Vedení města připravuje debatu o případném rozdělení boskovických škol

Uplynul rok od komunálních voleb a nová koalice Změna22 + Naše Boskovice + Piráti připravuje začátek debaty na pravděpodobně jedno z největších témat tohoto volebního období. A to je případné rozdělení boskovické základní školy na samostatné subjekty. Město si nechalo vypracovat analýzy, které bude prezentovat odborníkům, rodičům, politikům i veřejnosti.

První analýzu nazvanou Mapa školy zpracovala pro radnici společnost Scio, která pomocí dotazníků získala zpětnou vazbu od žáků, učitelů, rodičů, vedení školy a provozních zaměstnanců. Druhou analýzu vstupů pro zachování, případně rozdělení Základní školy Boskovice pro město zpracoval Lukáš Kohoutek, který působí mimo jiné jako lektor v oblasti vzdělávání a byl také ředitelem větší základní školy.

„Netajili jsme se tím, že chceme školství v Boskovicích řešit komplexně – především jeho kvalitu a aktuální trendy ve školství. Byl to jeden z hlavních bodů našeho programu,“ uvedla na červnovém zastupitelstvu starostka Jana Syrovátková (Změna22), když čelila dotazům právě na dotazníkové šetření společnosti Scio. A dodala, že město provádí celkovou analýzu fungování školy a jejího případného rozdělení. Radní Valentýna Provazník doplnila, že město prověřovalo více možností a vybralo Scio, jehož výhodou je mimo jiné to, že podobná šetření provádí na mnoha školách a nabídne městu proto také srovnání.

Když se v září Ohlasy na výsledky analýzy ptaly, odpověděla starostka, že zástupci společnosti zatím prezentovali výsledky na semináři zástupcům vedení města. „Musím říct, že to nedopadlo úplně dobře. Vyšlo z toho, že na škole je špatná atmosféra, jak mezi učiteli, tak mezi dětmi,“ prozradila starostka s tím, že celkovými výsledky jako hlavní linka prochází nespokojenost.

Problém je podle ní i ve stavu a vybavení školních budov. Ve třídách jsou nové tabule a lavice, ale to je podle starostky málo a ve školních budovách je vidět, že zde chyběly investice. S dalším radním Radkem Pernicou se při návštěvách shodli, že to tam vypadá podobně, jako když školu sami před lety opouštěli. „Je tam velký dluh a je škoda, že se nevyužily dotace, které byly, protože byla doba, kdy se do školství lily peníze. Ale nad tím už nebudeme plakat,“ vyjádřila se Jana Syrovátková. Nyní se podle ní musí zapracovat hlavně na klimatu ve škole. V porovnání s 242 školami, kde Scio Mapu školy provádělo, nedopadly Boskovice podle starostky „nijak zářivě“. K detailním informacím z dotazníků se kvůli ochraně osobních informací dostane až nový ředitel školy, který bude moci s výsledky pracovat.

Výběrové řízení na ředitele základní školy má proběhnout příští rok na jaře a nový ředitel by měl nastoupit od 1. srpna, kdy vyprší mandát stávajícímu řediteli Vladimíru Ochmanskému.

S výsledky druhé analýzy od Lukáše Kohoutka se na začátku října seznámila přímo městská rada. Analýza je podle vedení města poměrně obsáhlá, jedná se o asi padesátistránkový rozbor plný dat a doporučení.

Vedení města chce veřejnost s výsledky obou analýz seznamovat postupně – nejprve je projedná rada, pak se s nimi seznámí vedoucí odboru školství, následně se bude 23. října konat seminář pro zastupitele, vedení školy a média, po dohodě s vedením školy budou materiály představeny také pedagogům, školské radě a následně veřejnosti.

Podle starostky Jany Syrovátkové se zahajuje proces, který nemá předem určený cíl v podobě rozdělení školy, ale jehož smyslem je dopídit se zjištění, jaký model by byl pro boskovické školy nejlepší.

Boskovice mají největší základní školu v České republice. Průměrná škola v České republice má 250 žáků, ta boskovická jich má 1500. I kdyby se školy rozdělily zpět na tři samostatné subjekty, jak tomu bylo do podzimu roku 2005, budou tyto školy jednotlivě patřit do kategorie velkých základních škol, kterých je v České republice 14 procent. „Bavíme se o opravdu ohromném kolosu jednotlivých pracovišť,“ popsala starostka. Nyní chce tedy město otevřít diskuzi, ale nic není předem rozhodnuto. Podstatné je podle starostky, že město získalo pro vstup do diskuze velmi cenná data.

Stejný názor má i první místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice). „Nechceme, aby to vyznělo už tak, že jdeme rozdělovat školy a nevytvořila se nějaká chiméra. Máme tady první krok, ve kterém jsme si to nechali zanalyzovat a seznámili se s tím, budou následovat další obsáhlé kroky, kdy se o tom budeme bavit. Jsme úplně na začátku a uvidíme, jaký to bude mít dál vývoj,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

další zpravodajství