„V opozici vidím potenciál, ale s ohledem na některé osoby bude domluva těžká.“

Rozhovor s radním za ČSSD Milanem Kolínským. Významný člen boskovické sociální demokracie se obvykle drží spíše zpátky, i rozhovor pro Ohlasy nejprve odmítal. Vzhledem k aktuálnímu napětí mezi koalicí a opozicí nakonec souhlasil. Výsledkem je obsáhlý rozhovor o podnětu na Jiřího Pevného, o vztazích koalice a opozice, o otevřenosti radnice a také o odvolání jednatele nemocnice.

Začnu od věci, která rozhýbala poslední zastupitelstvo. Proč jste se rozhodli podat podnět ke krajskému soudu ve věci posudku pana Pevného?

Museli bychom začít od začátku, a tím je vystoupení pana Pevného na zastupitelstvu v září loňského roku s tou jeho takzvanou bažinou. Tam je počátek všeho. Jestli vás to zajímá – novináře to zatím nezajímalo.

My jsme o tom psali a teď jsme se o tom bavili s panem Pevným. Rámcově je to snad jasné: zpracoval posudek, kde pozemek označil jako standardní.

Přesně tak, můžu vám ten posudek ukázat. Pozemek označil jako stavební a pak jsou tu různé vlivy, které mohou cenu pozemku snížit. Základové podmínky pan Pevný hodnotí jako nezhoršené, omezení užívání pozemku nulové, jiná omezení žádná. Takže to, jak tento stavební pozemek ocenil, je jednoznačné. Potom jsem to jeho vystoupení na zastupitelstvu nechápal. Opřel se o historickou listinu, vytrhl z ní, že tam byly silné vývěry spodních vod. Když se do té listiny podíváte, je to listina z jednání z roku 52, jednání vyvolal lihovar s tím, že došlo ke ztrátě vody, kterou čerpali. Čili ne že jsou silné vývěry, ale že ty vývěry ustaly. A oni řešili možnosti náhradní vody pro lihovar. Týkalo se to pouze jednoho pozemku, a když jsme si vytáhli podklady z katastru, tak se to týká parcely pod kinokavárnou hotelu Velen.

Vy jste tedy shledali, že v těch tvrzeních je rozpor.

Já to nemůžu hodnotit jinak, než že se na zastupitelstvu pokusil uvést nás všechny v omyl a dosáhnout toho, abychom odložili schválení kupní smlouvy na pozemky pana Dvořáčka. Jiné vysvětlení nemám.

To se mu nepodařilo, koupě pozemku na zastupitelstvu prošla. Přesto jste se rozhodli ten podnět podat. Proč?

Ta reakce nepřišla ihned a jen jako reakce na jeho vystoupení na zářijovém zastupitelstvu. Protože místo toho, aby pak uznal, že udělal cosi, co dělat neměl, a uklidnilo se to, začal požadovat zápisy z jednání s vlastníky pozemků a začal to vytahovat ven na veřejnost. Já si nemyslím, že je to příjemné, zejména pro ty vlastníky. A na dalším zastupitelstvu se zase opozice trefovala do ceny pozemku, komentovali ty zápisy a podobně. A až po tomto zastupitelstvu jsme si řekli, že je vidět, že si pan Pevný myslí, že si může dovolit opravdu všechno, a já jsem upozornil kolegy, že je tady zákon o soudních znalcích a že on se podle mého názoru dopouští toho, že ho porušuje.

A řeknu v čem. Každý znalec je povinen složit slib, který zní: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, znaleckou činnost budu konat nestranně, podle svého nejlepšího svědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost.“ To je první věc. Pan Pevný se musí chovat buď jako soudní znalec, nebo jako zastupitel. Dohromady to asi nejde.

Myslíte si, že tu práci měl odmítnout?

Odpovím vám na to dalším paragrafem: „Znalec je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech…“ Mlčenlivosti jej může zprostit jen orgán, který jej jmenoval, tedy krajský soud, nebo ten, kdo si posudek objednal. A to bylo město. A třetí věc: „Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnosti o jeho nepodjatosti.“ Toto jsou tři věci, které s ohledem na to, jak vystupoval, si zasloužily to, že jsme se obrátili na krajský soud. Pouze s podáním podnětu, protože jedině krajský soud je oprávněn posuzovat a vykládat, jestli došlo k porušení zákona, nebo ne. Já jsem právník, a netroufám si dávat vlastní výklad.

Ať to pan Pevný zveřejní

Krajský soud uznal pochybení v tom, že vás měl oficiálně informovat o tom, že je zastupitel.

Já jsem to rozhodnutí neviděl.

Můžeme zkusit věřit tomu, co pan Pevný citoval na zastupitelstvu?

Já už mu nevěřím. On už citoval historickou listinu a co z toho bylo? Já ho touto cestou vyzývám, ať zveřejní doslovné rozhodnutí krajského soudu.

Vy ho dostanete taky, ne?

Ne. My nejsme účastníkem řízení. To nebyla stížnost, ani jsme to neoznačili za přestupek. My jsme dali pouze podnět. Možná nás vyrozumí, zda byl spáchán přestupek, ale to rozhodnutí po nabytí právní moci nedostaneme.

My jsme s panem Pevným mluvili a měli jsme možnost do rozhodnutí nahlédnout. Vyplývalo z toho, že mu vyčítají ten neoznámený střet zájmů. K posudku soudce řekl, že mu nepřísluší ho hodnotit.

Jestli se pan Pevný cítí, že potřebuje své jednání obhájit, tak ať z toho necituje nějaké věty, ale zveřejní to.

Mě ale pořád zajímají ty důvody. Pokud tomu teď správně rozumím, podali jste ten podnět proto, že podle vás pan Pevný při práci opozičního zastupitele překročil určitou mez.

My jsme na něj neútočili jako na zastupitele. Znovu to opakuji: dali jsme podnět na soudního znalce. Citoval jsem vám tři paragrafy, kde podle mě jako znalec pochybil. Na zastupitele Pevného jsem žádný podnět nedal.

Ale k té politické rovině. Jak jste to vnímali na zastupitelstvu? Opravdu vás to jeho vyjádření rozhodilo? Nevnímali jste to jen jako kolorit, že si opoziční zastupitelé otvírají ústa?

Kdyby nás to rozhodil, tak bychom přistoupili na to, co bylo asi smyslem toho vyjádření.

Vzali jste si přestávku, nějaké váhání tam asi bylo?

Někteří naši zastupitelé chtěli přestávku, protože to pro ně byla nová informace. Když slyší, že pozemek je bažina, a řekne to zastupitel Pevný, který je současně i soudní znalec, tak je to překvapilo.

Vlastně se ptám na to, jestli jste to v tu chvíli brali vážně, nebo jako chrastění řetězy opozičních zastupitelů. On sám o tom dnes mluví jako o nadsázce.

V ten moment to byla nová informace. Ale řekli jsme si, že podle těch informací, co máme my, to za tu cenu prohlasujeme. A dodatečně jsme si ty věci ověřovali na katastru. Protože než se podepsala kupní smlouva, byl pořád dostatek času na to, abychom mohli požadovat revokaci zastupitelstva. Kdybychom zjistili, že má pravdu. Nebo minimálně pro to, aby se udělal nový posudek, ne od pana Pevného, jestli tam skutečně jsou problémy s podložím.

Chtěli jsme jenom šetřit čas. Domnívám se, že nás chtěli dostat do časového presu, s panem Dvořáčkem bylo těžké jednání, on si to mohl každou chvíli rozmyslet. My jsme nechtěli ztrácet čas, ten pozemek vidíme skutečně jako klíčový, pokud se chceme bavit o revitalizaci Červené zahrady.

Proč jste si nenechali zpracovat posudek na cenu obvyklou, ale na cenu administrativní?

Stojí to další peníze. Jen tento posudek stál přes osm tisíc, které jsme zaplatili panu Pevnému. A měli jsme informace o cenách dalších pozemků, které se prodávaly nebo jsme je prodávali i my. Takže jsme to nepovažovali zase za tak důležité. Věděli jsme, že cena se pohybuje kolem dvou tisíc úplně běžně. S ohledem na to, že je to klíčový pozemek, jsme nic špatného neudělali. Když si odečtete budovy, tak obytná budova má podle posudku cenu přes dva miliony korun, budova mlýna milion tři sta tisíc. Jsou tam další budovy – na odkoupení chatek je zájemce za pět set tisíc. Cenu toho pozemku nelze počítat tak, že vezmou 14 milionů a podělí to počtem čtverečních metrů, bez ohledu na budovy. Ze čtyř variant řešení, které jsme navrhovali, byly navíc tři, že tyto budovy zůstanou. A k jedné z nich se lidé přikláněli.

Další pozemky nepotřebujeme

Jaké máte ohlasy na ten nákup od vašich voličů. Setkal jste se s tím, že vám to někdo vyčítal?

Samozřejmě jsme takové ohlasy zaznamenali. Nemáme možnost to každému podrobně vysvětlovat, kdyby ta možnost byla, tak proč ne. Když můžu, sejdu se s lidmi, kteří se se mnou chtějí bavit o věcech, které je zajímají nebo trápí.

A dařilo se vám to vysvětlovat?

Já myslím, že ano.

Nemáte strach, že vám ta cena bude komplikovat další jednání?

Já nechci předjímat, jsem jen jeden člen rady města, ale pro mě momentálně další jednání ohledně pozemků v Červené zahradě skončila kvůli trestnímu oznámení. A dokud nebude jasné stanovisko orgánů činných v trestním řízení, další jednání probíhat nebudou. A pokud to dopadne dobře, jak věříme, můžeme jednat s dalšími vlastníky. Ale rozhodně se ta cena nebude pohybovat výš než těch dva a půl tisíce za metr čtvereční. Pokud mají určité představy, jak to znáte ze zápisů z jednání, tak ty nejsou reálné. My ty pozemky nepotřebujeme, když to tak řeknu.

Ty další pozemky nepovažujete za tak klíčové, jako byl tento?

Zajímavější je pozemek autobazaru, protože by se dalo vyřešit nejen parkování pro celý areál, ale i vlastní příjezd. A řešení třeba nějakým kruhovým objezdem, víme, že ta křižovatka v Podhradí je špatná. Ten pozemek je pro nás zajímavý.

Ne kritika za každou cenu

Podnět na pana Pevného asi moc nepřispěl k uklidnění vztahů koalice a opozice. Situace spíš eskaluje, pohled na poslední zastupitelstvo nebyl zrovna příjemný. Myslíte, že se vám může podařit to změnit?

Já jsem na zastupitelstvu vystupovat nechtěl, protože vím, že když vystoupím, bude následovat reakce od pánů, kteří moje názory neradi slyší.

A nebylo to právě naopak? Právě od vás přišlo po dlouhé a úmorné debatě konečně konkrétní vysvětlení. Nebylo by lepší, kdyby zaznělo na začátku?

Ale oni to vědí. V opozici je úžasný potenciál pro město. Jsou to všechno vysokoškolsky vzdělaní lidé, máte tam bývalého starostu, místostarostu, bývalého tajemníka, bývalého radního. To je potenciál, u kterého je škoda, že se nevyužívá ve prospěch města.

Myslíte si, že se nevyužívá?

Nevyužívá.

Kdybyste mohl mávnutím kouzelného proutku změnit jednu věc na chování opozice, co by to bylo?

Já nevím, jak to udělat. Možná by stálo za to, ale to si musí zvážit lídři těch jednotlivých stran, jestli by se neměli sejít a povykládat si o kultuře jednání na zastupitelstvu. Některé věci si společně vysvětlit. Tyhlety žabomyší války podle mě lidi nezajímají. Ty můžou zajímat některé novináře, aby v tom něco hledali. Teď to neberte osobně.

Neberu. My zrovna nemáme pocit, že by se nám líbilo se na to koukat.

