Z radnice: Personální novinky na radnici, park u skleníku, mokřad, výsledek ankety a Boskovická spojka

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po prvním poprázdninovém jednání městské rady na začátku září na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Nová vizualizace budoucího vzhledu parku kolem zámeckého skleníku
Nová vizualizace budoucího vzhledu parku kolem zámeckého skleníkufoto: ea architekti

Personální novinky

Hned několik personálních novinek proběhlo na boskovické radnici s koncem prázdnin. V samostatném textu už jsme informovali o tom, že se funkce ujala nová městská architektka Andrea Prajsová. Kromě toho nastoupila na pozici tiskové mluvčí vedle Jaroslava Parmy také Martina Vašková, kterou můžete znát jako autorku občasných rozhovorů pro naše noviny. Dříve pracovala jako novinářka v Regionpressu, v Blanenském deníku a v Mladé frontě, poté šest let jako tisková mluvčí a manažerka pro média Moravské galerie v Brně, poslední tři roky pracovala jako pedagožka. Martina Vašková bude mít na starosti především právě komunikaci s novináři, pořádání tiskových konferencí a vytváření tiskových zpráv nebo příspěvků na sociální sítě a na web; Jaroslav Parma se bude dál starat jako šéfredaktor o zpravodaj, nově včetně sazby, a o technický chod webu, zůstává mu také práce v Boskovické televizi. Výhodou je, že oba budou navzájem zastupitelní.

Z funkce vedoucí odboru vnitřních věcí odešla do důchodu Iva Močičková. Na její místo nastoupila dosavadní referentka evidence obyvatel Eva Havlová.

Nový web

V souvislosti s přerozdělením kompetencí tiskových mluvčí informoval Jaroslav Parma, že bude mít na starosti také přípravu nového městského webu. „Původní myšlenka byla upgradovat ten současný, ale on už je tolikrát upgradovaný, že bude lepší udělat úplně nový,“ popsal plány radnice Jaroslav Parma. Ten by se chtěl věnovat také důslednějšímu prosazovaní vizuálního stylu města.

Světelný pult

Na sokolovně už došlo k výměně osvětlovací techniky za více než jeden milion korun. Zajímavostí je, že o dosavadní světelný pult z osmdesátých let projevilo zájem Národní technické muzeum, které jej chce využít jako součást sbírky elektrotechniky. Městská rada schválil záměr pult muzeu darovat, pro KZMB je už nepoužitelný. „Tímto si můžeme dokreslit, v jakých podmínkách se zde osvětlovalo,“ poznamenal místostarosta Lukáš Holík.

Nová okna pro ZUŠ

Boskovická základní umělecká škola by se už v příštím roce mohla dočkat výměny oken, jejichž aktuální stav popsal nedávno i v rozhovoru pro Ohlasy ředitel Petr Prosser. Budova patří městu a škola zřizovaná krajem je zde v nájmu. Město se zároveň zavázalo, že bude nájemné do budovy investovat. Podle starostky Jany Syrovátkové jsou okna v dezolátním stavu a město se dohodlo s Jihomoravským krajem, že zaplatí nájem na šest let dopředu a výměnu oken tak bude možné provést ne na etapy, ale kompletně už v příštím roce, pravděpodobně o prázdninách.

Výkup pozemků – mokřad

Město pokračuje v přípravě vybudování nového rybníku na místě Boskovického mokřadu, kde rovněž pramení Mladkovský potok. Se všemi majiteli potřebných pozemků se již podařilo dohodnout odkup nebo směnu, což je důležité také proto, že kompletní vlastnictví pozemků je podmínkou pro získání dotace z ministerstva zemědělství. „Vodní plocha připravovaného rybníku bude tvořit prvek ekologické stability umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům a bude esteticky dotvářet okolní krajinu,“ popsala záměr starostka Jana Syrovátková s tím, že vznikne hezký prostor pro trávení volného času a relaxaci.

Obnova parku u skleníku

Možnost získání dotace se otevírá také pro komplexní obnovu parku u zámeckého skleníku, a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde by měla být také podpora zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí. Město má zpracovanou projektovou dokumentaci a v současné době běží stavební řízení. Rada nyní schválila dodavatele na zpracování a podání grantové žádosti o tyto evropské peníze. Místostarosta Lukáš Holík informoval, že se podařilo najít shodu mezi požadavky památkářů a potřebou rozšířit na místě zeleň. Přesné vyhlášení termínů dotace je zatím nejasné, podle místostarosty se obvykle nedá přesně předpokládat. „V růžovém snu bychom se do toho pustili po Husích slavnostech 2024. Ministerstvo životního prostředí je ale známé tím, že si s termíny dává načas. Ale kdo je připraven, není překvapen,“ uvedl Lukáš Holík.

