Tomáš Trumpeš: Střet zájmů není jen prázdné slovo. A politická odpovědnost také ne

Kdo sleduje boskovickou politiku, ten se v posledních týdnech a měsících opravdu nenudí. Vyvstalo v nich hned několik docela závažných kauz, které se setkávají u osoby neuvolněného místostarosty Radka Mazáče (STAN a Sportovci Boskovice). Na zastupitelstvu místostarostu opozice nesměle požádala o vyjádření ke střetu zájmů. A to je málo.

Místostarosta Radek MazáčMístostarosta Radek Mazáč   foto: Tomáš Znamenáček

K vyvození politické odpovědnosti místostarostu Radka Mazáče nejen za prazvláštní přístup ke kauze, v níž figuruje jeho domovská firma Energochem, ale také za prodražení investice do CZT střed a za postup v přípravě stavby sportovní haly, nevyzval nikdo. Pojďme si shrnout důvody, které takový požadavek opravňují.

CZT střed: střet zájmů a prodražení

Místostarosta má ve své gesci mimo jiné fungování městské firmy Služby Boskovice a dohlížel tak za město na investici nového okrsku centrálního zásobování teplem CZT střed. Stavba se zásadním způsobem prodražila a město za ni nakonec namísto 25 milionů zaplatí 33 milionů korun. Při zjišťování, kde se stala chyba a jestli za prodražení nenese zodpovědnost projektant či zhotovitel stavby, bylo vedení města laxní a nejprve odmítalo nechat stavbu prověřit auditem. To je samo o sobě nepochopitelné.

Aby toho nebylo málo, vyšlo vzápětí najevo, že jedním ze subdodavatelů stavby je firma Energochem, v jejímž vedení je právě místostarosta Radek Mazáč. Podíl firmy na zakázce není nikterak malý, celkem inkasovala minimálně osm milionů korun. Zvláštní je i postup, jakým k zakázce přišla – v původním veřejném seznamu subdodavatelů totiž nefigurovala, ale společnost Tenza, jakožto hlavní zhotovitel, ji přibrala bezprostředně poté, co smlouvu se Službami podepsala. To se může jevit jako dobrý trik, jak subdodavatelství skrýt. Sám místostarosta Radek Mazáč se ke střetu zájmů předem nepřihlásil a nikdy sám veřejně neoznámil, že jeho firma v zakázce figuruje. Nebýt toho, že Tenza se dostala do předinsolvenčního řízení a Služby Boskovice převzaly a zaplatily pohledávku Energochemu vůči ní, neměli bychom žádnou možnost ve veřejných zdrojích ověřit, že se Energochem na zakázce opravdu podílí. Místostarostova firma je navíc jediný ze subdodavatelů, kterému městské Služby namísto Tenzy zaplatily napřímo a s jistotou se tak dostala ke svým penězům.

Můžeme se jen ptát, na čí straně stál vlastně místostarosta Radek Mazáč při všech těchto komplikacích, z jaké pozice se vlastně na stavbu díval při své účasti na kontrolních dnech. Toto je ukázkový střet zájmů a i kdyby měl místostarosta pravdu a z hlediska zákona byl tento sofistikovaný postup formálně nenapadnutelný, politicky je zcela neobhajitelný.

Sportovní hala: průtahy a zrušené soutěže

K tomu přibývají problémy se sportovní halou. Od voleb v roce 2018 uplynulo už víc než dva a čtvrt roku, ale Boskovice stále nemají ani jen studii na novou stavbu, dokonce aktuálně nemáme ani realistické a veřejné zadání toho, co má hala vlastně obsahovat. 

