Z radnice: Petice proti bytovkám Na Chmelnici, redesign zpravodaje a Džungle na trafostanici

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady v první polovině října na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Vítězný návrh pro výzdobu trafostanice
Vítězný návrh pro výzdobu trafostanicefoto: Město Boskovice

Podněty od komise pro životní prostředí

Komise pro životní prostředí doporučila vedení města používat co nejšetrnější přípravky, materiály a technologie při údržbě městských komunikací, zejména chodníků. Při likvidaci plevelů se nyní kombinují chemické a mechanické metody. Chemizace se nepoužívá plošně, ale pouze lokálně, a město začalo používat méně agresivní látky. „Řeší se zakoupení drátkovacího stroje, o kterém ale máme zase informace, že se nedá použít tam, kde je betonová dlažba, kterou ničí,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula. Starostka Jana Syrovátková doplnila, že se inspirovala také při návštěvě Zábřehu na Moravě, kde se město o chodníky stará samo a využívá a kombinuje různé metody.

Komise dále doporučila nekácet borovici U Koupadel, o jejíž odstranění opakovaně žádají obyvatelé přilehlého bytového domu.

Negativní stanovisko vyjádřila komise k návrhu občanů vysadit na náměstí jehličnan, který by sloužil jako vánoční strom. Komise se shodla, že výsadba stromu v prostoru Masarykova náměstí i následná péče o něj by byly finančně a technologicky náročné, s nejistým výsledkem dobrého a dlouhodobě prospívajícího stromu. Jehličnatý strom by v prostoru Masarykova náměstí mohl spíše trpět, a to z důvodu vysokých teplot a špatných půdních podmínek. Místostarosta Radek Šamšula doplnil, že strom, který se na náměstí o Vánocích dováží, je určen ke kácení a nekácí se schválně za tímto účelem.

Petice proti výstavbě Na Chmelnici

Radnice obdržela petici proti nevhodné výstavbě nových bytových domů. Petici podepsalo celkem 446 občanů, kteří kritizují chystanou výstavbu souboru bytových domů Nová Chmelnice a požadují každou bytovou výstavbu projednat orgány města a změnou Územního plánu upravit podmínky pro výstavbu bytových domů. Dále požadují respektovat charakter stávající zástavby a zohlednit výškovou hladinu okolní zástavby. Domy Na Chmelnici připravuje společnost BK Invest a Ohlasy už o problematičnosti návrhu informovaly.

Podle starostky Jany Syrovátkové dostal odbor rozvoje města a investic za úkol vypracovat v blízké době manuál pro spolupráci města s developery při návrhu bytových domů a obytných souborů. Proti konkrétnímu projektu Nové Chmelnice nyní probíhá na kraji odvolací řízení, které iniciovalo město společně s dalšími účastníky řízení. „Společně jsme podali podnět k přezkumnému řízení ve věci územního rozhodnutí na stavbu Nová Chmelnice – šest bytových domů. Důvodem bylo právě překročení intenzity zastavěnosti stavebního pozemku a nesoulad s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě,“ uvedla starostka města Jana Syrovátková s tím, že město nechce bránit developerům stavět, ale zároveň musí pohlídat, aby veřejné prostory zůstaly veřejné a úměrné zástavbě. Nesmí se podle ní opakovat situace, k jaké došlo při zástavbě bývalé Slámovy pily na Hybešově ulici, kde je extrémní hustota zástavby a absentuje zeleň a využitelný veřejný prostor.

Město jednalo se zástupci společnosti BK Invest a starostka pozitivně vnímá upravené varianty, které architekt souboru Nová Chmelnice přinesl ke konzultaci. Došlo ke snížení výšky některých domů a řeší se i úpravy v dopravní návaznosti.

Redesign zpravodaje

Boskovický zpravodaj bude mít novou grafickou podobu, která vychází z jednotného vizuálního stylu města. Z pěti účastníků zvítězil návrh společnosti S&K Public za něco přes 43 tisíc. První zpravodaj v novém vizuálu vyjde v lednu. Podle místostarosty Radka Šamšuly se nyní v mediálním výboru začíná mluvit také o změnách v obsahu. Ve vedení města je ale dohoda, že rozsah zpravodaje zůstane zachován.

Mimořádné peníze pro hokejisty

Po fotbalistech se obrátili na město i hokejisté z klubu SKMB se žádostí o mimořádnou finanční podporu 200 tisíc korun. Peníze chce klub použít na dopravné dětí na utkání a materiální vybavení mládežnických družstev. Radní žádost doporučili ke schválení, rozhodnout musí zastupitelstvo.

Podle Lukáše Holíka aktuální dotační titul pro sportovce nepokrývá úplně komplexně potřeby klubů a ty proto žádají o mimořádné dotace. Fotbalisté už takto letos dostali dalších 400 tisíc. Vedení města se zabývá tím, jak situaci řešit. Starostka Jana Syrovátková doplnila, že kluby se budou muset do budoucna zamyslet, jak ekonomicky optimalizovat a zefektivnit svůj provoz, aby se vešly do financí, které dostávají ve standardním dotačním titulu.

Analýza rozdělení škol

Rada města se seznámila s výsledky analýzy vstupů pro zachování, případně rozdělení Základní školy Boskovice. Ohlasy o tématu informovaly v samostatném textu.

Výzdoba trafostanice

V internetové anketě o návrh na výzdobu trafostanice na ulici Komenského zvítězil návrh nazvaný Džungle od autorky, jejíž jméno radnice neodtajnila. Celkem hlasovalo 856 respondentů, kteří udělili 1322 hlasů. Vítězný návrh získal přes tři sta hlasů, prvenství bylo poměrně suverénní, druhý návrh měl méně než 200 hlasů. Autorka vybraného návrhu obdrží na vytvoření malby 70 tisíc korun, akce by měla proběhnout do konce roku. Když se před pěti lety hlasovalo v anketě, ve které uspěl Noční potápěč, hlasovalo přes tři sta lidí, takže nárůst pokládá Lukáš Holík za úspěch. Hodnotí kladně i to, že návrh budí emoce – ač jsou nejen pozitivní, ale i negativní. Místostarosta sám věří, že návrh bude vypadat dobře.

Architektonická soutěž

Starostka Jana Syrovátková okomentovala také první kolo architektonické soutěže na generel Červené zahrady. Soutěž je anonymní a oficiálně zatím jen víme, že do druhé kola posoupilo pět účastníků. „Mám z toho velkou radost. Jsem ráda, že se povedlo architektonickou soutěž vyhlásit. I závislí kolegové z komise byli příjemně překvapení, jak probíhá hodnocení projektů, jak se architekti o projektech baví a jak celý výběr funguje,“ popsala starostka. Každý z postoupivších návrhů má podle ní něco do sebe a těší se, jak budou vypadat po dopracování ve druhém kole.

Projekty PaRo

Další ročník boskovického participativního rozpočtu (krátce PaRo) se překlenul do další fáze – skončilo přihlašování projektů. Finální soupiskou by se měla zabývat příští městská rada 23. října a realizovatelné projekty tak budou schváleny do hlasování, které bude probíhat od 1. do 30. listopadu. Zatím rada přijala informaci o návrzích, které Ohlasy představily v samostatném textu.

další zpravodajství