Město připravilo na halu soutěž, která je podle komory architektů nezákonná

Nejen neregulérní, ale přímo nezákonné – takové jsou podle komory architektů podmínky architektonické soutěže, kterou vyhlásilo město Boskovice na sportovní halu. Soutěž odporuje hned v několika bodech jak etickému řádu České komory architektů, tak zákonu o zadávání veřejných zakázek. Město by se tak mohlo dostat do konfliktu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Přímo v zadání soutěže sice stojí, že podmínky jsou v souladu s českým právním řádem, ale člen dozorčí rady a pracovní skupiny pro soutěže České komory architektů Mirko Lev upozorňuje, že to není pravda. A poukazuje na několik aspektů, ve kterých se boskovická soutěž stává neregulérní a protizákonnou.

Ke konfliktu se zákonem o zadávání veřejných zakázek dochází kupříkladu v bodě, který stanovuje složení hodnotící poroty. Členů poroty je celkem sedm, z toho tři jsou nezávislí architekti a čtyři členové jsou takzvaně závislí na zadaveteli soutěže: místostarosta Radek Mazáč, opoziční zastupitel Petr Malach, městský architekt Zdeněk Fránek a vedoucí investičního odboru Petr Zouhar. Podle zákona však musí být na zadavateli, v našem případě na městě, nezávislá většina poroty.

V rozporu se zákonem je také formální průběh komunikace, která musí probíhat elektronicky, Boskovice ale požadují textovou část odevzdanou pouze fyzicky ve dvou tištěných vyhotoveních. A dodrženy nebyly ani zákonné lhůty – na podání žádosti mají mít soutěžící minimálně 20 dnů, v boskovické soutěži je to 14 dnů.

Hlavní problém s Profesním a etickým řádem České komory architektů (ČKA) pak nastává ohledně samotných účastníků soutěže. Otázkou je, kdo by se vlastně do soutěže mohl přihlásit, protože podle řádu komory se architekti s autorizací ČKA nesmějí účastnit těch architektonických soutěží, které nebyly vyhlášeny v souladu s platným soutěžním řádem komory a nebylo jim komorou uděleno potvrzení regulérnosti. Takové potvrzení boskovická soutěž nemá, zato však sama v podmínkách uvádí, že se soutěže smějí účastnit pouze architekti, kteří autorizaci ČKA mají. Kruh se tedy uzavírá.

Architekti s autorizací ČKA se navíc soutěže nesmějí účastnit ani jako porotci. Podle informací Ohlasů už jmenovaní nezávislí porotci zvažují, že z poroty odstoupí, protože se o neregulérnosti soutěže nyní dozvěděli. „ČKA je organizace sdružující všechny autorizované architekty v České republice. Z této pozice bude dohlížet na to, aby její členové nejednali v rozporu s platnými profesními řády, což by představovala například účast v této soutěži, případně účast v porotě,“ uvedl Mirko Lev.

Podle ČKA existují v zadání boskovické soutěže na halu ještě další rozpory, které se vztahují k finančním podmínkám soutěže, ke způsobu zrušení soutěže a případného odškodnění účastníků, k veřejné výstavě návrhů a dalším bodům Soutěžního řádu ČKA. Mirko Lev přesto říká, že soutěžní podmínky nejsou špatně připravené, ale vyžadují v některých bodech i zásadnější přepracování, navíc se regulérnost váže i na podchycení procesu příprav. Zejména s ohledem na již běžící lhůty je proto nutné, aby se soutěž vyhlásila znova. „Nemusí to být při stavu připravenosti, politické shodě a funkčním dialogu s ČKA složitý úkol, ale je potřeba, aby vedení Boskovic si uvědomilo, že není se zájmy ČKA ve střetu, ale naopak,“ uvedl Mirko Lev.

Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který má na radnici stavbu sportovní haly na starosti, se podle svého vyjádření pro Ohlasy nejprve s připomínkami ČKA seznámí. „Zatím je předčasné spekulovat o dalším postupu,“ vyjádřil se k postoji města místostarosta po jednání s Mirko Levem.

Pokud by boskovická radnice nereagovala, vystavuje se podle Mirko Leva většímu riziku. Vzhledem k tomu, že se jedná o soutěž o návrh dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak její průběh spadá i do kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který by soutěž mohl na základě pochybení v zadávacím řízení zrušit. „Doposud nikomu z potenciálních uchazečů nevznikla žádná větší škoda. Ve chvíli, kdy by někdo začal zpracovávat návrh nebo dokonce navazující zakázku a soutěž by byla vzhledem k jejím rozporům se zákony České republiky zrušená, tak by oprávněně mohl požadovat náhrady škod. Mám obavy, že by se pak proces zastavil úplně,“ vyjádřil se Mirko Lev.

Počet neregulérních soutěží se v České republice v posledních letech ustálil v nízkých jednotkách za rok, přičemž většinou se jedná o menší, takzvaně podlimitní zakázky. „Často se přitom jedná o zadavatele, který si tento postup zkouší poprvé a při téměř zaručeném neúspěchu a následných tahanicích se zrušením soutěže, nemožnosti navazujících projekčních prací, výplatě odškodného a podobně se pak obvykle jedná na dlouhou dobu i o poslední pokus těchto samospráv. Osobně by mě velmi mrzelo, kdyby Boskovice takto dopadly, proto se snažím nadstandardně zapojit do nápravy tohoto stavu nad rámec svých povinností v ČKA,“ dodal architekt Mirko Lev, který je absolventem boskovického gymnázia.

další zpravodajství