Z radnice: polévka pro chudé i bohaté, soutěž na správu hřbitova, vstupné na sportoviště

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po posledním letošním jednání městské rady na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Loňská Polévka pro chudé i bohaté; načtením QR kódu v bankovní aplikaci můžete přispět na letošní ročník
Loňská Polévka pro chudé i bohaté; načtením QR kódu v bankovní aplikaci můžete přispět na letošní ročníkfoto: Jaroslav Parma

Na tiskové konferenci vedení města ohlásilo vítěze architektonické soutěže na generel Červené zahrady. O záležitosti jsme informovali v samostatném textu.

Polévka pro chudé i bohaté

Na Štědrý den se bude na boskovickém náměstí před radnicí opět mezi 11. a 12. hodinou rozlévat polévka pro chudé i bohaté, tentokrát bramboračka. Kdo si přinese vlastní lžíci, ušetří přírodu.

Akci organizuje Střední pedagogická škola ve spolupráci se skauty a VOŠ a SŠ Hybešova. Loni se benefiční akce konala po dvouleté covidové odmlce a vybralo se více než 90 tisíc korun. „Tyto peníze byly rozděleny dvěma dětem, jejichž těžké zdravotní problémy vyžadují péči a podporu v oblastech, které hradí rodiny z vlastních zdrojů. Uvedené finance byly loni využity na nákup elektrického invalidního vozíku, fyzioterapie, hipoterapie, neurorehabilitace a k lázeňským rehabilitačním účelům,“ popsali pořadatelé. Přispívat bude možné do kasičky na místě nebo využít k platbě QR kód. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, ale chce přispět, může tak učinit na transparentní účet 2202361057/2010.

Portál Bezpečí a výcvik strážníků

Městská rada se informovala o možnosti pořízení nového systému Bezpečí pro městskou policii. Jedná se o portál, který umožní zlepšit a rozšířit komunikaci s lidmi, kteří volají na linku 156. Takových volání městští strážníci letos přijali přes 1400. Nový portál dokáže klasický telefonický hovor vylepšit o lokalizaci volajícího, chatovou komunikaci, ale dokáže také chatovou komunikaci automaticky překládat a umí zajistit i přenos obrazu z kamery z místa události pomocí webové aplikace. To vše může pomoci i pro zajištění důkazního materiálu. Náklady jsou 3800 korun za měsíc.

Boskovičtí strážníci se také po covidové přetržce vrací k pravidelným výcvikům, které upevňují jejich kondici a dovednosti. Tréninky by se měly konat každý měsíc a budou se týkat rozšířené střelecké přípravy, použití donucovacích prostředků, taktické přípravy a dalších dovedností. „Každý strážník bude mít za rok asi tři čtyři výcviky,“ upřesnila starostka Jana Syrovátková.

Změna parkování na Lidické a Otakara Kubína

U mateřské školy na Lidické ulici dojde ke změně organizace parkování. V horní části budou dvě parkovací místa vyhrazena pro invalidy. Od 7 do 8.30 a od 14 do 16 bude na deseti parkovacích místech fungovat parkoviště Kiss & Ride a mezi tím od 8.30 do 14 hodin parkoviště s parkovacím kotoučem na maximálně dvě hodiny. Nové dopravní značení by podle radnice mělo zajistit parkování pro rodiče přivážející a odvážející děti z mateřské školy a v mezidobí zajistit parkování pro pacienty blízkých zdravotnických zařízení. „Odpoledne a v nočních hodinách bude parkování bez omezení,“ doplnila starostka.

U bytových domů 6 a 2a na ulici Otakara Kubína bude zákaz zastavení nově nahrazen zákazem stání, aby zde vznikla legální možnost zastavit u domu například pro složení těžkého nákupu a mohla zde zastavovat vozidla pošty, zásilkových služeb či zdravotnická doprava.

Dotace na druhou etapu veřejného osvětlení

Město podá žádost o dotaci na další etapu obnovy veřejného osvětlení. Dotace může činit až 10 milionů korun. Celkové předpokládané náklady jsou vyčísleny na necelých 16 milionů korun, ale podle zkušeností z první etapy se mohou ještě snížit. V druhé etapě bude vyměněno 973 stávajících výbojkových svítidel za úspornější LED svítidla, a to v těchto místech veřejného osvětlení: Dukelská 77, Ludvíka Vojtěcha 86, Na Vyhlídce, Gagarinova 22, K Lipníkům 1, Lidická, Komenského 1, Kpt. Jaroše 13, Havlíčkova 46, Husova 1b, Bezručova 15, Švermova 2, Hliníky 1, Vinohrádky, Chrudichromská 18, Sokolská, Na Chmelnici 22, Luční a Absolonova 3. Podle místostarosty Lukáše Holíka je projekt druhé etapy připraven lépe než první a nemělo by už dojít k tomu, že v některých místech bude špatná viditelnost. „Zároveň snižujeme světelný smog a také eliminujeme modré světlo, které působí rušivě na lidský organismus,“ dodala starostka. O úplném vypínání některých lokalit město nyní neuvažuje, i proto, že ceny energií už jsou příznivější.

