Z radnice: Soutěž na halu, hospodaření nemocnice a participativní rozpočet

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na samém konci června. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího se stručnými komentáři vedení města z tiskové konference, které se tentokrát z politiků účastnil jen místostarosta Lukáš Holík (ANO).

Nové kontejnerové stání na Bílkově ulici
Nové kontejnerové stání na Bílkově ulicifoto: Tomáš Znamenáček

Sportovní hala na Července

Městská rada schválila zadávací podmínky architektonické soutěže na výstavbu sportovní haly v areálu Červená zahrada. Soutěž má být vyhlášena do 10. července a v první fázi se do ní nakonec může přihlásit kdokoli, ačkoliv dříve město uvažovalo, že rovnou osloví konkrétních pět vybraných ateliérů. Podle aktuálního plánu budou uchazeči o účast zasílat do 24. července přihlášky a z přihlášených pak porota vybere pět ateliérů, které vyzve ke zpracování návrhu novostavby sportovní haly. „Soutěž se bude týkat samotné sportovní haly, plus nejbližšího prostoru kolem a parkoviště vedle hotelu Velen,“ upřesnil vedoucí investičního odboru města Petr Zouhar. Na honoráře pro účastníky soutěže je určeno 780 tisíc korun, probíhat bude bez Komory architektů. První odhad celkové ceny sportovní haly je 120 milionů korun. Hala má být podstatně větší a obsahovat více sportovišť i větší zázemí než kupříkladu sportovní hala ve Svitávce.

S odevzdáním soutěžních návrhů se počítá do 6. října a 13. října z nich bude vybírat sedmičlenná porota. Do té město pozve tři nezávislé architekty, takže si sice uchová hlasovací většinu, ale podle vyjádření starosty budou mít odborné hlasy převahu. Za město totiž budou do poroty nominováni právě architekt Zdeněk Fránek a vedoucí investičního odboru, rovněž architekt Petr Zouhar. Teprve zbylé dva posty obsadí politici – místostarosta Radek Mazáč a jeden zástupce opozice. Po hodnocení poroty přijme do 90 dnů finální usnesení o zpracovateli návrhu městská rada.

„Poté, co došlo ke shodě na zastupitelstvu, jdeme rychlým, ale pevným krokem ke sportovní hale,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík. Podle Petra Zouhara bude v první fázi při vyhlášení soutěže použito obecnější zadání, které se pak bude v průběhu soutěže upřesňovat. Vybraných pět účastníků už bude mít podrobnější zadání. Jeho součástí už bude také řešení dopravy, které aktuálně usilovně řeší investiční odbor ve spolupráci s městským architektem. „Včera jsme seděli nad variantami, už jsme to konzultovali i s odborem dopravy v Blansku. Nějaká řešení máme, ale zjišťujeme, že nic není ideální, vždycky je to něco za něco. Kruháč nám zabere další metry pozemku. Zkoušíme i další varianty, ale není to jednoduché,“ popsal Petr Zouhar.

Velké slovo měli u vytváření zadání sportovci. „Sami si nadiktovali, co by v hale chtěli,“ uvedl Petr Zouhar. Současná verze zadání se de facto překlopila z plánovaného zadání na stavbu na Hybešově ulici, některé věci se ještě upřesnily a přibyla lezecká stěna a kuželna. S tím musí počítat i kapacita parkování.

Celkový časový výhled na stavbu haly je podle vedoucího investičního odboru zatím v mlze, ale s některými termíny už se pracuje. Když všechno dobře půjde, není podle něj nereálné začít stavět ještě v tomto volebním období, tedy do dvou let. Stále je podle něj ve hře i varianta, že by se hala stavěla po částech, tedy že by se lezecká stěna či kuželna přistavovaly až v další etapě.

Za pozemky v Červené zahradě město zaplatí 30 milionů korun ve třech splátkách. První třetina, která se zaplatí ještě letos, bude hrazena z prodeje jiných městských nemovitostí. A podobně by se podle Lukáše Holíka mohlo postupovat i v příštím roce.

