Tomáš Trumpeš: Kdo je tu politicky naivní

„Vy jste hrozní idealisté, takhle politika fungovat nikdy nebude! To víte, že to politikům zase projde, jako vždycky a všechno, nebuďte naivní!“ – Argument či výtka, se kterou se asi nejen my v Ohlasech setkáváme poměrně často. Netajíme se tím, že k politice a vůbec veřejnému dění přistupujeme s pořádnou dávkou idealismu a také s pořádnou dávkou optimismu. Věci se totiž mění a to dost často k lepšímu. Nepočítat s tím je politicky dosti neprozíravé, spíše by se hodilo říct: naivní.

Vedení města: místostarostové Radek Mazáč a Lukáš Holík, starosta Jaroslav DohnálekVedení města: místostarostové Radek Mazáč a Lukáš Holík, starosta Jaroslav Dohnálek   foto: Tomáš Trumpeš

Zrovna v těchto dnech se v Boskovicích naplno rozbíhá nová podoba dotačního titulu pro kulturu. Celý systém je vstřícnější a hlavně má o podpoře kultury rozhodovat namísto politiků nezávislá, odborná komise. O potřebnosti této změny jsem psal už před mnoha lety v Boskovicku, vloni jsme se tématu intezivněji věnovali, když se svévolné a neodborné hodnocení komise už úplně vymklo kontrole. Celé roky jsem v různých debatách slýchal, že jsem naivní a politici nikdy rozhodovací pravomoc u grantů z rukou nepustí. Právě to se ale ukázalo jako naivní, tlak kulturní veřejnosti se postupně zvyšoval, přišla nová generace politiků a dosavadní model už byl neobhajitelný a neudržitelný. Ke změně k lepšímu došlo.

Jako naivní v roce 2011 chvíli vypadal i boj proti dinoparku, ale občané nakonec dokázali tento záměr zastavit. Politicky naivní pak bylo, když si koalice před volbami v roce 2014 myslela, že jí projde zjevně architektonicky i technicky nekvalitní projekt na stavbu sportovní haly. Neprošel a koalice za to zaplatila ve volbách, když se k tomu přidala ještě velká naivita ODS, která si myslela, že uspěje, když voličům jako lídra znovu nabídne Františka Siveru. Jako naivní jsme pak byli znovu označováni, když jsme upozorňovali dnes již bývalou koalici pod vedením starostky Hany Nedomové (ČSSD), že pokud nezmění svůj politický styl a způsob komunikace, pohoří. A to se ve volbách v roce 2018 také stalo.

Mohlo by se zdát, že z toho můžeme mít radost a můžeme cítit satisfakci. Není to ale tak, nejde nám o náš pocit nebo potřebu, aby se ukázalo, že jsme měli pravdu. Jde o Boskovice, ze kterých tohle lepší město neudělá. Naopak se ukazuje, že volební kyvadlo u nás nyní mění směr každé čtyři roky, narozdíl od státu, kde ke změnám zatím s železnou pravidelností dochází po osmi letech.

Zásadní obrat ve vedení města vždy po tak krátké době je však velmi problematický a dlouhodobějším projektům zkrátka nesvědčí. Daleko praktičtější by bylo, kdyby politici přestali dělat věci, které jednak neprospívají městu a ještě si jimi sami řežou větev, na které sedí.

Po dvou letech vládnutí staronové sestavy pod vedením starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) s progresivnějším zastoupením v podobě zástupce mladé politické generace a nového místostarosty Lukáše Holíka (ANO) jsme na podzim psali, že koalice se sice vyznačuje velmi pomalým tempem práce, ale zároveň nemá kvalitní oponenturu a konkurenci a nedělá fatální chyby, na které by mohla doplatit.

To druhé se na přelomu roku, zdá se, změnilo. Vedení města je nyní poprvé v situaci, kdy napovrch vyplouvají závažná pochybení a nepřijatelné politické postupy. Jestli na základě toho posílí i konkurence, zamíříme možná k dalšímu obratu politického kyvadla.

Veřejnost nebude dlouhodobě tolerovat věci jako dvě nepovedené architektonické soutěže, které nás stály dost peněz a další značné zdržení v přípravě stavby sportovní haly, dále neochotu vedení města prověřit navýšení investice do CZT střed o osm milionů korun a samozřejmě také střet zájmů místostarosty Radka Mazáče (Sportovci) a jeho neochotu věci řádně vysvětlit a vyvodit politickou odpovědnost.

Spoléhat na to, že to voličům nebude vadit, je naivní. Stejně tak je naivní si myslet, že se to týká pouze jednoho politika, který má všechny tyto věci na starosti. Odpovědnost padá na celou koalici, na všechna politická uskupení, která ji tvoří, na každého jednotlivého zastupitele. Důsledky ale neponesou jen oni, ponese je, bohužel, celé město. Komunální volby už se sice začínají kvapem blížit, lepší by ale bylo dát věci do pořádku už teď.

další názory a komentáře