Střet zájmů místostarosty Mazáče? Názory politiků se různí

Je střet zájmů v Boskovicích jen módní slovo, nebo reálný politický problém? Ohlasy se pokusily zjistit názory reprezentantů jednotlivých politických uskupení. Názory nejsou zjevně zcela jednotné, a to ani uvnitř koalice, ani v opozici. Zdá se ale, že zametená pod kobercem zatím celá záležitost není.

Zasedání zastupitelstvaZasedání zastupitelstva   foto: Tomáš Trumpeš

O kauze boskovického místostarosty Radka Mazáče (STAN a Sportovci Boskovice) Ohlasy poprvé informovaly na začátku roku. Tehdy vyšlo najevo, že místostarosta má za město na starosti stavbu nového okrsku centrálního zásobování teplem a firma Energochem, v jejímž vedení působí, se na zakázce podílí jako subdodavatel v rozsahu více než osmi milionů korun. Kromě toho se již loni ukázalo, že zakázka nakonec město přijde výrazně dráž, než původně předpokládalo, ale vedení radnice nejprve odmítalo důvody prodražení prověřit auditem.

Na konci ledna vyšly najevo další okolnosti příběhu, jak vlastně Energochem do boskovické zakázky vstoupil. Následovalo jednání zastupitelstva, na kterém se téma odbylo velmi stručně. Místostarostu Radka Mazáče nejprve požádal o vyjádření zastupitel za KSČM Vladimír Farský, poté znovu pirátská zastupitelka Kristýna Znamenáčková. Místostarosta uvedl, že vše proběhlo podle regulí a ve střetu zájmů se necítí. Kromě toho poněkud zvláštně dodal, že dílo bylo provedeno v dobrém čase, ve správné kvalitě a za vysoutěžené ceny – přičemž termín dokončení se na témže zastupitelstvu posouval, kvalitu provedení má teprve prověřit audit a cena se navýšila o více než osm milionů korun.

Na jednání zastupitelstva rovněž došlo ke zvláštnímu okamžiku, kdy místostarosta Radek Mazáč odešel ze sálu na projednávání bodu souvisejícího se stavbou CZT střed, ačkoliv byl předkladatelem materiálu, a neúčastnil se ani hlasování. Vyhnul se tak dilematu, jestli tentokrát střet zájmů přiznat, nebo se vystavit riziku při jeho zapření. Místo něj bod představil jednatel Služeb Milan Strya, na předchozích schůzích to byl přitom vždy přímo místostarosta.

Po zastupitelstvu téma zdánlivě utichlo, koalice dál na problematiku nereagovala a nijak se k celé záležitosti nevyjadřovala ani opozice. Ohlasy se proto zeptaly zástupců všech politických stran, které působí v zastupitelstvu, na jejich postoj. Z reakcí vyplývá, že názory politiků se do značné míry různí, ale je možné, že celá věc přece jen alespoň zatím nemíří pod koberec. V koalici ji chce nejaktivněji řešit hnutí ANO, v opozici Piráti.

Koalice

Sám místostarosta Radek Mazáč se v lednu pro Ohlasy vyjádřil, že celou věc řešit nehodlá. A bez odpovědi ponechal i nyní naše otázky, jak na problematiku dnes nahlíží a jestli zvažuje nějakou formu vyvození politické odpovědnosti.

Vyjádření Ohlasům neposkytl ani starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). „Na uvedené téma nebudu odpovídat, protože aniž by se mě autor článku na cokoliv v uvedené věci ptal, svůj názor a komentář uveřejnil již 21. února,“ zdůvodnil své stanovisko s odkazem na námi publikovaný komentář.

Příliš sdílný nebyl ani místostarosta Lukáš Holík (ANO). Ten ale jako jediný připustil, že v koalici se téma řeší a že je to právě hnutí ANO, které nad tématem nechce mávnout rukou. „Za náš klub jsme otevřeli tuto otázku mezi koaličními partnery, přičemž budou probíhat další jednání. Jelikož je to živá záležitost, omluvte nás, ale vyjádříme se až po skončení jednání,“ popsal situaci ve vedení města a postoj svého hnutí.

Alespoň stručné vyjádření poskytl radní za TOP 09 Dominik Božek. Uvedl, že místostarostův střet zájmů by se řešit měl, zároveň si však nemyslí, že záležitost narušuje či ohrožuje fungování koalice nebo že by mělo dojít k nějakým kompetenčním, personálním či politickým změnám ve vedení města.

Ještě vstřícnější je k Radku Mazáčovi nejmenší koaliční partner – radní za Boskováky Jaroslav Oldřich. „Jestli to je střet zájmů, to nedokážu posoudit úplně jednoznačně, ale myslím si, že koalici by to nemělo ohrozit, protože nevidím, že by to měl být problém,“ uvedl pro Ohlasy a dodal, že by podle něj nemělo dojít k personální změně ve vedení města. „Pan Mazáč má poměrně dobrý tah na branku, je to dobrý místostarosta; má úkol, který plní – to znamená zahájení stavby haly. Jeho dosavadní působení v zastupitelstvu a v radě je maximálně výborné,“ pochválil místostarostu radní Jaroslav Oldřich. Problém střetu zájmů je podle něj mimo jiné zástupný a uměle vyvolaný a Radek Mazáč si ho musí vyřídit sám. Koalici by to v žádném případě ohrozit nemělo a radní za Boskováky ani nemá zprávy, že by v tomto ohledu měl existovat nějaký problém.

Opozice

Prostor pro další konkrétní kroky nevidí v tuto chvíli opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský, který otázku na posledním zastupitelstvu otevřel. „Vznesl jsem dotaz, zda nějak pokročilo šetření ohledně střetu zájmů pana místostarosty. Slovo si vzal pouze on sám a odpovědí byly úplně jiné informace, než na jaké jsem se ptal – nehledě na to, že to byly lži. Pirátská zastupitelka dotaz zopakovala a pan místostarosta prohlásil, že se ve střetu zájmů necítí. Já osobně se domnívám, že o střet zájmů jde, dalo by se říci že učebnicový. Pokud ovšem starosta ani tajemník nedali žádné vyjádření a nehodlají zřejmě provádět žádné kroky, nevidím možnost v této věci dále něco dělat. Nekontaktoval mě ani žádný kolega zastupitel či občan. Buď je to tedy všem jedno, nebo hodlají předložit panu Mazáčovi vysvědčení až v následujících volbách,“ popsal Vladimír Farský svůj aktuální postoj.

Bývalá starostka a dnes opoziční zastupitelka Hana Nedomová zdůrazňuje, že je povinnost každého zastupitele chovat se tak, aby ke střetu zájmu nedošlo. „V případě pana místostarosty si nemyslíme, že jde o střet zájmů, ale přinejmenším o amorální jednání, které si jistě voliči vyhodnotí sami,“ uvedla pro Ohlasy s tím, že změny v kompetencích starosty a místostarostů jsou plně na dohodě koaličních partnerů a jejich vyhodnocení celé situace.

Dodala však, že personální změna by se mohla týkat jednatele Služeb, který odpovídá za svoji práci městské radě, jakožto valné hromadě této městské firmy. „Zda k této výměně dojde uvidíme po zpracování a výsledku auditu. Co se týká politických změn, vše je opět na současné koalici, která určitě vnímá, že jde o citlivé téma, které hýbe Boskovicemi a může mít vliv na volby, které proběhnou v příštím roce. Zároveň nevidíme jako účelné podávat trestní oznámení v této věci,“ uzavřela své vyjádření bývalá starostka.

Ještě o něco smířlivější jsou k jednání místostarosty Radka Mazáče opoziční lidovci. Podle boskovického předsedy a zastupitele Michala Knödla nečekali na společný postup opozice v řešení této kauzy a zjišťovali si k tomu hned od začátku všechny dostupné informace, aby měli fakta a nerozhodovali se na základě spekulací. „Z našich dosavadních zjištění nevzešel žádný konkrétní důkaz o tom, že by v době podpisu smlouvy o provedení stavby se společností Tenza byl kdokoliv ve střetu zájmů. V průběhu realizace projektu se Tenza zjevně dostala do ekonomických problémů, což se z veřejně dostupných informací projevilo například i pozastavením velkých staveb v Brně či v Českých Budějovicích. Zapojení a výběr subdodavatelů tedy mohl reálně vyplynout z nedostatku kapacity firmy Tenza ve stavbě pokračovat, nicméně toto rozhodnutí bylo plně v kompetenci firmy Tenza,“ popsal názor lidovců Michal Knödl.

A doplnil, že jediným přímým vztahem mezi společností Služby Boskovice a firmou Energochem byla postoupená pohledávka, která byla důsledkem vyhlášení moratoria na firmu Tenza a byla jediným řešením, jak nezablokovat další práce na stavbě, což by mělo velmi negativní dopady. „Důležité je dodat, že tato pohledávka neznamenala navýšení ceny stavby,“ dodal Michal Knödl, který je zároveň předsedou dozorčí rady Služeb. „Z výše uvedených důvodů v této chvíli zatím nemáme v plánu činit další kroky a budeme čekat na výsledek auditu, kde pro nás bude důležité zejména posouzení oprávněnosti víceprací,“ vyjádřil se za lidovce pro Ohlasy.

Nejradikálnější postoj mají k celé situaci Piráti. Na zastupitelstvu se připojili k Vladimíru Farskému s výzvou k vyjádření směrem k Radku Mazáčovi, ale žádný konkrétní postoj zde neprojevili. Ani od té doby sice žádnou aktivitu ani veřejné stanovisko nevyjádřili, nyní ale vybízejí koalici i opozici k aktivnímu řešení problému. „Za Radkem Mazáčem ve funkci místostarosty zůstává několik z našeho pohledu závažných přešlapů. Pokud on sám nemá pocit, že se jedná o problémy hodné sebereflexe, mělo by alespoň vedení města přistoupit k problematice aktivně a netvářit se, že se ho to netýká. Nevyřčené otázky i odpovědi okolo potenciálního střetu zájmů totiž nevrhají stín jen na postavu Radka Mazáče, ale na hlavy všech, kteří mlčí a de facto tím současnou situaci schvalují,“ formulovala pirátskou kritiku Kristýna Znamenáčková.

Za problém pokládá to, že ani několik měsíců poté, co kauza vyvstala, nejsou známé postoje členů rady města. „Přitom je docela dobře možné, aby se tito vůči postupům vyhranili veřejně a dali tím najevo, že mají zájem o důvěru voličů. Tu totiž takto jednoznačně ztrácí,“ domnívá se pirátská zastupitelka. A předpokládá podobně jako Hana Nedomová a Vladimír Farský, že pokud nedojde k personálním nebo kompetenčním změnám nyní, projeví se to nejpozději na výsledku dalších voleb.

Pirátská strana se podle Kristýny Znamenáčkové v současné době pokouší najít širší shodu v rámci opozice, a to i mezi těmi, kteří se doposud k problematice vyjadřovali zdrženlivě nebo vůbec. „Pokud by se ukázalo, že se najde dostatečná podpora pro další kroky, zvažujeme možnosti společného prohlášení, požadavku na šetření situace, otevřeného dopisu nebo v extrémní situaci i hlasování o odvolání místostarosty Mazáče,“ popsala zastupitelka za Piráty.

další zpravodajství