Boskovice mají novou městskou architektku – Andreu Prajsovou

Na kumulované místo městské architektky a investiční referentky nastoupila od 1. září na boskovický úřad Andrea Prajsová. Jejím prvním hlavním úkolem má být vytvoření architektonického manuálu města.

„Máme do týmu dalšího odborníka, který s námi bude pracovat na zvelebování a rozvoji našeho města,“ přivítala Andreu Prajsovou na tiskové konferenci starostka Jana Syrovátková (Změna22), sama profesí architektka. Podle předchozího vyjádření starostky by náplň práce nové zaměstnankyně měla být asi ze dvou třetin tvořena právě výkonem funkce městské architektky a ze třetiny prací referentky.

Ing. arch. Andrea Prajsová vystudovala obor Architektura a rozvoj sídel na stavební fakultě brněnského VUT. Poté pracovala v Ateliéru Fabik, se kterým získala jako spoluautorka 1. cenu v urbanisticko-architektonické soutěži za Háječek v Českých Budějovicích a stejné ocenění za Náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Dále získala 1. cenu Stavby Jihomoravského kraje za ekologii v kategorii studentských prací za předdiplomový projekt Architektura sociálně vyloučených Brno a 2. cenu v kategorii B Cena Arnošta Wiesnera za Polyfunkční dům na ulici Francouzská v Brně.

„Chtěla bych se zajímat hlavně o to, jak zkvalitnit veřejný prostor. První věc, co bych měla dělat, je architektonický manuál. Nejdřív se musím komplexně seznámit s celým městem,“ uvedla Andrea Prajsová s tím, že v době covidu pracovala hodně z domu, takže chtěla jít znovu někam do zaměstnání, a to ji mimo jiné motivovalo ucházet se o pozici v Boskovicích. „Je to pro mě velká výzva a je to úplně nové – městského architekta jsem nikdy nedělala. Tak doufám, že pro to budu vhodná a že vás nezklamu,“ dodala Andrea Prajsová.

Starostka Jana Syrovátková připomněla, že městský architekt není od toho, aby ve městě projektoval, ale aby městu odborně pomáhal a radil. Aktuálně třeba s průběhem dvoukolové architektonické soutěže na generel Červené zahrady. Za město bude také dozorovat projekty, které město připravuje a zadává.

Vedení města podle starostky očekává také práci na zmíněném architektonickém manuálu. „Shodli jsme se na tom, že město naší velikosti by mělo mít svůj manuál. Aby vědělo, jak pracovat s vizuálním a reklamním smogem, ale abychom také věděli, jak třeba plánovat komunikace v nových rozvojových lokalitách. Společně budeme pracovat i na územním plánu, na specifikaci veřejných prostranství. Budeme se snažit věnovat městu společně naši odbornost, aby se rozvíjelo tak, jak má. Aby se neřešily jen jednotlivé investiční záměry, ale aby vznikaly kvalitní prostory pro veřejnost a pro trávení volného času – třeba v rámci bytových výstaveb a podobně. Součástí práce městského architekta je i zhodnocení investic, které sem jdou ze soukromého sektoru a my je dostáváme k vyjádření, protože jsme jimi dotčeni a jsme účastníky řízení. To je rozhodně práce městského architekta, který by měl svoje doporučení přednášet městské radě a spolupracovat na koncepčním rozvoji, protože město je živý organismus a vyvíjí se,“ popsala starostka Jana Syrovátková.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) doplnil, že také on očekává posílení odbornosti úřadu při práci na investicích. „Začít dělat věci koncepčně – tak, jak by se dělat měly,“ uvedl Lukáš Holík.

další zpravodajství