Z radnice: Činnost policie, setkání s občany, knihovna, výběrové řízení na jednatele nemocnice

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo ve druhé polovině února po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Opravy čekají ulici Na Skalce
Opravy čekají ulici Na Skalcefoto: Tomáš Trumpeš

Činnost policie

Městská rada se zabývala činností policie, a to městské i státní – obě jí předložily zprávy o své činnosti v Boskovicích v minulém roce. „Nezvyšuje se nám tady nějakým způsobem kriminalita, vzestupnou tendenci má jedině kriminalita v kyberprostoru,“ uvedla starostka Jana Syrovátková s tím, že obě policie dobře spolupracují a společně se také hodně zaměřují na prevenci, a to především na školách. Personální situace v městské policii je podle starostky stabilizovaná; strážníci chybí státní policii, která má aktuálně v Boskovicích podstav.

Veřejné osvětlení v Podhradí

Nového osvětlení se dočká ulice Podhradí. Vzhledem k tomu, že zde dojde k úpravě elektrického vedení, které se už nepovede vzduchem, ale v zemi, zmizí i stávající stožáry. Město proto musí zajistit nové osvětlení za více než 300 tisíc korun.

Oprava komunikací

Firma Deas provede pro město menší opravy rozbitých silnic. V rozpočtu je na opravy o něco méně peněz než loni, ke snížení došlo kvůli úsporným opatřením přijatým v souvislosti s navýšením cen energií. Podle starostky město počítá s tím, že v případě nutnosti rozpočet navýší. „Uvidíme, jaké díry do silnic nám zima udělala, a pak budeme reagovat,“ doplnil místostarosta Lukáš Holík.

Žádosti o krajské dotace

Město připravilo a podává několik žádostí o dotace z Jihomoravského kraje. Jedna se týká cyklistických komunikací a běžkařských tras, druhá péče o zeleň, další rodinné a seniorské politiky a poslední oprav památek místního významu. Opravena by měla být cyklostezka do Hrádkova, další peníze by byly použity na prořez lip na Sokolské ulici. Další peníze by směřovaly na provoz Senior Pointu a zdravotní cvičení ve vodě, opraveny by měly být dva kříže – na ulici Ludvíka Vojtěcha a ve Vratíkově.

Setkání s občany

Radnice zve na dvě setkání s občany. To první pořádá 7. března od 17 hodin ve skleníku a tématem bude prezentace aktuálního projektu knihovny, na který město nezískalo dotaci a stále nemá ani stavební povolení.

Druhé setkání proběhne ve čtvrtek 20. dubna rovněž v 17 hodin ve skleníku a bude se jednat o Fórum zdravého města. Akci bude moderovat Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, která k těmto akcím poskytuje metodické vedení. „Chceme znovu nastartovat to, co tady fungovalo. Tedy komunikaci s občany, kteří by nám pomohli vytipovat určité priority v rámci našeho města. Společně bychom tyto věci mohli posouvat dál,“ uvedl Lukáš Holík.

Knihovna

Ke knihovně místostarosta Lukáš Holík řekl, že projekt prošel řadou změn a proto ho chce vedení města představit v současné podobě. Starostka Jana Syrovátková dodala, že je důležité, aby veřejnost věděla, co se připravovalo posledních šest let. Prezentace se ujmou projektant Jiří Železný a šéf investičního odboru Petr Zouhar.

Aktuálně na knihovnu znovu běží stavební řízení, účastníci řízení byli do projektu nahlédnout. Stavební povolení by mohlo být vydáno přibližně právě v termínu veřejného setkání, pak se ukáže, jestli se účastníci řízení odvolají. Podle místostarosty Lukáše Holíka v minulosti vyjednali výrazné snížení výšky budovy a na základě toho přislíbili, že nebudou stavbu dále blokovat. „Uvidíme, jaká bude realita. Já doufám, že se dodrží dané slovo,“ dodal Lukáš Holík.

Místostarosta dále uvedl, že je společně s krajským radním pro kulturu rozhořčen, že dotace pro Boskovice nebyla ministerstvem přidělena, ačkoliv kraj podporoval především projekty v Boskovicích a ve Znojmě. Kraj se na ministerstvo obrátí dopisem s žádostí o vysvětlení. Podpořeny byly projekty, které podporu kraje neměly. Část peněz pro jižní Moravu byla také přesunuta do jiného kraje.

Podle Lukáše Holíka bude teď nutné zamyslet se, jak s knihovnou pokračovat dál. Sám se vymezil proti myšlence přesunout knihovnu do panského dvora, kde byla v osmdesátých a devadesátých letech. „Je to jako byste chtěli narvat fotbalový stadion do zimního stadionu, a tam fotbalistům řekli, aby začali sportovat,“ vyjádřil se. Dále zdůraznil, že bude naslouchat odborníkům a zejména knihovníkům a bude prosazovat knihovnu pro 21. století. Panský dvůr by podle něj nevyhovoval prostorově ani ekonomicky. Investovaná částka by musela být ještě vyšší než je u stávajícího projektu, který vyčíslil na 160 milionů korun.

Prodloužení výběru jednatele nemocnice

Městská rada se rozhodla prodloužit termín uzávěrky výběrového řízení na jednatele nemocnice, a to do konce března. Podle starostky Jany Syrovátkové se radní rozhodli vyhovět apelu opozičního zastupitele za SPOLU a lékaře Miroslava Klímy, který na zastupitelstvu upozorňoval, že termín je příliš krátký. „Konzultovali jsme to s dalšími odborníky, kteří nám to rovněž doporučili,“ uvedla starostka.

Stávající jednatel končí 7. března, zatím není jasné, kdo bude nemocnici řídit v mezičase do nástupu nového jednatele. Probíhají jednání a rozhodnout by měla příští rada 6. března.

Pracovní skupina k Červené zahradě

Starostka Jana Syrovátková v návaznosti na debatu na zastupitelstvu znovu vysvětlila, že ustavila pracovní skupinu, jejímž úkolem je pracovat na zadání pro architektonickou soutěž na generel Červené zahrady. Do konce března by chtěla mít hotovou vstupní verzi, kterou budou následně připomínkovat příslušné komise – dopravní, stavební a sportovní. Poté by do konce června mělo být zadání dokončeno. Primárním úkolem pracovní skupiny je tedy vytvořit základní verzi, ke které se budou moci vyjádřit komise a také majitelé okolních nemovitostí.

Oprava ulice Na Skalce

K opravě ulice Na Skalce město svolalo jednání se všemi jejími obyvateli. Radnice chce ulici rekonstruovat a zároveň dohodla s vlastníkem prvního domu na vjezdu úpravy, které umožní vytvoření chodníku v této nejvíce nebezpečné části. Řešit se budou sjezdy a napojení jednotlivých domů, bude probíhat komunikace se správci sítí.

Oprava Lidické ulice

Pokračuje také příprava opravy Lidické ulice. Tuto přípravu nové vedení města pozastavilo, nyní starostka jedná se Státním fondem dopravní infrastruktury o prodloužení termínu čerpání schválené dotace.

Původní projektová dokumentace podle starostky počítala s tím, že se ulice zúží na šest metrů a po stranách budou parkovací stání. Řešení by tedy bylo stejné, jako je nyní na ulici Hybešově. Po konzultacích s dopravními experty se vedení města domnívá, že ačkoliv toto řešení splňuje zákonné normy, je vzhledem k větší vytíženosti Lidické ulice nevhodné, protože by dopravu zkomplikovalo. Dalším důvodem změn je hledání bezpečnějšího řešení křižovatky u škol a vhodnější umístění zastávek autobusu.

Přestupy ve směru na Brno

„Kordis i kraj si stojí velice za svým,“ komentoval místostarosta Lukáš Holík situaci okolo problémů cestujících s přestupy ve Skalici nad Svitavou z autobusů na vlak ve směru na Brno. Otázku otevřel na setkání starostů a místostarostů boskovického ORP. Ředitel Kordisu mu řekl, že doporučuje oznámit problémy na infolince, jedná se podle něj o individuální selhání řidičů a systém si časem sedne. Jihomoravský kraj změny rovněž nechce, argumentuje hospodárností a efektivitou.

Podpora projektu Podnikni to!

Město Boskovice bude i v letošním roce podporovat projekt Podnikni To! určený na podporu začínajících podnikatelů. Probíhat budou dva půlroční kurzy. V rozpočtu je vyhrazeno celkem 828 tisíc korun, přičemž město vynaloží 60 procent z této částky a zbytek doplatí kraj. Podle místostarosty Lukáše Holíka je projekt hodnocen jako velmi úspěšný, město mělo dobrou zpětnou vazbu od účastníků v minulém roce a od krajského radního Jiřího Hlavenky (Piráti) má informaci, že Boskovice patří ke třem městům v kraji, kde je o projekt největší zájem a nejlépe funguje.

Hasičský štáb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už oficiálně potvrdil, že městu bezplatně převede budovu bývalého hasičského štábu za poštou na ulici Svatopluka Čecha. Převzetí budovy musí schválit zastupitelstvo. Převod by mohl být hotový do poloviny roku.

V budově má vzniknout mateřská škola a možná by se sem mohlo přesunout i Středisko volného času, které sídlí na ulici 17. listopadu v budově, která je ve velmi špatném technickém stavu a do budoucna jí hrozí demolice.

Práce na nově získaném objektu by město chtělo zahájit neprodleně po dokončeném převodu objektu, nyní už probíhají přípravné práce, rozbíhají se jednání o příštím provozu a začne se pracovat na zadání.

další zpravodajství