starosta Dohnálek. Podle toho se rozhodne i o rozsahu a typu opravy budovy. Počítá se i s opravou chodníku.

Zimní údržba

Vedení města vyjádřilo spokojenost s tím, jak letos probíhala údržba chodníků během zimních měsíců. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se situace zlepšila oproti období, kdy byl v minulosti ve vedení města. „Neberu jedno kalamitní pondělí, samozřejmě nejde uklidit naráz celé Boskovice,“ uvedl starosta. Také nové vedení města podle něj uvažuje o tom, že by v budoucnu nechala chodníky uklízet kompletně, bez vynechávání některých lokalit. Nyní se vyčíslují náklady pro tuto možnost. Stejně tak se uvažuje o změně v letním čištění, návrhem se bude rada zabývat během příštích měsíců. Městské Služby by se na novém modelu měly podílet, ale neplánuje se kompletní převzetí úklidových prací pod městskou organizaci.

Změna regulačního plánu MPZ

Na základě plánovaných staveb haly a knihovny na Sušilově a na ulici Kapitána Jaruše se připravuje změna regulačního plánu městské památkové zóny. Změna se má na Sušilově ulici týkat povoleného procenta zastavěnosti. Na ulici Kapitána Jaroše se jedná o použití plechové fasády na budově a také o úpravu související s vybudováním parkoviště pod budovou ZZN, kde regulační plán počítal se stavbou další budovy. Neplánuje se prolomení výškového limitu stavby.

Jednání ke Spojce

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že proběhlo jednání vedení města na Jihomoravském kraji kvůli Boskovické spojce. Další jednání budou pokračovat se SŽDC o přemístění nákladového nádraží a výstavbě parkování. Starosta zopakoval, že pro něj není přijatelné, aby město budovalo parkovací kapacity na vlastní náklady.

Podle vyjádření starosty zástupci Jihomoravského kraje dali městu jasně najevo, že nevidí prostor pro debatu nad výraznými změnami projektu, například vybudování mimoúrovňového křížení na přejezdu u Slavie. „U jednání jsem necítil, že by byla ze strany Jihomoravského kraje chuť toto řešit,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství