Radnice posuzuje 17 projektů přihlášených do participativního rozpočtu

Další ročník boskovického participativního rozpočtu (krátce PaRo) se překlenul do další fáze – skončilo přihlašování projektů, které bude nyní posuzovat radnice. Od listopadu začne hlasování o vítězi. Nyní je ve hře 17 přihlášených.

Jedním z přihlášených projektů je parkoviště typu Bike and Ride u autobusového nádraží
Jedním z přihlášených projektů je parkoviště typu Bike and Ride u autobusového nádražífoto: Jan Nádvorník

„Přihlášených projektů bylo celkem dvacet, některé jsme hned dokázali identifikovat jako nerealizovatelné. Pravděpodobně jich bude ještě víc, myslím, že těch realizovatelných by mohlo být patnáct nebo šestnáct,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula (Piráti), který má PaRo na starosti.

Finální soupiskou by se měla zabývat příští městská rada 23. října a realizovatelné projekty tak budou schváleny do hlasování, které bude probíhat od 1. do 30. listopadu.

Projekty budou prezentovány ve zpravodaji a na webu města, kompletní informace se shromažďují na webu PinCity. Právě tam bude také probíhat online část hlasování, ale hlasovat bude možné i písemně formou anketního lístku. Každý hlasující si bude moci vybrat k podpoře tři projekty.

V první polovině listopadu proběhne také setkání s občany, kde budou projekty představeny. Předkladatelé také mohou využít možnosti natočit ve spolupráci s tiskovým mluvčím Jaroslavem Parmou krátkou videoreportáž o svém návrhu.

Místostarosta Radek Šamšula říká, že letošní soutěžní část PaRo je v polovině a radnici čeká ještě druhá polovina – dostat co nejvíc lidí k hlasování a vybrat nejlepší projekt. Pokládá za důležité, aby počet hlasujících byl co největší. S první polovinou soutěže je místostarosta spokojen. „Vidíme tam nárůst přihlášených projektů z pěti na dvojciferné číslo, z čehož mám radost. Lidé se vrátili, návrh podala spousta lidí, kteří podávali návrhy v prvních letech, někteří úplně jiné. To je fajn, ale za mě bude tento ročník úspěšný ve chvíli, kdy se nám podaří dostat dost lidí do hlasování a vítězný projekt bude mít silný mandát,“ uvedl Radek Šamšula.

Teoreticky může uspět i více projektů – některé požadují nižší částku než je půl milionu korun, který radnice na PaRo schválila a zároveň určila jako stropovou částku pro jeden projekt. Městská rada navíc podle Radka Šamšuly diskutovala i o tom, že pokud budou mezi návrhy opravdu dobré projekty s velkou podporou, mohlo by je město podpořit i mimo systém PaRo.

V loňském roce byly poté, co předchozí vedení radnice celý systém zkomplikovalo, do PaRo přihlášeny pouze čtyři projekty, z toho byly realizovatelné jen dva. Zvítězila odpočinková zóna s veřejným grilovištěm na sídlišti Pod Oborou.

Projekty

Projekty si tedy můžete podrobněji prostudovat na webu PinCity, my zde přinášíme jejich stručný přehled s odkazy. Na webu je projektů 18, ale o projektu Pěšiny v trávě tisková zpráva radnice uvádí, že už byl společně se dvěma dalšími vyřazen.

Kolo v bezpečí aneb v pohodě sjedu si tam na kole – Barbora Brzobohatá navrhuje za 400 tisíc pořídit několik cykloboxů a umístit je u vlakového nádraží.

Dokončení úpravy hřiště u školičky – Věra Opatřilová navrhuje za 300 tisíc dokončit hřiště u školičky, a to především úpravou povrchu okolo hřiště. A to umístěním takzvané bosé stezky, dále zbytek okolí vyplnit vhodným dopadovým materiálem, upravit zeleň, opravit plot oddělující hřiště od parkoviště i od budovy školičky, popřípadě osadit stojany na síť pro přehazovanou a nohejbal.

Projekt obnovy kašny U Koupadel – Dagmar Hamalová navrhuje za 30 tisíc korun nikoliv opravit kašnu U Koupadel, ale pořídit jako první krok projekt na její opravu. Realizace by pak mohla následovat.

