Rozpočet 2022: Investice za čtvrt miliardy, ale podmíněné či nejisté

Velmi ambiciózní a proinvestiční rozpočet sestavila boskovická koalice na poslední rok volebního období. Radnice v návrhu počítá s tím, že během příštího roku utratí celý dříve sjednaný úvěr na 120 milionů korun. Situace na konci roku může být ale poněkud odlišná. Ohlasy přináší přehled investičních akcí, které se ve městě v příštím roce chystají.

Rozpočet je postaven jako výrazně schodkový, s deficitem 158 milionů korun. Není to ovšem nižšími příjmy, u těch radnice předpokládá, že vzrostou oproti odhadu pro letošní rok o dvacet milionů na celkových na 378 milionů.

Už zde je ale potřeba zpozornět, protože během roku často dochází k úpravám rozpočtu, a tak už letošní předpokládané příjmy jsou po pěti úpravách vyšší, než kolik město v tuto chvíli rozpočtuje na příští rok. Předpověď daňových příjmů vychází z predikcí ministerstva; u dotací se ještě situace může změnit podle toho, zda město na nějaké nové dosáhne. Třeba na obnovu veřejného osvětlení nebo novou knihovnu.

Stejně jako v letošním roce, i ten příští chce město rozprodávat svůj majetek. Zatímco letos za 30 milionů prodalo developerské společnosti pozemky na stavbu bytových domů Na Chmelnici, v roce 2022 chce za poloviční sumu prodat parcely v průmyslové zóně.

Výdajová stránka rozpočtu je významně ovlivněna velkými investicemi, do kterých se chce radnice pustit – okružní křižovatkou u pošty, knihovnou nebo pokračující modernizací čistírny odpadních vod. Celkem jde o částku přesahující 536 milionů, z toho na investice 235 milionů. Tyto a mnohé další investice i jiné výdaje najdete v následujícím přehledu. Ne vše se ale nakonec nutně musí proinvestovat, jak píšeme na následujících řádcích.

Doprava

Investice v dopravě se pro současnou koalici staly velkou prioritou. Jenže neposouvají se tak rychle, jak by si nejspíš politici přáli. Mnoho z nich pokračuje nebo se pouze přesouvá z letošního roku.

Například dosud nedošlo na propojení ulice U Lomu a Ludvíka Vojtěcha za 800 tisíc, dnes je zde jen vyšlapaná cestička do strmé stráně. Podobně není upraven ani chodník a přechod u výjezdu z náměstí. Údajně to nebylo možné kvůli uzavření ulice Kapitána Jaroše. Ta se však zavřela až teď na podzim.

Pokračují i projekty řešící stav mostů na Dukelské – jeden u zahradnictví Lebiš, druhý vedoucí z Dukelské na Bělskou. Po dvou letech práce na novém mostu u Šmelcovny se příští rok už začne stavět. Město na něj v rozpočtu počítá s částkou 12 milionů korun.

Na letošní opravu vodovodu v ulici Na Skalce příští rok naváže rekonstrukce celé ulice Na Skalce, která je už roky v dezolátním stavu. Investice vyjde na 10 milionů. Rekonstruována bude také část Lidické podél vchodu do mateřské školy. Akce, na niž byl letos zpracován projekt, zahrnuje i opravu vodovodu. Po dokončení úprav za šest milionů vznikne na ulici podélné parkovací stání pro rodiče vozící děti do školky.

Hlavní akcí v dopravních investicích je však hojně diskutovaná okružní křižovatka u pošty, která má podle radnice zlepšit tamní neutěšenou situaci. S tím je spojená i úprava křižovatky u evangelického kostela, naproti němuž vyrostou parkovací místa v zeleném pásu. Město také do projektu potichu prosadilo zprůjezdnění uličky u pekárny s ulicí 17. listopadu. Z celkové akce odhadem za 50 milionů korun město zaplatí zhruba 33 milionů; zbývající část jde za Jihomoravským krajem, protože silnice je v jeho majetku. Město je tak závislé na hejtmanství, zda dostojí svým slibům a uvolní potřebné miliony do Boskovic. Navíc tato investice zatím nemá pravomocné stavební povolení, což nemusí být vždy bezproblémový krok. Na příkladu nové městské knihovny, kde se řízení stále vleče, je vidět, že to může trvat poměrně dlouho.

