Anketa s opozicí

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ANO, Pirátů, Sportovců a KSČM.

Pokud městská rada zadá vypracování projektové dokumentace na sportovní halu za více než 8 milionů korun, znamená to pro vás, že pokud byste po volbách usedli ve vedení města, halu podle návrhu AV Atelieru dokončíte? Nebo byste byli ochotní projekt i tak zrušit a hledat pro halu jiné řešení?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Velké úpravě celého projektu nebo lépe zcela nové studii se stejně nevyhneme. Proč? Protože nám to jednoduše finančně nevychází, což ostatně deklarujeme od samého začátku. Tohle ví všichni! I koaliční zastupitelé, bohužel se ale tady – právě před volbami – hraje taková hra, že vše je v pořádku. Ale ono není!

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Pokud si město nenechá nezávisle ověřit cenu a zadá vypracování projektové dokumentace bez tohoto odhadu, vystavuje se riziku, že nehospodárně vynaloží finanční prostředky na její tvorbu. Pokud by se po vypracování projektové dokumentace ukázalo, že výstavba sportovní haly bude stát podstatně víc než 150 milionů a nespadne nám do klína výrazná dotace, nepodpoříme tento projekt a budeme navrhovat uspořádání architektonické soutěže, kde si budeme moct vybrat projekt, který splní všechny požadavky včetně ceny.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Předložený návrh je dispozičně nevyhovující a zastaralý. Uspořádání neakceptuje standardní požadavky sportovních klubů a dalších návštěvníků haly. V případě možnosti bychom projekt zrušili a pracovali na jiném řešení.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Kdyby nebylo možno od smlouvy odstoupit, bylo by nutno počkat na dopracování projektu. Pokud bychom potom zjistili, že podle něj nejde hala stavět – mám tím na mysli zejména vyšší cenu než je zadaných 150 mil. Kč – jednalo by se o zmařený výdaj. Osm milionů není zrovna málo, a proto bych inicioval pohnání radních k zodpovědnosti. S riziky a negativy studie byli totiž prokazatelně seznámeni.

Souhlasíte se záměrem města získat objekt hasičů na ulici Svatopluka Čecha a přebudovat ho na mateřskou školu? Nebo byste měli i jinou představu o využití?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Souhlasíme. Kapacity MŠ jsou nyní plné, dotační tituly na rozšíření kapacity mateřské školky jsou připravené, čili zbývá jediné: využít je.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Nedostatek míst v mateřské škole je nutné řešit. Pojďme se ale bavit o tom, jakou formou tento objekt rekonstruovat a jestli je vhodný pro provoz mateřské školy. Pojďme se bavit i o mimoškolním využití tohoto objektu – v Boskovicích máme nejen SVČ, ale i spolky, které pracují s mládeží. Některé dlouhodobě fungují v provizoriu a jistě by měly zájem o diskusi ve věci případného využití objektu i pro klubovny apod. Pokud budova bude vyžadovat výraznou přestavbu, bylo by vhodné uspořádat architektonickou soutěž.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Se záměrem získat objekt hasičů obecně souhlasíme. Záleží však na obchodních podmínkách. Využití bychom posoudili na základě dlouhodobých potřeb města. Je nutné odborně posoudit stávající stavebně-technický stav objektu před jeho případným převzetím.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): S tímto záměrem plně souhlasím. Objekt je dlouhodobě nevyužíván a technicky v dobrém stavu. Jsem přesvědčen, že jeho stavební úpravy na podobu MŠ by nemusely být příliš drahé. Kapacita boskovické MŠ je zvláště v souvislosti se současnou uprchlickou krizí na hraně a umístění dětí do MŠ je pro rodiče klíčové, pokud se chtějí vrátit po mateřské dovolené do pracovního procesu.

Co bude podle vás ze strany radnice důležité pro dobré zvládnutí vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny? Co od vedení města očekáváte?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Očekáváme, že město konečně začne být hlavním koordinátorem, tak jak je to i v jiných městech, třeba v Blansku. Je nutné sjednotit veškeré aktivity různých aktivních skupin. To u nás bohužel neprobíhá a v tomto ohledu město selhává.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Město ve věci ukrajinské imigrace zaujalo postoj mrtvého brouka. Podniká kroky doporučené či předepsané krajem, ale nad rámec těchto povinností se neděje nic dalšího. Město by rozhodně mělo aktivně vyhledávat s ukrajinskými uprchlíky kontakt, dávat jim najevo svůj zájem a vstřícnost. Rovněž by mohlo koordinovat dobrovolnické síly, které momentálně suplují úlohu města ve vytvoření online rozcestníku pro osoby žijící v Boskovicích nebo jejich těsném okolí.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Zachování rozvahy a zvážení finančních, organizačních a prostorových možností města. Přijatá řešení by měla být v souladu s velikostí a možnostmi města. Město by mělo případně koordinovat pomoc při vzdělání, ubytování a nalezení pracovních míst.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Očekávám maximální nasazení, spolupráci s krizovým štábem, umění kreativního a rychlého jednání a rozhodování. Hledání dlouhodobě přijatelných řešení jak pro uprchlíky, tak i pro naše občany. Zatím mi přijde, že se pouze reaguje na pokyny z krajského koordinačního centra. Naštěstí celá řada našich spoluobčanů a spolků dokazují, že umí pomáhat rychle a účinně.

Jak hodnotíte dosavadní fungování a aktuální podobu městského participativního rozpočtu?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Ze strany města necítíme v tomto ohledu vstřícnost a už vůbec pochopení. Vedení města zavádí překážky, které v žádném jiném městě nejsou. Obáváme se, že přidáním nutné konzultace před podáním návrhu vznikne další překážka, která občany od zapojení se do participativního rozpočtu odradí.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): PaRo v Boskovicích podporujeme od jeho počátků. Jeho konkrétní podoba se ale dlouhodobě rozchází s naší představou. Pravidelně jsme s vedením města v kontaktu s připomínkami. Naše názory bohužel nejsou vyslyšeny. V aktuálním ročníku se například objevila podmínka zúčastnit se osobní schůzky na městském úřadě ještě předtím, než bude návrh vložen do systému. To považujeme za překážku, která velké množství předkladatelů může odradit od toho, aby svůj návrh podali. Rozsáhleji jsme se k tématu vyjádřili na našem webu.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Participativní rozpočet funguje jako standardní součást rozpočtu města. Dosavadní fungování hodnotíme jako dobré. Případně bychom rozdělili částku mezi více projektů.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ty taškařice a spory ohledně hned prvního ročníku jsou slušně řečeno nedůstojné. Asi se chce více inspirovat zkušenostmi z obcí, kde to funguje. Věřím však, že nové a doufám že jiné vedení Boskovic k tomu po volbách přistoupí úplně jinak a lépe.

Jak se stavíte k projektu Boskovické spojky? Mělo by město a boskovičtí politici výstavbu přímého vlakového spojení do Brna podporovat?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Ano.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Město by především mělo dělat vše proto, aby byl celý projekt pro Boskovice přínosem a pomohl řešit problémy, které město má. Je to především křížení železnice a krajské komunikace u hotelu Slavie. V tomto místě je už teď dopravní situace velmi napjatá. Se zintenzivněním vlakového provozu se problém ještě zvětší. Stejně tak se dá předpokládat navýšení automobilové dopravy okolo zamýšleného parkoviště u nové železniční budovy.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Projekt se zdá být předimenzovaný. Navíc vyvolává další městské investice. Efektivní by mohla být alternativa spočívající v modernizaci stávající cesty a vozového parku.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): K tomuto tématu jsem se vyjadřoval již nesčetněkrát. Ten časový efekt několika ušetřených minut se prostě za dvě miliardy nevyplatí. Zvláště když k tomu přičteme další negativa, která z tohoto projektu pramení. Tedy například zrušení osobní vlakové dopravy v úseku Boskovice – Velké Opatovice. Hlavním argumentem autorů je to, že odpadne nutnost přestupu ve Skalici nad Svitavou. Jenomže většina lidí, co dojíždí do práce denně, jezdí ze Skalice vlaky kategorie R a Sp. Na ty budou muset autobusem, tedy opět ve Skalici přestup a cesta po mostě na/z nástupiště. Stejně jako všichni jedoucí směr Praha.

Měla by radnice znovu zapnout diskusi pod facebookovým profilem města? Jak omezení vnímáte?

LUKÁŠ HOLÍK (ANO): Na první otázku odpovídám jednoznačně: HNED! Za nás je tento krok další vybudovanou barikádou mezi občanem a politiky. Namísto otevřené vstřícnosti se občané dočkají tohoto kroku? To asi není úplně v pořádku, že? Ale čemu se divit, toto je pouze další viditelný dílek do mozaiky způsobu nekomunikace nynějšího vedení města směrem k lidem. K jeho občanům.

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Vedení města podceňuje význam a dosah Facebooku jako relevantního média a zrušením komentářů ukazuje, že se nehodlá přizpůsobit standardům 21. století. Vypnutím komentářů ale Facebooková stránka ztrácí dosah a bude se zobrazovat menšímu množství sledujících, čímž klesá její informační hodnota. Pokud navíc město omezuje diskusi v jejím přirozeném prostředí a snaží se ji přesunout do pro sebe bezpečnějších míst, protože si neumí poradit s množstvím a povahou komentářů, pak jednoznačně JDE o cenzuru.

RADEK MAZÁČ (STAN A SPORTOVCI): Komunikace přes facebookový profil je pro město ve 21. století standardním nástrojem. Patří mezi běžné nástroje spojení s občany. Omezení vnímáme jako nešťastné. Považujeme to za nepřijatelné a jsme pro znovu zapnutí diskuze.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Ty reakce veřejnosti hovoří jasně. Asi to nebyl nejšťastnější krok…

další ankety