Tomáš Znamenáček: Jak dědeček měnil až vyměnil – boskovickou knihovnu

Finišuje příprava stavby nové boskovické knihovny, během pár týdnů by mohl být její osud konečně rozhodnut. Víme ještě, co stavíme, a jestli to opravdu chceme?

Původní studie z roku 2017
Původní studie z roku 2017foto: Fránek Architects

Koncem ledna by podle informací Ohlasů měl být znám výsledek dotační žádosti, díky které by Boskovice mohly získat většinu financí na léta plánovanou stavbu nové knihovny. Vzhledem k aktuálně nejisté finanční situaci města způsobené zejména drahými energiemi je jasné, že pokud knihovna dotaci nedostane, za vlastní peníze se do stavby město nějakou dobu pouštět nebude. Mnohem zajímavější situace ovšem nastane, pokud peníze na stavbu dostaneme.

Průběžná verze z roku 2019
Průběžná verze z roku 2019foto: Fránek Architects

Architektonickou studii nové knihovny daroval městu architekt Zdeněk Fránek v roce 2017. Výrazná střecha odkazující na sedmizubý hřeben v erbu města tehdy vzbudila velký rozruch – zčásti i proto, že šlo v moderních dějinách města o jeden z prvních příslibů veřejné stavby, která by mohla mít nějaké architektonické kvality. S projektem souhlasili nejen místní knihovnice a knihovníci, ale i pořadatelé kulturních akcí. Zdálo se, že je všechno na dobré cestě – a tak většina z nás zamhouřila oko i nad tím, že jsme projekt nezískali v řádné a transparentní architektonické soutěži. Což byla chyba.

Studie si totiž evidentně příliš nelámala hlavu reálnými aspekty stavby, a tak když začala vznikat podrobnější projektová dokumentace, musela knihovna doznat výrazných změn. Už v roce 2019 jsme tak před sebou měli nové vizualizace s výrazně sníženým hřebenem střechy a jiným řešením fasády. Problémy to ale zjevně nevyřešilo, protože ještě ani v roce 2021, tedy tři roky po výběru projektanta a po nejméně dvou výrazných sníženích původně plánované střechy, nebyla projektová dokumentace připravená k žádosti o stavební povolení.

Jedna z posledních známých vizualizací
Jedna z posledních známých vizualizacífoto: Fránek Architects

Stavební povolení se od té doby sice rozběhlo, ale dnes opět stojí kvůli nedostatkům v projektu, který je opět nutné přepracovat. A nemění se pouze vzhled střechy nebo fasády, ale i to nejpodstatnější – náplň a obsah stavby. Veřejnost už tak vůbec netuší, jak má tato desítky let očekávaná, důležitá a drahá stavba vypadat a fungovat – kam jsme se touto projekční „hrou na tichou poštu“ po pěti letech vlastně dostali. Původní drzý hřebínek knihovny, který mohl s trochou nadsázky symbolizovat novou, sebevědomější éru stavění v Boskovicích, dnes notně spadl a zbývá z něj jen alibistické torzo, které stavbu prodražuje, aniž by přinášelo odpovídající hodnotu.

Vidina dotace, která by mohla pokrýt větší část nákladů na stavbu, mezitím dokonale umrtvila názorovou opozici. Dotační peníze nepočkají – buď budeme mít hotový projekt, který se může začít stavět, anebo máme smůlu. I kdybychom ale dotaci získali a stavební řízení po letech průtahů skončilo včas a úspěšně, stále neodbytněji se nabízí otázka: Nedotlačíme tím setrvačností do reality stavbu, kterou v této podobě vlastně nechceme? Jen proto, že nám ji někdo zčásti zaplatí? Pokud ano, místo hrdého erbu nové městské architektury bychom mohli získat smutný pomníček předchozí bezradné éry.

další názory a komentáře