Architektonickou soutěž na generel Červené zahrady vyhrál tým Martina Doležela

První regulérní boskovická architektonická soutěž je rozhodnuta – městská rada se ztotožnila se závěry komise a potvrdila jako vítěze architekta Martina Doležela, který na návrhu pracoval se svým týmem.

Porota vybírá vítězný návrh
Porota vybírá vítězný návrhfoto: Město Boskovice

Do prvního kola se přihlásilo celkem jedenáct ateliérů, do druhého kola postoupilo pět nejlepších. Ti pak své návrhy ještě dopracovali a 11. prosince se nad nimi sešla odborná komise. Její základ tvořili tři nezávislí architekti Jiří Knesl, Petr Velička a Milan Jírovec. Doplnili je za město starostka Jana Syrovátková (Změna22) a opoziční zastupitel Radek Stříž (SPOLU). Výběru se dle pravidel soutěže zúčastnili s hlasem poradním i schválení náhradní porotci Tomáš Dvořák, Petr Ondráček, Petr Zouhar a Vladimír Petrů. Dále byli přítomni přezkušovatelka Petra Houdová a David Mikulášek jako sekretář soutěže.

Porota se podle vyjádření starostky na vítězi shodla velmi jednoznačně. Stal se jím architekt Martin Doležel, který žije v Boskovicích. Výsledný návrh schválila městská rada a veřejnosti bude představen na setkání 17. ledna 2024 od 18.00 v zámeckém skleníku. Prezentovány budou všechny přihlášené návrhy, které se architektonické soutěže účastnily. Nyní byli s výsledky obeznámeni všichni účastníci, kteří mají 15 dní na případné odvolání.

Vítězný návrh se podle starostky staví k řešení celého území Červené zahrady velmi realisticky a vedení města má nyní otevřené dveře k tomu, aby začalo pracovat na sportovní hale. Návrh počítá s tím, že by se na příjezdu do areálu dala umístit okružní křižovatka a počítá rovněž se zachováním budovy Dvořáčkova mlýna. „Myslím, že návrh je opravdu kvalitní a mezi prvním a druhým kolem ho autoři opravdu dopracovali, což se nedalo říct o všech ostatních. Za mě opravdu skvělá práce,“ vyjádřila starostka Jana Syrovátková.

Mezi hlavními plusy uvedla, že návrh počítá velmi dobře s rozvržením přeměny areálu do postupných etap. „Je to pokorné řešení, vytváří se zde velmi pěkné prostory. A funguje to z hlediska dopravy, parkování, pohybu veřejnosti. Návrh splnil všechny požadavky na sportoviště, líbilo se mi, jak pracuje s napojením na město,“ uvedla starostka s tím, že autor návrhu zjevně hodně přemýšlel i nad ekonomikou a dobře pracoval s terénem.

Velmi kvalitní byl podle starostky i návrh, který skončil na druhém místě, nakonec rozhodlo to, že některé aspekty tohoto návrhu byly ekonomicky velmi nákladné.

Podrobnosti k vítěznému návrhu ani alespoň ilustrační vizualizace vedení města zatím neuveřejnilo, učiní tak až v lednovém zpravodaji a podrobně na veřejném setkání ve skleníku.

Návrh počítá s využitím městských pozemků, a to s výjimkou dvou aktuálních tenisových kurtů, které patří tenistům a pro zdárné řešení areálů je nutné, aby je městu přenechali. Proto je důležité, aby s návrhem souhlasili. Podle starostky budou tenisté s novým umístěním tenisových kurtů velmi spokojeni. „Tenisové kurty jsou přesunuty na místo po bývalém Velenu, ale je zde navržen terénní val se zelení,“ uvedla starostka s tím, že val tenisty oddělí od silnice a kurty budou v relativně klidné části areálu. Počet kurtů zůstává a je zde prostor pro to, aby dva kurty mohly být dány do nafukovací haly.

Sportovní hala by měla stát hned vedle budovy Dvořáčkova mlýna, tedy na místě dnešního kempu. Podle starostky návrh dobře pracuje s terénní morfologií a okolo haly a mlýna má vzniknout veřejné prostranství pro lidi. Součástí haly má být i kuželna, objem budovy s ní v základním návrhu počítá, ale uvidí se, jestli bude součástí první, nebo druhé etapy stavby. To blíže ukáže až navazující soutěž na halu. Součástí návrhu je i atletický ovál se šesti dráhami.

Výhledově návrh počítá i s využitím takzvané junácké louky, která není v majetku města, ale rodiny Mensdorff-Pouilly. Pokud by se ji podařilo získat, mohlo by zde vzniknout zázemí především pro atletiku.

Pochvalně se na prosincovém zastupitelstvu o průběhu soutěže vyjádřil i opoziční zastupitel Radek Stříž, který byl členem komise a do zastupitelstva byl zvolen za ODS, která architektonické soutěže v Boskovicích dlouhodobě odmítala. „Byla to výborná akce. Myslím, že se to podařilo, a doufám, že i veřejnost bude spokojená,“ uvedl Radek Stříž.

Velmi spokojen je se soutěží i první místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice). „Architektonická soutěž – jednička z hvězdičkou. Minulé vedení města se toho obávalo, některá další města se toho obávají, ale nám se jenom potvrdilo, že tohle je cesta, kterou se máme vydat,“ vyjádřil se k soutěži místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství