Z radnice: Opravy chodníků, nové separační stanoviště, audity CZT a nemocnice

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedáních městské rady na konci března a v polovině dubna. Obvyklé tiskové konference se kvůli protiepidemickým opatřením nekonaly, vyjádření politiků jsme proto získali pouze korespondenčně. A také vzhledem k politickému dění na radnici tentokrát spojujeme informace ze dvou jednání, která byla zároveň posledními jednáními dosavadní městské rady.

Nové separační stanoviště pro kontejnery na odpad postaví město na náměstí 9. května
Nové separační stanoviště pro kontejnery na odpad postaví město na náměstí 9. květnafoto: Tomáš Trumpeš

Epidemická situace

Podle vyjádření starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) z minulého týdne se epidemická situace v Boskovicích uklidňuje a v nemocnici na standardních pokojích covidového oddělení ubývá pacientů. Pořád ještě jsou hodně vytížená lůžka na odděleních intenzivní péče. „Na úřadě je situace stabilní a myslím si, že podle informací pana ředitele školy i ve školách,“ informoval starosta. Žádné vážnější situace podle něj neřešila v souvislosti s porušováním platných opatření ani městská policie. „Nic významného, většinu věcí řešila domluvou, nějaké kumulace lidí proběhly, ale nebylo to nic závažného,“ uvedl Jaroslav Dohnálek.

Respirátory starším 65 let

Na základě rozhodnutí rady může každý občan ve věku minimálně 65 let dostat od města 5 kusů respirátorů, které splňují všechny vládou stanovené požadavky. Nárok má tedy každý, kdo v letošním roce dosáhne 65 let věku a více. Zájemci si mohou respirátory vyzvednout v sokolovně, vchod dvorem, tento týden v pracovní dny od 9 do 11 a od 15 do 18 hodin, od příštího týdne v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin. Respirátory mohou seniorům vyzvednout i jiné osoby, které budou o seniorovi znát základní údaje – jméno a bydliště.

Parkování na Krátké

K trvalé změně parkování dochází na ulici Krátké. Dříve bylo omezeno parkování na pravé straně při pohledu od Lidické ve čtvrtek od 6 do 12 hodin kvůli svozu komunálního odpadu. Vozidla parkovala střídavě po obou stranách komunikace, což ztěžovalo průjezd ulicí a paradoxně snižovalo počet parkovacích míst. „Také se občas stává, že někdo zapomene vozidlo odstranit nebo přeparkovat v době svozu odpadů,“ popsala boskovická radnice ve vysvětlení, kterým zdůvodnila ponechat trvale parkování jen na levé straně ulice.

Velkoplošné opravy chodníků

Městská rada vybrala dodavatele velkoplošných oprav chodníků v letošním roce. V letošním roce by měly proběhnout tyto opravy: dokončení ulice Ludvíka Vojtěcha, levá strana ulice Bedřicha Smetany při pohledu od Sokolské a chodníky v areálu Městské správy sociálních služeb na ulici Sadová. Velkoplošné opravy chodníků spočívají zejména v odstranění stávajícího povrchu včetně obrubníků a podkladní vrstvy do 10 centimetrů, zřízení nové podkladní vrstvy štěrku, osazení nových obrubníků a položení nové zámkové dlažby.

Zápis do MŠ

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v boskovické mateřské škole pro příští školní rok bude probíhat od 2. do 16. května. Zápis bude probíhat distančně, žádosti mohou zákonní zástupci dětí doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobním podáním na odloučených pracovištích mateřské školy do schránky u vchodu do budovy. Povinnost plnit předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31. srpna pěti let.

PinCity a participativní rozpočet

Městská rada schválila další postup pro fungování webové platformy PinCity a letošní ročník participativního rozpočtu. Plánuje se vylepšení webu, přihlašování projektů do soutěže se otevře prvního května. Tématu se budeme věnovat v samostatném textu.