Já myslím, že to lidi ani nezajímá. Svým způsobem to nezajímá ani mě, co se na zastupitelstvu děje. Já si vážím toho, že tři lidé ve vedení města – starostka, místostarostka a místostarosta – jezdí, jednají a shánějí peníze pro město. Že rada funguje, je to pracovní tým, nehádáme se tam jako na zastupitelstvu, funguje to. Můžeme mít rozdílné názory, ale vždycky se domluvíme. A probíhá to v přátelském duchu. A to je pro mě podstatné, protože tam se pracuje.

Koalice může fungovat dobře a může to i vypadat, že opozici k ničemu nepotřebuje. Je vás dost, prosadíte si, co potřebujete. Ale přece jen tak vzniká atmosféra, u které má člověk obavy, že v ní nebude docházet k dobrým rozhodnutím. Opozice není zbytečná, dialog je vždy potřebný. Nemůže jeho absence ohrozit kvalitu vašich rozhodnutí?

Já můžu mít sám za sebe nějaké představy, samozřejmě už jsem také přemýšlel o tom, co by se dalo změnit. Ale mám obavu, že bohužel s ohledem na některé osoby v opozici – říkám na některé – bude asi domluva těžká.

Když se zeptáme jich, vidí problém na vaší straně, vy ho vidíte zase na jejich.

Proto říkám, že by se měli lídři stran sejít a tyto věci si rozvykládat. Nevím o tom, že by se taková schůzka konala, ani že by byla snaha ji svolat.

Debatujete o tom i vy? Neměli byste i vy něco změnit?

Proč ne, ale musí to mít věcný základ. A ne kritiku za každou cenu. Vezměte si ten případ, kvůli kterému jsme podali ten podnět. A teď zase vystoupí Mazáč s takovým nesmyslem, že nepodpoří rozpočet proto, že se v loňském roce prodaly pozemky Vorlickému… a co to byla ta druhá věc?

Asi ten nákup pozemku v Červené zahradě.

No a vždyť to jsou věci z loňského roku, ty se letošního rozpočtu netýkají. Tak ať řeknou pravdu, co jim v tom stávajícím rozpočtu vadí.

Oni vám vyčítají také malou komunikaci a malou otevřenost. Třeba v případě těch zápisů z jednání – a tam jim dal krajský úřad za pravdu, dát jste jim je měli.

My jsme ty zápisy dělat vůbec nemuseli. Dělali jsme je proto, že jsme mohli čekat kritiku, pokud se některý z pozemků nevykoupí. Proto jsme udělali zápisy, abychom mohli doložit, kdy jsme jednali, jaké byly požadavky těchto lidí. Ale další bude projednávat majetkový odbor, žádné zápisy už dělat nebudeme.

A nešlo opozici nabídnout jen to, že zápisy ukážete jim a nebudou se zveřejňovat? To by byl vstřícný krok.

My jsme neměli důvod s ohledem na vlastníky. Já se divím, že některý z vlastníků nepodal žalobu. To nejsou věci veřejné, v těch dvou případech žádná kupní smlouva uzavřena nebyla.

Ale pokud chci jakýmkoliv způsobem obchodovat s veřejnou institucí, kde jsou veřejné peníze, musím přece počítat s tím, že to není soukromý obchod. Není tohle věc, která platí?

Já vím, ale podle mě do doby rozhodnutí, než se strany dohodnou a jde se s nějakým návrhem. Nejdřív by měl návrh projít radou města, je to tak, nebo není?

Ukázalo se, že není. Krajský úřad řekl, že jste to zveřejnit měli.

Já jsem to rozhodnutí takto neviděl.

Žádné další zápisy nebudou

Podle čeho vy se řídíte, když nechcete některé věci zveřejňovat před jednáním rady? Který konkrétní zákon vám to zakazuje? Konkrétně mluvím o studii na přístavbu mateřské školy nebo o statickém posudku na lezeckou stěnu v letním kině.

Zákon o obcích říká, že materiály jsou neveřejné do té doby, než jsou projednány v radě.

Ale panu Pevnému jste ty materiály nakonec dali, takže to bylo na základě čeho? Protože krajský soud řekl, že mu je dát máte?

Ano.

Ale tím soud přece logicky řekl, že argument s čekáním na radu padá.

