Očekávaná témata roku 2023

Jako vždy na počátku roku, snaží se i letos Ohlasy pojmenovat deset témat, u kterých lze předpokládat, že bude důležité je v následujícím roce sledovat a budou budit zájem nás novinářů i vás čtenářů. Přehled spojujeme s otázkami, které nad tématy vyvstávají.

Programové prohlášení nové rady

Na podzim bylo zvoleno nové zastupitelstvo, velmi rychle byla ustavena nová koalice a ta sestavila městskou radu a vedení města. Vzhledem k rychlosti a způsobu, jakým byla koalice vytvořena, neznáme dodnes její hlavní programové priority a závazky, na kterých se Změna22, Naše Boskovice a Piráti shodují. Dočkat bychom se měli hned v lednu, kdy koalice zveřejní programové prohlášení nové rady.

Jak podrobné bude programové prohlášení? Najdeme v něm spíš obecné fráze, nebo konkrétní závazky na zbytek volebního období? Jak moc přesný plán to bude? Komu ze stran se podaří prosadit kolik ze svého programu a jaké záměry budou definovány v oblastech, kde se programy stran moc neshodovaly?

Dopad ceny energií

Také radnice bude letos sledovat vývoj cen energií a ekonomiku všech svých organizací právě ve vztahu k výrazně zvýšeným nákladům. Z toho vyplyne, jaké dopady bude mít nakonec energetická krize na rozpočet města a také jestli bude muset dojít k razantnějším opatřením, jako je třeba částečná odstávka zimního stadionu. Nyní je pouze na měsíc přerušený provoz sokolovny. Zároveň chce město iniciovat úspory energií a také začít připravovat změny, které by přinesly efektivnější nakládání s energiemi do budoucna.

Jak velké dopady budou mít ceny energií na město a městské organizace? Dojde k uzavírání některých provozů a razantnímu šetření? Představí město modernizační kroky k lepšímu nakládání s energiemi?

Budoucnost nemocnice

Debata o budoucnosti boskovické nemocnice je momentálně nejasná. Téma patří k těm, ve kterých neměli představitelé současného vedení v kampani zrovna shodu. Navíc nevíme, jak se bude vyvíjet přístup kraje k případnému převzetí a jestli v nemocnici vydrží stávající jednatel Dan Štěpánský, který už jednou plánoval odejít. Změna na postu jednatele nemocnice navíc patří k boskovickému povolebnímu koloritu.

Budou pokračovat snahy města o převod nemocnice pod kraj? Jak se bude vyvíjet přístup kraje? Bude nemocnici nadále řídit Dan Štěpánský? Najde koalice jasnou shodu a jasný plán, co dál s nemocnicí dělat a kam ji směřovat?

Architektonická soutěž na generel Červené zahrady

Po dlouhých letech nekonečných debat to vypadá, že by se Boskovice mohly dočkat své první opravdu vážně míněné a důsledně připravené architektonické soutěže. Z té by měl vzejít nový generel areálu Červená zahrada. Vyhlášení soutěže má předcházet také tvorba nového zadání, které by mělo definovat, co město vlastně od areálu chce.

Podaří se vytvořit zadání, na kterém budou opravdu participovat všechny zúčastněné subjekty a dojde ke shodě? Proběhne architektonická soutěž bez větších zádrhelů a obnoví tak v Boskovicích důvěru v tento proces pro příští investice? Budou stát výsledné návrhy opravdu za to?

Dotace a stavební povolení pro knihovnu

Příprava projektu nové knihovny podle návrhu architekta Zdeňka Fránka se zdá nekonečná, trvá od roku 2017 a město stále nemá stavební povolení, aktuálně se projekt znovu přepracovává. Do toho město čeká, zda bude úspěšné se žádostí o dotaci ministerstva kultury, která by měla náklady na stavbu pokrýt až z 80 procent. Pokud povolení i dotace klapnou, dost možná se letos začne stavět. Pokud jedno z toho či dokonce oboje nevyjde, není nepravděpodobné, že celý projekt zmizí v šuplíku a otevře se debata o jiném řešení.