Audit nemocnice

Město už má k dispozici audit nemocnice, který zpracovala firma Deloitte Advisory. Výsledky odprezentovala radním, nyní proběhne prezentace na zastupitelstvu 27. dubna a poté bude zveřejněn na webových stránkách města. Audit nemocnice má městu sloužit jako podklad při jednáních s Jihomoravským krajem, který zvažuje začlenění boskovické nemocnice do nové velké organizace, která by zaštiťovala provoz menších nemocnic v celém kraji. Podle starosty Jaroslava Dohnálka audit přináší doporučení, která vedení města bere na vědomí a teď bude potřeba se situací něco dál dělat. „S krajem začneme jednat, až se s auditem seznámí zastupitelé. Zatím jsme se bavili spíše obecně, po auditu mohou následovat debaty o konkrétních věcech,“ uvedl prozatím starosta.

Kotelny v CZT

Od letošního roku město převzalo provozování systému centrálního zásobování teplem a v městských Službách už loni proto vzniklo nové středisko teplo a energetika. Služby tak převzaly pět kotelen, s výjimkou jediné je vybavení staré deset až patnáct let. Už letos proto město poskytne Službám jednorázovou dotaci 2 miliony korun na dva nové kotle a práce související s jejich uvedením do provozu. Podle starosty město s investicí počítalo. „Proto jsou také v rozpočtu města na letošní rok na to připraveny peníze. Systém odpovídá svému stáří, ale je funkční a my ho teď ještě vylepšíme. Osobně si myslím, že stav systému CZT je dobrý,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Svazek vodovodů a kanalizací

Boskovičtí radní se seznámili také s vyhodnocením Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí na okrese Blansko za rok 2020. A také s podrobnostmi k ceně vody, kterou Svazek na konci listopadu stanovil takto: vodné 54,01 korun, stočné 52,85 korun, celkem 106,86 korun. „Výši ceny ovlivňují dotace, které se čerpají. Cena vodného a stočného musí také odpovídat tomu, co předepisuje ministerstvo zemědělství. Cenu jsme na Svazku dlouho diskutovali,“ uvedl starosta Jaroslav s tím, že se se závěry a vysvětlením Svazku ztotožňuje.

Během roku 2020 byly připravovány tyto stavby v Boskovicích: intenzifikace čistírny odpadních vod, která se plánuje na příští rok, dále již pro letošek rekonstrukce vodovodu Na Skalce, vodovodu i kanalizace na Hybešově, oprava vodovodu a rozšíření splaškové kanalizace v Podhradí. Probíhá třetí etapa oprav na Milánovech a v Podlesí. Aktuální stav takzvané plusovosti, tedy možnosti čerpání peněz, činil pro Boskovice ve Svazku ke konci roku pro rok 2020 necelých 20 milionů korun.

Podle starosty město uvažuje o tom, že na intenzifikaci čistírny odpadních vod využije i finance ze sjednaného úvěru. Zatím není jasné, kolik bude stavba stát, kolik bude činit dotace, se kterou město počítá, a kolik po využití zmíněné plusovosti ještě zbyde doplatit z prostředků města. „Bude záležet na tom, jaké se vysoutěží podmínky a ceny. Soutěží a výběrem dodavatele, kde je jedním z kritérií i cena, by se mělo zabývat příští jednání předsednictva Svazku,“ doplnil Jaroslav Dohnálek.

Separační stanoviště na náměstí 9. května

Nové separační stanoviště pro kontejnery na odpad postaví město na náměstí 9. května. Stavba přijde na více než 630 tisíc korun a podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) bude řešena stejným způsobem jako separační stanoviště na ulici Bílkově. „Konstrukce – tedy vzhled – bude stejný. Umístění bude více do vnitrobloku než nyní. Celou akci jsme diskutovali a rozebírali možnosti s občany bydlícími v místě,“ popsal Lukáš Holík.

