Marek Osouch: Boskovické vládnutí bez opozice

V polovině volebního období není čas jen na hodnocení práce vedení města a tím celé koalice, ale také opozice. Ptáte se koho? Není divu. O opozici není poslední dva roky příliš slyšet a schůzemi zastupitelů se její zástupci často jen promlčí.

Opozice na ustavujícím jednání zastupitelstva v roce 2018Opozice na ustavujícím jednání zastupitelstva v roce 2018   foto: Monika Šindelková

Devět hlasů držel v minulém volebním období opoziční blok ODS, TOP 09 a sdružení Sportovců, tedy stran současné koalice, které dokázaly v letech 2014 až 2018 vystupovat poměrně jednotně. S touto malou silou blok několikrát narušil osmnáctihlavou koalici ČSSD, ANO a lidovců s podporou komunistů.

Současné zastupitelstvo nemůže být odlišnější. Vládnutí křehké koalice, která občas kvůli chybějícím zastupitelům sama nemá na jednání většinu hlasů, nedokázala opozice nikdy nijak narušit, přestože k tomu měla nemálo příležitostí. Naopak, když už se koalice sama nedokázala shodnout na výběru lokality pro sportovní halu, byla to část opozice (rozumějme lidovci), která jedné části koalice pomáhala prohlasovat usnesení o zvolení Hybešovy, od níž se letos stejně upustilo.

Narušit neznamená jen permanentně torpédovat a obstrukcemi paralyzovat řízení města. Demokracie je postavena na principu většiny, už však nezáleží na tom, jestli tato většina při konkrétním hlasování je tvořena stranami, které k sobě mají programově blíže a více spolupracují, tj. tvoří koalici, nebo jsou uskupeními z různých táborů.

V Boskovicích se ale dnes nemůže něco takového podařit. Opozici chybí silný lídr, který by ji vedl, a na schůzích díky jeho autoritě vystupovali její zástupci alespoň trochu jednotně a o něco podobného se snažili. Vždyť až na Piráty dnes nedokážou kopat za sebe ani zastupitelé stejného trikotu a vzájemně se podpořit. Jen mlčí. Jednota by opozici přinesla sílu, která překoná počet mandátů a umožní jí snadněji změnit poměry v zastupitelstvu. Nepotřebuje jich přitom moc jako opozice v minulém volebním období. Té dnešní stačí dva přeběhlíci, kteří by jí pomohli prohlasovat některé její návrhy, jež považuje, ať už je z jakéhokoliv důvodu, za důležité. Ve vládnoucí široké a mnohonázorové koalici by se takoví dva zastupitelé zcela jistě našli.

Do role lídra by se mohl na základě zkušeností z předminulého volebního období lehce pasovat zastupitel Vladimír Farský, zvolený za KSČM. Jenže tentokrát není takovým tahounem – a podobně má k tomuto postu daleko i Petr Malach, bývalý místostarosta a zastupitel za nejsilnější opoziční stranu ČSSD. Sám sebe totiž dostal do nezáviděníhodné situace. Jako opoziční politik by měl vznášet témata, které vedení města opomíjí, ale zároveň se jím nechává platit za práci v městské firmě Služby Boskovice. Diskuze tak začíná a končí u toho, jestli je někde malý či velký nepořádek na ulici.

O lidovcích už částečně byla řeč, že stále nepochopili, že jsou v opozici, nikoli koalici, jak tomu bylo do posledních voleb už od roku 1990. Někdejší dlouholetá místostarostka a současná senátorka Jaromíra Vítková tak vystoupila už několikrát na tiskových konferencích po boku vedení města – a jednání zastupitelů, když už na něj dorazí, pak bere spíše jako prostor pro propagaci vlastních senátorských aktivit. Zastupitel Michal Knödl, ačkoliv je předsedou místní buňky KDU-ČSL, se dosud všemi zastupitelstvy promlčel a pak už zbývá jen exmístostarostka Dagmar Hamalová, která získala ve volbách nejvíce hlasů z opozičních zastupitelů. Jedině u jejích vyjádření si člověk uvědomí, že lidovci skutečně nejsou tichými společníky koalice. Bez určité míry razance, která jí chybí, ale o opoziční práci nemůže být řeč.

O tu se tedy nejvíce snaží už zmínění Piráti, ale právě jen snaží. Jejich nezkušenost jako nováčků v zastupitelstvu byla omluvitelná v prvním roce. Dnes už čas pokročil, ale vystoupení působí podobně tragikomicky jako na začátku. Není to jen nezkušenost, ale i nepřipravenost, když místo jasně podložené argumentace padají dotazy ve stylu dítě se ptá rodičů. Není proto žádným překvapením, že je pak starosta, matador boskovické politiky od roku 1994, dokáže některými svými výroky přezíravě uzemnit a zdravá opoziční kritika je ta tam.

Paradoxně tak nejhlasitější opoziční názory zaznívají od koaličního zastupitele za Sportovce Jiřího Pevného. Ten se nebojí říct, co se mu nelíbí, a svá stanoviska dokáže jasně formulovat a argumentačně podložit.

I když se vlivem pandemie koronaviru nachází celá společnost v situaci, jakou přinejmenším za posledních třicet let nezažila, nelze jednoduše zapomenout na to, že někdo sedí v koalici a někdo v opozici, a setřít mezi všemi zastupiteli jakékoliv rozdíly. Národní frontu už jsme tady jednou měli a k ničemu dobrému to nevedlo. Pokud se ale opozice bude chovat i nadále stejně a nenastolí témata, na něž se dnes v Boskovicích zapomíná, a nebude ve veřejném prostoru zdůrazňovat, že jsou skutečně stěžejní, nemají voliči důvod dát opozičním stranám svůj hlas v roce 2022.

další názory a komentáře