Získá město pro knihovnu stavební povolení? Vyjde ministerská dotace? Začne se letos nová knihovna stavět? A pokud ne, bude to znamenat stopku pro celý záměr a začne diskuse o novém řešení?

Financování kultury a volnočasu

Na konci roku se otevřelo téma, které bude nejspíš letos pokračovat zajímavou debatou. Je to financování kultury, a to jak té městem zřizované a sdružené pod hlavičku Kulturních zařízení města Boskovice, tak té neoficiální organizované ve spolcích nebo jednotlivci. Obě oblasti jsou podle svých reprezentantů dlouhodobě podfinancované a v nové radě sedí politici, kteří ve volbách slibovali zlepšení. U spolků se navíc téma netýká jen kultury, ale i volnočasových aktivit.

Přidá město výraznější peníze kultuře? A stane se to už letos, nebo navýšení naplánuje na příští rok 2024? Zvedne se jen podpora KZMB, nebo se výrazněji a nad rámec energetické pomoci navýší i dotace pro kulturní a další volnočasové spolky?

Městská média a komunikace

Na boskovickou radnici nastoupila sestava politiků, kteří v kampani kladli velký důraz na zlepšení komunikace s občany. Dnes už je zřetelné, že máme ve vedení politiky, kteří intenzivněji pracují se sociálními sítěmi a důsledněji zvládají vlastní sebeprezentaci. Už méně toho víme o tom, jak se systémově promění a zlepší komunikace města, městská média, oficiální komunikační kanály a způsob, jakým město poskytuje informace novinářům a veřejnosti.

Dojde k zásadnější reformě městských médií? Změní se zpravodaj, web, přístup k sociálním sítím? Změní se způsob, jakým proudí informace z rady a jak jsou prezentovány kupříkladu větší investiční akce?

Doprava ve městě

Volby znamenaly určitý převrat také ve vztahu k organizování dopravy ve městě a k větším dopravním investicím. Nové řešení se bude hledat pro křižovatku u pošty, zastavena bude prozatím rekonstrukce ulice Lidická, mění se přístup k parkování na náměstí. Zároveň radnice slibuje novou koncepci dopravy.

Jaký bude osud výraznějších plánovaných rekonstrukcí, jako je křižovatka pod poštou a ulice Lidická? Jak konkrétně se změní přístup města k podobným investicím? Jak rychle bude probíhat vytvoření nové městské koncepce dopravy? Bude se nadále proměňovat přístup k parkování a bude město myslet víc na lidi, kteří se po něm pohybují jinak než autem?

Boskovická spojka

V boskovických rukách neleží vývoj a řešení dalšího tématu, které se ale Boskovic zásadně týká a souvisí opět s dopravou – je to Boskovická spojka, tedy přímé vlakové spojení z Boskovic do Brna. Podle zveřejněných plánů Kordisu se měla začít stavět už letos. Stavbu za necelé dvě miliardy ale blokuje Lhota Rapotina.

Pohne se příprava celého projektu Boskovické spojky? Podaří se vyřešit nesouhlasný přístup Lhoty Rapotiny? Stane se ze záměru, který je pro mnoho lidí stále jen chimérou, opravu reálný projekt, jehož uskutečnění je na dohled?

Prezident Boskovic

Poslední téma je celostátní, ale vynechat ho nemůžeme, neboť i nám přinese minimálně zajímavou zprávu o rozložení politických nálad a preferencí v boskovické společnosti. V lednu si Česká republika zvolí novou prezidentku či prezidenta a my budeme moci sledovat, jak občané volili přímo v Boskovicích a v našem regionu.

Jak dopadnou prezidentské volby a kdo se v nich stane pomyslnou prezidentkou či prezidentem Boskovic?

2022

A na závěr si můžete zkontrolovat, jak moc odpovídal reálnému průběhu roku náš loňský výběr očekávaných témat pro rok 2022. A jak moc se jednotlivá témata posunula.

další zpravodajství