Infrastruktura

Už před několika týdny bagry proměnily okolí boskovické čistírny odpadních vod ve staveniště. Město musí do modernizace zařízení nasypat přes 100 milionů korun. Část získalo z dotací, ze svého ale musí dát 54 milionů, jak je v rozpočtu. Do čeho bude v Boskovicích investovat přímo Svazek vodovodů a kanalizací nebo Vodárenská akciová společnost, to mluvčí Iva Librová nesdělila. „V současné době probíhají jednání s městem Boskovice na toto téma,“ vysvětlila s tím, že více bude známo až na začátku příštího roku.

Na plánovanou obnovu veřejného osvětlení letos městu nevyšla dotace, a tak chce zkusit štěstí znovu příští rok. Radnice chce získat dotaci na nové lampy na sídlišti Pod Oborou a také na ulici Otakara Kubína. Realizace je ale podmíněná právě získáním dotace. Rozšíření osvětlení na Vinohrádkách prozměnu závisí na tom, zda tady E.ON rozšíří svůj kabel nízkého napětí. V přehledu oprav, které společnost v Boskovicích chystá, se o něm ale její mluvčí Roman Šperňák nezmínil, takže je možné, že tato akce se vůbec nebude realizovat. Podobně se už roky čeká i na to, až E.ON vymění kabel na Sokolské. Proto je také podle dřívějších vyjádření stále v havarijním stavu část chodníku od Krasu k ulici Bedřicha Smetany.

Školy

V mateřské škole se bude pokračovat v investicích na Lidické, kde se město po několikaleté opravě elektroinstalace vrhne do rekonstrukce hřiště i zahrady za 1,6 milionu. Kromě toho se ale radnice zabývá i myšlenkou rozšíření počtu míst ve školkách. Po přístavbě na pracovišti na Bílkově se nově chystá za 720 tisíc projekt na přístavbu u mateřské školy Na Dolech.

Kultura

Kulturní zařízení města Boskovice (KZMB) dostanou od města zhruba o milion vyšší provozní příspěvek, mimo jiné kvůli vyšším nákladům na energie, se kterými město počítá i u škol.

Zdražování stavebních prací promítá radnice i do vyhlašovaných dotačních programů. Na obnovu objektů v městské památkové zóně proto půjde nově půl milionu korun, dosud to bylo o 100–200 tisíc méně. Samo město chystá opravu části spodní střechy budovy muzea.

Příští rok si také budou Boskovice připomínat 800 let od první zmínky o městě. Na oslavy tohoto kulatého výročí počítá město s výdaji dva miliony korun, přičemž zhruba 615 tisíc spolyká nová publikace o Boskovicích.

V roce 2022 chce také radnice začít se stavbou nové knihovny, respektive přestavbou stávající prodejny Mountfieldu. V rozpočtu má na tuto akci vyčleněno 24 milionů. Realizace ale i v tomto případě závisí na tom, zda město získá dotaci. A také zda se podaří zdárně dokončit stavební řízení a získat povolení.

Sport

Ani rozpočet 2022 nevynechal položku jménem sportovní hala, ale stejně jako v minulých letech jde především o přesun peněz nebo zpracovávání různých studií. Po mnohých peripetiích město počítá s tím, že návrh od někdejší studentky z roku 2016 nyní upraví jiný ateliér a následně bude vysoutěžen finální zhotovitel projektové dokumentace.

Příští rok se mohou ovšem těšit na vylepšení boskovičtí skejťáci. V současnosti má město na pozemku u zbouraného hotelu Velen složené překážky dovezené z Blanska, kde je nahradili novými. Radnice počítá s tím, že za 200 tisíc v Červené zahradě položí asfaltový povrch, aby se tento skatepark mohl jezdcům otevřít. Půjde ale jen o provizorium. Jednak je to místo, kde se chystá sportovní hala, jednak město začne za 200 tisíc zpracovávat projekt na plnohodnotný skatepark u cykloparku v Doubravách.

Červená zahrada se ale dočká ještě další úprav, které budou i viditelné na první pohled. Nad částí tenisových kurtů vyroste za čtyři miliony nafukovací hala, takže tenisté tady budou moci hrát i v zimě. Na zimním stadionu pak také město nechá za 300 tisíc opravit šatny.

