Rozpočet 2021: Schodek 50 milionů, prodej majetku, utracení úspor i čerpání úvěru

Návrh rozpočtu Boskovic na příští rok počítá s deficitem přes 50 milionů. Celkové příjmy města by měly činit přes 350 milionů korun, výdaje vedení města naplánovalo na více než 400 milionů korun. Suma vyčleněná na investice je zhruba stejná jako původní plán pro letošek. Ohlasy přináší přehled investičních akcí, které se ve městě v příštím roce chystají.

Chybějících 50 milionů plánuje vedení města z větší části vykrýt penězi naspořenými na městských účtech, což by měla být ke konci roku částka asi 38 milionů korun. A dále plánuje začít čerpat prvních 14 milionů ze sjednaného úvěrového rámce, jenž je domluvený až na částku 120 milionů korun. Boskovice tuto půjčku vyjednaly již před dvěma roky a příští rok je nejzazší termín, kdy ji mohou začít čerpat.

Kromě toho rozpočet počítá s mimořádnými příjmy z prodeje městských nemovitostí za 30 milionů korun. Obvykle město ročně prodá pozemky či budovy za zhruba šestinovou částku. Podle starosty Jaroslava Dohnálka (ODS) chce město prodat parcely určené na výstavbu bytových domů za těmi současnými v lokalitě Na Chmelnici.

Výše daňových příjmů je odhadována na 181 milionů korun. Pro srovnání: loni činil odhad na letošní rok 210 milionů, po vypuknutí koronavirové krize byl snížen na 187 milionů korun. Návrh rozpočtu už počítá s predikcí ministerstva financí i se zrušením superhrubé mzdy.

Pro daňové příjmy v příštím roce bude nicméně klíčové, jak nakonec na celostátní úrovni dopadne další projednávání zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. V extrémně špatném scénáři by město mohlo tratit další miliony korun.

Negativní vývoj daňových příjmů se však v návrhu rozpočtu nepromítl na množství plánovaných investic. Jde na ně podobná částka, jako měla být původně i letos, kdyby do podoby rozpočtu nezasáhla koronavirová krize. Z celkového balíku výdajů představují investice necelou třetinu. Společně s dalšími vybranými rozpočtovými plány je představíme v následujícím přehledu podle jednotlivých kapitol.

Mezi těmi nejvyššími jsou vedle splátky 20 milionů za odkup hotelu Velen především dopravní stavby a opravy infrastruktury: přes 20 milionů jde na další etapu oprav Podlesí a Milánov, 8,4 milionu bez započítání dotace město zaplatí za opravy Hybešovy ulice a podobnou částku investuje do oprav Podhradí. Pátá nejnákladnější investice, která pokračuje z letošního roku, je stavba osadního domu na Hrádkově.

Nemocnice a sociální služby, které zřizují samy Boskovice – na rozdíl od většiny jiných měst, kde je to obvykle kraj – spolykají příští rok z rozpočtu města dohromady 33 milionů korun, tedy o něco více než letos.

Doprava

Doprava se stala podobně jako pro minulou koalici stěžejní oblastí, ale je třeba říct, že investice do infrastruktury vychází z akutních potřeb města, protože situace je na některých místech opravdu špatná, například kvůli havarijnímu stavu komunikací nebo komplikované průjezdnosti.

V příštím roce město do oprav ulic investuje přes 38 milionů. Největší investicí bude oprava Hybešovy ulice, i kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Oprava se týká úseku, kde se dnes stále jezdí po žulových kostkách, tedy od střední školy včetně odbočky ke kotelně až po křižovatku s ulicí Křižíkovou. Po mnoha odkladech by měl Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem také konečně opravit ulici Podhradí, kde se taktéž zrekonstruuje kanalizace.

Na základě požadavku občanů se propojí chodníkem ulice U Lomu, kde se staví nové rodinné domy, s ulicí Ludvíka Vojtěcha. Dnes je v tomto místě jen vyšlapaná cestička. Obyvatelé ulice Ludvíka Vojtěcha se také dočkají dokončení opravy chodníku, větší opravu mohou pěší očekávat dále na ulici Bedřicha Smetany a většího bezpečí se jim dostane i na výjezdu z Masarykova náměstí, kde město rozšíří chodník a upraví přechod. Na další menší rekonstrukce chodníků, zatím bez konkrétní specifikace, počítá radnice s částkou 750 tisíc korun.

Vedení Boskovic také začne se svými plány na úpravy Lidické ulice a dvou sousedících křižovatek u pošty a u evangelického kostela, kde by měl ve spolupráci s Jihomoravským krajem do budoucna vzniknout kruhový objezd. Zatím se začne s přeložkami sítí.

