Rada opět nevyhlásila výběrové řízení na projekt haly, opozice žádá záměr prověřit

Vedení města už podruhé odložilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace sportovní haly podle návrhu AV Atelieru. Opozice i architekti ze spolku SRAB žádají radní, aby od tohoto kroku upustili. Politici chtějí návrh prověřit, odborníci úplně opustit.

Vizualizace posledního návrhu haly
Vizualizace posledního návrhu halyfoto: AV Atelier

Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09), která má přípravu stavby sportovní haly na starosti, původně avizovala, že rada výběrové řízení vyhlásí v polovině března. To se ale nestalo. „V posledních dvou třech týdnech jsme se ještě zabývali dořešením některých aspektů zadání, aby to bylo opravdu precizní. A minulý týden byly dovolené v důsledku jarních prázdnin. Takže jsme se rozhodli připravit to v klidu na příští radu,“ vysvětlila tehdy místostrostka.

Uběhly další dva týdny, ani z dalšího zasedání boskovických radních však vyhlášení výběrového řízení nevzešlo. Mezitím apelovala na radní v dopise kompletní boskovická opozice složená ze zastupitelů za ANO, za Piráty, za STAN a Sportovce a za KSČM. Své stanovisko k návrhu se závěrem, že nejlepší by bylo projekt zastavit, zveřejnil také Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB).

Podle místostarostky Michaely Žejškové však ani za dalším odložením výběrového řízení není žádné zásadní váhání nad pokračováním ve stávajícím záměru. „Půjde to do příští rady. Měli jsme tam ještě nějaké technické záležitosti, čekali jsme na nějaké energetické vyjádření, všichni jsou teď zahlceni prací. Řekněme, že jsme dolaďovali poslední mouchy a v tuto chvíli je materiál nachystaný v systému na příští radu,“ vysvětlila Michaela Žejšková.

Výběr projektanta a zadání zhotovení projektové dokumentace je poslední politické rozhodnutí, které se očekává ve věci sportovní haly v tomto volebním období. Jedná se o zakázku, na kterou je vyhrazeno přes osm milionů korun, dobu na vypracování kompletní projektové dokumentace vedení města odhaduje asi na jeden rok. Výsledek už tedy bude přebírat nové vedení města, které vzejde z letošních podzimních komunálních voleb.

Požadavky opozice

Opoziční zastupitelé ve svém dopise radním, který posléze zveřejnili i ve zpravodaji, upozorňují, že návrh AV Atelieru je problematický především proto, že reálná cena významně převyšuje jak cenu požadovanou městem v zadání, tak propočet předložený AV Atelierem, a dále pak pro nehospodárnost stavby a konkrétní nevhodná řešení v jejím uspořádání. Rozpočet a odhad jsou podle opozice běžnou součástí architektonických studií a není to nic, co by stále nebylo možné připravit.

Opozice tedy navrhuje: nechat pečlivě prověřit studii nezávislým rozpočtářem; upravit studii tak, aby splňovala základní požadavky sportovních klubů; nechat vyhodnotit nezávislým odborníkem rámcové roční náklady na provoz objektu a uspořádat veřejné setkání s autorem studie, kde bude představen finální projekt po vypořádání všech relevantních připomínek.

Za vedení města opozici odpověděla místostarostka Michaela Žejšková, která uvedla, že rozumí argumentům k ceně stavby, ale domnívá se, že k posouzení výsledných nákladů města je potřeba právě hotový projekt a také informace o tom, kolik peněz se podaří sehnat z dotací.

A dále naznačuje, že pokud by se šetřilo na objemu stavby, jako první by byla pravděpodobně na řadě lezecká stěna, kterou ovšem část opozice jako součást sportovní haly požadovala. V další části odpovědi se místostarostka věnuje jednotlivým věcným námitkám ke konkrétním záležitostem v uspořádání haly. V zásadě stojí za návrhem a námitky nepřipouští. „Vstupní hala – zde se opět nebudeme shodovat a oponentním názorem je již zmíněné – ve vstupní hale se shromažďovat a vítat neplánujeme, vernisáže zde také nebudou,“ píše Michaela Žejšková kupříkladu k opakované námitce Sportovců i architektů, že hale chybí reprezentativní vstupní prostora.

Místostarostka nevidí ani nutnost pořádat ke sportovní hale setkání s veřejností. „Kdybychom cítili jakýkoliv zájem jiné veřejnosti než té, která chodí na zastupitelstvo, můžeme uvažovat o dalším veřejném setkání – zájem však žádný není, což chápeme. Nechat vyhodnotit nezávislým odborníkem rámcové roční náklady na provoz objektu nejspíše můžeme, nicméně domnívám se, že opět to nemá jakoukoliv relevanci v dnešní době – a znovu nás to také vrací k tomu celkovému objemu stavby a k tomu, zda městské sportoviště chceme, anebo ne, protože nás to bude stát peníze,“ odpověděla místostarostka opozici.

Přísnější SRAB

Zatímco opozice žádá vedení města, aby s návrhem AV Atelieru dále pracovalo a ještě před zadáním vypracování projektové dokumentace ho nechalo znovu prověřit, architekti ze spolku SRAB k němu mají mnohem jednoznačněji odmítavý postoj. Zveřejnili už 9. března Výzvu zastupitelům města k pozastavení výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace sportovní haly. V té shrnují své profesionální výhrady k návrhu a poté jej de facto navrhují úplně opustit a postupovat znovu od začátku a lépe.

To znamená především začít od zpracování funkčního generelu celého areálu Červené zahrady, poté vypracovat realistické zadání sportovní haly, vybrat architekta a zhotovitele projektu formou soutěže o návrh a vyžadovat, aby součástí návrhu byl i odhad investičních a provozních nákladů.

„Situace ve stavebnictví je poslední týdny kritická a lze predikovat, že se situace v blízké době neuklidní. Máme tedy dostatek času na to, abychom celý projekt dobře nachystali,“ uzavírají členové SRABu.

Z politické scény se podobně razantně k celému záměru vyjádřil nový předseda boskovického STANu Filip Jimramovský, který v rozhovoru pro Ohlasy uvedl, že aktuální projekt je nesmyslný, město by jej mělo opustit a další postup nechat až na nové vedení města.

Pokud by stávající vedení města vypracování projektové dokumentace skutečně zadalo, případné zrušení tohoto záměru po volbách bude znamenat, že zmíněných 8 milionů korun za projektovou dokumentaci bylo vynaloženo zcela zbytečně.

další zpravodajství