Od zadání projektové dokumentace na knihovnu po začátek řízení na stavebním úřadě – tři roky

V souvislosti s přípravou velkých investičních akcí – v boskovickém případě hlavně sportovní haly a knihovny – se často mluví o tom, kolik času je potřeba na jednotlivé kroky a jak moc se natahují. A jak moc lze věřit politikům, když šermují různými, obvykle optimistickými termíny. Zajímavým příkladem si můžeme projít u vzniku projektové dokumentace na novou knihovnu, která má vzniknout přestavbou obchodní budovy na ulici Kapitána Jaroše podle návrhu architekta Zdeňka Fránka. Vznik projektové dokumentace pro stavební úřad trval necelé tři roky a stále se ještě dopracovává.

Aktuální vizualizace nové knihovny
Aktuální vizualizace nové knihovnyfoto: Město Boskovice

Studii s architektonickým návrhem věnoval Zdeněk Fránek svému rodnému městu na jaře roku 2017. V té době ještě nebyl městským architektem. Následovala roční přetržka a v únoru roku 2018 vyhlásila městská rada v čele se starostkou Hanou Nedomovou (ČSSD) zadávací řízení na zpracovatele zbývající projektové dokumentace. V rozpočtu byla na tento účel vyhrazena částka 3,3 milionu korun. Vítězem výběrového řízení se stal Jiří Železný z Doubravníku, který nabídl cenu něco přes 2,6 milionu korun. Městská rada jeho výběr schválila 10. dubna 2018.

Na podzim proběhly komunální volby a ve vedení města došlo ke změně. ČSSD skončila v opozici a již bývalý místostarosta Petr Malach ještě po komunálních volbách projevil velkou dávku politického optimismu, když tvrdil: „Projekt je hotový, je zažádáno o stavební povolení a de facto a z pozice laika řeknu, že by se třeba na jaře nebo na podzim příštího roku mohlo začít stavět.“ Od té doby uběhly víc než dva roky a řízení na stavebním úřadě stále neběží. Jak je to možné?

Vzhledem k připomínkám stavebního úřadu bylo nutné projektovou dokumentaci přepracovat a termíny se začaly prodlužovat. Nové vedení města navíc začalo projekt přehodnocovat a odklad využilo také k přeřešení vnitřních prostor knihovny, k čemuž ustanovilo pracovní skupinu.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) se na konci roku 2018 vyjádřil, že proces běží a radnice ho chce maximálně urychlit, zároveň však nevidí problém v tom, jestli bude projektová dokumentace hotová o pár týdnů dříve, či později. Úvahy o týdnech se opět ukázaly jako zbytečně optimistické.

V lednu roku 2019 proběhlo ke knihovně veřejné setkání v zámeckém skleníku. V březnu vedení města oznámilo, že kvůli návrhu musí dojít ke změně regulačního plánu městské památkové zóny, ve které má budova stát. Konkrétně bylo třeba povolit použití plechové fasády a také umožnit úpravu související s vybudováním parkoviště pod budovou, kde regulační plán počítal se stavbou další budovy. Práce na projektové dokumentaci běžely paralelně.

V létě roku 2019 městská rada schválila dodatek s projektantem a vedení města oznámilo, že důležitým podkladem pro další rozhodování bude odhad ceny za knihovnu, kterou se město dozví po dopracování poslední fáze projektové dokumentace – termín byl stanoven do konce února roku 2020.

Příběh posledního roku

Tím se dostáváme do momentu, kdy od zadání projektové dokumentace uplynuly dva roky. Jak však víme, ani po dalším roce se řízení na stavebním úřadě stále nerozběhlo. Vzhledem k tomu, že Ohlasy se na tiskových konferencích průběžně na přípravu nové knihovny ptají, můžeme poslední rok sledovat v podrobnějším příběhu, který ukazuje, jak o procesu vedení města informovalo. Přípravu má na starosti místostarosta Lukáš Holík (ANO), který optimistickými termíny a prohlášeními, že se už už půjde do stavebního řízení, rovněž nešetřil. Co tedy zabralo další rok po dokončení projektové dokumentace?