Obnova parku má očistit park od zchátralých stavebních prvků a nekoncepčních či přestárlých výsadeb. „Záměrem je reagovat na soudobé potřeby užívání městského parku, při tom zásadně neměnit jeho charakter. V rámci obnovy budou řešeny mlatové pochozí plochy i dlážděné plochy kolem budovy, které budou sloužit jako zahrádka restaurace s hudebním altánem, dále plochy pro děti a juniory, plocha kde bude umístěn venkovní gril s posezením. Obnova řeší i vodní prvky jako přírodní jezírko, pítko na pitnou vodu, mobiliář jako lavičky a lehací plochy, odpadkové koše na tříděný odpad, stojany na kola, plochy pro informování návštěvníků, oplocení a podobně,“ popisuje město projekt podrobněji.

Více vizualizací aktuálního návrhu parku si můžete prohlédnout na našem diskuzním fóru.

Projekt na TIC

Možnou dotaci hledá město také na rekonstrukci infocentra, původně zvažovaná dotace na cestovní ruch nakonec nebyla možná. Nyní se otevírá možnost využít přeshraniční spolupráci se Slovenskem, a to společně s vytvořením nové naučné stezky Pod Oborou. Projekt vzniká ve spolupráci se slovenskými Čachticemi a zahrnuje pořízení nového nábytku, rekonstrukci toalet, pořízení turniketů pro vstup na toaletu a drobné stavební úpravy spočívající v propojení galerie Otakara Kubína s infocentrem, pořízení kamerového systému a nové osvětlení.

Anketa Fóra Zdravého města

V dubnu se v zámeckém skleníku konalo veřejné projednání – takzvané Fórum Zdravého města. Z něho vzešly náměty občanů pro jednotlivé oblasti rozvoje města. O těch se pak v průběhu června hlasovalo v anketě pomocí hlasovacích lístků i elektronicky, každý účastník mohl označit dva problémy jako prioritní. Celkem hlasovalo přes tisíc respondentů. Výsledky vypadají takto:

Podle místostarosty Lukáše Holíka si nyní městská rada nechává ke každému bodu zpracovávat stanovisko.

Dotace pro kulturu, volnočas a sport

Městská rada připravila zastupitelstvu ke schválení podobu dotačních titulů pro oblasti kultury, volnočasu a sportu na příští rok. Dochází zde k několika změnám. V kultuře je to především navýšení maximální částky, která se u akcí zvedá z 50 na 100 tisíc korun. Kromě toho vzniká i možnost žádat na provoz kluboven, tedy na nájemné a energie, a to až do výše 200 tisíc korun.

V oblasti volnočasu vzniká nový program – Provoz volnočasových aktivit. Ten cílí na podporu celoročního provozu organizací pro děti, mládež, seniory a postižené. Maximální částka dotace se zde zvedá z 50 na 200 tisíc korun.

Samostatný program pak vzniká pro sportovní a volnočasové aktivity, zde bude podobně jako v kultuře možné žádat na konkrétní akce nově ne 50, ale až 100 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že dotace nad 50 tisíc musí schvalovat zastupitelstvo, chce vedení města nové tituly schválit již na zářijovém zastupitelstvu, aby došlo k celkovému posunu termínů při žádostech a zpracovávání dotací, neboť celý proces bude vyžadovat více času a jde o to, aby organizace finance nedostaly příliš pozdě. V jednotlivých programech bude rada také navrhovat celkové navýšení finančních prostředků, konkrétní podobu dotačních titulů chce ještě před jednáním zastupitelstva představit na setkání pro zastupitele. Pokud zastupitelstvo novou podobu schválí, bude podle místostarosty Radka Šamšuly následovat setkání pro veřejnost, tedy primárně pro žadatele. Velkou práci na změně dotačních titulů podle něj odvedly příslušné komise.

Do zastupitelstva míří také dotační program pro Sport a tělovýchovné aktivity v obvyklých třech pilířích. Změny v tomto programu se podle starostky týkají především požadavků na minimální obsazenost sportovišť.

Trafostanice

Na výzdobu další trafostanice se podle místostarosty Lukáše Holíka sešlo devět návrhů. Ten vítězný má vzejít z hlasování v anketě.

Knihovna

Boskovický stavební úřad vydal stavební povolení na novou knihovnu podle návrhu Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše. Sousedé stavby se dle předpokladů odvolali a celá záležitost se přesouvá na Jihomoravský kraj. Podle vedení města nelze předpokládat, jak rychle kraj záležitostí bude zabývat. Kupříkladu odvolání k okružní křižovatce u pošty už na kraji leží bez reakce rok.

Kromě toho se začala scházet i pracovní komise, která řeší i další varianty postupu, pokud by se ta stávající ukázala jako neprůchodná.