Ale dobře, tak my to respektujeme. Nadřízený orgán řekl, že jsme to měli dát, tak jsme to vydali. Ale ty zápisy nebyly součástí spisu, neměly číslo jednací, nic. Takže jestli se dovolá ve správním řízení tohoto požadavku, tak já nebudu diskutovat o rozhodnutí nadřízeného krajského orgánu. Jak rozhodl, tak rozhodl.

A dal opozici za pravdu v tom, že jste měli být otevřenější.

Je to věc názoru. Úřad má strašnou nevýhodu v tom, že všechny záměry musíte prezentovat na úřední desce. Jestli třeba mluvíme o pozemku kolem tenisových kurtů, hledáme, jak na to jít. Je to v majetku státu a my víme, že jsou podnikatelé, kteří čekají, až bude vyhlášeno nějaké řízení o ceně, kde se budou ucházet, aby ty pozemky koupili. Takže máme jednat s úřadem pro zastupování státu, aby vyhověl městu a musíme náš zájem něčím doložit. Já osobně jsem toho názoru, že až bude zpracována konkrétní studie na areál, má smysl s tím jít na ten úřad a říct: ano, toto je v zájmu sportu a města, máme zájem o přednostní koupi těchto pozemků. Nebo převod – pokud by to převedli zdarma, tím lépe. Ale vyvolat teď takovou věc, tak ten úřad vyhlásí výběrové řízení obálkovou metodou – a abyste se jako město mohli zúčastnit, musíme to nechat projí radou i zastupitelstvem. Takže veřejně řekneme, že do obálky dáme x tisíc a ten podnikatel si to přečte a ví, co tam má dát on. Dá tam o deset korun víc a je to.

Jsou samozřejmě věci, kde by zveřejnění šlo proti smyslu věci – ale byly ty zápisy zrovna ten případ? Z pohledu opozice to může vypadat, že něco skrýváte.

A ukázalo se, že jsme něco skrývali?

To druhé navýšení ceny, což problematizuje tu dohodu. Ale hlavně je pro zstupitele nepříjemné to, že mají rozhodovat a nemají informace, které máte vy.

To už se nestane, protože žádné další zápisy nebudou.

Ale to vlastně znamená, že tu komunikaci uzavřete ještě víc.

Neuzavřeme, jenom nebudeme pořizovat zápisy. Jednat bude majetkový odbor, a ten pak předloží návrh do rady města. A materiály z rady města jsou po projednání veřejné.

Problém zastupitelské demokracie

Pořád se snažíme dobrat toho, jestli je možné, aby se ta situace odblokovala a jestli vy vidíte na své straně možnost vstřícného kroku.

Pokud přijde nějaký konkrétní návrh ze strany opozice, budeme ho zvažovat. Já se tomu nebráním. Já v opozici vidím potenciál, který je škoda nevyužít.

A přijdete proto sami s nějakým návrhem?

Já nechci mluvit za vedení města, jsem jeden z radních. Problém je ten, že tady funguje zastupitelská demokracie.

A to je problém?

Je to problém. Protože si někdo vysvětluje, že bychom si měli poslechnout lidi a udělat, co chtějí. Ale tak je to v přímé demokracii. Zastupitelská demokracie spočívá v tom, že dostanete přímo od lidí mandát a ten na vás převádí nějaké pravomoci. Vy byste měl před rozhodnutím slyšet názory těch lidí, abyste rozhodoval s vědomím, jak by to lidé chtěli. Ale neznamená to, že se tím musím řídit. Já jako zastupitel rozhodnu a nesu odpovědnost.

A chtěli jste ty názory slyšet třeba před nákupem mlýna?

V těchto majetkových věcech se to nedá dělat. Kdybyste se zeptal veřejně lidí, jestli to máme koupit za 14 milionů, tak nevím, kdo by vám řekl, že ano. Musel byste udělat setsakramentskou osvětu. My máme ve volebním programu, že chceme revitalizaci Červené zahrady. A neděláme nic jiného. Já i od sportovců slyším: Ano, ať se zdrží výstavba haly třeba o rok o dva, ale ať se vyřeší celková koncepce, co tam bude. A pak realizujme jednotlivé kroky, aby se to naplnilo.