Duben 2020: Na začátku měsíce radní stále nemají k dispozici odhad ceny, důvodem je zdržení na straně projektanta. Ve druhé polovině dubna vedení města oznamuje, že cena stanovená na základě výkazu výměr dle projektové dokumentace je 111 milionů korun a projektová dokumentace je zpracována ve všech stupních. Město začíná shromažďovat podklady pro žádost o zahájení územního řízení.

Květen 2020: Probíhá příprava na opětovné zahájení územního řízení. Té předchází ještě získání několika nutných souhlasů a povolení; kdy přesně budou pohromadě a řízení na stavebním úřadě se spustí, není jasné. Pro zahájení schvalovacího procesu zbývá podle místostarosty Lukáše Holíka ještě dořešit některé úpravy. Dojde nakonec ke změně materiálu fasády, s původním návrhem nesouhlasili památkáři a krajští úředníci. Podle místostarosty byli neústupní.

Červen 2020: Proces územního a stavebního řízení projektu knihovny se na stavebním úřadě zatím nerozběhl, protože si referentka státní památkové péče vyžádala ještě samostatné stanovisko památkáře Romana Čerbáka. Všechna ostatní povolení a vyjádření má město pohromadě. Podle Lukáše Holíka se proces možná o nějaký týden posune, ale opravdu už visí jen na tomto.

Srpen 2020: Dochází k dalšímu posunu v povolovacím procesu – povolení od památkářů má být vydáno v nejbližších dnech, stavební úřad už vydal potřebnou výjimku, nyní se mohou vyjádřit účastníci řízení. Pak půjde projekt do územního řízení.

Září 2020: Stále ještě nebylo ukončeno řízení o výjimce, kterou stavba potřebuje kvůli zastínění sousedních budov, a čeká se také na stanovisko památkářů.

Listopad 2020: Čeká se na vyjádření Jihomoravského kraje k nesouhlasným stanoviskům, která vyjádřili dotčení obyvatelé k výjimce, již stavba potřebuje kvůli zastínění okolí. Lhůta je měsíc až dva, radnice se bude snažit, aby byla co nejdřívější.

Prosinec 2020: K zahájení územního řízení na projekt knihovny na ulici Kapitána Jaroše už chybí jen poslední formální krok. Jihomoravský kraj pro pozdní podání zamítl námitky sousedů kvůli zastínění okolních budov. Město musí nyní obdržet od krajského úřadu oficiální dokument o tom, že rozhodnutí nabylo právní moci. Pak se proces územního řízení rozběhne.

Leden 2021: Stavební úřad našel v projektu technické chyby, takže jej městu vrátil k doplnění. Nesrovnalosti se týkaly připojení stavby a přilehlé parkovací plochy na kanalizaci. Místostarosta Lukáš Holík je rozhořčen. Zdržení by už mělo být jen v řádu dnů, jak řekl 20. ledna, pak by měl stavební úřad zahájit sloučené územní a stavební řízení. Ani po týdnu ale na úřední desce rozhodnutí o zahájení územního řízení neviselo.

Tři roky zpracovávání projektové dokumentace

Tím tedy končí naše případová studie na téma Jak dlouho trvá zpracování projektové dokumentace od momentu zadání po zahájení řízení na stavebním úřadě. V případě boskovické knihovny jsou to bezmála tři roky. Tedy pokud jsme optimisté a věříme, že teď už se stavební řízení opravdu rozběhne. Protože jak z výše uvedeného příběhu vyplývá, toto ujištění jsme od boskovických politiků slyšeli už mnohokrát.

Stejně jako slýcháme jiné optimistické předpoklady, třeba že stavba sportovní haly se dá od zahájení výběru architektonického návrhu po vydání stavebního povolení stihnout za devět měsíců. Aktuálně jich od rozhodnutí, že hala má stát v Červené zahradě, uplynulo sedm a stále ještě nemáme ani studii. Podle harmonogramu zveřejněného stávajícím vedením města v létě roku 2019 se mělo letos v březnu začít stavět. Ale to už je jiný příběh.

další zpravodajství