Z radnice: Hřiště u školičky, vícepráce na ČOV, problémy s dodavatelem plynu, volby v Hrádkově

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v první polovině prosince po posledním letošním zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22) a místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti).

Nové hřiště u „školičky“ u lázní
Nové hřiště u „školičky“ u láznífoto: Jaroslav Parma

Hřiště u školičky

Město převzalo rekonstruované hřiště u takzvané školičky za lázněmi. Současně město projekt předalo navrhovatelce Ireně Urbani a zástupkyni TJ Rytmus Věře Opatřilové. „Je hotový povrch, ale je zde ještě spousta dalších prací, které by se mohly dodělat. V původním projektu byly ještě další návrhy na úpravy prostoru,“ popsal místostarosta Radek Šamšula s tím, že nyní se bude jednat o tom, jak rekonstrukci hřiště dokončit. Obnovit by podle něj stálo za to kupříkladu lavičky, ze kterých jsou na místě původní konstrukce, a také vytvořit pískoviště nebo umístit hrací prvky na ploše, kde je dnes pouze hlína. Na to už v aktuálním rozpočtu nebyly peníze. Vznikne také provozní řád hřiště, které by měl užívat nejen TJ Rytmus, ale i široká veřejnost.

Výběr dodavatele plynu

Město nakonec neuzavřelo smlouvu s vysoutěženým dodavatelem plynu na příští rok, protože ten vzhledem k situaci na trhu odmítl smlouvu s městskými Službami podepsat. Proto rada formou dodatku prodloužila smlouvu se stávajícím dodavatelem do konce ledna a město bude nově soutěžit dodavatele na období od února do prosince příštího roku. „Už teď víme, že velcí dodavatelé nám nabídku dají. Tím pádem očekáváme, že proběhne výběrové řízení s několika nabídkami,“ uvedla starostka Jana Syrovátková. Podle místostarosty Radka Šamšuly si rada byla vědoma toho, že vybraný dodavatel nepatří mezi silné firmy na trhu, a je dobře, že problémy nastaly hned a je čas je vyřešit. A mezitím se situace na trhu posunula tak, že velcí hráči už o zakázku mají zájem.

Memorandum s muzeem

Město přislíbilo formou memoranda vůli participovat na projektu muzea. To již několik let provozuje kraj, ale muzeum sídlí v městské budově. Projekt se má týkat právě úprav tohoto objektu bývalé rezidence – v půdních prostorách by měly po stavebních úpravách vzniknout nové depozitáře. Využití půd tak muzeu umožní rozšířit na místo těch stávajících depozitářů výstavní prostory. Dotaci pro muzea vypisuje ministerstvo pro místní rozvoj. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že si neodpustí povzdech nad tím, že věc neřešilo už minulé vedení města, protože dotace byla vyhlášena už 6. října a dříve přihlášení v něm mají výhodu, o kterou se Boskovice připravily, protože projekt nebyl připraven. „Teď se to snažíme s maximálním vypětím sil dohnat,“ popsal místostarosta s tím, že je možné, že dotace se mezitím uzavře a projekt bude zařazen do zásobníku.

Změna jednacího řádu

Městská rada si schválila nový jednací řád. Byla do něj doplněna některá nová formální zákonná ustanovení a hlavně rada zavedla možnost distanční účasti členů rady, případně přizvaných osob, podle metodiky ministerstva vnitra. „Je tam požadavek, aby radní, který se bude účastnit distančně, viděl a slyšel všechny, a aby všichni viděli a slyšeli jeho v aktuálním čase. Což technicky umíme zabezpečit,“ popsal tajemník David Škvařil.

Signalizační tísňový systém v MSSS

Městská správa sociálních služeb rozšiřuje dosud zkušební provoz signalizačních tísňových zařízení ve spolupráci s městskou policií na všechny tři své objekty. Noční pohotovostní služby bude z personálních a ekonomických důvodů nově místo pracovníků MSSS zajišťovat soukromá firma Aragorn Security.

Rozpočty KZMB a MSSS

Rada schválila KZMB a MSSS návrhy rozpočtu na příští rok a střednědobé výhledy hospodaření na další dva roky. Podle místostarosty Lukáše Holíka město také nově nastavilo kontrolní mechanismy, a to především kvůli ztrátě v hospodaření KZMB, kterou město letos dokrylo částkou 1,8 milionu korun.

