Z radnice: Osvětlení v sokolovně, omezení pyrotechniky, konec koloběžek Bolt, starostka v nemocnici

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na konci března po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Vrba pod poštou
Vrba pod poštoufoto: Martina Lukešová

Cena za kulturu

Městská rada schválila nominace na Cenu města za kulturu. Ta se uděluje jednou za tři roky, vyhlášena bude v rámci koncertu Hlaholkovské zpěvohrátky, který se koná ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin v zámeckém skleníku.

Dotace na energie pro volnočas

Město vyhlásilo speciální dotační program na pokrytí zvýšených nákladů na energie pro spolky působící v oblasti volnočasových aktivit. Zájem projevily nakonec čtyři spolky, které žádají celkem o 235 tisíc korun. Alokovaná částka byla 700 tisíc korun, takže nebyla celá vyčerpaná, zbytek město zatím nechává jako rezervu. Finální slovo v udělení dotací bude mít ještě zastupitelstvo. Místostarosta Radek Šamšula vysvětlil, že část spolků nežádala, protože nesplnila podmínku zdražení energií o více než 50 procent oproti roku 2019.

Stavební úpravy ulic Květná a Kosmonautů

Pokročila příprava rekonstrukce ulic Květná a Kosmonautů, město vysoutěžilo zhotovitele projektové dokumentace – v obou případech se jedná o firmu Besta – Ing. Brázda z Blanska. V případě ulice Květné se jedná o část, která spojuje Květnou a Hybešovu. Na ulici Kosmonautů se jedná především o vybudování odstavných ploch pro parkování podél celé ulice. „Je tam na to zelený pruh, který bychom zčásti obětovali právě pro vytvoření parkovacích zálivů,“ popsala starostka Jana Syrovátková. Parkovací stání budou provedena z vsakovací dlažby. Součástí projektové dokumentace bude i rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků.

Omezení pyrotechniky

Městská rada se zabývala dopisem občanů, kteří požadují omezení pyrotechniky v blízkosti sídlišť a domů. Město by mohlo situaci řešit obecně závaznou vyhláškou. Rozhodnout bude muset zastupitelstvo, rada její přijetí doporučuje. Místostarosta Radek Šamšula uvedl, že o konkrétních parametrech omezení se teprve diskutuje. „Zatím vyplynulo, že bychom to neradi zakazovali na Silvestra a Nový rok, to bude asi jedna z výjimek, která tam zůstane,“ uvedl místostarosta Radek Šamšula a dodal, že v průběhu roku by město mělo – a v případě stávajícího vedení i chtělo – užívání pyrotechniky regulovat.

TIC Boskovice

Formální změnu názvu schválili radní pro boskovické infocentrum, které se bude nově jmenovat v souladu s celostátními standardy Turistické a informační centrum Boskovice. Místostarosta Lukáš Holík ještě doplnil k plánované rekonstrukci infocentra, že se aktuálně všechny dotační tituly posouvají na ministerstvu pro místní rozvoj minimálně o půl roku. Rekonstrukce tedy neproběhne letos, zároveň má město víc času projekt připravit a rozšířit.

Ořez stromů na Sokolské a Havlíčkově

Jak již bylo avizováno, lípy na ulici Sokolské čeká v nejbližší době opět radikální ořez. Kromě toho bude muset být výrazně seřezána i smuteční vrba před kostelem Všech svatých. „Bohužel zhodnocení zdravotního stavu tohoto stromu ukázalo, že je velmi napaden a je potřeba z důvodu bezpečnosti provést ořez, který je odhadován tak, že vrba půjde zhruba na polovinu výšky,“ popsal místostarosta Radek Šamšula s tím, že na odboru tvorby a ochrany životního prostředí to vidí optimisticky a věří, že vrba ještě letos obroste a bude nám dělat radost ještě další roky. Lípy na Sokolské budou zatím ořezány, nicméně na podzim bude podle starosty muset dojít ke kácení některých stromů, kterým hrozí rozlomení.

Požadavky komise pro životní prostředí

Poprvé se sešla komise pro životní prostředí a rovnou se obrátila na městskou radu s několika požadavky. Zčásti formálními, kdy mimo jiné žádá o možnost připojit se k jednání komise online. Jinak komise vzala na vědomí plánované akce pro rok 2023 a postupně vyžádá další podklady. Nyní chce konkrétně vidět podklady k projektu revitalizace zámeckého parku a generelu Červené zahrady. Dále doporučuje, aby jí byly předkládány plány stavebních investičních akcí ve fázi vyjadřování. Z konkrétních věcí doporučuje řešení dopravní situace v okolí lípy na parkovišti na ulici Bílkova, aby nedocházelo k přejezdu kořenové zóny, a to instalací dvou kovových sloupků a vodorovným žlutým značením. Komise také doporučuje zvýšit intenzitu úklidu odpadků z veřejných prostranství v ulicích města a nejbližším okolí.

