Zakázku na návrh haly dostal Zdeněk Fránek, vypracuje ho s Alberto Kalachem

Boskovická městská rada ukončila debatu o hledání nejvhodnější cesty k architektonickému řešení sportovní haly v Červené zahradě. Vytvoření studie zadala městskému architektu Zdeňku Fránkovi, který bude na návrhu spolupracovat s mexickým kolegou Alberto Kalachem.

Biblioteca Vasconcelos, knihovna v Mexico City postavená podle návrhu Alberto Kalacha a Juana Palomara
Biblioteca Vasconcelos, knihovna v Mexico City postavená podle návrhu Alberto Kalacha a Juana Palomarafoto: Astrojunta, Wikimedia Commons

Konkrétně rada zadala vytvoření investičního záměru, který má obsahovat finančně přijatelný, architektonicky i dispozičně kvalitní návrh, který bude posléze sloužit jako podklad pro vytvoření projektové dokumentace. Její vyhotovení už bude město podle zákona o zadávání veřejných zakázek nuceno samostatně vysoutěžit.

Mexický architekt podle slov starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) míní do Boskovic přijet, pokud to dovolí epidemické podmínky. Právě možnost získat angažmá mexického architekta bylo podle starosty hlavním důvodem, proč se rada rozhodla pro toto řešení. „Jiným způsobem bychom toto světové jméno do Boskovic nemohli dostat,“ uvedl starosta s tím, že městský architekt Zdeněk Fránek na spolupráci s Alberto Kalachem nad rámec peněz od města ještě přispěje z vlastních zdrojů.

Návrh má vzniknout za 300 tisíc bez DPH a měl by přinést řešení haly, za kterou by město zaplatilo 150 milionů bez DPH. Termín vyhotovení návrhu je dvanáct týdnů po podpisu smlouvy. Městská rada se na tomto postupu shodla jednomyslně, přičemž jednala v kompletním složení.

Kromě toho rada uložila místostarostovi Radku Mazáčovi (Sportovci) vytvořit pracovní skupinu, která bude s ateliérem Fránek Architects spolupracovat na zpracování tohoto investičního záměru. Členství v pracovní skupině bude nabídnuto všem zastupitelským klubům a zástupcům odborné veřejnosti. Její složení bude schvalovat rada na svém příštím zasedání. „Zcela jistě bude osloven i Spolek za rozvoj architektury Boskovic, a kdyby měl zájem někdo další z odborné veřejnosti, nezavírají se mu dveře,“ uvedl starosta města s tím, že je dále věcí jednotlivých klubů, jestli do pracovní skupiny vyšlou odborné, či politické zástupce. Předpokládá i účast několika sportovců.

Po dvou zrušených architektonických soutěžích tak přichází radnice s neobvyklým řešením. Místo toho, aby nejprve vzniklo nové zadání, byly propočítány investiční náklady a teprve poté vznikal návrh, budou všechny tři kroky sloučeny do jedné zakázky pro městského architekta, kterému bude pomáhat pracovní skupina.

Specifikovat nové zadání je nutné hlavně proto, že druhá architektonická soutěž ukázala, že zadání, se kterým město pracovalo, zhruba dvojnásobně překročilo plánovaný rozpočet stavby. Konkrétní škrty v zadání a osekání plánů na náplň haly tedy vedení města zatím nemá, i to má obstarat pracovní skupina. „Největší diskuse se budou vést právě o tom, aby to, co se poskládá, bylo v navrhované ceně 150 milionů korun bez DPH,“ předpokládá Jaroslav Dohnálek. Určitě podle něj dojde ke snížení kapacity diváckých tribun, které v soutěži město určilo na 800 míst.

Vytvořením pracovní skupiny dává radnice podle místostarosty Lukáše Holíka (ANO) najevo jednak svou otevřenost vůči opozičním zastupitelům, aby měli dost informací o průběhu příprav stavby, a jednak to, že je pro vedení města důležité vypracovat kvalitní zadání.

Právě na vytvoření kvalitního zadání apelovali v debatě, která rozhodnutí rady předcházela, ve svém stanovisku opoziční lidovci. Jejich zastupitelka Dagmar Hamalová proto vidí vznik pracovní skupiny jako dobrou příležitost, aby se město naučilo kvalitní zadání k velké investiční akci vypracovat. Dále jí připadá rozumný stanovený finanční limit na stavbu.

Mezi velké odpůrce zadání návrhu konkrétnímu architektovi patřil Vladimír Farský. Výsledek hodnotí pragmaticky. „Zbývá nominovat se do pracovní skupiny a snažit se v rámci možností vybírat to nejlepší možné,“ vyslovil se opoziční zastupitel za KSČM. Podobně vidí situaci i Piráti, kteří od počátku prosazovali, že by se město mělo vydat cestou architektonické soutěže. „Ač jsme prosazovali vyhlášení otevřené soutěže o návrh, jde nám primárně o to, abychom zdárně – a hlavně i kvalitně – halu v nějakém čase postavili. Momentálně jediná šance, jak usilovat o co nejvyšší kvalitu projektu, je upřesnění zadání v pracovní skupině, jejíž zřízení rada města avizovala. Budeme hledat vhodného zástupce, nicméně bychom nejprve z oficiálních míst rádi věděli, jaká bude přesně náplň činnosti této skupiny,“ vyjádřil se zastupitel za Piráty Radek Šamšula.

S účastí v pracovní skupině předběžně souhlasí i architekti ze spolku SRAB. „Jak jsme již řekli v rozhovoru chvíli po našem vzniku, chtěli bychom našemu městu na poli architektury pomoci. Přestože bychom vítali zadání této stavby transparentnějším způsobem, tak pokud budeme osloveni k účasti v pracovní skupině, pozvání přijmeme,“ uvedl za SRAB Petr Ondráček.

další zpravodajství