Teď tedy potřebujeme zjistit, co v Červené zahradě vlastně chceme, a až si to ujasníme, můžeme zadat nějakou studii, která řekne, jak to v tom prostoru vyřešit. Jste dnes schopní si nad tímto s opozicí sednout? Zvlášť když se jedná třeba o Sportovce?

Já spíš očekávám, že se o tyhle věci začnou zajímat, přestanou se domnívat, že se bude stavět sportovní hala na Bílkově ulici, protože se s tím podle mě ještě pořád nesmířili. A že se raději začnou s námi věnovat Červené zahradě. Zatím od nich necítím, že by měli snahu s něčím přijít a na něčem se podílet.

Já bych rád počkal na návrhy nějakých těch študáků a viděl nějakou představu, co by tam prostorově šlo udělat. A pak se na to podívejme a řekněme si, jestli to tam chceme, nebo nechceme. Do jednání chceme vtáhnout i podnikatele. Je tam Paroulek s hotelem, je tam Wilk s bývalou kuželnou, chceme je do toho zapojit. Je třeba udělat si představu, co by tam šlo dělat a rozvíjet diskuse se sportovní veřejností, s celou veřejností, s podnikateli. Návrhů může být víc.

Jste příznivcem vyhlášení architektonické soutěže, což znamená, že by se město vlastně vzdalo možnosti rozhodnout o finální podobě samo a přenechalo to odborníkům?

Já osobně s tím problém nemám.

Proč se tenhle postup nedaří v Boskovicích doteď? Má se stavět za více než 20 milionů přístavba školky, nikdo neví, jak bude vypadat. Takže jsme na tom stejně jako u sportovní haly na Bílkově.

Po zítřejší radě budete vidět, jak to bude vypadat.

Ano, až v momentě, kdy to bylo schváleno.

A k čemu by se tady ta veřejnost měla vyjadřovat?

K tomu, jak to vypadá. Chceme, aby město bylo pěkné a veřejnou stavbu za pár desítek milionů tady nestavíme každý den.

Myslíte z hlediska architektury?

Přesně tak.

Tam asi tlačil čas. To byste se musel zeptat místostarostky Vítkové, která to má v gesci. Běží termíny dotačních titulů, v prvním kole jsme neuspěli, teď je předpoklad, že bychom uspět měli.

My jsme prosadili, že každá věc, která se bude v Boskovicích stavět, by měla projít komisí pro výstavbu a územní plán a měla by se posuzovat z hlediska architektury, aby to nějak vypadalo. Tady u té stavby byste se museli obrátit na místostarostku, já mám pocit, že to v komisi proběhlo, ale nevím to určitě, nechci fabulovat.

Jsme v situaci, kdy stavíme dům, ale investor – v širším slova smyslu – neví, jak ten dům bude vypadat. Není to divné?

Který investor? My to víme.

V širším slova smyslu – tedy veřejnost. Není žádoucí model, alespoň pro příště, aby to, co se bude stavět, bylo veřejnosti představeno?

Mně by v žádném případě nevadil, já s tím problém nemám.

Tak proč to neděláte?

S tím se obraťte na paní Vítkovu. Já nevím, jak ten záměr konkrétně vznikal.

Ale vám jako radnímu doteď nevadilo, že to tak není.

Ta přístavba zase není taková věc, která by měla zásadně ovlivnit vzhled města. Je schovaná, dnes jsem se na ni díval – vypadá příjemně. Pokud by to byla budova, která bude stát na ulici, kde okolo chodí lidí nebo na náměstí – tak proto jsme dali podnět, aby se to projednávalo v té komisi.

Fungují ale komise dostatečně? Pro příklad: sportovní komise nepodpořila výstavbu sportparku. A neznamenalo to nic.

To jsme zase u té zastupitelské demokracie. Komise jsou pouze poradním orgánem rady města.

Znamená jejich hlas pro vás něco? Když u takhle velké investice řekne odborná resortní komise, že s tím nesouhlasí?