Ohledně samotného financování haly říká místostarosta Lukáš Holík, že se uvidí, do jaké míry pomůže stát. Možnost sehnat na halu dotace by podle něj měla být vyšší než u knihovny. Za důležité považuje, že na odkupu pozemků i stavbě haly v Červené zahradě je v zastupitelstvu takřka úplná shoda. Ohledně dalšího financování se ve vedení města ještě nebavili, kde je přesně hranice, kterou musí město sehnat z dotací, aby mohlo začít halu stavět. U knihovny místostarosta dříve uvedl částku ve výši asi 50 procent ceny stavby. „Pokud u haly zazněla částka 120 milionů, tak si nedovedu představit, že bychom je zaplatili z vlastního rozpočtu, zvlášť v této situaci,“ narážel místostarosta na výpadek příjmů v městské kase kvůli koronaviru. Nejprve je podle něj potřeba dokončit projekt a pak začít shánět dotace.

Hala a knihovna

Místostarosta Lukáš Holík i vedoucí investičního odboru Petr Zouhar se jasně vyjádřili, že město je schopno zvládnout a koordinovat dvě tak velké investiční akce, jako je hala a knihovna. Knihovna má zatím v přípravě náskok, projekt je hotový a brzy by měl vstoupit do fáze územního řízení. Místostarosta odhaduje, že náskok přípravy knihovny před halou představuje asi dva a půl až tři roky. „Když seženeme dotace na knihovnu, bude se řešit nejdřív knihovna. Proč bychom čekali, kdybychom finance získali?“ vyjádřil se místostarosta. Město má sjednaný úvěrový rámec na 120 milionů, a pokud by na každou stavbu sehnalo 50 procent dotací, může začít stavět. Koordinovat obě stavby by nebyl podle Petra Zouhara problém ani z organizačního a technického hlediska. „Toho jsme schopni. U takto velkých staveb si technický dozor investora většinou najímáme. Myslím, že to problém není,“ uvedl vedoucí investičního odboru.

Proces územního a stavebního řízení projektu knihovny se na stavebním úřadě zatím nerozběhl, protože si referentka státní památkové péče vyžádala ještě samostatné stanovisko památkáře Romana Čerbáka. „Možná se to o nějaký týden posune, ale opravdu už to visí jen na tomto,“ popsal Petr Zouhar s tím, že všechna ostatní povolení a vyjádření má město pohromadě.

Hospodaření nemocnice

Městská rada se zabývala loňskými výsledky hospodaření nemocnice. Ta skončila v zisku ve výši více než 3 milionu korun, které budou převedeny na účet nerozdělený zisk z minulých let. „Tímto se ukazuje, že nemocnice je v tuto chvíli stabilní. Pod vedením pana jednatele Štěpánského vykazuje černá čísla, čemuž jsme rádi. Odvádí skvělou práci,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík, který rovněž zdůraznil, že dobře funguje i spolupráce s Jihomoravským krajem, který v červnu schváli dotaci pro nemocnici 3,5 milionu korun. Město nemocnici loni poslalo šest milionů korun na opravu centrální sterilizace.

Peníze a auto pro MSSS

Městská správa sociálních služeb (MSSS) bude žádat o speciální dotaci ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb, a to na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s nemocí covid-19 za období od 13. března do konce května. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne dotaci na výpadky z úhrad od klientů pobytových služeb, na zvýšené personální náklady a na nákupy ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a podobně.

Speciální dar dostane boskovická MSSS od společnosti Škoda auto – a to vozidlo Škoda Octavia Combi v hodnotě okolo 900 tisíc korun. Společnost takto rozdělila několik desítek automobilů po celé republice.

Altán za muzeem

Město udělilo souhlas Muzeu regionu Boskovicka k postavení altánu na městském pozemku za budovou muzea v rezidenci. Altán bude mít rozměry 6,4✕3,4 metru a bude sloužit jako doplňková stavba pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí.

