V nemocnici došlo k dohodě s lékaři, ale jednání s primářem dětského oddělení nevyšlo

V boskovické nemocnici se podařilo uzavřít dohodu s lékaři, kteří budou nakonec sloužit přesčasy jako před prosincovými protesty. Pozitivně naopak nedopadlo jednání s potenciálním zájemcem o post primáře dětského oddělení, chybí i další lékaři. Spokojeno je město s mírou loňských investic.

Nemocnice v roce 2023 prošla modernizací díky takřka 150 milionům korun z dotačního titulu REACT-EU. Za tyto peníze nemocnice nakoupila nové rentgeny a zdravotnické přístroje v oborech interna, chirurgie a intenzivní péče. Na konci minulého roku se uskutečnila generální výměna rozvodů medicinálních plynů. „Díky tomu máme jedny z nejmodernějších operačních sálů a jednotku intenzivní péče,“ uvedla starostka Jana Syrovátková (Změna22). Kromě toho nemocnice rekonstruovala svou infrastrukturu pro digitální komunikaci, byl pořízen nový dorozumívací systém pro pacienty a sestry na chirurgickém oddělení a došlo k rozšíření požárního zabezpečovacího systému na operačních sálech.

Z hlediska hospodaření je pro nemocnici důležité, že se jí díky zvýšené operativě ve druhé polovině roku podařilo udržet výkonnost v nastavené výši referenčního roku 2019. To je klíčové pro další příjmy nemocnice. „To je doba před covidem a byl to rok, který byl z hlediska výkonnosti obecně pro nemocnice poměrně vysoký,“ vysvětlila starostka. Výkonnost se podle vedení nemocnice a města podařilo udržet navzdory tomu, že provoz omezily protesty lékařů a také částečné uzavření operačních sálů z důvodu rekonstrukčních prací.

V Boskovicích dalo výpověď z přesčasových dohod nakonec 64 procent z necelé stovky lékařů. Nyní už došlo k dohodě o navýšení platů a lékaři budou dál přesčasy sloužit ve stejné míře jako před protesty. Snížení pracovní zátěže se jim tedy dosáhnout nepodařilo. K navýšení mezd pro lékaře dojde v parametrech vládní dohody, nelékařský zdravotnický personál a ostatní zaměstnanci dostanou přidáno dokonce nad rámec vládní dohody. Tyto náklady nemocnice zvládne pokrýt, město nebude na mzdy a provoz přispívat, nadále by mělo investovat do majetku a vybavení nemocnice.

V lednu 2024 se tak provoz nemocnice vrací do původního stavu s fungujícími ambulancemi a akutní i neakutní lůžkovou péčí. Výjimkou je i nadále dočasně uzavřené dětské lůžkové oddělení. „Plně funguje porodnice, lékařská pohotovostní služba pro dospělé i pro děti a dorost. Stále probíhají jednání k tomu, aby nemocnice opět zajistila poskytování zdravotní péče v plném rozsahu,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Nemocnice se snaží aktivně vyhledávat nové lékaře, spojila se proto se dvěma specializovanými agenturami. Neúspěchem skončila delší jednání s potenciálním novým primářem dětského oddělení. Podle vysvětlení starostky Jany Syrovátkové se nakonec nedokázal uvolnit ze svého stávajícího působení v takové míře, aby mohl v Boskovicích pracovat minimálně na 0,8 úvazku, což je pro primáře nutné minimum. Nyní nemocnice jedná s dalšími možnými adepty. Celkově nyní nemocnice hledá osm lékařů. Podle starostky je snaha získávat mladé lékaře, kteří zde mohou získat lepší profesní příležitosti a zkušenosti než ve velkých nemocnicích.

„Nespoléháme jen na agentury, ale sami lékaře vyhledáváme a oslovujeme. Využíváme všechny možnosti,“ doplnila starostka Jana Syrovátková. Boskovická nemocnice podle ní jako malá městská nemocnice řeší stejné problémy jako ostatní nemocnice – tedy především problematiku personálu. „Jinak nemocnice funguje a je stabilní,“ uvedla starostka s tím, že je důležité, že došlo k dohodě vedení nemocnice a lékařů.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) dodal, že aktuální informace z nemocnice vyvracejí lži, které městem kolují o tom, že nemocnice je na tom špatně a bude se zavírat. „Nemocnice funguje a péči zajišťuje,“ řekl místostarosta a oba se starostkou poděkovali zaměstnancům, že se jim podařilo výkonnost nemocnice udržet.

Na vedení města se obrátila také opozice – konkrétně Michaela Žejšková za koalici SPOLU – s konkrétními dotazy týkajícími se právě hospodaření nemocnice, personální situace a také jednání s Jihomoravským krajem o případném převodu. Starostka proto svolává na 23. února jednání s opozicí, kde chce zastupitele podrobně informovat. K jednání s krajem starostka pouze uvedla, že nyní město vybírá firmu, která by měla provést rámcové ocenění nemocnice, a to jak majetku, tak provozu. To bude podkladem pro další jednání s krajem.

Loňské hospodaření nemocnice ještě není uzavřeno. V letošním roce by podle naplánovaného rozpočtu na rok 2024 měla nemocnice dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Město jako vlastník plánuje v příštím roce mimo jiné rekonstruovat lékárnu.

další zpravodajství