Intenzifikace ČOV

Radní nakonec projednali materiál týkající se již druhých víceprací na rekonstrukci čistírny odpadních vod. V minulosti byl dvakrát byl stažen, protože vedení města nebylo spokojeno s tím, v jaké podobě jsou jim informace k navyšování prací a ceny předkládány. Navýšení nyní představuje více než 4 miliony korun, hrazeny budou z takzvané plusovosti města u Svazku vodovodů a kanalizací. Už teď mají ale radní informace, že navýšení není konečné a vícepráce budou ještě přibývat. Stavba má být hotová do konce příštího roku.

Podle starostky Jany Syrovátkové se část úprav projektů týká využití nových technologií, které se objevily až po roce 2016, kdy byl původní projekt připravován. Zároveň se podle ní další části úprav dalo předcházet pečlivější přípravou projektu, s jehož přípravou se spěchalo kvůli termínu dotace. Vedení města chce být o dalších vícepracech informováno lépe a s předstihem. „Vícepráce se standardně odsouhlasují formou změnových listů a ty se dělají dřív, než se provedou. Což doteď nebylo zvykem, vícepráce se předkládaly až po tom, co byly provedeny. My požadujeme, aby nám předkládány, když jsou plánovány, jako je standardní postup ve výstavbě,“ vysvětlila Jana Syrovátková.

Volební okrsek v Hrádkově

Voliči z Hrádkova už nebudou v budoucnu muset kvůli odevzdání volebního hlasu jezdit do Boskovic. V novém osadním domě totiž vznikne i volební místnost a v Hrádkově volební okrsek. Prezidentské volby se ale ještě z důvodů zákonných lhůt nestihnou. Volební okrsek tak již bude ve všech městských částech. Náklady uhradí stát. Zřídit nový volební okrsek není příliš snadné, ale Hrádkov splnil i nejtěžší podmínku, což je nárůst počtu obyvatel o jednu třetinu.

Zahrádky a předzahrádky

Město aktualizuje smlouvy s lidmi, kteří si pronajímají zahrádky a předzahrádky na pozemcích města. Historické ceny jsou navýšeny, protože už neodpovídaly současnosti. Podle Lukáše Holíka se zároveň ve smlouvách dělá pořádek.

Počet narozených dětí

Počet narozených dětí v Boskovicích v posledních letech stoupá. Tuto informaci obdrželi radní v rámci plánování kapacity školek a škol. Starostka Jana Syrovátková upozornila, že se nejedná o jediný aspekt, ale město musí počítat i s novou výstavbou a dalším přírůstkem obyvatel.

Město pokračuje v jednáních o převodu objektu bývalého hasičského štábu na ulici Svatopluka Čecha do majetku města. Právě zde by měla vzniknout nová školka.

Rodinná politika

Rada schválila akční plán rodinné politiky a seznámila se s aktivitami Zdravého města. Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že se ve vedení města budou bavit o rozšíření aktivit. Pozitivní odezvu dostává na některé aktivity pro seniory, kupříkladu zdravotní cvičení ve vodě.

Knihovna

Informace o tom, jestli město obdrží dotaci na stavbu knihovny, nakonec nebude známá ještě letos, ale až v příštím roce, a to možná ne hned v prvních měsících. Na tiskové konferenci to uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že informaci musí ještě přesně na ministerstvu ověřit. Projekt má stále podporu Jihomoravského kraje.

V projektu se ale objevily další nedostatky, stavební řízení je proto stále přerušené a projekt se opět přepracovává. Podle Lukáše Holíka muselo dojít na straně projektu k velkým ústupkům po jednáních se sousedy objektu. Nyní se město snaží projekt opět upravit tak, aby v něm nezůstaly chyby, které by byly rizikové pro případné odvolávání nespokojených okolních obyvatel. Místostarosta Lukáš Holík dodává, že byla chyba, že v minulosti po vyjednání ústupků nebyla se sousedy uzavřena smlouva, ve které by vyjádřili souhlas se stavbou a zavázali se, že se nebudou odvolávat a blokovat ji.

Ustavení komisí

Ustavením komisí se nakonec bude zabývat až příští městská rada 11. ledna. Zatím město vyzve všechny politické subjekty a také veřejnost, aby nominovaly do komisí odborníky. Místostarosta Lukáš Holík zdůraznil, že pro nové vedení je důležitá právě odbornost.

Občerstvení v Červené zahradě

Proběhlo výběrové řízení na provozovatele občerstvení několika městských provozech v Červené zahradě. Konkrétně na zimním stadionu, na fotbalovém hřišti, na koupališti Červenka a také v městských lázních. Na zimním stadionu zůstává stejný provozovatel, ostatní tři provozy vysoutěžila druhá firma. Výběrové řízení obálkovou metodou přineslo výrazné navýšení – místo 1500 korun měsíčně bude nově příjem města 12 tisíc korun.

další zpravodajství