Místostarosta Mazáč čelí nařčení ze střetu zájmů v kauze prodražené stavby CZT

Nenahlásil střet zájmů, ale firma, v jejímž vedení boskovický místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) působí, se podílela na budování rozvodů tepla a on měl za město tuto investici na starosti. Stavba se navíc výrazně prodražila a město za ni zaplatí o 8 milionů víc, než plánovalo.

Místostarosta Radek Mazáč
Místostarosta Radek Mazáčfoto: Tomáš Znamenáček

Informaci o střetu zájmů rozeslal všem boskovickým zastupitelům koncem prosince dlouhodobý lídr boskovických Nestraníků Vladimír Jakubec, který se svým uskupením v minulých komunálních volbách nepronikl do zastupitelstva. Zároveň formuloval otázky na vedení města, které posléze rozeslalo zastupitelům odpovědi.

Sám místostarosta Radek Mazáč pro Ohlasy uvedl, že ho Vladimír Jakubec dlouhodobě pronásleduje a dál nechtěl celou záležitost komentovat. „Pan Jakubec na mě asi během dvanácti let vytahuje různé věci. Teď poslal dotazy a vytváří chiméru. On má právo se ptát a já na to nebudu odpovídat, protože ten člověk mě pronásleduje. Já vám přepošlu tu odpověď, co jsem posílal zastupitelům a dál to nebudu komentovat. Moje právo je to nekomentovat. Jestli chce někdo tím tématem žít, ať tím žije, ale já tím žít nebudu,“ uvedl Radek Mazáč.

Klíčovou skutečnost, že firma Energochem, jejímž je místopředsedou představenstva, byla subdodavatelem zakázky na vybudování nového okrsku boskovického centrálního zásobování teplem (CZT), ale Ohlasům potvrdil. V reakci města pro zastupitele tato informace přitom jasně nezazněla.

Rozsah, v jakém se Energochem jako subdodavatel společnosti Tenza, která stavbu prováděla, na zakázce podílel, ale místostarosta neupřesnil. „Jak to mám vědět, to já nevím. Myslíte si, že jako místopředseda představenstva kontroluji chod společnosti?“ reagoval pro Ohlasy. Vladimír Jakubec ve svém e-mailu zastupitelům označuje Energochem za hlavního subdodavatele zakázky a tvrdí, že všechny informace jsou dohledatelné ve veřejných zdrojích.

Budování nového okrsku CZT střed bylo investicí městské firmy Služby Boskovice, kterou má místostarosta Mazáč ve své gesci. Jednatel Služeb Milan Strya o provázanosti místostarosty na firmu, které zakázku prováděla, nevěděl. Smlouva byla podle něj podepsána se společností Tenza na základě nejnižší ceny ve výběrovém řízení. „Počet subdodavatelů a jejich podíly na zakázce jsou věcí společnosti Tenza. Tyto informace mi nejsou známé,“ uvedl jednatel Milan Strya pro Ohlasy.

Valnou hromadou společnosti Služby Boskovice je městská rada, která společnost Tenza jako vítěze výběrového řízení schválila na schůzi 5. května 2020. Radek Mazáč hlasoval pro stejně jako dalších sedm přítomných radních, ohlášení střetu zájmů v zápise z rady uvedeno není. Případný střet zájmů by místostarostovi stačilo nahlásit, ale v rozhodování o podstatě věci by ho nijak nelimitoval. Sám je přesvědčen, že se ničeho nedopustil. „Z mého pohledu jsem se ničeho nedopustil ani právně, ani nijak jinak. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, ani nechci,“ uvedl pro Ohlasy.

Problém v případném střetu zájmů nevidí místostarosta za ANO Lukáš Holík. „Pokud je mi známo, tak výběrové řízení proběhlo podle právních regulí. To, kdo se hlásí či nehlásí na výběrová řízení, mi není hodno soudit,“ reagoval na přímý dotaz Vladimíra Jakubce, jak bude na tuto skutečnost reagovat v rámci koalice.

Informaci o subdodavatelích společnosti Tenza neměli radní při svém hlasování k dispozici, jak Ohlasům potvrdil tajemník městského úřadu David Škvařil. Ten se v odpovědi Vladimíru Jakubcovi odmítl vyjádřit k otázce, zda se v případě Radka Mazáče jednalo o střet zájmů. „Posuzování, zda je či není veřejný funkcionář ve střetu zájmů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, není podle citovaného zákona v pravomoci tajemníka městského úřadu,“ uvedl David Škvařil.

Reakce opozice

V pohledu na případný střet zájmů místostarosty Mazáče není zcela jednotná ani boskovická opozice. Nejsmířlivější jsou lidovci, jejichž předseda a zastupitel Michal Knödl říká, že zakázku provádí firma Tenza a spolupráce na zakázkách je v její kompetenci, a městské Služby nejsou v obchodním vztahu se subdodavateli. „V tomto vztahu jsme na žádný střet zájmů nenarazili,“ uvedl Michal Knödl, který je zároveň předsedou dozorčí rady Služeb. Městské Služby ovšem nakonec v obchodním vztahu se subdodavateli jsou, a to přinejmenším od konce listopadu, kdy právě od společnosti Energochem převzaly pohledávku u firmy Tenza, jak píšeme níže.

Také zastupitel za KSČM Vladimír Farský usuzuje, že je zřejmě věcí vítězné firmy, jaké si vybere subdodavatele. A zdůrazňuje, že se zúčastnil celé řady výběrových řízení a je přesvědčen, že probíhají transparentně a v souladu se zákonem. „Otázka ovšem je, jaké dohody probíhají před podáním obálek tak, aby mohla být zahrána malá domů. Minulá rada proto zvýšila počet oslovených firem ze tří na alespoň pět. Pan místostarosta měl střet zájmů ohlásit,“ dodal už kritičtěji Vladimír Farský.

Podle bývalé starostky Hany Nedomové z ČSSD platí zákon o střetu zájmů pro všechny stejně a každý za svou činnost v tomto ohledu odpovídá – a to i pod sankcí. „Určitě jde o amorální jednání,“ domnívá se Hana Nedomová. Problém podle ní není ani tak v samotném faktu, že subdodavatelem v rámci veřejné zakázky jsou společnosti Energochem a Beka, jako spíše ve skutečnosti, že místostarosta nedostál do důsledku povinnostem podle zákona a nenahlásil střet zájmů. „Neboť vzhledem k jeho funkci místopředsedy představenstva ve společnosti Energochem jsou pochybnosti stran jeho zájmu na výsledku hlasování,“ vyjádřila se bývalá boskovická starostka.

Zastupitel za Piráty Radek Šamšula říká, že střet zájmu místostarosty Mazáče kvůli subdodavatelské firmě, jejímž je místopředsedou představenstva, je „samo sebou problém“. Ještě větší problém ale vidí Piráti v další zajímavé a nestandardní skutečnosti, na kterou Ohlasy narazily při dohledávání informací o vztahu mezi společností Tenza a Energochemem: městské Služby převzaly pohledávku Energochemu, která vznikla právě při subdodavatelských pracích na boskovickém CZT. Smlouva uvádí, že se jedná o pohledávku ve výši 8,5 milionu korun za neuhrazené stavební práce v říjnu.

Jinými slovy městská firma tuto sumu zaplatila přímo Energochemu, se kterým neměla žádnou domluvu na zakázce. Podle jednatele Služeb bylo důvodem postoupení pohledávky vyhlášení mimořádného moratoria na společnost Tenza před zahájením insolvenčního řízení. Služby se tak tímto postupem snažily s Tenzou a Energochemem zaručit dokončení díla. „Jedná se o zcela mimořádnou situaci, kterou jsme vyřešili standardním ekonomickým nástrojem. Výše uvedenému předcházelo jednání vedení společností Služby Boskovice a Tenza, na kterém byl dohodnut postup, kterým se předešlo přerušení realizace díla a tím zamezilo následným škodám případným nedokončením díla,“ vysvětlil Milan Strya, který tak na jednu stranu přejímá pohledávky subdodavatele, ale zároveň tvrdí, že neví, jaký podíl měl Energochem na celé zakázce.

Přesný podíl Energochemu, v jehož vrcholném orgánu sedí boskovický místostarosta, se nám u celé investice zjistit nepodařilo. I kdyby to však bylo výhradně 8,5 milionu uvedených ve smlouvě o převzetí pohledávky, je Energochem jedním z hlavních subdodavatelů Tenzy.

