Hana Kvapilová: Žluté hvězdičky krokusů symbolicky připomínají dětské oběti holocaustu

Iniciativa Zelená peřina, inspirovaná celosvětovým projektem Krokus, pozvala žáky základní školy k účasti na vysazení žlutých krokusů do proluky U Koupadel. Žluté hvězdičky, které v polovině března vykvetly, symbolicky připomínají dětské oběti holocaustu. Více nám o projektu napsaly ve společném textu Hana Kvapilová a Dagmar Hamalová.

Smutné loučení s domovem a  strastiplná cesta bez možnosti návratu. To byl osud stovek boskovických židovských obyvatel, mezi nimiž byly i děti. Proto iniciativa Zelená peřina do Boskovic přivedla celosvětový projekt Krokus, který pořádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze. Pozvali jsme žáky základní školy Boskovice pod vedením Jany Svobodové k účasti na vysazení žlutých krokusů do proluky na ulici Bílkova před Židovským obecním domem.

Žluté hvězdičky, které v polovině března vykvetly, symbolicky připomínají dětské oběti holocaustu. Právě 14. a 15. března roku 1942 byly boskovické židovské děti s rodinami odvlečeny do vyhlazovacích táborů. Poté, co byly shromážděny, odešly na místní vlakové nádraží a nastoupily se svými rodiči do vlaku mířícího na několikadenní nucený pobyt do Brna. Následně museli na brněnském vlakovém nádraží dospělí i děti nastoupit do vagonů na cestu do neznáma a my už víme, že to bylo do míst nepředstavitelného utrpení.

Boskovické krokusy kvetou také za děti MUDr. Karla Svěráka – Iris a Karla. Za pomoc parašutistům, kteří vykonali atentát na Reinharda Heydricha, se v říjnu 1942 stala celá rodina obětí popravy v Mauthausenu. I proto jsme naše krokusy vysadili v říjnu loňského roku, kdy od této události uběhlo 80 let.

Barvu i tvar krokusů si jistě každý spojí s barvou hvězdy, kterou byli Židé donuceni nosit na svém oděvu. Nejpřekvapivější a nejeemotivnější symbol se nám však ukázal až na detailní fotografii. Červené žilkování květů v nás vyvolalo asociaci na jemné žilky krve. Jde o životy. Spoustu předčasně ukončených křehkých životů. Živé květy krokusů tak připomínají a každoročně budou připomínat ztracené životy 1,5 milionů židovských dětí a tisíce dalších dětí, jež zemřely během šoa (hebrejsky holocaust).

Učitelé dějepisu, muzejníci, turističtí průvodci i dobrovolníci mohou krokusy ve svých tematických programech prakticky využít pro přiblížení této tématiky dětem a mladým lidem. Symbolické souvislosti mohou přispět k lepšímu pochopení a zvýšení povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Výše zmíněná Irská organizace HETI navíc připravila metodické pokyny, které mohou zájemcům z řad pedagogických pracovníků pomoci. Tyto materiály doplňují již existující pomůcky k výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu.

Zapojení dětí a mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, u nich podporuje nejen proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. Kromě toho děti získají i nové praktické zkušenosti s výsadbou. Cibulky si osahají a prohlédnou, dozvědí se a vyzkoušejí, jak je správně zasadit, aby z nich na jaře ta krása mohla vypučet. Tentokrát se jim to podařilo a mohou sem přivést své další kamarády, pochlubit se, na čem se podílely, ale také jim povyprávět, proč právě zde a pro koho tyto žluté hvězdičky kvetou.

Krokusy vysazujeme na základě velmi smutných událostí, ale současně jsou symbolem naděje. Ukazují, že na světě stále existuje krása. I po těch největších neštěstích a zkouškách nastává nový život. Chraňme jej a snažme se, aby byl lepší než ten minulý.

další názory a komentáře