Tomáš Trumpeš: Témata roku 2024

Jako vždy na počátku roku, i letos se Ohlasy snaží pojmenovat deset témat, u kterých lze předpokládat, že bude důležité je v následujícím roce sledovat a budou budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Přehled spojujeme s otázkami, které nad tématy vyvstávají.

Situace v nemocnici

V posledních měsících roku 2023 nabralo na síle a vážnosti věčné boskovické téma provozu městské nemocnice. A zatím to vůbec nevypadá, že by to v roce 2024 mělo být jinak. Zatím neznáme ani přesné výsledky dohody s lékaři ohledně jejich přesčasů a mezd, dětské oddělení stále nemá primáře, je zde problém se zajišťováním pohotovostních služeb. Vedení města zároveň zaznamenalo velký reputační problém a narušení důvěry ze strany zaměstnanců i veřejnosti, jestli situaci v nemocnici řeší ve spolupráci se svým novým jednatelem kompetentně a citlivě. Zmatky panují i okolo politických jednání s Jihomoravským krajem ohledně možného převodu nemocnice.

Podaří se situaci v nemocnici stabilizovat, a to po provozní, finanční i lidské stránce? Získá vedení města zpět důvěru? Jak se budou dál odvíjet jednání o možném převodu pod kraj?

Noví ředitelé škol a debata o rozdělení

Šest let uteklo jako voda a na jaře proběhnou výběrová řízení na posty boskovické základní i mateřské školy. Tentokrát se jeví jako pravděpodobné, že se do čela od srpna postaví noví ředitelé. Zároveň s tím bude pokračovat i debata o možném rozdělení základní školy na dva či tři samostatné subjekty. Klíčové téma školství se otevřelo už v loňském roce, ale letos by mělo gradovat.

Kdo bude řídit boskovické školy, až budou děti 1. září usedat do lavic při zahájení nového školního roku? A udělají Boskovice nějaké výrazné kroky a posuny směrem k rozdělení své největší základní školy v republice?

Architektonická soutěž na halu

Boskovice mají za sebou první regulérní architektonickou soutěž, a to na generel Červené zahrady. Navázat by měla soutěž na sportovní halu. Zatím ani nevíme, jak bude vypadat finální zadání, které pravděpodobně oproti poslední variantě s restaurací dozná změn. Neznáme ani plánované parametry soutěže, ani finanční náročnost stavby, na kterou bude soutěž cílit.

Jak velkorysé bude zadání na sportovní halu a jaké budou její požadované parametry a vybavení? Proběhne další velká, otevřená soutěž? Kdo vyhraje, jak bude hala vypadat a jak bude drahá?

Nová lokalita pro knihovnu

Oproti sportovní hale se příprava stavby nové knihovny dostala znovu do slepé uličky. Projekt podle návrhu Zdeňka Fránka, do kterého město nainvestovalo několik let a několik milionů, už nevypadá reálně. Pravděpodobné je, že nová varianta by znamenala i novou lokalitu. Na té ovšem není shoda a posun nepřineslo ani fungování pracovní skupiny, která jednotlivé varianty prověřovala.

Dokáže se zastupitelstvo rychle a přesvědčivě shodnout na nové lokalitě pro knihovnu? Postoupí přípravy dál směrem k zadání architektonické soutěže? Budeme na konci roku aspoň rámcově vědět, kde a jakou knihovnu chceme?

I/73 a Boskovická spojka

Dvě pro Boskovice zcela zásadní dopravní stavby, o kterých se mluví už dlouhá léta, případně desetiletí. Většina z nás už proto možná ani reálně neočekává, že se začnou skutečně v dohledné době stavět. Jenže obě stavby – silnice I/73 (dříve označovaná R43) i přímé vlakové spojení Boskovic s Brnem označované jako Boskovická spojka – zaznamenaly v loňském roce významné posuny v přípravách a letos se sice ještě stavět nezačnou, ale zahájení staveb už se může dostat skutečně na uvěřitelný dohled. Zahájení úseku I/73 Bořitov–Svitávka je plánováno na rok 2026. U Boskovické spojky se dokonce ještě docela nedávno tvrdilo, že stavba začne právě v roce 2024, nyní se rovněž mluví o roce 2026.