Opravy se po letech strádání dočká hřiště u malé školičky. Jde o vítěze hlasování v rámci participativního rozpočtu – původně ním byly Prolejzky ve vnitrobloku, nakonec ale někteří hlasující v anketě vzali zpět své hlasy pro tento projekt. Na akci je v tuto chvíli v návrhu rozpočtu vyčleněno 400 tisíc korun, starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) ale počítá s tím, že náklady budou nejspíš vyšší. Přesnější částka by měla být známa po zpracování projektu.

Radnice ale nezůstane jen u oprav tohoto hřiště. V položce, která je hřištím v rozpočtu věnovaná, se počítá s nárůstem z 220 tisíc na rovný milion. Chystají se nová hřiště i obnova herních prvků na těch stávajících.

Nemocnice

Více než 60 let stará budova nemocnice si dál vybírá nutné investice. V příštím roce se budou vedle započatých rekonstrukcí opravovat elektrorozvody ve třetím patře, zároveň v tomto patře město chystá také revitalizaci veřejných prostor. Radnice sice rozpočtuje nemocnici také dotaci na 3,5 milionu korun na nákup přístrojů, zároveň ale počítá s tím, že o stejnou sumu nemocnici zvedne nájem.

Hlavní desetimilionová investice půjde do novostavby parkovacích ploch a komunikací v areálu nemocnice. Zdravotnické zařízení totiž dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Jihomoravský kraj bude v zahradě nemocnice i příští rok pokračovat se stavbou nové výjezdové základny pro záchrannou službu. Začalo se totiž teprve nedávno.

Městské nemovitosti

Menší investice chystá radnice také do městských budov. U městského bytového domu na Jiráskově plánuje radnice za 200 tisíc opravit oplocení a vstup do domu. Částku 450 tisíc poté vyčlenila na rekonstrukci budovy Střediska volného času, dříve DDM. Kvůli špatnému stavu budovy už loni provedla v budově menší úpravy.

V položce výkupy pozemků je pak rozpočtována částka 14 milionů korun. Podle starosty jde o rezervu na potřebné výkupy pro cyklostezku do Svitávky a také postupný odkup pozemků nad Lipovou, kde chce město vybudovat ještě jednu ulici.

Zeleň a odpady

Svoz odpadu firmou Suez bude příští rok o více než dva miliony dražší než letos. Celkem město vydá za odvoz odpadu téměř 14 milionů korun. Zároveň ale počítá s tím, že asi o milion méně vybere od občanů na poplatcích. Vliv na to mají ekobody, díky nimž lidé zapojení do motivačního systému mohou získat slevu z poplatku. Navýšení nákladů a zároveň výpadek příjmů nevykryje ani vyšší kompenzace od společnosti EKO-KOM za to, že obyvatelé Boskovic více a lépe třídí. Kompenzace se totiž zvedá jen asi o půl milionu. Se zvyšováním poplatků za odpad pro občany město pro příští rok nepočítá.

Už několik týdnů také na radnici ví, že mnohem více bude stát péče o zeleň. Nová firma, která vyhrála výběrové řízení, si roční náklady stanovila na sedm milionů. Dosud město platilo 4,3 milionu.

Proměny by se měl po letech debaty dočkat park u zámeckého skleníku. Zatím se pracuje na projektové dokumentaci, zároveň chce ale město začít s první etapou úprav parku za 3,7 milionu korun.

Domov pro seniory

Přes 20 milionů budou muset Boskovice dát na provoz Městské správy sociální služeb, která zřizuje domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou. Dalších 37 milionů dostane jako provozní dotaci od státu a Jihomoravského kraje.

Z investičních akcí plánuje radnice v domově seniory pouze postoupit k realizaci elektrické požární signalizace za 1,4 milionu korun. V letošním roce byla na tuto akci zpracována projektová dokumentace.

Městská policie

Zdražování a zvyšování cen pohonných hmot promítla radnice také do provozního příspěvku městské policii, která tak dostane na provoz o 100 tisíc více než letos, konkrétně 1,1 milionu korun. Kromě toho se zvýší i náklady na samotné strážníky, protože sbor od nového roku posílí dva noví členové. Jak už Ohlasy informovaly, bude se i pokračovat v přestavbě jednoho z domů u městského úřadu na novou policejní služebnu. Na pokračující první etapu z letošního roku i na navazující druhou dá radnice dohromady 4,2 milionu korun. S tím souvisí i dalších 600 tisíc na nákup nových monitorů a dalších zařízení pro dohled nad kamerovým systémem a také 500 tisíc na nový nábytek pro strážníky.