Po dokončení druhé etapy budou původní svítidla už pouze ve středu města a v místních částech. Ve středu města se totiž nachází z větší části historizující svítidla, jejichž výměna za LED se z estetického hlediska jeví jako problematická.

Kameny zmizelých

Město podpoří pokračování projektu Kameny zmizelých, který připomíná v židovském městě oběti nacistické genocidy za druhé světové války prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud. Projekt zajišťuje boskovický Unijazz, město přispěje deseti tisíci korunami.

Participativní rozpočet

Rada potvrdila vítěze participativního projektu Hřiště bez hranic. Místostarosta Radek Šamšula už dříve uvedl, že bude prosazovat podporu i druhého projektu, totiž pořízení dřevěného betlému, který by byl umisťován každoročně na náměstí. Tento záměr by nakonec měla převzít Kulturní zařízení města Boskovice.

Dotace na opravy bytů

Město žádá o dotace z Jihomoravského kraje na opravu devíti bytů v Domě s pečovatelskou službou na Havlíčkově ulici a na stavební úpravy penzionu na Mánesově, kde by mělo dojít k zateplení objektu a opravám koupelen. Kromě toho bude město jako každoročně žádat ještě o dotace na údržbu cyklostezek.

Péče o hřbitov

Město se rozhodlo vypovědět smlouvu stávajícímu správci hřbitova Františku Přikrylovi, který se o hřbitov stará od roku 2008. Důvodem je podle vysvětlení radnice nespokojenost vlastně všech zúčastněných – samotného správce, města i veřejnosti. Staré podmínky už totiž nevyhovují a vztahy města a správce je třeba nově nastavit. Výpovědní lhůta činí jeden rok, během kterého se připraví nové podmínky a finanční nacenění. Stávající nájemce se může do nového výběrového řízení přihlásit, pravděpodobně by v tomto případě správa přešla na jeho syna. Zlepšení péče o hřbitov vyplynulo jako jedna z hlavních priorit i ze setkání města se seniory. Podle místostarosty Radka Šamšuly bude nutné navýšit platby za péči o hřbitov a zároveň to bude pro město příležitost říct si o lepší služby. To nejde udělat v rámci stávající smlouvy a službu je třeba přesoutěžit.

Elektronická úřední deska

Město bude mít dvě nové elektronické úřední desky. Jedna bude na budově městského úřadu na Masarykově náměstí, druhá před budovou na náměstí 9. května. Pokud práce nepřekazí mimořádně špatné počasí, budou desky osazeny a zprovozněny do konce ledna. Desky jsou zaplaceny z dotací.

Podnikni to!

Série vzdělávacích kurzů pro zájemce o podnikání Podnikni to! bude v Boskovicích pokračovat třetím rokem. Město ji podpoří částkou přes 360 tisíc korun, z toho přes 145 tisíc by ale chtělo opět získat na dotaci z kraje.

Zdravé město

Na aktivity Zdravého města dala radnice letos 80 tisíc korun, proběhly akce Ukliďme Česko, Veřejné fórum Zdravého města Boskovice, Balkon roku 2023 a Kdo je vidět, vyhrává! „Jediné, co mně chybí, je školní fórum, na kterém jsme se nedokázali s panem ředitelem dohodnout, ze strany školy nebyl zájem,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík, který doufá, že v budoucnu se podaří školní fórum zřídit, protože v jiných městech s ním mají dobré zkušenosti.

Vstupné na sportovištích

Vstupné na zimní stadion, do boskovické sauny, na koupaliště Červená zahrada a do městských lázní zůstane v roce 2024 ve stejné výši jako letos. Město se tak dohodlo s vedením Služeb, a to navzdory tomu, že DPH se zvedne z deseti na dvanáct procent.

Knihovna

Místostarosta Lukáš Holík doplnil svou prezentaci ze zastupitelstva o prohlášení, že přes svátky si téma knihovny odpočine, ale v příštím roce je třeba se mu začít věnovat. „Bude potřeba se na to vrhnout, realisticky zhodnotit všechna pro a proti, kde, co a jak,“ řekl Lukáš Holík. Umístění knihovny je podle něj spojeno s umístěním Střediska volného času.

další zpravodajství