Přiblížíme se v roce 2024 ke stavbě Boskovické spojky i silnice I/73 natolik, abychom skutečně uvěřili, že se v dohledném čase začnou stavět? Dají příslušné orgány na stůl jasné a důvěryhodné plány a harmonogramy výstavby?

Rekonstrukce parku u skleníku

Po volbách to možná tak úplně nevypadalo, ale nakonec se zdá, že nejpravděpodobnějším velkých investičním projektem, který se nové koalici podaří dotáhnout do konce, bude rekonstrukce parku u zámeckého skleníku. Projekt je připravený, město začátkem roku zažádá o dotaci a opozice dokonce tlačí na to, aby se park rekonstruoval i v případě neúspěchu takzvaně za vlastní.

Klapne dotace na rekonstrukci parku u skleníku? Začnou práce už letos po Husích slavnostech?

Nová školka

Další investiční akce, která může být ovšem záhy na spadnutí, je možná trochu ukrytá – a je to adaptace objektu bývalého hasičského štábu, který město získalo od státu. Na ulici Svatopluka Čecha by tak nejspíš mohla vzniknout další budova mateřské školy a možná ještě něco dalšího, objekt není vůbec malý. Přípravě by zde nemělo nic bránit, takže celá akce by mohla proběhnout docela rychle.

Co všechno město naplánuje do budovy bývalého hasičského štábu a jak rychle připraví projekt na rekonstrukci? Začne se s opravami ještě letos?

Změny v dopravě

Opomenout bychom neměli ani téma, které k nelibosti opozice zatím trochu opomenuté zůstává, a to jsou investice v dopravě a změny v její organizaci. Právě přístup k dopravním stavbám byl jednou ze štěpících linií mezi starým a novým vedením města. Nejlépe je to asi vidět na přístupu k okružní křižovatce u pošty. Zatím to vypadá, že velká část starých projektů spadla pod stůl, ale zatím jsme se nedočkali úplně výrazných a přesvědčivých kroků vycházejících z nového přístupu a nové koncepce.

Vznikne nová koncepce dopravy s jasně definovanými postupy, prioritami a přístupem k různým druhům dopravy? Objeví se přesvědčivá alternativní řešení ke starým projektům opravy Lidické a okružní křižovatky u pošty? Pohne se příprava parkovacího domu a odstartuje progresivnější a systematičtější přístup k organizaci parkování ve městě?

Soudržnost a PR koalice

Při ročním vyhodnocování fungování koalice si její členové spolupráci nebývale pochvalovali. To je samozřejmě v politice vždycky podezřelé a proto se nabízí otázka, jestli koalice vydrží – politicky je křehká už z podstaty, protože ji tvoří dva prakticky stejně silné subjekty, což není úplně stabilní model. Nervozitu může přinášet i to, že se koalici v prvním roce nedařilo dobře komunikovat a vysvětlovat své kroky a svou práci veřejnosti. Přitom právě PR je oblast, do které nové vedení města dost investovalo.

Vydrží koalice Změny22, Našich Boskovic a Pirátů stabilní a soudržná? Zlepší se její komunikace s veřejností?

Evropské a krajské volby

A taky nás čekají volby! Dokonce hned dvoje – v červnu evropské a v říjnu krajské. Oběma se trochu nepěkně říká „volby druhého řádu“ a provází je obvykle výrazně menší zájem voličů než u voleb prezidentských, sněmovních a komunálních. I tak nám ale přinesou zajímavou zprávu i o voličských náladách v našem městě. Zatím se zdá, že v Jihomoravském kraji bude kandidovat koalice SPOLU, takže si rok před nejdůležitějšími sněmovními volbami ověříme, jak silné pozice mají v kraji i ve městě hlavní političtí hráči: ANO, SPOLU, Piráti, Starostové a SPD. A samozřejmě i další, menší subjekty. A ještě jedna důležitá věc – boskovickým politikům se moc nedaří prosazovat se na krajské úrovni, případně o to ani nemají zájem, což je samozřejmě chyba. Změní se to?

Jak dopadnou evropské a krajské volby a jakého výsledku dosáhnou v Boskovicích? Budeme mít nového, nebo staronového hejtmana? Budou mít Boskovice zastoupení v příštím krajském zastupitelstvu?

2023

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2023. A jak moc se jednotlivá témata posunula.

další názory a komentáře