Intenzita úklidů se podle místostarosty Lukáše Holíka už navýšila a nyní město jedná i o tom, co v minulosti nebylo možné – totiž že by se koše na náměstí svážely i v sobotu. Celkově podle něj bude navýšení nutné, ačkoliv se tím prodraží.

Nasvětlení přechodu

Město chce nechat nasvětlit přechod pro chodce na náměstí 9. května na příchodu k městskému úřadu od prodejny aut. Náklady jsou vyčísleny na 430 tisíc korun, město žádá o 120 tisíc korun z grantu Nadace ČEZ. Podle starostky Jany Syrovátkové je cena tak vysoká především proto, že pro dodržení všech regulí je nutné natáhnou elektrické vedení přes silnici na druhou stranu.

Památkové dotace

Město přispěje 200 tisíc korun na opravu jižní fasády boskovického zámku. Přidá se i Jihomoravský kraj, celková dotace z programu regenerace činí 2 miliony korun, z nichž město hradí 10 procent.

V programu na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou, doporučila památková komise podpořit tři ze čtyř žádostí. Město přispěje 44 tisíc korun na výměnu dveří domu na Velenově ulici číslo 2180 (bývalá restaurace Makkabi), dále 150 tisíc na výměnu oken domu na Bílkově ulici číslo 396 a také 62 tisíc na výměnu vstupních dveří a opravu fasády domu na Zborovské ulici číslo 9 (čajovna). Ve všech třech případech bude město hradit polovinu celkového rozpočtu stavby.

Ve čtvrtém případě se jednalo o výměnu výkladců domu na Masarykově náměstí číslo 28. Komise projekt nedoporučila, protože majitel podle ní nezvolil z památkářského hlediska dobré řešení. Místostarosta Radek Šamšula se ale chce s majitelem domu ještě sejít a probrat další možnosti, za kterých je město ochotno na projekt přispět, pokud by majitel souhlasil s vyšší kvalitou. „Pokud by tam byla spolupráce, je ještě cesta, jak tuto dotaci přiznat,“ vyjádřil se Radek Šamšula.

Snižování nájmů a zahrádka

Rada se rozhodla vyhovět nájemcům, kteří požádali o menší růst nájemného městských prostor. Cena se odvíjí od inflace, ale radní souhlasili s tím, aby nájemné obchodu Hruška a Matějovu pekařství na náměstí vzrostlo namísto 15 procent jen o 6 procent.

Matějovo pekařství zároveň získalo souhlas k umístění stolků a židlí před prodejnu. „Podporujeme toto umisťování městských zahrádek do veřejného prostoru. Nebude vadit a zároveň veřejný prostor oživí,“ řekla starostka Jana Syrovátková.

Osvětlení v sokolovně

Novou osvětlovací techniku dostane boskovická sokolovna. Stávající je zastaralá a Kulturní zařízení města Boskovice narážejí na to, že zejména divadelní soubory nemohou do Boskovic přijet hrát, protože osvětlovací možnosti nesplňují jejich potřeby. Město se pokusí žádat o dotaci. Modernizace ale podle místostarosty Lukáše Holíka proběhne i bez dotace, protože už je to po 40 letech nutné. Starostka doplnila, že nová technika nebude vázaná na stávající podobu sokolovny, ale bude použitelná i po její rekonstrukci. Investice vyjde asi na 1,2 milionu korun, proběhnout by měla ještě letos.

Termíny zápisů do MŠ a ZŠ

Termín zápisu dětí do boskovické mateřské školy je ve čtvrtek 11. května v době od 8.00 do 16.00 na všech třech pracovištích – Komenského, Lidická a Na Dolech. Zápis dětí do 1. tříd základní školy proběhne ve středu 19. dubna od 13.00 do 17.00 na všech pracovištích školy.

Nová pracovní místa na úřadě

Pokud budou zastupitelé souhlasit s návrhem městské rady, vzniknou na boskovickém úřadě dvě nová zaměstnanecká místa. Jednak to bude druhý referent pro styk s veřejností, který by měl doplnit Jaroslava Parmu a starat se zejména o sociální sítě. Ve druhém případě se jedná o nové stálé místo pro referenta odpadového hospodářství, což představuje jen částečné navýšení, neboť doteď zde byl pracovník na dohodu. „Vzhledem k rozsahu činnosti rada rozhodla, že dojde ke zrušení této dohody a bude to nahrazeno pevným pracovním místem,“ vysvětlil tajemník David Škvařil.