Mě stanoviska komisí zajímají, ale není to pro mě dogma. Teď budeme třeba rušit komisi pro oceňování majetku, protože jsou s tím problémy. Při dalších prodejích a nákupech budeme chtít znalecký posudek. Včetně ceny obvyklé. A bude po diskusích, jestli za tím něco je, nebo není. Na tom vysvětluji, že rozhodnout musím já jako zastupitel, komise nemá zodpovědnost, tu mám já.

Otevřeně mluvit nemůžeme

A nebylo by dobré to aspoň vysvětlit? U sportparku to vysvětlení ani nepřišlo, reakce na to negativní stanovisko byla nulová. Tím se dostáváme k další zásadní věci, kterou vám opozice vyčítá – odvolání jednatele nemocnice. Bez udání důvodu.

Je to v rozporu se zákonem?

Ne. O tom nemluvím.

Ale já o tom mluvím.

Já se ale ptám na tu politickou rovinu – není to problém? Nevzniká tím nebezpečný precedens pro politickou kulturu i do budoucna? Že se odvolá ředitel důležité instituce a nepadne k tomu ani slovo?

A napsali jste něco o tom, když byl instalován do funkce?

To jsme ještě neexistovali.

Že byl instalován do funkce bez výběrového řízení? Víte o tom, že předtím, než přišel do Boskovic, neřídil žádné zdravotnické zařízení?

No skvěle, tak tohle jsou nějaké důvody, které dnes konečně říkáte. Proč jste je neřekli při tom odvolání?

Podívejte se, vidíte, jaká ta nálada je. Cokoliv řeknete, tak vám začnou klást další otázky.

Můj dojem je přesně opačný – ta témata se nedaří uzavřít, protože nepřicházejí odpovědi.

Ale oni ty důvody nechtějí slyšet.

Jaké důvody? Žádné doteď nezazněly. Jsou lidé, kteří by se s nimi třeba spokojili, ale nikdy je nedostali. My jsme to zkoušeli několikrát, ptali jsme se na tiskovkách, vždycky nám bylo řečeno, že důvody nebudou. Vy jste teď první člověk, který nějaké důvody řekl.

Mně i při výběrovém řízení, kterého se zúčastnil, pan jednatel tuto věc potvrdil, když jsem se ho na to ptal. Že před boskovickou nemocnicí žádné zdravotnické zařízení neřídil. Jeho kvalifikace byla pouze v tom, že byl jednatelem nějaké společnosti, která dělá poradenskou činnost v řízení zdravotnických zařízení. Řekněte mně selským rozumem, můžu já někomu radit, jak má řídit zdravotnické zařízení, když jsem je sám nikdy neřídil?

Proč jste tento argument tedy neřekli?

Já nejsem mluvčí, to jsou na radnici tři lidé.

No dobře, ale o tom, že nebudete ty důvody říkat, jste se asi na radě bavili a nějak jste se na tom shodli. Takže víte, proč jste to odmítli a proč se dozvídáme až teď aspoň něco od vás.

Ale to jsou moje osobní názory, to nejsou názory někoho dalšího. Když jsem se já rozhodoval, tak toto pro mě byly mimo jiné důvody. Dalším důvodem mohlo být u mě to, že já se necítím být kompetentní rozhodovat o všech věcech, které se dějí v nemocnici. To zdravotnické zařízení má svá specifika. A i když jsem se pohyboval ve vedení dvou velkých firem, tak toto je úplně o něčem jiném. Vyúčtování výsledků tak, jak to dopadne na VZP a podobně. Proto si vážím toho, že nová dozorčí rada se skládá kromě lidí z Boskovic i z odborníků, jsou tam minimálně dva, kteří dělali jak na VZP, tak ve funkcích ve zdravotnictví. Mě zajímá jejich názor, stanovisko dozorčí rady k zásadním materiálům, které my pak projednáváme v radě. A bývalý pan jednatel to pojal tak, že nás přesvědčoval o tom, že to není správné, že materiály máme nejdřív projednat my v radě, a potom dozorčí rada.

Takže jste nebyli spokojeni s tímto procesem?