Kompostéry do domácností

Boskovice se budou ucházet o dotaci v dalším kole výzvy ministerstva životního prostředí, díky které by měly získat pro občany do domácností kompostéry o objemu 1 tisíc litrů. Z dotace bude pořízeno celkem 247 kusů kompostérů, které slouží pro biologicky rozložitelný odpad. Objednávky prováděli občané prostřednictvím zpravodaje a webových stránek. Zaevidovaných žádostí má město 226, dalších 21 kusů kompostérů bude pořízeno navíc. Pro lepší úspěch žádosti se město spojilo s asi dvaceti dalšími obcemi do společné žádosti. Celkové výdaje budou pro Boskovice činit necelých 900 tisíc, dotace by měla pokrýt 85 procent. „Odpady řešíme komplexně. Toto je další část mozaiky, jejích kousků je čím dál víc a čím dál víc do sebe zapadají,“ okomentoval záměr místostarosta Lukáš Holík.

Novinkou je mimo jiné také nové kontejnerové separační stání na ulici Bílkově. Vzniklo ve spolupráci s městským architektem Zdeňkem Fránkem. „Je to první vlaštovka. Dlouhodobá vize je, aby v Boskovicích postupně vznikala kontejnerová stání v tomto vzhledu,“ dodal Lukáš Holík.

PinCity a Participativní rozpočet

V polovině června byla spuštěna platforma PinCity. Od 1. července je jako její součást spuštěn i modul projektů na přání, neboli takzvaný participativní rozpočet. Každý občan tak může během prázdnin buď přes webové rozhraní, nebo pomocí písemného formuláře podat maximálně 3 projekty, které budou následně soutěžit o podporu. Písemné formuláře jsou součástí zpravodaje a projekty budou občané moci vložit do speciálních krabic na radnici na náměstí a v knihovně. Náklady na realizaci jednoho projektu nesmí přesáhnout 300 tisíc korun včetně DPH.

Úplně dořešeno ještě není, jak bude následně probíhat hlasování, konkrétně otázka, kolik hlasů bude mít každý občan k dispozici. Zda pouze jeden, nebo bude moci podpořit více projektů. Tuto věc vedení města podle Lukáše Holíka rozhodne, až bude mít představu o tom, kolik se sejde projektů do soutěže. „Pokud by jich bylo pět nebo šest, bude mít každý občan jeden hlas, pokud by jich bylo třeba patnáct a víc, bude mít tři nebo čtyři hlasy,“ vysvětlil místostarosta. Jednomu projektu však bude možné přidělit jen jeden hlas.

Vyhláška o poplatcích z akcí

Městská rada se zatím dále nezabývala vyhláškou o poplatku ze vstupného na akce pořádané ve městě. Rada při její aktualizaci navrhovala zvýšení paušálních plateb, ale zastupitelé nakonec schválili verzi bez této změny, o které by se mělo dále diskutovat.

Logo města

První setkání má za sebou komise, která má vybrat nové městské logo. Podle tiskového mluvčího Jaroslava Parmy komisi návrhy prezentoval majitel firmy Artron Jaroslav Vítek a komise se poměrně jasně shodla na jednom z konceptů. Ten bude dále rozpracován, komise se sejde ještě jednou a výběr by mohla stvrdit městská rada na svém dalším jednání 25. srpna. Z návrhu loga by měl být následně vytvořen jednotný vizuální styl města. Logo, které členům komise připadalo nejlepší, je podle Jaroslava Parmy textové, bez nějakého grafického doprovodu a na základě pověsti o založení hradu si hraje se slovy Bosko a Vice.

Krajské investice

Podle informací vedení města není zatím stoprocentně jisté, jestli bude kraj vzhledem ke škrtům způsobeným koronakrizí letos pokračovat v naplánovaných investicích v Boskovicích, především v opravách ulice Podhradí. Rada města odsouhlasila výběr firmy, podle místostarosty Lukáše Holíka ale nyní bude záležet na kraji, který je hlavním investorem této společné akce.

Most na Dukelské bude nově přezkoumán a na základě toho bude bude určena jeho nosnost. Na základě jednání s krajem to nevypadá, že by oprava mostu mohla být provedena už v příštím roce. Žádný konkrétní posun či změna aktuálně podle místostarosty nenastaly u Boskovické spojky.

další zpravodajství