„Chceme věci více posouvat dál.“

Rozhovor s Michaelou Žejškovou, která se stala předsedkyní boskovické TOP 09. V poslední době organizovala boskovické protesty Milionu chvilek pro demokracii, nyní se rozhodla přímo vstoupit do strany, za kterou kandidovala už v minulých komunálních volbách.

foto: Tomáš Znamenáček

V minulých komunálních volbách jsi kandidovala za Volbu pro Boskovice s podporou TOP 09, teď ses rozhodla přímo do TOP 09 vstoupit a rovnou ses stala i předsedkyní. Co tě přimělo k tomu, že ses rozhodla pro přímé politické angažmá?

Asi to, že se necítím být člověkem, který by chtěl jen stát opodál a jen tak něčemu přizvukovat, něco komentovat. Mám potřebu být aktivnější. I uvnitř našeho seskupení okolo Topky byla snaha naši kandidátku pro budoucí volby osvěžit, takže i kolegové mě v tom podpořili.

Vychází tvoje osobní motivace spíš ze situace v celostátní politice, nebo i z té místní, tedy z konkrétních věcí, které bys tady chtěla prosadit?

Padesát na padesát, řekla bych. Určitě ta celospolečenská situace, kde souzním s hodnotami, ke kterým se hlásím v rámci TOP 09. Tak i na místní úrovni mám na určité konkrétní věci svůj názor a mám pocit, že tomu můžu něco přinést.

Mluvíš o osvěžení TOP 09, vedle tebe tam vstoupil třeba i Petr Buchal. Dlouho tady stranu reprezentovali pánové Vlach a Božek, případně pan Fiala. Dochází k nějaké větší obměně?

Mírně. Uvažujeme o tom, komunální volby se blíží, byť jsou za dva roky. Mírná obměna v tomto směru nastává. Pan Vlach už se dříve vyjadřoval, že má svůj věk a generační obměna by mohla přijít. Určitě je to logický krok.

Znamená tvoje zvolení do čela TOP 09 už jasné rozhodnutí, že budeš lídryně ve volbách v roce 2022?

Ano. Za tím účelem ta změna v podstatě proběhla. Nemá to znamenat, že teď se něco rychle mění, ale je to krok do budoucích voleb.

Co bude obsahem té změny? Co chcete do politiky TOP 09 vnést?

Je to asi ta klasická vize, že chceme věci více posouvat dál. Tuto myšlenku má asi každý. Neztrácet čas slepými uličkami a posouvat věci dál. Asi k tomu můžu vztáhnout klasické téma sportovní haly – máme dva roky za sebou a zase se jen mění místo a jenom se hašteří a diskutuje. Tak třeba tyto věci.

Jak jsi spokojená s politikou TOP 09 ve městě? Přicházíš do čela s představou, že se budete chystat na příští volby, nebo bys chtěla něco měnit už ve stávajícím fungování TOP 09?

Obávám se, že na to máme příliš slabý hlas. Máme dva zastupitele, jeden je radní, nejsme úplně ti dominantní, kteří by byli schopni „diktovat“. Tohle je věc do budoucna. Snažíme se na tom začít pracovat už teď, abychom byli pro budoucí volby konkrétní, aby náš program nespočíval v heslech, která nic neříkají, ale v konkrétní náplni, a abychom měli jasno v tom, jak se chceme posouvat dál.

Jaká témata byste podle tebe měli dát na stůl a akcentovat je?

Myslím, že zůstanou témata sportovní haly, knihovny a nemocnice – diskuse nad ní se teď znovu oživuje. Nečekám, že tyto tři dominantní věci budou do voleb vyřešeny, takže k nim bude nutné zaujmout nějaký konkrétní postoj. A další velké téma je řešení dopravy.

Jak hodnotíš obecně fungování současného vedení města a koalice?

Jak už jsem naznačila, v některých konkrétních věcech si myslím, že už se prostě mělo stavět – třeba sportovní hala. Je to samozřejmě velké téma a nemělo by se uspěchávat, ale někam posunout už se mělo. Narážím i na aktuální architektonickou soutěž – nelíbí se mi, že zřejmě není dělána tak profesionálně, jak by měla být. Tak abychom zase nemuseli řešit, že se to zasekne na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo někde jinde. Tyhle věci bych jako mírnou kritiku vůči vedení města viděla. Jinak ji v běžné operativní činnosti nemám.

Zároveň je to trochu kritika i vůči vašim zastupitelům a radnímu. Zvenku se zatím zdá, že TOP 09 je tichý a spokojený koaliční partner.

Nevím, jestli bych použila slovo spokojený, ale určitě tichý. To asi může zaznít, jsem si toho vědoma.

foto: Tomáš Znamenáček

Zaujal mě odlišný pohled starosty za TOP 09 v Letovicích na chování města v současné krizi. Říká, že město by mělo právě nyní investovat, protože se dají vysoutěžit nízké ceny a podobně. V Boskovicích vítězí opačný trend – být opatrní a škrtat. Jak to vidíš ty?

Myslím, že to nejde říct takto paušálně. Potřebovali bychom se podívat na konkrétní investice, které jsou pro město nezbytné a které můžou počkat. Pokud to mám říct konkrétněji na příkladech velkých témat – dopravní řešení, která se připravují, jsou z mého pohledu řekněme přednostnější než knihovna.

Podobu, jakou má dnes záměr postavit novu knihovnu, pokládáš za finální? Toto místo, tento projekt? Nebo by ses nad tím chtěla ještě znovu zamýšlet?

U knihovny jsem zastáncem spíše toho přízemního technického řešení. Dovedu si knihovnu představit řekněme jako sklad s elektronickým katalogem. Přirovnám to k Moravské zemské knihovně v Brně, snad si rozumíme, co tím myslím. Nejsem pro budování velkého stánku toho typu, který je zřejmě stále na stole. Dovedu si představit, že potom ta investice bude nižší. A je to pro mě právě věc, která může počkat.

Sportovní hala nakonec skončila v Červené zahradě. To je podle tebe dobře, nebo ne? Jako sportovkyně na to máš asi pevný názor.

To určitě mám, je to věc, která mě trápí. Je fajn, že v budoucnu by v Červené zahradě hala měla být. Je to logický krok, ale myslím si, že k tomu vede ještě strašlivě dlouhá cesta a že se mělo postavit – nechci říct provizorní řešení, nechci aby prozatímní vyznělo jako provizorní – ale myslím tím řešení menšího typu. Ať už Hybešova, nebo Sušilova. Prostě řešení, které by bylo aktuální v téhle době, než Červená zahrada dozraje do své celkové koncepce a veškerých souvislostí okolo. Protože tam se nevyhneme řešení dopravní situace, vždyť teď se tam v podstatě nedá z města projít po přechodu. Pro děti a podobně to není možné, aby to takto pokračovalo dál. Řešit se bude muset i parkování. Obávám se, že sportovní hala v Červené zahradě je ještě na dlouhé roky před námi, zatímco Hybešova nebo Sušilova mohly být daleko rychleji. A nemyslím si, že neefektivně.

Říkala jsi, že ještě před těmito dvěma stavbami bys upřednostnila dopravní řešení – tím je myšlen kruháč u pošty?

Úprava té křižovatky je určitě taková dominantní záležitost. Pak jsem popravdě úplně neporozuměla tomu průtahu přes Štefánikovu, k čemu měl sloužit, protože si myslím, že není úplně využíván k tomu, aby se odvedla doprava pryč ze Sokolské. Tohle by mě zajímalo, jakým způsobem to lze upravit.

Budeme ve volbách v roce 2022 řešit už i nějaká jiná témata? Nebo to budou opět tyhle investice, o kterých se bavíme?

Jak jsem už naznačila, obávám se, že tahle témata tady ještě pořád zůstanou. I kvůli přesunu haly do Červenky a soutěži, u které se dá nyní očekávat, že ti, kteří neuspějí, ji mohou napadnout a celé se to protáhne. A to jsme jen u architektonické soutěže, to ještě netvoříme projekt a nevybíráme stavební firmu. Takže to se určitě natáhne. Na knihovnu se domnívám, že nebudou peníze. A krajská křižovatka může být do té doby naprojektovaná, samotná stavba snad nezabere takový čas, takže ta už možná tím tématem nebude. Knihovna a sportovní hala tématem zůstanou a určitě jím bude nemocnice. A těžko říct, co přinese současná společenská situace, to nejsme myslím schopni nikdo předvídat.

Půjdete do voleb opět jako Volba pro Boskovice s podporou TOP 09, nebo bude Topka sebevědomější a půjdete do voleb přímo jako strana?

Jsem zastánce toho, abychom šli jako Topka.

Na celostátní úrovni se hodně mluví o spojování sil. Je něco takového tématem i v Boskovicích? Politická scéna je tady hodně roztříštěná.

Určitě o tom mluvíme a už padla i zmínka o spolupráci s jinými politickými uskupeními. Ale v tuto chvíli to není ve fázi, že bychom cokoli oznamovali.

Ty ses ve veřejném prostoru v Boskovicích dost etablovala jako pořadatelka demonstrací proti Andreji Babišovi a hnutí ANO. Je pro tebe osobně představitelné usednout s ANO v koalici na komunální úrovni, jako v ní sedíte dnes?

Já věděla, že ta otázka přijde. Není. Není to averze vůči konkrétním osobám v Boskovicích, ale komunální politika je podhoubí, které Andreji Babišovi umožňuje existovat v celostátní politice.

Takže v tomhle bys v místní Topce prosazovala tvrdší linii?

Ano.

Máš nějaká další vymezení? Pro TOP 09 jsou to tradičně i komunisté, SPD tady nemáme.

Komunisté jasně. A máme tady Trikolóru, ta je samozřejmě taky v kategorii nepřijatelných.

Dovedeš si představit, že bys politiku dělala jako zaměstnání? Jdeš do toho s tím, že bys chtěla být místostarostka nebo starostka?

Ano, dovedu si to představit.

A co bude v Boskovicích s Milionem chvilek? Jako politička to dál táhnout nemůžeš, má tuto občanskou iniciativu kdo převzít?

V rámci Milionu chvilek nejsem spokojená s tím, že se tady nevyvinul nějaký klub nebo spolek, který by to podporoval. Byly to vždycky jen ad hoc akce, které stály na jedné osobě, plus na dvou třech lidech v rámci technické podpory při vlastním konání akce. Teď se zamýšlím nad tím, koho napřímo požádat, aby to převzal na sebe.

Mimochodem Mikuláš Minář oznámil vstup do politiky. Nezamrzelo tě v tu chvíli, žes vstoupila do Topky a nelákalo by tě spojit jméno s tímhle nově vznikajícím subjektem?

Takhle jsem nad tím neuvažovala, to mě nenapadlo. TOP 09 je mi blízká.

další rozhovory