Kromě provázanosti Energochemu s firmou Tenza upozorňuje Vladimír Jakubec ještě na dalšího subdodavatele, kterým je firma Beka, patřící podle něj švagrovi místostarosty Mazáče. Místostarosta Radek Mazáč nevidí problém ani v tomto. „Co je mi do toho, je mi to jedno. Já se starám o sebe. Boskovické firmy taky někomu patří a někde dělají a já to nebudu komentovat. Pan Jakubec vytváří záměrně takové nesmysly. Co mě do toho naváží? Tady je každý každého známý, každý pro někoho pracuje. Nechci se na toto téma bavit,“ vyjádřil se místostarosta Mazáč.

Prodražení stavby

Stavba CZT střed se stala předmětem zájmu také z toho důvodu, že zde došlo k výraznému navýšení ceny. Na prosincovém zastupitelstvu prodražení vysvětloval Štěpán Brus z firmy Mix Max Energetika, která pro město zajišťuje energetické poradenství a stavbu projektovala. Zvýšené náklady na realizaci díla byly podle města částečně způsobeny předem neočekávanými skutečnostmi a částečně chybami v projektu. Celkem se jedná o téměř 8 milionů korun, namísto plánovaných asi 25 milionů vyjde stavba na necelých 33 milionů. Městská firma si kvůli tomu musela vzít další úvěr.

Na zastupitelstvu zazněla úvaha o tom, jestli by město průběh prací a navýšení prostředků nemělo nechat zkontrolovat nezávislým auditem. Usnesení ovšem opozice nenavrhla. Podle vyjádření starosty Jaroslava Dohnálka pro Ohlasy vedení města o ničem podobném neuvažuje, a protože na zastupitelstvu nikdo podobný návrh spojený s vyhrazením příslušné částky na audit v rozpočtu nepodal a neprosadil, ani by město nemělo audit z čeho zaplatit.

Zmínku o auditu vznesli na minulém jednání zastupitelstva opoziční Piráti. A dnes odpovídají, že audit budou navrhovat a podporovat i na příštím jednání. „Rozhodně ano, ostatně jsme to navrhovali na minulém zastupitelstvu vedení města. Od té doby pochybností o čistotě celé zakázky jen přibylo. Bohužel jsme nenašli podporu ani u opozice, tudíž jsme vypracování auditu nenavrhovali v podobě usnesení. Na příští zastupitelstvo se pokusíme podporu získat a o vypracování auditu hlasovat,“ předestírá pirátský zastupitel Radek Šamšula.

Souhlasí i zastupitel za KSČM Vladimír Farský. „Ano, určitě. Celá akce na mě od začátku působí tak, že projekt byl vytvořen velice amatérsky a ledabyle takzvaně od stolu. Proto se zhotovitel setkal na každém kroku s lehce předvídatelnými problémy. Například navážka před školou Sušilova, objevené základy původní zástavby a podobně. Také naplánovaná délka protlaku pod Sušilovou ulicí nemohla dopadnout jinak než špatně vzhledem k tomu, jaká těžká vozidla tam denně jezdí,“ popsal Vladimír Farský.

Bývalá starostka Hana Nedomová zdůrazňuje, že ČSSD měla problém s investiční akcí CZT Boskovice střed už při jejím schvalování, a proto se při hlasování zastupitelé zdrželi. O nezávislém posouzení stavby před prosincovým zastupitelstvem uvažovali, nyní se svým postojem vyčkají, až jak se k problému postaví městská rada a případně dozorčí rada Služeb.

Zmíněným předsedou dozorčí rady Služeb je další představitel boskovické opozice – šéf místních lidovců Michal Knödl. Ten se k možnému auditu vyjadřuje zatím nejzdrženlivěji, právě s odvoláním na závěry dozorčí rady. „O tomto budeme ještě jednat, této problematice se budeme věnovat také na nejbližším zasedání dozorčí rady,“ uvedl stručně Michal Knödl.

(Článek vznikl ve spolupráci s redakčním kolegou Markem Osouchem.)

další zpravodajství