Veřejné fórum

Místostarosta Lukáš Holík připomněl, že ve středu 20. dubna se od 17 hodin koná v zámeckém skleníku Veřejné fórum. „Zde bychom rádi ve spolupráci s veřejností vytipovali priority na další období. Znakem pravého města je komunikovat, bavit se s občany a být v nějakém dialogu a diskuzi,“ uvedl Lukáš Holík.

Konec koloběžek Bolt

Vedení města obdrželo informaci od firmy Bolt, že letos nebude v Boskovicích umisťovat a provozovat elektrické koloběžky, které se ve městě poprvé objevily v roce 2020. Po příštím roce se údajně uvidí, co bude dál. Podle Lukáše Holíka není důvodem zrušení koloběžek ekonomická nerentabilita, ale Bolt zužuje strukturu v České republice a stahuje koloběžky z Boskovic a Liberce.

Participativní rozpočet

Místostarosta Radek Šamšula oznámil, že město má připravené nové znění pravidel Participativního rozpočtu (PaRo). Částka na PaRo byla navýšena na 500 tisíc korun, návrhy bude možné přihlašovat od 1. května do 30. září, hlasování bude probíhat v listopadu. „Snažíme se celý systém co nejvíc otevřít a co nejvíc zjednodušit, aby se do něj dostalo co nejvíc lidí.Ve fázi přihlašování projektů i ve fázi hlasování. Tímto jsou motivovány víceméně všechny změny,“ popsal Radek Šamšula s tím, že nová pravidla město zveřejní v příštím zpravodaji a na veřejném setkání.

Knihovna

Na začátku dubna by se mělo znovu rozběhnout přerušené stavební řízení na projekt knihovny podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Místostarosta Lukáš Holík vysvětlil, že byla zpracována nová hluková studie, protože hluk byl jednou z hlavních věcí, kterou rozporovali sousedé stavby. Podle studie je vše v pořádku.

Starostka v nemocnici

Starostka Jana Syrovátková popsala své zkušenosti s řízením nemocnice, ve které dočasně převzala funkci jednatelky. Popsala, že nyní řeší především výběrové řízení na rozvod medicinálních plynů, což je investiční akce, která má v nemocnici proběhnout. „Byla jsem velmi nemile překvapená, že technické oddělení počítalo s tím, že se nejméně na šest týdnů zavře provoz všech operačních sálů. Za mě a mé kolegy je tato odstávka nemyslitelná, tudíž hledáme cestu a budeme mít požadavek na stavební firmy, které se musí přizpůsobit provozu nemocnice jakožto kritické infrastruktuře. Budeme požadovat práce 24/7 a organizaci výstavby tak, aby nedošlo k výpadku a omezení výkonnosti nemocnice,“ popsala starostka a nyní i jednatelka nemocnice. Dále se vyjádřila, že komunikuje s primáři jednotlivých oddělení a s lékaři a řeší výkonnost a provozní záležitosti. „Mám z toho radost, myslím, že spolupráce funguje,“ uvedla Jana Syrovátková.

V prvním dubnovém týdnu se sejde mimořádná rada, která jmenuje výběrovou komisi pro výběr nového jednatele. Samotným výběrem se pak bude na základě doporučení komise věnovat následující rada až po dubnovém zastupitelstvu.

Vývoj rozpočtu

Vývoj rozpočtových příjmů podle vedení města zatím odpovídá předpokladům. V oblasti výdajů se chystají některé změny v rozpočtovém opatření. Pokračovat by měla další etapa rekonstrukce Hybešovy ulice, další změny se týkají nemocnice a vedení města má shodu také na tom, že chce posouvat projektovou dokumentaci na výstavbu za nemocnicí – aby byla připravena pro případné dotace na sociální či družstevní bydlení.

Hasičský štáb

Pokračují také kroky k převzetí domu bývalého hasičského štábu za poštou do vlastnictví města. Vzniknout by zde měla nová mateřská školka a stále se zvažuje i přesun Střediska volného času, jehož stávající budova dosluhuje. SVČ je však zařízení kraje, takže je nutné ještě formálně ošetřit, aby mohlo v získané budově být. Již nyní vedení města navrhuje v rozpočtovém opatření částku na projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy.

Stará záchranka

Majetkový odbor podle starostky řeší také předání budovy, ve které dosud sídlila záchranná služba, z Jihomoravského kraje do rukou města. „Byla bych ráda, aby se nové využití už řešilo s novým jednatelem, jeho vizí a novým generelem nemocnice,“ uvedla starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství