„Střet zájmů? To se musíte zeptat pana Holíka.“

V Boskovicích se po rozpadu koalice rozběhla jednání o novém koaličním uspořádání. Ohlasy v této souvislosti vyzpovídaly místostarostu za uskupení STAN a Sportovci Boskovice Radka Mazáče, kvůli němuž hnutí ANO vypovědělo koaliční smlouvu. Požadovalo totiž jeho rezignaci, na kterou on ale nepřistoupil.

Radek MazáčRadek Mazáč   foto: Tomáš Znamenáček

Co říkáte na to, že se kvůli vám rozpadla boskovická koalice?

Je to názor hnutí ANO a o tom je politika, o tom je demokracie.

Mezi výtkami, které zveřejnilo hnutí ANO, je na prvním místě možný střet zájmů u stavby okrsku centrálního zásobování teplem. Vy jste dopředu neoznámil, že firma Energochem, kde působíte, bude na zakázce spolupracovat jako subdodavatel. Vnímáte to jako chybu?

Já si nemyslím, a už jsem to uváděl i na zastupitelstvu, že by došlo ke střetu zájmů.

Ta má otázka byla trochu jiná: vnímáte jako chybu, že jste dopředu, třeba i koaličním partnerům, neřekl, že i vlivem problémů hlavního zhotovitele nebo čehokoliv jiného se dostala vaše firma jako subdodavatel k této zakázce?

To není moje firma, pane Osouchu, a jak říkám, já si nemyslím, že by došlo ke střetu zájmů.

Dobře, není to přímo vaše firma, ale působíte tam jako jeden z vrcholových manažerů.

Nepůsobím tam jako jeden z ředitelů, pane Osouchu.

Proč jste tedy uveden na webových stránkách jako ředitel pro strategii?

Nejsem tam uvedený, pane Osouchu.

Já mám ty stránky před sebou, jak spolu teď telefonujeme. (Odkaz přestal fungovat po vydání rozhovoru, screenshot zmíněné stránky níže – pozn. red.)

To asi těžko.

Takže to tam není?

Já jsem tam v představenstvu, ostatní funkce v této společnosti nesdílím.

Snímek z webu energochem.cz v den vydání rozhovoruSnímek z webu energochem.cz v den vydání rozhovoru   foto: Tomáš Znamenáček

Pojďme k druhému bodu prohlášení hnutí ANO, kde se píše, že jste dostatečně nevysvětlil veřejnosti možný střet zájmů, o kterém říkáte, že se v něm necítíte. Jak vy byste na to reagoval?

To se musíte zeptat pana Holíka, co tím myslel nebo kam tím míří.

Třetí výtka se týká sportovní haly, kterou máte na starost, a také dosud nezahájeného fungování pracovní skupiny, která by se na tomto investičním záměru měla podílet. Vnímáte zde nějaké selhání, když vám to koaliční partner vyčítá?

Určitě ne. Ten proces byl schválen, všichni jsme se shodli, že takto bude probíhat a já jsem i koaliční partnery informoval, že po zahájení toho investičního záměru bude trvat asi jeden měsíc, než bude vytvořen nějaký dokument, nad kterým se sejdeme a budeme o něm diskutovat.

Nicméně ta pracovní skupina už měla zasedat, pak bylo městem oznámeno, že z důvodu protiepidemických opatření se termín jednání posouvá na konec března. Proč skupina nejednala formou online zasedání? Nebo jste to nepovažoval za vhodné?

Zaprvé nebylo ohlášeno, že by se skupina měla sejít v nějakém termínu. Hned na začátku byla z mé iniciativy skupina vytvořena a hned na začátku bylo řečeno, že se sejde řádově do jednoho měsíce, což je řádově na konci března.

Na webu a facebooku města bylo sděleno, že se zatím nesešla kvůli protiepidemickým opatřením a že se proto sejde až na konci března.

Já musím zopakovat, že moje prohlášení k pracovní skupině a setkání bylo: koncem března.

Hnutí ANO požadovalo vaši rezignaci na post místostarosty. Přicházelo to v úvahu? Přemýšlel jste nad tím, že byste rezignoval a nahradil vás kolega a zastupitel Jiří Pevný?