Město se může natisíckrát vymlouvat, ale takovéto průtahy jsou jasným manažerským selháním politika, který má stavbu na starosti. K tomu můžeme přidat ostudu, kterou si Boskovice utržily dvěma zrušenými architektonickými soutěžemi. A opět nepomohou výmluvy na zlou Českou komoru architektů (ČKA) – kdyby město nedělalo v přípravě soutěží fatální chyby, neměla by komora žádnou možnost je zablokovat. Ostatně nejlépe to dokládá výrok právě místostarosty Radka Mazáče, který už v souvislosti s první soutěží na zastupitelstvu argumentoval, že v České republice se konají desítky soutěží bez účasti ČKA. Ano, měl pravdu. Ale z těchto desítek soutěží jich komora za neregulérní označí jen jednotky. A právě to se hned dvakrát stalo Boskovicím – a to proto, že soutěž byla špatně připravená. Přišli jsme tím o nemalé peníze a také o další víc než půlrok času. Dnešní snaha města zříci se odpovědnosti a tvrdit, že město žádné chyby neudělalo, je absurdní už proto, že k první soutěži se v září na zastupitelstvu vyjádřil jasně sám starosta: „Soutěž byla zrušena, protože v ní prostě byla chyba.“

A opět – za průtahy, manažerská pochybení i špatně připravené soutěže by někdo měl nést politickou odpovědnost. Konkrétně politik, který má stavbu haly na starosti, což je opět místostarosta Radek Mazáč.

Politická odpovědnost

Jeho účast v těchto kauzách má ještě jeden zvláštní, politický aspekt. Už bezprostředně po volbách jsem se kriticky vyjadřoval k možnosti vytvoření stávající koalice. Nyní se ukazuje, že situace je ještě horší. Vypadá to, že stavba CZT střed bude největší rozvojovou investicí města v tomto volebním období. A příprava stavby sportovní haly je bezesporu nejsledovanější a vzhledem k dosavadní historii i nejcitlivější záležitostí, na které město pracuje. Obě tyto klíčové věci přitom řeší politik, který ve volbách získal velmi malou podporu a zastává post neuvolněného místostarosty na částečný úvazek. To je nepochopitelné. I v minulém období měli sport či kulturu na starosti místostarostové, ale přípravu klíčových investic řídila přímo starostka a také za ně nesla odpovědnost.

Tím se dostáváme k širší politické odpovědnosti koaličních partnerů Radka Mazáče a jeho Sportovců. Ti všichni nesou za aktuální stav odpovědnost a měli by jednat. Je na koalici, aby situaci vyřešila. Před střetem zájmů by neměla strkat hlavu do písku, stejně jako před pochybeními při řízení architektonických soutěží a vůbec přípravě sportovní haly.

Podobně neudržitelný je ale i nedůrazný postup opozice. Sociální demokraté a lidovci k místostarostovým problémům ostudně mlčí, komunisté a Piráti se zmohli jen na prosbu o místostarostovo vyjádření. To je zcela nedostatečné. Jak by asi reagoval politik Radek Mazáč, pokud by seděl jako v minulém období v opozici a vedení radnice předvádělo takto žalostná pochybení? Byl to právě on, kdo byl nejhlasitějším kritikem tehdejšího vedení a mimo jiné se tvrdě dovolával řešení střetu zájmů radní Martiny Přichystalové, jež se soudila s nemocnicí. Byl to pro něj důvod, proč ji už na ustavujícím zasedání nevolit za členku rady, a od města žádal, aby na si na střet zájmů nechalo vypracovat posudek.

Dnes jako by politikům nedocházelo, o jak vážný problém se jedná. Starosta ve svém vyjádření na zastupitelstvu poněkud cynicky označil střet zájmů za slovo, které je teď v Boskovicích moderní. Takový cynismus není na místě. 

Politici nesou na svých bedrech víc, než to může vypadat. Nemají zodpovědnost jen za řešení konkrétních problémů ve městě, odpovídají také za politiku jako celek, pracují s křehkou komoditou důvěry lidí. Důvěry ve správu věcí veřejných, v demokracii. Střet zájmů je vážná věc, není to jen prázdné slovo. Podobně jako není jen náhodné slovní spojení politická odpovědnost. Výše popsaná selhání a pochybení Radka Mazáče ve funkci místostarosty jsou velmi vážná a nemusíme ani čekat na výsledky auditu, který na tom ani v nejlepším případě nic nezmění. Proto by politici měli jednat bezodkladně.

další názory a komentáře