Radní Přichystalová se ve střetu zájmů kvůli soudnímu sporu s nemocnicí necítí

Od začátku fungování současné koalice provází každé jednání zastupitelstva otázka z řad opozice na možný střet zájmů radní Martiny Přichystalové. Ta se totiž od roku 2011 soudí s nemocnicí pro nerovné odměňování mužů a žen, které podle svých dřívějších slov sama pocítila. Zvolením do městské rady se bývalá primářka dětského oddělení zároveň stala členkou valné hromady, tedy hlavního řídicího orgánu boskovické nemocnice.

„Tento takzvaný střet zájmů jsem konzultovala se svými právníky ještě před tím, než jsem vůbec šla do rady. Dozvěděla jsem se, že mi kvůli soudu jako radní nebude plynout žádná výhoda ani možnost nějakých osobních benefitů. V žádném střetu zájmů tedy nejsem,“ uvedla Martina Přichystalová, která v komunálních volbách kandidovala za hnutí ANO, jehož celostátní předseda Andrej Babiš musí také neustále čelit výtkám ze střetu zájmů. „Já mám střet zájmů každé ráno hned, když vstanu,“ glosoval několikrát v médiích tuto otázku. Zde se však jedná o trochu jiný střet zájmů, neboť radní je s městskou nemocnicí v soudním sporu, nikoliv v obchodním vztahu.

Starosta Hana Nedomová (ČSSD) už na ustavujícím zastupitelstvu řekla k Martině Přichystalové, že jde o pracovněprávní spor, který by měl řešit bývalý zaměstnavatel. „Dle mého názoru nic nebrání tomu, aby se doktorka Přichystalová stala radní. Pokud dojde ke střetu zájmů, jistě ho vyřeší,“ sdělila. Podobně se vyslovil i další radní a právník z řad sociální demokracie Milan Kolínský. „O výsledku sporu nebude rozhodovat valná hromada, ani rada města, ale nezávislý soud. Tudíž zde v žádném případě nevidím střed zájmů,“ vysvětlil.

Nezávislost soudního sporu opozice ústy Radka Mazáče nepopírá. „Říkáme, že paní doktorka je v pozici radní zároveň členkou valné hromady a bude rozhodovat o některých záležitostech Nemocnice Boskovice. Dále také vždy existuje něco jako morálka,“ doplnil.

Právě díky tomu, že rada města je zároveň valnou hromadou nemocnice, může Martina Přichystalová rozhodovat o všem dění v ní, kam patří rekonstrukce, ale také o důležitějších věcech – kolik zůstane v nemocnici akutních lůžek nebo jak bude vypadat směrnice upravující vztahy mezi vedením nemocnice a radou města. Na každém jednání jen s minimem výjimek rozhoduje rada o něčem, co se týká nemocnice. Martina Přichystalová pokaždé shodně hlasovala i s ostatními radními. „Nedomnívám se, že by můj spor mohl mít vliv na moje hlasování,“ myslí si radní.

Zákon ji ani nezbavuje rozhodovacích pravomocí. Má pouze oznamovací povinnost říci, že může být ve střetu zájmů, pokud by takovou situaci pocítila. Hlasovat už ovšem může. Tohoto pravidla se kupříkladu drželi na posledním zasedání zastupitelstva tři jeho členové, kteří byli přímo zainteresovaní do sporů kolem sportovní haly na Slovákově. Pavel Schwarzer, Martin Charvát a Oldřich Grulich přečetli prohlášení, že se cítí ve střetu zájmů, ale že hlasovat budou „zejména s ohledem na své voliče“.

Soudní spor mezi nemocnicí a Martinou Přichystalovou se vleče od roku 2011. Přichystalová v něm chce pokračovat až do jeho konečného rozsudku. Popřela tak svá dřívější vyjádření, že by mohla spor ukončit a vyřešit mimosoudní dohodou. „Žalobu považuji za zcela oprávněnou,“ konstatovala radní, která v době působení v nemocnici měla dostávat nižší plat než její mužští kolegové na postech primářů. Podle jejích slov měly mzdu nižší až o polovinu. Okresní soud žalobu v minulosti zamítl. Po odvolání mu ji však Krajský soud vrátil k novému projednání.

Na červnovém zastupitelstvu předala boskovická starostka opozici informaci o možném střetu zájmů Martiny Přichystalové. Pro vedení města ji vypracoval Odbor veřejné správy na Ministerstvu vnitra. V jeden a půl strany dlouhém dopise se obecně rozebírá zákon o střetu zájmů a povinnosti člověka, který by ve střetu zájmů mohl být. „Ministerstvo vnitra nemůže hodnotit, zda je člen zastupitelstva či rady ve střetu zájmů, jelikož vždy bude záležet na konkrétních okolnostech daného případu ve vztahu ke konkrétnímu zastupiteli,“ končí dopis ředitelka odboru Marie Kostruhová. Dopis tak jasně neodpověděl, jestli je Martina Přichystalová ve střetu zájmů. Opoziční zastupitel Radek Mazáč proto nebyl ze stanoviska ministerstva nadšený. „Informace jsme dostali, ale odpověď je z mého pohledu nic neříkající,“ dodal.

Objasnit důvody obecné a nic neříkající odpovědi se pokusil tajemník městského úřadu David Škvařil. „Je to myšleno tak, že nelze jednoznačně říci, že zastupitel je podjatý ke všem věcem, které se projednávají. Vždy se to musí posoudit ke konkrétní věci, o které by rada nebo zastupitelstvo rozhodovalo,“ vysvětlil tajemník. Stále ale platí, že musí možný střet zájmů pouze oznámit. Hlasovat a rozhodovat v dané věci může bez jakéhokoliv omezení.

další zpravodajství