Hasiči

Kromě běžného příspěvku dobrovolným i profesionálním hasičům, který činí dohromady necelý milion korun, se ti dobrovolní, konkrétně Mazuráci, mohou příští rok těšit na nové auto. Radnice počítá, že jim koupí nový vůz za dva miliony korun.

Městský úřad

Město v příštím roce zaměstná dva nové pracovníky na úklid města. Nejde ale o navýšení, spíše náhradu za to, že už nebude mít k dispozici dva pracovníky veřejně prospěšných prací.

Otazník ovšem visí nad jiným výdajem – proč se téměř na dvojnásobek navyšují výdaje na drobný dlouhodobý majetek, zejména nákup nábytku a počítačů. Bližší vysvětlení nedává ani komentář ve zveřejněném návrhu rozpočtu. Je totiž naprosto totožný s tím minulým a uváděné částky na nové kancelářské židle, monitory i další techniku tak ani zdaleka nedosahují rozpočtované sumy téměř 1,2 milionu. O polovinu ze 70 na 110 tisíc se dále zvyšuje částka na občerstvení pro návštěvy jednání výborů či komisí.

V roce 2022 boskovická koalice opět počítá s projektem participativního rozpočtu, ve kterém občané sami navrhují projekty k realizaci a následně o nich hlasují. Z rozpočtu se ovšem vytratila suma na louku v proluce U Koupadel, vítěze prvního ročníku participativního rozpočtu z roku 2020. Projekt dosud nebyl realizován, peníze na louku ale v rozpočtu nikde nejsou. Podle místostarostky Michaely Žejškové (TOP 09) se upřesňují náklady a louka se do rozpočtu dostane v prvních úpravách rozpočtu, které zastupitelé schvalují zpravidla v únoru.

Z větších investic pak radnice počítá s výstavbou výtahu na městském úřadě za 3,5 milionu korun.

Přidružené obce

Jako v minulosti jsme v přehledu o rozpočtu odděleně zařadili investice v jednotlivých přidružených částech Boskovic, tedy v Bačově, Mladkově, Vratíkově a Hrádkově. I příští rok se v návrhu rozpočtu počítá, že si všechny osadní výbory rozdělí sumu 785 tisíc, část rovným dílem a část poměrně podle velikosti. Částka jde na výdaje spojené s běžnými opravami, platbami za energie a vodu.

Na Hrádkově bude z letošního roku pokračovat velká investiční akce v podobě stavby nového osadního domu za 13,5 milionu korun. Do roku 2022 se převádí většina z této částky, dalších 2,5 milionu korun padne na terénní úpravy v okolí nové budovy. S dalšími investicemi se v této místní části nepočítá.

Posuneme-li se dál kolem boskovické přehrady na Vratíkov, ten může být spokojen, že i příští rok počítá město s provozní dotací 120 tisíc na chod tamní prodejny potravin. Hlavní investiční akcí tady bude rekonstrukce rybníku za 2,2 milionu korun, což je pro místní osadní výbor priorita. Stále však není dokončen projekt na plynofikaci Vratíkova za 1,1 milionu korun, o kterém se mluví už tři roky. A jako poslední investice spojená s Vratíkovem se v návrhu rozpočtu objevuje 400 tisíc na projekt cyklostezky z Vratíkova na Šmelcovnu.

V nejmenším a nejvzdálenějším Bačově se i v příštím roce bude pracovat na rozjeté opravě chodníků a komunikací za 1,7 milionu korun. Za 200 tisíc tady Boskovice také počítají s rozšířením veřejného osvětlení.

Poslední obcí spadající pod Boskovice je Mladkov. Ten si prosadil do rozpočtu asi nejvíce akcí. Prioritou osadního výboru je stavba chodníku ve směru do Skalice nad Svitavou za 800 tisíc.

Částka 300 tisíc půjde na úpravu náhonu a dalších 200 tisíc na opravu výletiště. I zlepšeního jeho stavu je pro tamní výbor prioritou.

Do příštího roku se ještě také překlápí stále nedokončená projektová dokumentace na nový most přes Svitavu v Mladkově, kudy povede nová cyklostezka do Svitávky; pracuje se i na projektu celé cyklostezky. Dohromady je v rozpočtu 2022 na obě položky ještě asi 300 tisíc korun.

další zpravodajství