Z komisí: Sociální komise řeší obsazování bytů, dotace, bezbariérovost veřejných WC či bezdomovectví

Komise jsou iniciativním a poradním orgánem městské rady, přijímají usnesení, která mají doporučující charakter. To sice nezní dvakrát atraktivně, ale ve skutečnosti komise řeší až překvapivě zajímavá témata a podněty, které můžete najít ve veřejných zápisech z jejich jednání. Rozhodli jsme se proto postupně představit dosavadní fungování komisí v tomto volebním období, začínáme komisí pro sociální záležitosti.

Zásadní součástí sociální péče v Boskovicích je Městská správa sociálních služeb
Zásadní součástí sociální péče v Boskovicích je Městská správa sociálních služebfoto: Tomáš Trumpeš

Komisi pro sociální záležitosti vede šéf charitního zařízení Betany David Zachoval a kromě něj má dalších třináct členů. Jsou to Alžběta Flíčková, Klára Ondráčková, Lenka Holíková, Jan Trna, Jindřich Mládek, Ludmila Kambová, Marie Zouharová, Richard Kříž, Michal Staněk, Lucie Kubínová a ředitelka Městské správy sociálních služeb Marie Sáňková a ředitel městské policie David Krátký.

Jednou z hlavních agend sociální komise je obsazování bytů v městských domech s pečovatelskou službou. K tomu slouží dvoje pravidla, kterými se obsazování volných bytů řídí a která obsahují bodové hodnocení žádostí. Jsou to Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Boskovice a Pravidla pro poskytování nájmu v bytech v majetku města Boskovice vymezených v domech s pečovatelskou službou osobám, které se náhle ocitly v tíživé životní situaci. Byt pro osoby v tíživé životní situaci je jeden a nachází se v takzvaném Penzionu na Mánesově ulici. Komise doporučuje pořadí žadatelů o byt.

Zajímavostí je, že se komise neschází pouze na městském úřadě, ale na doporučení předsedy Davida Zachovala na různých pracovištích Městské správy sociálních služeb a v zařízeních Charity, aby byli členové komise lépe orientovaní v problematice poskytovaných služeb.

Doporučující stanovisko dává komise také k městským dotacím na podporu sociálních služeb. Tyto dotace přiděluje pravidelně zastupitelstvo a dostává je především Charita, Podané ruce, Práh, Společnost pro ranou péči nebo Červený kříž.

Kromě toho řešila komise i další zajímavá témata. Kupříkladu na návrh Alžběty Flíčkové dostupnost a bezbariérovost veřejných toalet – z komise vzešel podnět, aby došlo k přebudování veřejného WC u kostela na samoobslužné, případně došlo ke zbudování nové samostatné modulové jednotky, na kterou lze získat evropskou dotaci.

Místostarosta Lukáš Holík k tomu říká, že je to záležitost, kterou ve vedení města řeší už delší dobu. „Protože se změnily podmínky pro zisk dotace, už víme, že ji získat nemůžeme. V současné době hledáme možné varianty řešení, zabýváme se zejména možností pořídit na toto místo samoobslužný modul místo současných veřejných toalet,“ vysvětlil místostarosta. Jednání probíhají v souladu s římskokatolickou farností.

Dále komise řešila z podnětu Marie Zouharové nevyhovující fungování vyhrazeného místa pro vozíčkáře v letním kině, kde prostor před nimi při koncertech zaplní stojící a tančící diváci, takže vozíčkáři nic nevidí.

Kulturní zařízení města Boskovice na základě připomínky Marie Zouharové vyčlenila podle ředitele Ondřeje Dostála pro vozíčkáře místa u západního schodiště. „Vyčlenění dalších míst je problematické, jelikož pódia mají různé velikosti a my musíme zajistit průchodnost u pódia.  U námi pořádaných koncertů jsme schopni si toto zařídit. U pronájmu areálu nemůžeme garantovat vyčlenění prostoru pro vozíčkáře, zde záleží jen na ochotě pronajímatele prostor pro vozíčkáře zajistit. Stejně tak je pořadatelsky téměř nemožné zabránit, aby si před vozíčkáře nestoupl jiný divák. Vynutit si to zcela nejde, především když vám před pódiem stojí desítky lidí,“ popsal situaci a možnosti KZMB ředitel Ondřej Dostál.

Šéf městské policie David Krátký na komisi otevřel téma bezdomovectví. Podle zápisu se diskutovalo zejména nocování osob bez přístřeší v zimním období, a to mužů i žen, obsazenost blanenské noclehárny pro muže a možnost rozšíření této služby i pro ženy – řešení v rámci komunitního plánování sociálních služeb, možnost pořízení nouzového přístřešku pro osoby bez domova Iglou a jeho vhodné umístění, vznik nové sociální služby v souladu s prioritami Jihomoravského kraje a princip financování sociálních služeb. Na základě doporučení komise připravil David Krátký podklady pro jednání s místostarostou Lukášem Holíkem (Naše Boskovice). O tom, že se problematikou vedení města začalo zabývat, Ohlasy informovaly.

Jednoho z jednání komise se účastnil i místostarosta Lukáš Holík. S ním proběhla diskuze právě na téma bezdomovectví a probíraly se také dva automaty nabízející bez omezení HHC, CBD a kratom.

V roce 2023 se komise pro sociální záležitosti sešla celkem pětkrát, letos má za sebou první jednání, ze kterého ještě nebyl uveřejněn zápis. Její práci budeme dál sledovat a postupně budeme přinášet informace také o práci dalších komisí.

další seriály