Očekávaná témata roku 2021

Asi málokterý rok ukázal tak jasně jako ten loňský, jak omezená je naše možnost odhadovat, co nám příští měsíce přinesou, co bude jejich hlavními událostmi a dominantním tématem. Přesto jsou tu pořád témata, u kterých lze aspoň do jisté míry předpokládat, že bude důležité je v následujícím roce sledovat a budou budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Proto i letos na začátku roku takový přehled přinášíme a spojujeme ho s otázkami, které nad tématy vyvstávají.

Pandemie koronaviru

Hlavní téma roku se nám asi od toho loňského jen těžko změní. Pandemie koronaviru nejspíš zcela nevymizí a i kdyby se to podařilo, rozhodně nezmizí následky, které napáchala nejen v ekonomice, ale i v mnoha dalších segmentech společnosti. Ve značné míře ovlivňuje a bude ovlivňovat dění i na regionální úrovni.

Podaří se dostat pandemii pod kontrolu během prvních měsíců roku 2021? Dorazí i na Boskovicko dostatečný počet vakcín? Zvládne nemocnice další vlnu pacientů, která se právě zvedá? Podaří se chránit nejohroženější skupiny obyvatel? A jaké dopady bude mít pandemie na město? Jak ekonomické škody ovlivní daňovou výtěžnost a následně zasáhnou daňové příjmy městského, ale i krajského rozpočtu? Budou se muset škrtat naplánované investice?

Sněmovní volby

Hlavní politickou událostí roku v České republice by měly být volby do Poslanecké sněmovny, které prezident Miloš Zeman již s předstihem vyhlásil na 8. a 9. října. Čeká nás jistě dramatický politický rok a těžko předvídatelný výsledek voleb, který může do značné míry přeskládat politickou sílu jednotlivých stran a hnutí. A to se může promítnout i na regionální úrovni. Komunální volby jsou hned v následujícím roce a silná celostátní značka v nich má svůj význam.

Jak proběhne kampaň do sněmovních voleb na Boskovicku a co prozradí místní výsledky celostátních voleb o podpoře jednotlivých stran? Budou se regionální politici ucházet o mandáty poslanců? Získá někdo z nich volitelnou pozici na kandidátce a bude mít Boskovicko po dlouhé době svého poslance či poslankyni? Kdo bude vítěz a kdo poražený?

Problémová stavba CZT Boskovice střed

Na konci roku 2020 vyšlo najevo, že investice do nového okrsku centrálního zásobování teplem přijde Boskovice docela draho. Rozhodně finančně, neboť místo naplánovaných 25 milionů bude stát 33 milionů korun. Kromě toho se během stavby ukázalo, že hlavnímu dodavateli hrozí insolvence, a aby toho nebylo málo, nařčení ze střetu zájmů čelí kvůli zakázce boskovický místostarosta Radek Mazáč (Sportovci).

Prověří výrazné navýšení peněz za vybudování CZT Boskovice střed nezávislý audit? Dokáže se na pořízení auditu shodnout opozice s koalicí, respektive najde se napoloviční počet zastupitelů, kteří by ho podpořili? Nebo audit objednají městské Služby, které byly investorem stavby? Budou vyvráceny pochybnosti, že navýšení nákladů je následkem chyb v projektu a v přípravě stavby? A kolik bude nutné politicky zaplatit za nedůvěru a pochybnosti ohledně celého počinu? Ustojí situaci místostarosta Mazáč a celá boskovická koalice?

Konkurz na ředitele KZMB

Po dvou desetiletích má letos skončit v pozici ředitele Kulturních zařízení města Boskovice (KZMB) Oldřich Kovář, který odchází do důchodu. Radnice deklarovala, že konkurz by měl proběhnout hned v předjaří. Po debatách ohledně koncepce městské kulturní organizace je pravděpodobné, že změna na ředitelském postu bude pro město impulsem k diskusi o větších změnách.

Jak velký bude o konkurz zájem? Kdo stane nově v čele KZMB a nahradí dlouholetého a vůbec prvního ředitele? Jaká bude koncepce vítěze? Začne docházet k razantnějším změnám v městské kulturní organizaci?

Soutěž na zpracovatele odpadů

Další očekávaný konkurz se netýká personálií, ale firmy, která pro město zajišťuje svoz a likvidaci odpadů. Aktuálně je to už necelých dvacet let firma Suez, ale vedení města oznámilo, že v letošním roce vyhlásí na tuto službu nové výběrové řízení.