Rozpočtové opatření

Další rozpočtové opatření, které budou rovněž schvalovat zastupitelé, mění letošní rozpočet města navýšením příjmů o necelých 19 milionů a navýšením výdajů přibližně o 11 milionů. Předpoklad daňových příjmů narůstá asi o 15 milionů korun, další více než 3 miliony město získá z úroků na spořícím účtu, na který vložilo část volných finančních prostředků.

Podle starostky se také nevyplnily nejčernější scénáře odhadu spotřeby energií a město tak oproti předpokladům bude vynakládat nižší částky ve svých provozech i organizacích – tedy ve školách, kulturních zařízeních a ve sportovištích. Kupříkladu ze školy se městu takto vrátí asi 4 miliony korun, z Městské správy sociálních služeb 10 milionů. Podle aktuálního stavu rozpočtu by na konci roku mělo městu zbýt 56 milionů korun na účtech, ve výdajích jsou ale stále zahrnuty i položky, k jejichž utracení už určitě nedojde – například 30 milionů na knihovnu.

Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti

Zastupitelka Vladěna Koudelková a architektky ze spolku SRAB se s podporou starostky Jany Syrovátkové pouští do dalšího projektu. A to je zbudovat v části hřbitova, kde se nyní nacházejí dětské hroby z padesátých let dvacátého století, pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti. Podle radnice jsou dětské hroby již delší dobu v neutěšeném stavu, jelikož příbuzní tohle místo již desítky let nenavštěvují. O dětské hroby se v rámci své dobrovolné činnosti starali dlouhou dobu členové místní katolické farnosti, kteří už na to ale kvůli věku fyzicky nestačí. I pro správce hřbitova je podle města složité provádět údržbu kolem těchto hrobů a v zájmu všech je tedy náhrobky odstranit a nahradit je důstojným pietním místem.

Pietní místo má být vytvořeno formou výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla pro studenty Akademie výtvarných umění Praha (AVU), včetně provedení vítězného návrhu. Na záměr se plánuje vypsat veřejná sbírka.

Dotace fotbalovému klubu

Boskovický fotbalový klub žádal už na jaře o speciální dotaci 400 tisíc korun na práci s mládeží. Dostal polovinu a nyní se rozhodl požádat znovu a rada mu navrhuje schválit zastupitelstvem dalších 200 tisíc.

Tisk zpravodaje

Boskovický zpravodaj už nebude tisknout místní firma Artron, která městu avizovala, že za stávajících podmínek je to pro ni už nerentabilní. Město proto vyhlásilo soutěž, v níž uspěla brněnská tiskárna Samab Press Group s nabídkou okolo 38 tisíc korun měsíčně na dobu dvou let. Jedná se o tisk včetně distribuce. Dosavadní cena činila měsíčně 43 tisíc korun měsíčně, ale to byla cena včetně sazby, kterou si nyní bude město provádět samo.

Město uspořádalo také malou soutěž na nový design zpravodaje, podle kterého bude Jaroslav Parma sazbu provádět. Nyní se vybírá vítězný návrh z pěti vizuálů postoupivších do druhé kola. Podle místostarosty Radka Šamšuly jde především o aplikaci městského vizuálu na zpravodaj.

Jednací řád komisí

Městská rada vyšla vstříc podnětům vzešlým od svých poradních orgánů a umožnila komisím distanční účast členů na jednání. Podobnou možnost už má i rada města. V malém jednacím sále radnice bude nově pořízen kompletní videokonferenční systém.

Milostivé léto 2023

Pokud se chtějí Boskovice připojit k letošnímu daňovému milostivému létu, musí to do konce září schválit zastupitelé. Rada to na svém jednání doporučila. Milostivé léto by se tak mohlo vztáhnout na místní poplatky. Pokud by občané zaplatili své pohledávky, které činí na těchto poplatcích asi jeden milion korun, bylo by jim odpuštěno takzvané příslušenství, které tvoří rovněž asi jeden milion korun.

Rekonstrukce ulice Na Skalce

Začala rekonstrukce ulice Na Skalce, do konce listopadu by měl být hotový nový povrch, do poloviny prosince by pak měly být hotové i dokončovací práce.

Boskovická spojka

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo územní rozhodnutí pro Boskovickou spojku, tedy železniční stavbu, která má zajistit přímé vlakové spojení z Boskovic do Brna. „Vnímám to tak, že tento projekt dostal zelenou a předpokládám, že kraj zadá projekt pro stavební povolení,“ okomentovala situaci starostka Jana Syrovátková s tím, že ji nyní čeká několik jednání, ze kterých vyplynou podrobnosti o dalším vývoji a postupu projektu. O výsledcích jednání bude informovat.

další zpravodajství