V návrhu rozpočtu na příští rok se také několikrát objevují mosty. V roce 2021 se dokončí letos rozpracovaná projektová dokumentace na stavbu nového mostu u Šmelcovny, za dalšího půl milionu vznikne také projekt na opravu mostu mezi Dukelskou a Bělskou a dalšího čtvrt milionu vyčlenilo město na menší opravy mostů ve městě.

Vodovody a kanalizace

Za více než 20 milionů bude pokračovat rekonstrukce veškeré infrastruktury na Podlesí a Milánovech. Jedná se o poslední etapu tříletých oprav, které si dohromady vyžádají přes 32 milionů korun.

Svazek vodovodů a kanalizací ve spolupráci s městem dále plánuje přeložku vodovodu na ulici Na Skalce a zahájení modernizace čistírny odpadních vod. Dále město počítá s opravou kanalizace na ulici 17. listopadu.

Samotná Vodárenská akciová společnost bude už ze svých peněz platit opravy vodovodu v ulici Otakara Chlupa, dále vodovod u bytových domů na Komenského ulici, a na Šemberově bude firma měnit kanalizaci.

Školy

Investic se ale ve školách příští rok mnoho neplánuje. V mateřské škole na Lidické bude nadále pokračovat oprava elektroinstalace za 2 miliony a do příštího roku se přesunul letos vyškrtnutý plán na opravu běžecké dráhy u základní školy na Sušilově za 1,2 milionu.

Kultura

Městský příspěvek do rozpočtu Kulturních zařízení města Boskovice se i vlivem zrušení superhrubé mzdy dostane příští rok pod částku 10 milionů, nižší byl naposledy v roce 2016. O půl milionu méně je vyčleněno i na program regenerace městské památkové zóny, z investic je v návrhu pouze stále odsouvané dokončení klimatizace v zámeckém skleníku. Už v minulosti město investovalo 860 tisíc do vzduchotechniky, ale ta je dodnes bez klimatizační jednotky, která by se měla instalovat právě příští rok. V plánu byla už letos, kvůli škrtům se však na ni nedostalo. Po roční odmlce se do rozpočtu vrátila také částka 100 tisíc na Boskovický majáles, jehož pořádání je příští rok znovu v plánu. V souhrnu je však rozpočet kultury oproti letošnímu roku poloviční, protože v něm chybí větší investice, jakou byla například poslední roky oprava letního kina. Se stavbou knihovny, na niž se v současnosti vyřizují nezbytná povolení, se tak příští rok v návrhu rozpočtu nepočítá.

Sport

Na sport se v příštím roce sice dostane více peněz než letos, přes čtvrtinu z nich ale spolyká demolice bývalého hotelu Velen za 6,5 milionu. Další částka 4,2 milionu na projektovou dokumentaci na sportovní halu se jen přesouvá z letošního roku. Podle původních plánů stávající koalice měl projekt na halu vzniknout už v roce 2019, zatím je však hala ve fázi architektonické soutěže a do země se tak příští rok určitě nekopne. Na celý areál v Červené zahradě, kam se letos po roční odmlce vrátil plán na stavbu zmíněného sportovního stánku, vznikne také vizualizace a model sportovního komplexu.

Nemocnice

Nemocnice Boskovice začne postupně znovu platit nájem za městskou budovu, ve které sídlí. Poslední tři roky jí byl nájem odpouštěn výměnou za opravy budovy, které v minulosti financovala z vlastního.

Město se chystá do budovy nemocnice investovat méně peněz než letos. Z větších investicí se počítá s odloženou revitalizací chodeb a výstavbou chráněné únikové cesty, která v nemocnici stále není dokončená. Dohromady za 4,5 milionu jsou v plánu generální opravy výtahů, vstupních dveří heliportu, rekonstrukce budovy ředitelství, plochých střech či sociálního zařízení pro dárce na transfúzním oddělení. Za tři miliony se také nemocnice zaměří na kybernetické zabezpečení využívaných počítačových systémů.

Dokončovat se bude také komplexní audit za 700 tisíc, který má nemocnici zhodnotit po ekonomické i personální stránce a nastínit možný vývoj do budoucna. Radnice chce být připravena na případnou možnost začlenění nemocnice do zastřešující organizace krajských zdravotnických zařízení.

Sociální služby

I když se plánuje zrušení superhrubé mzdy, u Městské správy sociálních služeb výdaje porostou. O dva miliony více než letos bude muset město dávat z vlastní kasy na provoz domovů pro seniory.

V areálu domova pro seniory na Sadové se také dokončí letos rozjetá akce stavby technického zázemí, a zároveň se mohou senioři těšit, že jim město opraví cesty v zahradě.