Dotace na památky

Boskovice každoročně podávají žádost o účelovou dotaci ze státního rozpočtu z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pro rok 2021 byla pro město stanovena maximální finanční kvóta ve výši 775 tisíc korun, což je o něco více než loni. Město k této částce přidá 103 tisíc z vlastního rozpočtu. Komise pro městskou památkovou zónu doporučila z dotace financovat tři obnovy kulturních památek, rada ukládá materiál předložit ke schválení zastupitelstvu.

Podporu mají získat židovský dům s rituální lázní U Templu na obnovu fasády (345 tisíc od ministerstva kultury a 70 tisíc od města), hrad Boskovice na restaurování dřevěného rumpálu u studny v areálu zříceniny (266 tisíc od ministerstva) a dům v židovské čtvrti U Vážné studny 613 na opravu fasády (164 tisíc od ministerstva a 33 tisíc od města).

Rada se zabývala také dotačním programem na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou. Pro ten je v rozpočtu vyhrazeno 400 tisíc, přihlásili se ale jen tři uchazeči s požadavky celkem za 300 tisíc. Komise navíc doporučila vyhovět pouze dvěma, po sto tisících by měl dostat dům na Masarykově náměstí 39/1 na výměnu okem a firma Kindermann na opravu střechy bytového domu na Bílkově ulici 11. Radní doporučují zastupitelstvu schválit i 100 tisíc pro třetího žadatele – tedy 100 tisíc pro Vyšší odbornou školu a střední školu Boskovice na opravu oken budovy na Komenského ulici. Konkrétní podoba opravy oken byla už dříve předmětem kritiky památkové komise; škola argumentovala tím, že navazuje na předchozí opravy a nadále už musí postupovat jednotně.

Dotace pro festival Boskovice

Pražský spolek Unijazz plánuje na 8.–11. července již 29. ročník festivalu Boskovice. Uskutečnění akce bude odvislé od aktuální epidemické situace a platných opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. Rada doporučila zastupitelstvu schválit Unijazzu na festival dotaci 200 tisíc korun, s částkou počítá letošní rozpočet.

Pracovní skupina k hale

Na konci března proběhlo také první setkání pracovní skupiny ke sportovní hale. Starosta Jaroslav Dohnálek se podle svého vyjádření jednání účastnil, ačkoliv není oficiálně členem skupiny. Jednání podle něj bylo pracovní a konstruktivní s jistými překvapeními od sdružení SRAB. Spolek za rozvoj architektury Boskovic zde představil vlastní návrh na řešení celého areálu.

Bourání Velenu

Nejspíš až po prázdninách se nakonec bude bourat hotel Velen. Momentálně se podle starosty bude na tuto akci vypisovat výběrové řízení a cena se bude stanovovat až po jeho ukončení na základě toho, která firma vyhraje. V rozpočtu se počítá s částkou přesahující šest milionů korun. „Ale předpokládám, že bourání nebudeme dělat přes léto, abychom neobtěžovali návštěvníky koupaliště a podobně. Mělo by se s tím začít někdy v měsíci září,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek.

Pozemky na Hybešově

Město pokračuje také v jednáních o osudu pozemků u školy na Hybešově ulici, kde měla stát sportovní hala, než zastupitelé rozhodli o opětovném přesunu jejího umístění do Červené zahrady. Pozemky město od kraje získalo, ovšem právě s podmínkou, že zde halu postaví. Nyní tak není jasné, jaký bude jejich další osud a co by zde mohlo do budoucna vzniknout. „V tuto chvíli nějaká jednání probíhají, ale nějak významně nepokročila,“ popsal boskovický starosta.

Audit CZT střed

Hotový už je také audit stavby CZT střed, kde došlo ke značnému prodražení. Audit byl městu předán na konci minulého týdne, nyní se s ním seznamuje vedení města. „Informace o auditu budou mít k dispozici zastupitelé na jednání 27. dubna,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství