Nejen Lidická, plán oprav a změn je rozsáhlejší

Rekonstrukce Lidické ulice v Boskovicích je po plánovaném kruhovém objezdu u pošty druhým stěžejním dopravním projektem ve městě. Radnice však u Lidické nepočítá jen s opravou silnice a chodníků, ale i okolních ulic, zejména jejich napojení. Z jedné se například stane jednosměrka.

Denně tudy projede přes pět tisíc aut, stav silnice na Lidické je už ale tristní několik let. Podobné je to i u chodníků, na nichž je rozbitá a vyviklaná dlažba. I proto chce vedení Boskovic ulici v celé délce opravit, fakticky celý úsek až ke křižovatce ulic Sokolské a Havlíčkovy, kde se chystá kruhový objezd.

Nicméně jak stavba objezdu, tak oprava celé komunikace o délce téměř kilometru leží z větší části na Jihomoravském kraji jakožto vlastníkovi a správci tohoto tahu. Město může na kraj pouze tlačit.

„Mluvil jsem s krajským radním pro investice, že až bude projekt hotový, že si sedneme a že to probereme. Bavíme se o investicích na rok 2022 a dál. Jakmile budeme vědět částky, sejdeme se a budeme o tom mluvit,“ uvedl na konci loňského roku starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS). Letos na začátku ledna se už vydal za svým stranickým kolegou Jiřím Crhou, který je krajským radním pro dopravu. „Obdržel jsem příslib, že kraj začne prověřovat možnosti, aby si zajistil financování své části, která by na ně měla vyjít v tom financování. Jsme domluveni na další schůzce v dubnu,“ doplnil starosta s tím, že byl atmosférou setkání velmi příjemně překvapen.

Je jasné, že stavba okružní křižovatky u pošty – i úprava té u evangelického kostela za pomoci středových ostrůvků – bude dražší a náročnější. Podle Crhy se celkové náklady odhadují někde kolem 40 milionů korun, kdy většina bude právě na straně kraje. „U Lidické jde za námi jako Jihomoravským krajem částka kolem osmi či devíti milionů,“ vyčíslil radní, který je taktéž starostou Blanska.

Lidická se nezdá tak náročná, i tak ale jde o projekt za desítky milionů korun. Podle rozpočtového výhledu města jde o investici za 30 milionů. Nejde totiž jen o povrch ulice, ale i to, co vede pod ním. Vodovody, kanalizace i další kabely jsou ve velmi špatném stavu a je nutné je opravit. Stavu desítky let starých rozvodů nepřidává ani dopravní zátěž.

Rozsáhlý projekt zasahuje také do okolních ulic, například Šemberovy. Právě u ní loni Ohlasům mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová sdělila, že se tady plánuje rekonstrukce kanalizace. Podle vedoucího odboru investic na městském úřadě Petra Zouhara to ale nakonec nemusí být takto rychlé, protože chtějí s Lidickou vše zkoordinovat. Zároveň ale mluví i o tom, že se bude muset postupovat po etapách.

„My hlavně potřebujeme udělat celou tu páteřní komunikaci, tedy Lidickou, protože na ni žádáme dotaci, a to na chodníky a parkovací nebo autobusové zálivy,“ prohlásil šéf odboru. Získat chtějí přes deset milionů.

K tomu se ale přidá i infrastruktura pod silnicí a v případě vodovodů a kanalizace si Vodárenská a Svazek řeknou, co zaplatí oni a co půjde za městem. Stejně jako přeložky sítí například kvůli posunu zastávek dál od křižovatky se Šemberovou. Povrch silnice už půjde následně za Jihomoravským krajem a radní Crha slibuje, že nezapraví jen rýhy, ale celá ulice dostane kompletně nový asfalt.

Ulice tak dostane nové chodníky, bude v celé délce stejně široká a na některých místech vzniknou parkovací zálivy. Jinak ale bude na Lidické zákaz stání. Náhradní plochy pro parkování chce radnice vytvořit v okolních ulicích. Zákazem parkování chce město splnit hlavní cíl těchto mnohamilionových úprav: lepší průjezdnost tohoto zásadního tahu přes Boskovice.

Tímto ale skončí jen první etapa úprav. Následně se silničáři přesunou do bočních ulic. Nového napojení, které bude blíže kolmému, se dočká ulice Čížovky, stejně tak vjezdy ke garážím v jejím sousedství. Podobně by se kolmému napojení měla přiblížit i ulice Průchodní. „To je hlavně kvůli bezpečnosti,“ doplnil Petr Zouhar. Z Lidické, konkrétně v úseku kolem mateřské školy k ulici Na Vyhlídce, bude nově jednosměrka a parkovat se bude jen na straně blíže školky.

Zelený pás na Lidické slibuje město zachovat, i když asi k nějakému kácení přece jen dojde, především kvůli zmíněnému posunu autobusové zastávky. Zeleň by však neměla být zabírána na úkor parkovacích míst. „Ty budou jen tam, kde je ulice dostatečně široká,“ řekl vedoucí investičního odboru. Lidická by tak do budoucna měla být v celé své délce jednotná a díky tomu přehlednější.

„Projekčně to máme hotové, teď to budeme řešit investičně, tedy kdo co všechno udělá. Budeme jednat s jednotlivými vlastníky a krajem,“ dodal Petr Zouhar. Vše by chtěli vyřešit právě v letošním roce, aby se příští rok mohlo začít s opravou.

„Snažíme se Boskovicím pomoci, hledat cesty, aby se příští rok mohlo začít. V rámci okresu to vidím jako jednu z priorit,“ poznamenal radní Crha s tím, že by byl rád, aby se obě akce, tedy Lidická i okružní křižovatka, daly zkoordinovat a neprováděly se s velkým časovým odstupem. Lidickou vnímá jako připravenější, takže si myslí, že by na ni kraj už příští rok mohl vyčlenit peníze. Naopak podle rozpočtového výhledu města se počítá, že by se už příští rok pracovalo na kruhovém objezdu a Lidická by přišla na řadu rok poté.

U Lidické už také na rozdíl od kruhového objezdu úřad koncem minulého roku zahájil spojené územní a stavební řízení pro získání potřebných povolení. Dnes je tento proces zastavený kvůli připomínkám, které přidali architekti z boskovického spolku SRAB – například kvůli autobusové zastávce, která byla původně umístěna blízko křižovatky a nesplňovala podle nich potřebné normy.

Měli i další připomínky a jsou tak rádi, že s nimi radnice začala jednat. „Nelíbí se nám souvislé parkovací plochy bez zeleně. Je potřeba sázet stromy, nikoli tam mít jen zbytkový trávník,“ poukázala na nedostatky architektka Jana Syrovátková. Jak jinak by ale mohla být ulice uspořádána, zatím neřekla. Podle ní se zatím jednání rozbíhají, ale věří, že se jim také na ulici podaří prosadit cyklostezku. „Cyklopruh by byl sdružen s chodníkem, který by tak byl vizuálně rozdělen na dva pásy, jeden pro chodce a jeden pro cyklisty,“ nastínila jednu z možných změn.

další zpravodajství