Z radnice: Změna vítěze PaRo, poplatek za odpady či doprava u Zelené

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady ve druhé polovině listopadu. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

„Školička“ u lázní je nakonec vítězem letošního ročníku participativního rozpočtu, díky kterému dojde k opravě přilehlého hřiště.„Školička“ u lázní je nakonec vítězem letošního ročníku participativního rozpočtu, díky kterému dojde k opravě přilehlého hřiště.   foto: Tomáš Trumpeš

V úvodu tiskové konference vedení města představilo návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet počítá se schodkem 158 milionů korun a kompletním utracením sjednaného úvěru 120 milionů korun. Podrobně jej v samostatném textu rozebral Marek Osouch.

Daňové příjmy rozpočtu jsou postavené na predikcích ministerstva financí. Podle starosty Jaroslava Dohnálka se v dnešní nejisté době uvidí, jaké ty příjmy opravdu budou. „Případně by se reagovalo rozpočtovými opatřeními, ať už na zabezpečení příjmů jiných, anebo by se muselo sáhnout do výdajové stránky,“ uvedl starosta Boskovic. Rozpočet označil za silně proinvestiční. V provozních výdajích k žádnému zvláštnímu navyšování nedochází, pouze musí město reagovat na zdražování energií. Zastupitelé by měli návrh rozpočtu schvalovat na jednání 7. prosince.

V posledním letošním rozpočtovém opatření budou podle starosty už jen kosmetické úpravy. Ze zápisu z rady nicméně vyplývá, že se škrtá téměř 110 milionů na straně výdajů, velká část se převádí do dalšího roku na pokračující investice. Letošní daňové příjmy dopadly oproti očekávání a plánům příznivě. Díky tomu by mohl letošní rozpočet i bez využití úvěru nakonec skončit v mírném přebytku. Původně se plánoval schodek 50 milionů.

Vedení města představilo také další plány se sportovní halou a upřesnilo podrobnosti k záměru koupit nafukovací halu, která má stát na tenisových kurtech. I to jsme pojednali v samostatném textu.

Změna vítěze PaRo

Vítězem letošního ročníku participativního rozpočtu je nakonec oprava hřiště u školičky u lázní. Původně oznámený vítěz, Prolejzky ve vnitrobloku, skončil až druhý. Důvodem změny je to, že původně vítězný projekt doznal změn, se kterými nebyli hlasující srozuměni. Konkrétně se jednalo o přesun umístění prolézaček. „Autorka projektu se ozvala s tím, že hlasující jsou překvapeni, protože ona svůj projekt navrhla na travnatou plochu vedle prosívkového hřiště,“ popsala místostarostka Michaela Žejšková a vysvětlila, že trávník je v ochranné dotační lhůtě a nesmí být takto využit. Proto se město s autorkou domluvilo na přesunu prolézaček právě na hřiště, které víceméně není využívané. To však někteří hlasující nezaznamenali a své hlasy proto poté odvolali. Celkem se jednalo asi o šedesát lidí, následkem čehož se projekt propadl až na druhé místo za opravu hřiště u takzvané školičky. 

„Chceme obnovit zašlé hřiště. Součástí projektu je vyčištění plochy od nežádoucích dřevin a následné položení umělé trávy, která je příjemná pro relaxaci a zároveň vhodná pro řadu volnočasových aktivit. Prostor hřiště chceme doplnit lavičkami,“ popsala nový vítězný projekt navrhovatelka Irena Urbani. Hřiště by měl využívat jak TJ Rytmus, který ve školičce sídlí, tak široká veřejnost. Město nyní zahájí jednání, která budou směřovat k uskutečnění záměru. Podle starosty je město připraveno na to, že 400 tisíc z participativního rozpočtu nebude na opravu hřiště stačit a částku bude nutné navýšit.

Podle místostarostky se město bude snažit upravit nastavení participativního rozpočtu tak, aby docházelo k lepší koordinaci návrhů s městem – ideálně aby navrhovatelé projekty konzultovali s radnicí ještě před jejich přihlášením do soutěže a nedocházelo pak ke komplikacím. Zároveň by měl podle Michaely Žejškové zůstat participativní rozpočet pro lidi snadno dostupný a srozumitelný.

Problémy provázejí i provedení vítězného projektu z roku 2020, totiž Louky v proluce U Koupadel. Nyní probíhají pouze přípravné práce, konkrétní úprava proluky proběhne nakonec až příští rok.

Odpadové hospodářství a poplatek za odpady

Rada schválila dodatek ke smlouvě o odpadovém hospodářství se společností SUEZ na příští rok. Město zaplatí necelých 14 milionů korun, což je podle místostarosty Petra Malacha zhruba o 9 procent víc než za letošní rok. Zároveň rada schválila vypsání výběrového řízení na nového poskytovatele služeb v odpadovém hospodářství. „Výběrové řízení bude dvoukolové, zhruba do konce března roku 2022 bychom chtěli mít nového dodavatele vybraného,“ popsal Petr Malach. Kromě odpadového hospodářství firma obstarává ještě zimní a jarní úklid města.

Poplatek za odpady bude pro občany Boskovic v příštím roce stejný jako letos, tedy 720 korun. V motivačním systému MESOH mohou získat ti, kteří jsou v něm zapojeni, body s hodnotou slevy 10 korun. „Do budoucna se ale zvyšování poplatku určitě nevyhneme,“ uvedl místostarosta. Město totiž bude příští rok doplácet na svoz odpadu 4,7 milionu korun nad rámec příjmů z výběru poplatku. Podle propočtů úřadu by město doplácelo přes milion korun i v případě, že by zvedlo poplatek na nejvyšší možnou úroveň 1123 korun na osobu.

Kromě narůstající ceny služeb v tom hraje roli i to, že aktuálně dochází ke značnému navýšení produkce komunálního odpadu, což pravděpodobně souvisí se změnou chování lidí v pandemii. Letos boskovičtí občané vyprodukují zhruba o 200 tun odpadu navíc. Nyní se město snaží domluvit ještě maximální množství svozů na období vánočních svátků.

Ceny parkovného

Město se také rozhodlo od příštího roku zvýšit ceny parkovného na svých placených parkovištích, jejichž provoz zajišťují městské Služby. Zvýšení se bude týkat první půlhodiny a parkovacích karet. Ostatní položky zůstanou beze změny. První půlhodina stála doteď symbolickou jednu korun a cena se zvýší na pět korun. U nepřenosných karet se ceny zvýší z 1500 korun na 2 tisíce, u přenosných ze 2 tisíc na 2500 korun.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka už koruna na první půlhodiny nepokryla ani fungování parkovacího automatu a vydání lístku. Princip krátkodobého levného parkování ale chtělo město zachovat. Za měsíc je v Boskovicích vydáno zhruba 25 tisíc parkovacích lístků, z toho asi polovinu tvoří lístky na parkování na půl hodiny.

Zdraží také Služby

Od příštího roku se zvednou také ceny v lázních, v sauně, na koupališti a na zimním stadionu. A také na ubytovně, u veřejného WC, na trzích a u ostatních prací, které provádějí boskovické Služby.

„Nejedná se o nějaké markantní skoky, ale náklady se dnes prostě zvyšují,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek. Kupříkladu základní vstupné do lázní se pro dospělého zvedá z 95 na 100 korun, veřejné bruslení ze 40 na 50 korun, základní vstupné do sauny ze 150 na 160 korun a celodenní vstupné na koupaliště z 90 na 100 korun.

Projekt Podnikni to

Rada schválila zapojení města do projektu Podnikni to, který má podporovat místní obyvatele v podnikavosti a zvýšit pravděpodobnost vzniku lokálních firem. „V rámci programu se bude pracovat s vybranou skupinou zájemců, bude probíhat pravidelná osvěta v oblasti podnikání, budou pořádány workshopy pro přihlášené  zájemce zapojené do programu a dále bude vytvořena komunita podnikavců, která bude vyčleněna pro působení v dlouhodobé podpoře obyvatel v oblasti podnikání,“ stojí v popisu záměru, na kterém bude město spolupracovat se společností TJ Group.

„Podpora podnikání by tady být měla a v nadcházejících měsících bude možná ještě více rezonovat,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Důležité je to podle něj i proto, aby podnikatelé neodcházeli do krajských měst a větších center. Projekt podporuje i Jihomoravský kraj, začne fungovat od příštího roku.

Strategický plán

Rada města se seznámila s návrhem Strategického plánu rozvoje města Boskovice pro období 2022+, který pro město zpracovává firma AQE advisors. Návrh je výsledkem jednání pracovních skupin a setkání s veřejností, která probíhala v uplynulých měsících. Rada doporučuje zastupitelstvu tuto aktualizovanou verzi strategického plánu schválit. Podle starosty bylo hlavním cílem strategický plán inovovat, zjednodušit a zmenšit jeho rozsah. Strategický plán je nutný jako podklad při žádostech o dotace.

Doprava u Zelené

Město se pokusí řešit dopravní situaci u základní školy na náměstí 9. května, a to konkrétně na křižovatce ulic Křižíkova a Na Vyhlídce. Zde dochází ráno k velké kumulaci vozidel rodičů, kteří přivážejí děti do školy, a to vytváří nebezpečné situace pro děti, které se v místě pohybují a přicházejí pěšky z lokality Na Výsluní. 

Vzniklo asi pět návrhů řešení, ty budou nyní projednány se základní školou a v dopravní komisi. Podle starosty není pravděpodobným řešením novým přechod – ty ostatně nechce moc povolovat ani dopravní policie. Radnice se staví odmítavě k možnosti pustit auta byť na omezenou dobu do ulice mezi Zelenou školou a základní uměleckou školou. Už tak zde dnes dochází ke třem stovkám přestupků za měsíc. Namísto přechodu by mohlo vzniknout alespoň místo k přecházení, k úvaze je i vytvoření parkoviště kiss & ride a do budoucnost větší využití jednosměrných ulic. Výraznější omezení dopravy na místě teď nebude možné taky vzhledem k připravovaným pracím na rekonstrukci křižovatky u pošty a Hybešovy ulice. 

Dotace pro lezce a Ječmen

Radní schválili podporu 15 tisíc korun pro nově vzniklý spolek Polez s námi na zakoupení základního vybavení – spolek byl založen na podporu lezení a horolezení v Boskovicích, zejména pak za účelem založení zájmového kroužku lezení pro děti a mládež.

Pět tisíc korun dostal od radnice na aktivity pro děti také spolek Ječmen.

Polévka zatím ano, jarmark se ruší

Zatím to vypadá, že by na Štědrý den měla proběhnout Polévka pro chudé i bohaté. Zrušen byl po zpřísnění opatření vánoční jarmark. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí nakonec KZMB vysílala online.

Destinační management Moravský kras 

Město se zapojí do nové aktivity v oblasti cestovního ruchu. Byl založen nový spolek DMO Moravský kras a okolí, rada schválila doporučení zastupitelům, aby i oni souhlasili se zapojením města do tohoto spolku. Ten by měl převzít dosavadní práci v destinačním managementu, kterou dosud vykonávala Místní akční skupina Moravský kras. 

„Současný management Moravského krasu už nefungoval na sto procent. V rámci největších obcí na okrese jsme se dohodli, že založíme novou agendu destinačního managementu,“ popsal místostarosta Petr Malach. Od ledna začne spolek fungovat v režii Boskovic a Blanska, postupně by se měly přidávat další obce.

Jednání s krajem o nemocnici

Starosta Jaroslav Dohnálek informoval, že probíhají další jednání s krajem o možnosti převést na kraj boskovickou nemocnici. Nyní budou o podrobnostech nejprve informováni zastupitelé na speciálním semináři, poté by se mělo město shodnout na konkrétních parametrech toho, jak by mělo předání nemocnice vypadat a o co konkrétně bude město usilovat.

Zastupitelé dostanou od rady návrh konkrétního řešení. Zatím by neměli rozhodovat o záměru, ale podle starosty by bylo dobré, aby zastupitelé odsouhlasili směr, kterým by vedení města mělo v jednáních pokračovat.

Podle doporučení, které se objevilo v zápisu z rady, chtějí boskovičtí politici jít cestou převodu obchodního podílu v dnes městské společnosti Nemocnice Boskovice s.r.o. na Jihomoravský kraj. Budova nemocnice, která je čistě v majetku města, by se pak převáděla buď za cenu obvyklou, nebo i symbolickou. Nižší cenu než obvyklou je podle radnice možné odůvodnit veřejným zájmem, protože bude zachována zdravotní služba.

Cena tepla a vody

Cena tepla v boskovické soustavě centrálního zásobování teplem se v příštím roce mírně navýší, ale méně, než se předpokládalo. Konkrétní podobou konečné ceny se budou radní zabývat na příštím zasedání.

Podle starosty, který zastupuje město ve Svazku, bude cena vody vyšší o přibližně 7 procent. A to navzdory tomu, že by se měla zvyšovat o dvě procenta nad inflaci, což by bylo více. K většímu růstu ceny podle starosty nebyla ve vedení Svazku politická vůle, i když i takové návrhy padaly.

Knihovna

Místostarosta Petr Malach popsal, že proběhla další jednání s občany, kteří bydlí či podnikají v okolí budovy na ulici Kapitána Jaroše, která má být přestavěna na knihovnu, a kteří podali proti stavbě námitky. Nyní projektant zapracovává ve spolupráci s autorem návrhu architektem Zdeňkem Fránkem požadavky na změnu umístění vzduchotechniky a také na snížení výšky budovy. Poté by se mělo obnovit pozastavené stavební řízení.

Milostivé léto

Město Boskovice se zapojí do akce Milostivé léto, v rámci kterého veřejné instituce umožňují splacení dluhů s odpuštěním veškerých sankcí. Tajemník David Škvařil informoval, že ačkoliv to není povinností města, sestavilo srozumitelný dopis, kterým bude oslovovat všechny své dlužníky, kterých by se akce mohla týkat. „Slibujeme si od toho, že takové ty s prominutím notorické dlužníky by to mohlo přimět k tomu, aby s těmito zvýhodněnými podmínkami dluh vyrovnali,“ uvedl David Škvařil.

další zpravodajství