Zůstane Suez v Boskovicích, nebo ji vystřídá jiná firma? Najde se konkurence a další zájemci o provozování této služby?

Hala a knihovna

U dvou velkých a dlouho diskutovaných boskovických investic – knihovny a sportovní haly – ani v letošním roce neočekáváme zásadní posun vpřed. Tedy že by se některá z budov začala stavět. Přesto bude jistě zajímavé a důležité sledovat, jestli a jak se přípravu staveb daří posouvat dopředu.

Dostane se knihovna zdárně do fáze vyřízeného stavebního povolení? Objeví se dotační tituly a možnosti, které by daly naději, že se stávající vedení města do stavby pustí? Podaří se po dvou neúspěšných soutěžích najít cestu ke kvalitnímu architektonickému návrhu sportovní haly? Najde se shoda na zadání, které bude umožňovat finančně realistické řešení, a přitom bude obsah haly pořád dávat smysl?

Dopravní projekty

Další důležitou položkou v investičních plánech Boskovic jsou dopravní stavby. Konkrétně rekonstrukce Hybešovy ulice, příprava kruhového objezdu u pošty, oprava ulice Lidické. Řešení těchto dopravních staveb je předmětem kritiky, mimo jiné ze strany nově vzniklého Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB).

Jak bude pokračovat debata o podobě boskovických ulic a konkrétních dopravních řešeních? Bude radnice ochotná k diskusi o modernějším přístupu k dopravním stavbám, než bylo doposud v Boskovicích zvykem? Bude ochotná se ještě bavit o změně v projektech, které už se připravují a mělo by se podle nich stavět letos nebo příští rok?

Fungování opozice

Při poločasovém hodnocení probíhajícího volebního období jsme se na podzim loňského roku shodli v textech o fungování koaliceopozice, že jedním z hlavních problémů boskovické politické diskuse je nedostatečně důsledná práce místní opozice. To nakonec neprospívá ani koalici, která nemá důvod se moc snažit, nikdo jí nedýchá na krk.

Zlepší se úroveň místní politické debaty? Dokáže opozice najít shodu a společný postup aspoň v některých klíčových případech, kdy vedení města zjevně potřebuje korekci? Dospěje postupně alespoň někdo k tomu, aby slušně, věcně, ale důsledně a fundovaně oponoval práci vedení města a vytvářel alternativní politickou nabídku?

Nemocnice pod kraj

V roce 2020 se před krajskými volbami vrátilo také další z dlouholetých boskovických témat – osud místní nemocnice a možnost jejího provozování Jihomoravským krajem. Ten zvažuje vytvoření jedné velké organizace, pod kterou by se sloučil provoz krajských nemocnic, a mohly by se k nim přidat i městské nemocnice v Boskovicích a Blansku. Na jednu stranu je teď kraj zavalen bezprostředními starostmi v souvislosti s pandemií, na druhou stranu je právě zdravotnictví a jeho spolehlivé fungování zásadním tématem, což by mohlo po odeznění největší krize znamenat, že se zjevně nevyhovující struktura nemocnic bude na krajské úrovni řešit.

Začne se téma vytvoření nové krajské organizace pro sloučených nemocnic výrazněji diskutovat už v tomto roce? Bude mít kraj opravdu zájem zahrnout do svých plánů i provozování nemocnic v Boskovicích a Blansku? Objeví se reálný časový horizont, kdy by k převzetí mohlo dojít?

Park u skleníku

Jako poslední téma zařazujeme investiční akci, která se možná trochu nečekaně probudila z dlouhodobějšího spánku na posledním jednání zastupitelstva v minulém roce. Jedná se o komplexní rekonstrukci parku u zámeckého skleníku. Stávající koalice po převzetí vedení města nejprve o pokračování tohoto záměru příliš nejevila zájem, ale lidovcům se v prosinci podařilo prosadit, aby byla na základě existující studie zpracována projektová dokumentace. Také říkají, že na akci je možné sehnat finance z existujících dotačních titulů.

Stane se z opomíjeného projektu jedna z investičních priorit města? Nebude nakonec právě park u skleníku větší a viditelnou investicí, kterou bude chtít vedení města stihnout dokončit ještě před volbami v roce 2022, a proto s ní už letos výrazně pohne?

2020

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2020. A jak moc se jednotlivá témata posunula. To hlavní, dominantní téma roku 2020 v něm samozřejmě nenajdete. Pandemii koronaviru jsme ještě v lednu předpovědět nedokázali.

další zpravodajství