Zakoupení drátkovacího stroje k odstraňování plevele na veřejných zpevněných plochách – Hana Kvapilová navrhuje za 40 tisíc zakoupit drátkovací stroj, který by nahradil herbicidy používané k čištění zpevněných ploch ve městě, protože ty škodí zdraví lidí i domácích zvířat a pronikají dále do životního prostředí.

Revitalizace vzrostlých stromů ve městě – Hana Kvapilová dále navrhuje za 130 tisíc ošetřit pomocí technologie půdní injektáže celkem 25 stromů ve městě.

Hřiště bez hranic – Markéta Grénarová navrhuje za 500 tisíc rozšířit stávající dětské hřiště v lokalitě zvané Na Hradčanech, a to o tři prvky, které jsou prioritně určeny pro osoby s handicapem. Navrhuje instalovat vyvýšené pískoviště, houpačku pro osoby s handicapem a dřevěné pexeso.

Dětské hřiště ve vnitrobloku Sušilova – Michal Knödl navrhuje za 500 tisíc vybudovat nové dětské hřiště ve vnitrobloku za bytovým domem na Sušilově ulici.

Parkoviště typu Bike and Ride – parkoviště pro jednostopá vozidla – Jan Nádvorník navrhuje za 400 tisíc vybudovat 10–20 míst pro parkování jízdních kol u autobusového nádraží, kde by si mohli cestující uzamknout kolo pod střechou.

Dětské hřiště na Otakara Kubína – Ondřej Špidlík navrhuje za necelých 500 tisíc vybudovat dětského hřiště v lokalitě nově postavených bytových domů Panorama na ulici Otakara Kubína.

Boskovický betlém – Tomáš Marvan navrhuje za 160 tisíc pořídit umělecky hodnotně zpracovaný betlém, který by byl každoročně u vánočního stromu na náměstí.

Psí hřiště – Jana a Martin Horákovi navrhují za 380 tisíc vybudovat psí hřiště, které by nabízelo možnost, kam se jít se psem projít, hrát si s ním bez vodítka, nechat ho volně vyběhat a socializovat s ostatními psy. A sloužilo by i k setkávání pejskařů. Prostor pro psí hřiště navrhují na rohu ulic Bezručova a Sokolská.

Venkovní posilovna – náprava hřiště na Bílkové – Michaela Žejšková navrhuje za 500 tisíc napravit stav hřiště na Bílkově ulici, a to především pořízením a instalací nové multifunkční posilovací sestavy.

Lanovka pro malé i velké – Michaela Žejšková dále navrhuje za 300 tisíc pořídit a instalovat dětskou lanovku, a to ve vnitrobloku mezi bytovým domem ve spodní části ulice Husova a bytovým domem na ulici Komenského.

Rozkvetlý záhon mezi školami – Deana Láníková navrhuje za 100 tisíc zvelebit prostor poblíž ZŠ Slovákova a MŠ Komenského, a to založením kvetoucího smíšeného záhonu s trvalkami a cibulovinami.

Hnízdní věž pro jiřičky – Alena Jindrová navrhuje za 200 tisíc pořídit speciální hnízdní věž pro jiřičky, kterým kvůli stavebním úpravám a zásahům do hnízdišť ubývá vhodných míst pro život.

Koše na tříděný odpad – Viktor Jurdič navrhuje za 300 tisíc pořídit koše, které podpoří myšlenku třídění odpadu i v ulicích. Umístěny by měly být v centru města.

Revitalizace uličky Husova u autobusového nádraží – Karel Tropp navrhuje za 300 tisíc zvelebit uličku k autobusovému nádraží. Návrh zahrnuje vyčištění uličky, odstranění původní přerostlé vegetace a vysázení květinových záhonů, dále přidání dvou laviček, lampy a odpadkového koše a také přemalování trafostanice uměleckou grafikou.

Pěšiny v trávě – Viktor Jurdič navrhoval za 60 tisíc vytvořit mapové podklady k neformálním pěšinám vyšlapaným v travnatých plochách. Primárním účelem mělo být koordinovat mozaikovou seč trávníků tak, aby mohly být pěšiny využívány. Tento projekt byl podle radnice již vyřazen, protože je jeho předmětem pouze studie, nikoliv konkrétní realizace.

další zpravodajství