Městské nemovitosti

V budově Střediska volného času na ulici 17. listopadu město v příštím roce opraví za 300 tisíc podlahy, v malé školičce u lázní se po letošní rekonstrukci elektroinstalace dostane na toalety, v katolickém domě dále opraví kanalizaci.

Radnice také plánuje modernizaci a rozšíření veřejného osvětlení. Boskovice letos neúspěšně žádaly o dotaci na revitalizaci pouličních lamp na sídlišti pod Oborou, pokusit se o to chtějí i příští rok a v případě úspěchu osvětlení opravit. Z letoška bude pokračovat rozšíření lamp na Vinohrádkách a dále také na ulici Slovákova.

S převzetím centrálního zásobování teplem, na něž je napojena asi tisícovka domácností v Boskovicích, město vyčlenilo také dva miliony na nezbytné opravy, které bude v systému potřeba provést.

Největší položku z této kapitoly spolyká splátka 20 milionů za odkup pozemků po lihovaru a hotelu Velen v letošním roce.

Se stavbou městských bytových a rodinných domů za nemocnicí ani přípravou této lokality se příští rok nepočítá.

Životní prostředí

Odpadová firma Suez opět pro příští rok navýšila své ceny, a tak město bude muset platit asi o milion korun více než letos. Radní proto chtějí po roce znovu zvýšit poplatek za odpad ze současných 690 na 720 korun na osobu a rok.

Koalice se také vrací k plánům svých předchůdců na úpravu parku u zámeckého skleníku. Za výměnu laviček, košů, úpravu zeleně i cest dá radnice 900 tisíc korun.

Městská policie

Více peněz se dočkají i boskovičí strážníci. Mzdy navýšené v průběhu letošního roku kvůli pandemii nemoci covid-19 zůstávají ve stejné výši, nevrací se tedy na původní částku, jaká byla pro letošek v plánu loni v prosinci. Zároveň se pokračuje na plánu nové služebny pro městskou policii. Návrh rozpočtu počítá na tuto položku s částkou dva miliony korun.

Městský úřad

Úspory se vedení města snažilo hledat také v provozu městského úřadu. Oproti letošku půjde do této kapitoly o sedm milionů méně, tedy 100 milionů korun. V rámci investic se bude pokračovat pouze za dva miliony se zaváděním klimatizace na úřadě. Jinak se ale bude šetřit na nákupu nového nábytku do kanceláří, pohoštění a darech na plesy či soutěže. Méně peněz také půjde na propagaci včetně spolupráce s partnerskými městy. Naopak o 100 tisíc více než letos vyčlenilo vedení města do participativního rozpočtu. Příští rok tak budou smět občané navrhovat projekty až do výše 400 tisíc korun.

Přidružené obce

Jako v minulosti jsme v přehledu o rozpočtu odděleně zařadili investice v jednotlivých přidružených částech Boskovic, tedy v Bačově, Mladkově, Vratíkově a Hrádkově. I příští rok se v návrhu rozpočtu počítá, že si všechny osadní výbory rozdělí sumu 730 tisíc, část rovným dílem a část poměrně podle velikosti. Částka jde na výdaje spojené s běžnými opravami, platbami za energie a vodu.

Nejvíce peněz získá Hrádkov, ale je to stejně jako loni ovlivněné stavbou nového osadního domu. Stavba za více než 13 milionů už na Hrádkově začala, příští rok by se měla dokončit. Radnice na příští rok odsunula i letošní plán na rozšíření veřejného osvětlení u zastávky. Tato investice ovšem narostla ze 100 za 250 tisíc.

Nejmenší Bačov dostane druhou největší sumu z přidružených obcí. Dvoumilionová částka půjde na opravu chodníku a silnice.

Nedaleký Vratíkov se příští rok dočká letos škrtnuté investice na projektovou dokumentaci na plynofikaci Vratíkova. I v tomto případě je v rozpočtu vyšší cena než v loňském roce. Částka vzrostla z 684 tisíc na 1,1 milionu. Do Vratíkova pak ještě půjde 120 tisíc jako dotace na provoz tamní prodejny potravin. Částku 50 tisíc získá osadní výbor také na propagaci oslav obce.

Podobnou částku jako Vratíkov bude město investovat také v Mladkově. I tady jde o odsunuté investice z letošního roku, ať už se jedná o opravu suterénu budovy osadního domu nebo opravu podlahy v hasičské zbrojnici. Dále se radnice chystá dát 200 tisíc korun do odvodňovacího žlabu a celkem 630 tisíc do plánované cyklostezky z Mladkova do Svitávky. V sumě jsou zahrnuté plány na výkupy potřebných pozemků a projekt na rekonstrukci či možná i stavbu nového mostu v Mladkově, po kterém by měla cyklostezka vést.

další zpravodajství