Podobu sportovní haly dořeší AV Atelier, tenistům město pořídí nafukovací halu za 4 miliony

Posun v přípravách stavby sportovní haly oznámila boskovická radnice. Navzdory kritice pokračuje ve variantě úpravy studentského návrhu. Kromě toho vedení města zařadilo do návrhu rozpočtu na příští rok 4 miliony korun na nákup nafukovací haly, která bude stát na kurtech a sloužit tenistům.

Tenisové kurty v Červené zahraděTenisové kurty v Červené zahradě   foto: Tomáš Trumpeš

Sportovní hala

Městská rada rozhodla o pokračování příprav stavby sportovní haly ve variantě úpravy studentského návrhu Terezy Jílkové z roku 2016. O přepracování návrhu se postará místní AV Atelier za 150 tisíc korun. Kromě toho město uzavře licenční smlouvu s autorkou původního návrhu.

Úprava se má týkat hlavně přemístění návrhu na aktuálně plánované místo po zbouraném hotelu Velen, dále úpravy hlediště a vstupní lezecké části. „Kdyby to všechno dobře šlo, ráda bych měla na zastupitelstvu nějaký obrázek,“ uvedla místostarostka Michaela Žejšková. Úplné dokončení této fáze projektových prací je naplánováno na konec ledna. Poté by měla radnice vysoutěžit zhotovitele finální projektové dokumentace.

Proti této variantě se mimo jiné v Ohlasech silně vyhradila boskovická opozice i zástupci Spolku za rozvoj architektury Boskovic. Místostarostka ale říká, že k diskusi po zastupitelském semináři, kde vedení města představilo různé varianty a tuto označilo jako preferovanou, vlastně nedošlo. „Nechtěla bych vypadat jako úplný ignorant, ale moje komunikační kanály jsou e-mail a telefon, osobní setkání bohužel nebylo v uplynulých dnech možné. Ozval se mi pouze kolega Nádvorník (opoziční zastupitel za Piráty, pozn. red.) a psali jsme si něco ohledně architektonické soutěže. Takže se přiznám, že další výhrady vlastně neznám,“ vyjádřila se místostarostka Michaela Žejšková. 

Ve vedení města podle ní už delší dobu řešili možné varianty, pokud by se spolupráce se Zdeňkem Fránkem a Alberto Kalachem ukázala jako neprůchodná. Proto vytáhli ze šuplíků všechny návrhy, které si město v minulosti nechalo vypracovat, a hledali vhodnou variantu. „Konkrétně u této šuplíkovky jsem byla alespoň já fascinována tím, jak se shoduje s požadavky, které potřebujeme a očekáváme,“ popsala místostarostka. U architektonické soutěže by se obávala, že po utracení mnohem vyšších prostředků, tedy dvou až tří milionů korun, a uběhnutí asi deseti měsíců, bude opět výsledkem nějaká blamáž. „Tady víme, do čeho jdeme, víme, že nám to splňuje požadavky, úprava to nijak nekomplikuje. Toto řešení má pro mě zejména ten význam, že je, že sportovně je to významně funkční – obsahuje to sportoviště v tom rozsahu, jak je potřebujeme,“ uvedla místostarostka. Ve vstupní části návrhu se podle ní „z kulatého udělá hranaté“, čímž se stavba ještě výrazně zjednoduší. Cena stavby by se měla pohybovat v rozmezí 120 až 140 milionů korun.

Městský architekt Zdeněk Fránek k této variantě nevydal žádné stanovisko, ani se na něm nijak nepodílí. Město s ním jedná o vypořádání záměru, který zpracovával jeho ateliér společně s Alberto Kalachem a který nesplnil podmínky zadání. O výsledku vypořádání bude vedení města informovat na zastupitelstvu.

Nakonec do debaty ještě po jednání rady vstoupil Spolek za rozvoj architektury Boskovic, jehož členové pozvali zastupitele na setkání se zástupci České komory architektů. „Přivést k dialogu členy koalice a opozice a společně na tomto jednání zkusit zkonzultovat situaci se zkušenými zástupci České komory architektů, se kterými vedení města v jednání nevešlo. Myslíme si totiž, že opravdu existuje reálná šance na společné shodě a nemusí být kdovíjak nereálná,“ vysvětlili svůj záměr členové SRABu. Setkání by se mělo uskutečnit formou videokonference na začátku prosince.

Nafukovací hala

V oblasti sportu se ale v návrhu rozpočtu vynořila ještě jedna úplně nová investice. Vzhledem k tomu, že čekání na sportovní halu odhaduje vedení města podle vyjádření místostarostky Michaely Žejškové ještě alespoň na pět let, rozhodlo se investovat už v příštím roce 4 miliony korun do pořízení nafukovací sportovní haly, která má vyrůst nad dvěma tenisovými kurty na Červené zahradě. „Sportovní halu pořád nemáme. Když jsme jednali o přípravě rozpočtu, shodli jsme se, že na dvou kurtech ze čtyř, které vlastní město, by se instalovala nafukovací hala. A než se ke sportovní hale dostaneme, tak by sloužila tenistům,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Využití nafukovací haly tenisty by navíc podle něj dávalo smysl i do budoucna, protože v plánované sportovní hale bude palubovka, která není pro tenis vhodná. 

Nafukovací hala se příští rok má postavit na stávající antuce, do budoucna by mohla dostat ještě speciální nový povrch. Poté by podle místostarostky mohla sloužit i pro tréninky florbalistů. Otevírat by se měla na podzim příštího roku, provozovat ji budou městské Služby. Ze zimního stadionu sem půjde také zdroj tepla.

Do budoucna se sice počítá s přesunem tenisových kurtů na jiné místo v Červené zahradě, ale k tomu dojde určitě až po dostavbě sportovní haly, tedy nejdříve za více než pět let. Tenisté by podle místostarostky byli navíc v budoucnu biti na tom, že se jejich sportoviště bude přesouvat a nějakou dobu by neměli kde sportovat. I proto by bylo výhodné nafukovací halu mít a případně jim ji na přechodné období umístit jinde ve městě.

další zpravodajství