Podle koaliční smlouvy je záležitostí každého uskupení, jak si obsadí tento personální post. My podle této smlouvy post obsadili a tím máme tuto funkci danou.

Tomu rozumím. Ale ta situace se nějak změnila a druhý největší partner koalice má problém s vaším dalším působením v koalici. Přemýšlel jste, že by vás nahradil pan Pevný, aby se ta situace vyřešila? Hnutí ANO nezpochybňovalo nárok Sportovců na tento post, výtky byly směřovány k vaší osobě.

Koaliční partner si dal podmínku, která není uvedená v koaliční smlouvě. On si tu situaci vyhodnotil, jak si ji vyhodnotil.

Dobře, ale já tu otázku zopakuji potřetí. Přemýšlel jste o tom, že byste situaci vyřešil odchodem z vedení a rady města?

Za celý klub Sportovci pro Boskovice jsme prohlásili, že zůstáváme v tom personálním obsazení, jaké bylo na začátku volebního období nastaveno.

Takže jste o tom nepřemýšlel, že byste to místo opustil?

Asi taky odpovídám potřetí a v tomto duchu.

Podle jiných partnerů, například pana starosty Dohnálka, padla na jednáních varianta, že by se váš možný střet zájmů, mohl vyřešit prošetřením v přestupkové komisi. S tím byste případně souhlasil, kdyby to ANO akceptovalo?

Já myslím, že to byla varianta, která byla na stole a hnutí ANO ji nepřijalo.

A vy byste s ní problém neměl?

Já tuto variantu podporoval a byla na stole v rámci koaličních jednání.

Podle prohlášení vašeho uskupení Sportovců jste měli k práci pana Holíka připomínky. Například změny v odpadovém hospodářství podle vás dostatečně nevysvětlil veřejnosti. Na základě čeho k tomu docházíte?

Z diskuze se spoluobčany a z toho, jak je to vnímáno ve městě.

Druhá věc ve vašem prohlášení je, když teď budu citovat: „Rovněž vidíme střet zájmů a pochybení na straně pana místostarosty při prosazení firmy provozující koloběžky bez výběrového řízení.“ Kde vidíte ten střet zájmů?

Tak, jak je tam uvedeno. To znamená, kdo s kým komunikoval a jakým způsobem se vybíral.

Můžete to více rozvést?

V tuto chvíli není nutno.

Jedná se o firmu Bolt, kterou v Boskovicích zastupoval pan Jakub Dvořák. Vidíte střet zájmů v tom, že se s místostarostou osobně znají? Nebo jak tomu mám rozumět?

V podstatě tak, jak jste odpověděl, tak si myslím, že to je, co jste chtěl slyšet.

Že tedy vyhověl svému známému?

Tak vy jste popsal tu situaci, ať si ji každý vyhodnotí.

Jaký je smluvní vztah mezi městem Boskovice a tou firmou, když píšete o nekonání výběrového řízení?

To se musíte zeptat pana Holíka, který to má v gesci.

Já jsem měl za to, že tam žádný smluvní vztah není. Město za to, co vím, nijak neplatí, takže jako laik jsem měl dojem, že tam ani nebyl smluvní vztah potřeba.

Jak říkám, musíte to řešit s kolegou, teď vám neumím říct přesné detaily.

Jak by podle vás měla vypadat nová koalice? Jen ANO nahradit jinou stranou, nebo si myslíte, že se koalice více promění?

Musím říci, že vedoucí silou jsou jiní partneři, takže počkáme, jak se rozhodnou silnější skupiny v rámci tohoto koaličního jednání a následně budeme jednat.

Myslíte si, že budete v koaličních jednáních postupovat společně jako stávající koalice, když odmyslím ANO?

Teď bych nechtěl komentovat záměry, kdo s kým bude jednat, je to předčasné. V brzké době to bude mít nějakou konturu, která bude schopna existovat jako koalice.

Vy už jste jako Sportovci začali s ostatními stranami jednat?

V tuto chvíli ještě počkáme, jak se situace bude vyvíjet. Nemá cenu teď předjímat, co bude a kdo s kým bude jednat.

další rozhovory