Přístavba školky na Bílkově by měla vyřešit problém s nedostatkem míst

Přibližně za rok by se měla otevírat nová přístavba mateřské školy na Bílkově ulici. V té by měly najít zázemí nové dvě třídy, které pojmou čtyřicet osm dětí. Vybudování přístavby přijde na necelých 23 milionů korun, přičemž více než 80 procent nákladu by měla pokrýt dotace, na jejíž schválení se čeká. Studie nákladného projektu, který spolkne přes 4 miliony korun z městského rozpočtu, existuje, ale vedení města ji před projednáním v radě nezveřejní.

Podle počtu odmítnutých dětí z posledních let a demografických trendů to vypadá, že problém s nedostatkem míst v boskovické mateřské škole by mohl být vyřešen. A zároveň se vyhoví i volání rodičů, kteří by do školky chtěli umístit i děti, které ještě nedosáhly tří let. Jedna ze dvou tříd v nové přístavbě bude totiž určena a speciálně vybavena právě pro tyto menší děti.

Předloni se do školky hlásilo v Boskovicích 171 dětí, přijato jich však bylo jen 143. Pro školní rok 2015/2016 počet odmítnutých dětí ještě narostl, konkrétně jich bylo 57. Avšak 10 z nich bylo dodatečně přijato. Kapacita nové přístavby tak skoro přesně počtu odmítnutých dětí odpovídá. Zvýšení zájmu nepředpokládají podle místostarostky Jaromíry Vítkové ani odhady na následující léta. „Podle demografického vývoje je počet narozených dětí v posledních letech setrvalý,“ uvedla boskovická místostarostka. V Boskovicích také mírně narůstá počet obyvatel, vzhledem k tomu, že je plánována výstavba rodinných domů, dá se předpokládat také vyšší zájem o umístění dětí do školky. Ve městě navíc existuje i několik alternativ předškolního vzdělávání.

Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, ačkoliv město ještě nemá přiznanou dotaci. „Ta by ale měla být schválena v nejbližších týdnech, proto se pak nechceme zdržovat výběrovým řízením a obírat se tak o čas na stavbu,“ vysvětlila místostarostka Vítková s tím, že samotná stavba by měla být hotová do deseti měsíců od předání staveniště. Harmonogram tedy předpokládá dokončení stavby v dubnu 2017.

Náklady na vybudování nové přístavby jsou necelých třiadvaceti milionů korun, z toho 84 % pokryje dotace. Spoluúčast Boskovic by tak měla činit asi 4 miliony korun. Kromě nové přístavby by se měla také modernizovat stávající kuchyně, přibýt oplocení a proběhnout výsadba zeleně.

Vzhledem k provozu dalších dvou tříd budou muset být navýšeny také pracovní úvazky ve školce a další provozní výdaje. Celkově projektový záměr počítá s navýšením provozních výdajů o 367 720 korun. Na platy zaměstnanců, které patří do takzvaných přímých výdajů na vzdělání, přispívá stát, a počet úvazků se řídí počtem dětí ve školce. Další provozní výdaje hradí ze svého rozpočtu město.

Autorem návrhu a projektu stavby za více než dvě desítky milionů korun je brněnská firma Project Building. Jak bude samotná přístavba vypadat, však město dosud veřejnosti nepředstavilo. Existuje sice studie, ale tu radnice zveřejní až po projednání v městské radě, což bude nejdříve 8. března. Tento postup radnici umožňuje výjimka v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Podle této výjimky radnice nemusí poskytnout nové informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí povinného subjektu. A to až do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Ze zákona tedy vyplývá, že město tyto informace zveřejnit nemusí, ale může, nespadají totiž mezi informace, jejichž zveřejnění je zákonem úplně zapovězeno. Podobný postup boskovická radnice zvolila i v případě statického posudku na vybudování lezecké stěny v letním kině, kdy do projednání v radě odmítá hotový posudek uveřejnit.

další zpravodajství