Z radnice: Přechod na Dukelské, koncepce dopravy, cena tepla, knihovna, hala, rozdělení školy

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po prvním letošním jednání městské rady v polovině ledna na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Opravy Hybešovy ulice
Opravy Hybešovy ulicefoto: Tomáš Trumpeš

Na začátku tiskové konference vedení města informovalo o situaci v nemocnici, kterou jsme pojednali v samostatném textu. Na tyto informace následně navázala zpráva o rezignaci jednatele nemocnice Miloslava Kavky.

Stejně tak jsme samostatně zpracovali téma Boskovické spojky.

Přechod na Dukelské

Město zahájilo jednání s dopravní policií, zda policie povolí vytvoření přechodu přes ulici Dukelskou u Lasákova mlýna. Na místě jsou chodníky bezbariérově upraveny pro přecházení, místo je nasvětleno, ale značení přechodu zde není. Silnice je širší než 7 metrů, takže zde není možné zřídit přechod bez stavebních úprav, neboť 7 metrů je maximální možná délka přechodu. Majetkový odbor radnice proto doporučuje zřídit zde pouze takzvané místo pro přecházení. Kromě dopravní policie musí město získat i souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, který je majitelem silnice. „Občané, kteří bydlí v této části, nemají zajištěný bezpečný pěší příchod do města. Přechod je tam nanejvýš vhodný,“ vyjádřila se starostka Jana Syrovátková.

Nová okna na ZUŠ

Letos o prázdninách by měla proběhnout výměna oken na budově základní umělecké školy. Kromě oken budou vyměněny také troje dveře – zadní dveře na dvůr, dveře uvnitř budovy do sklepa a dveře z boku budovy, kterými se vstupuje do sálu. Spolu s okny dostane škola rovněž nové vnitřní parapety a u některých oken budoui vnitřní žaluzie. Rozpočet počítá s investicí více než dva miliony korun, město se dohodlo s Jihomoravským krajem, který je zřizovatelem školy, že si předplatí nájem budovy a z těchto peněz bude oprava provedena.

Starostka Jana Syrovátková připomněla, že se jedná o architektonicky cennou budovu, která je dílem architekta Jindřicha Kumpošta, okna jsou tedy poptávána dřevěná, pouze u menších oken v zadní části budovy by se mohlo jednat o plast. Nyní bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

Koncepce dopravy

Za necelé dva miliony korun si chce město nechat vypracovat koncepci dopravy. Nyní poptává zpracovatele v zadávacím řízení. Vítězný projektant respektive ateliér by měl podle starostky následně ve spolupráci s městem hledat vhodná řešení problémů a požadavků města v oblasti dopravy. Koncepce by měla vzniknout ještě tento rok.

Úpravy zeleně

Komise pro životní prostředí doporučuje ponechat na Sokolské ulici keřovou zeleň a pouze ji upravovat tak, aby byly zlepšeny rozhledové podmínky pro řidiče. Případně u problémových výjezdů umístit zrcadla a udržovat zeleň v přijatelné výšce a postupně ji zmlazovat. „V tomto duchu budeme s odborem tvorby a ochrany životního prostředí pracovat,“ vyjádřil se místostarosta Radek Šamšula.

Komise také vzhledem k nárůstu dopravy a průmyslu ve městě doporučuje měřit kvalitu ovzduší. Měřící stanice by bylo dle doporučení vhodné umístit například na ulici Dukelskou, kde jsou špatné rozptylové podmínky, a křižovatku u Slavie – v blízkosti průmyslové zóny s vysokou intenzitou dopravy. Podle místostarosty Radka Šamšuly se město problematikou začne zabývat.

Městská rada se zabývala kompletním seznamem provedených úprav zeleně za loňský rok a plánem na rok letošní. Příslušný odbor zveřejnil také portál stromypodkontrolou.cz, který doteď používal pouze interně pro katalogizaci a inventarizaci zeleně. „Nenajdete tam každý strom a keř, ale postupně se to rozšiřuje,“ uvedl Radek Šamšula.

Z větších akcí místostarosta zmínil kácení pěti lip na ulici Sokolské, na jejichž špatný stav má město dva nezávislé posudky. Pokáceny budou také tři borovice na Lidické ulici – tyto stromy bohužel poškodil neznámý pachatel motorovou pilou, jsou tak odsouzeny ke kácení.

Konec PinCity a hledání názvu pro PaRo

Boskovice ukončí spolupráci s firmou, která pro ně provozovala web PinCity, na kterém mimo jiné fungoval i participativní rozpočet (PaRo). Za web město platilo 40 tisíc ročně, nyní chce využívat platformu Munipolis, kde stojí první rok 30 tisíc a následující roky 15 tisíc korun a kde již město provozuje takzvaný mobilní rozhlas.

Kromě toho by vedení města podle místostarosty Radka Šamšuly chtělo, aby vznikl nový, jednoznačný a jasný název boskovického participativního rozpočtu. V jiných městech to tak funguje, příkladem může být Tvoříme Trutnov nebo brněnské Dáme na vás. Návrhy město sbíralo v anketě a o vítězném názvu by mělo rozhodnout hlasování.

Portál Bezpečí

Městská policie získá takzvaný Portál Bezpečí, který jí umožní lepší a rozšířenou komunikaci s těmi, kdo se dovolají na tísňovou linku 156. Provoz bude stát 3800 korun měsíčně. Blíže jsme portál popsali v minulém reportu z radnice.

Cena tepla

Odběratelé tepla v městském systému centrálního zásobování teplem (CZT) mají pro letošek jednu z nejnižších cen ve srovnání s podobnými městy v okolí, a to 1018 korun za gigajoule. „Je to hlavně díky tomu, že se nám v loňském roce podařilo vysoutěžit jednu z nejlepších cen plynu,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Holík.

Opravy na Hybešově

Začaly rekonstrukční práce na Hybešově ulici, probíhat budou ve dvou etapách, a to v části mezi ulicemi Svatopluka Čecha a Křižíkova. V první etapě proběhne výměna vodovodu a kanalizace, ta by měla být hotová do konce května, pak naváže druhá etapa. „Část ulice Hybešova a část ulice Svatopluka Čecha budou uzavřeny. Objízdná trasa povede po ulicích Havlíčkova, Legionářská, Svatopluka Čecha a Květná. Po dobu oprav bude zrušena zastávka Boskovice, Hybešova 55 a zastávka Boskovice, Hybešova 25 bude dočasně přesunuta.“

Zřízen zde bude přechod pro chodce, po kterém veřejnost dlouho volala. Podle místostarosty Lukáše Holíka se město zabývá i možností zřídit přechod v navazující lokalitě mezi Křižíkovou a náměstím 9. května – i zde však budou probíhat rekonstrukční práce, takže zřízení přechodu má smysl až po nich.

Knihovna

Podle místostarosty Lukáše Holíka také běží rozhodovací proces, jak dál s knihovnou. O výsledku by mělo rozhodnout dubnové zastupitelstvo – v únoru se to podle vysvětlení místostarosty nestihne, protože město nyní čekají jednání s krajem o řešení problematiky Střediska volného času, které sídlí v budově, kterou bude nutné zbourat. Problematika knihovny a SVČ je podle místostarosty provázaná a město ji musí řešit souběžně. „Na knihovně ale intenzivně pracujeme, měl jsem jednání i se členy architektonické komory. Určitě to nespí, předpokládám, že rozhodnutí padne na dubnovém zastupitelstvu,“ uvedl Lukáš Holík.

Sportovní hala

Podle starostky Jany Syrovátkové město intenzivně pracuje i na přípravě stavby nové sportovní haly, což by měla být první etapa postupné proměny areálu Červená zahrada. V letošním roce by chtěla mít starostka návrh nové haly a hotový projekt pro stavební povolení, v ideálním případě i vyřízené stavební povolení. V příštím roce už by se tak mohl hledat dodavatel stavby. Nyní probíhají poslední úpravy zadání a zatím není úplně jasné, jakým způsobem bude vybrán návrh. Sama starostka se přiklání k takzvané soutěži o návrh, která by proběhla dvoukolově. „V prvním kole se vyhlásí požadavky na architekty – aby měli adekvátní autorizaci, představili své portfolio prací – a z těchto zájemců odborná komise vybere pět účastníků, kteří budou vyzváni k soutěžení. Tato soutěž už by byla anonymní,“ popsala starostka. Vítěz by pak zpracoval i projektovou dokumentaci a na stavbě zajišťoval autorský dozor. Tento postup je podle starostky zatím ve stádiu úvah a ještě o něm není rozhodnuto. Podle místostarosty Lukáše Holíka může hrát roli i to, jestli bude možné žádat o dotace na případnou architektonickou soutěž.

Rozdělení školy

Kontinuálně podle starostky probíhá v koalici také debata o případném rozdělení základní školy. K vedení města se také dostávají další podklady, jako byla zpráva České školní inspekce nebo dopis zaměstnanců školy. Dokončují se odpovědi na otázky veřejnosti a město už má k dispozici také stanovisko svého odboru školství. „Rada ještě není rozhodnutá. Má představa je, že proběhne veřejné jednání, kde bychom všechny tyto varianty a všechna pro a proti představili a debatovali. Poté se přistoupí k rozhodnutí na radě a v zastupitelstvu,“ uvedla starostka.

Pravidelné výběrové řízení na nové ředitele škol by mělo proběhnout nejpozději do konce dubna. Podle vedení města to bude ještě dřív a rozhodnutí o rozdělení školy by mělo konkurzům předcházet.

další zpravodajství