Určitě i ta komunikace byla špatná. Proč já bych chtěl až potom stanovisko dozorčí rady? Proto jsem spokojen, že v dozorčí radě nastaly personální změny, a ty mi dávají záruku, že dostanu stanovisko lidí, kteří té problematice rozumí a pomůže mi to v rozhodování.

Já to chápu. Pokud máte dojem, že zpochybňuji oprávněnost vašich důvodů, není to tak – já jsem je nemohl zpochybňovat, protože jsem je neznal. Otázka zní, jestli nebyla chyba je neuvést.

Já v tom chybu nevidím.

Ani ve vztahu k veřejnosti?

V této situaci, jaká je, tu chybu nevidím. Protože proč se dostávat do dalších problémů. Podívejte se, otevřeně nemůžeme mluvit ani o dalších záležitostech kolem nemocnice. Až bude audit hotový, bude hotový.

Dalo by se to tedy shrnout tak, že to, že v tomto nejste dostatečně otevření, je způsobeno tím, že na vás číhá opozice?

Ano, i to je důvod.

Máte obavu, že když budete otevřenější, přijdou další trestní oznámení?

Ale vždyť oni toho využívají. Vzal jsem si s sebou programové prohlášení, a když vám přečtu, co jsme udělali: na webových stránkách sekce otázek a odpovědí, zveřejňování veškerých smluv, audit uzavřených smluv, zveřejňování informací o činnosti úřadu, zápisy z jednání rady včetně hlasování jednotlivými radními, internetové přenosy ze zastupitelstva. Všech těchto věcí nevyužívá dostatečně veřejnost, ale využívá jich opozice. S tím rizikem jsme do toho šli. Byli jsme si toho vědomi. Ale slíbili jsme to svým voličům, tak jsme to udělali. Ale my potřebujeme pracovat, potřebujeme dělat na tom, co jsme lidem slíbili, realizovat věci z volebního programu. A ne se handrkovat o hloupostech. Četli jste ty otázky, co poslal Pevný starostce? Copak toto napíše rozumný člověk?

Četli. No ono když čteme odpověď, kterou dostal pan Mazáč na svou otázku, taky člověk pochybuje, jestli to psal rozumný člověk.

Ale tak on už není jen soudní znalec, on už není jen zastupitel, on už je vyšetřovatel. On už nás vyšetřuje.

Tenhle pocit máte?

Ano. A já se necítím obviněný.

Říkáte, že potřebujete pracovat, ale pořád tady zůstává otázka, jestli k té politické práci tu opozici prostě nepotřebujete. Jestli svou práci můžete dobře dělat tak, že se zabarikádujete. Nebudou výsledky vaší práce nekvalitní – i proto, že vám bude chybět dialog s opozicí?

Už jsem asi dvakrát řekl, že v opozici vidím potenciál. Vidím. Já nemám potřebu se před někým zabarikádovat.

Vypadá to tak.

Může to tak vypadat, ale vycházím ze skutečnosti, jaká je. Já nebudu někomu nahrávat, aby se zase schoval za anonym a zase napsal nějaké trestní oznámení. Proč bych to dělal? Když mi zákon umožňuje odvolat jednatele bez udání důvodu, tak toho využiju. Proč bych riskoval, že zase někdo začne psát žaloby. Proč bych to dělal? V situaci, jaká tady je?

Prostě proto, že byste měl to sebevědomí na to, abyste nad tím mávl rukou. Že byste si řekl, že to nestojí za to uzavírat se před veřejností a zvyšovat napětí dál tím, že budete dělat protikroky. Že byste v tom konfliktu, který tady je, byli vy, protože je vás víc a jste u moci, tím – odpusťte mi ten příměr – starším a rozumnějším sourozencem. Který, když opozice dělá problémy, se přes to dokáže přenést.

Ale ani starší sourozenec si nenechá líbit od toho mladšího všechno. Má to určitou hranici, co jste schopen akceptovat, a co už naopak tu hranici přesáhne a už to nejde.

Vy vlastně nepochybujete o tom, že to trestní oznámení podal někdo z opozice? Jste o tom přesvědčen?

Přesvědčen ne, můžu se domnívat.

A domníváte se?

Domnívám se.

další rozhovory