Z radnice: Málo míst v mateřské škole, knihovna, bourání Velenu, parkování v nemocnici

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na konci června. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Vedení města se mimo jiné snaží vyjasnit vztahy s firmou Bolt, která v Boskovicích už rok provozuje elektrické koloběžkyVedení města se mimo jiné snaží vyjasnit vztahy s firmou Bolt, která v Boskovicích už rok provozuje elektrické koloběžky   foto: Tomáš Trumpeš

V úvodu tiskové konference vedení města popsalo plán, jak se Boskovice připojí k pomoci obcím zasaženým tornádem. O podrobnostech jsme informovali v samostatném textu.

Během tiskové konference místostarostka Michaela Žejšková rovněž popsala plán dalšího postupu v přípravě stavby sportovní haly v Červené zahradě. Až po konání tiskové konference proběhlo další jednání pracovní skupiny a následně radnice oznámila, že veřejné představení studie sportovní haly se bude konat v pondělí 12. července od 17 hodin v zámeckém skleníku.

Rovněž až po tiskové konferenci doběhla uzávěrka přijímání projektů do participativního rozpočtu. A město oznámilo, že bylo podáno celkem 23 návrhů. Nyní je budou úředníci přezkoumávat, jestli splňují podmínky a jsou realizovatelné, poté budou občané od září hlasovat o tom, které projekty budou uskutečněny.

Hospodaření nemocnice

Městská rada schválila jako valná hromada společnosti Nemocnice Boskovice hospodářský výsledek nemocnice za rok 2020 ve výši něco přes 400 tisíc korun. Dále rada schválila zprávu nezávislého auditora a výroční zprávu za loňský rok. Závěr auditora konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy. 

Podle starosty Jaroslava Dohnálka probírali radní s končícím jednatelem nemocnice také personální situaci, zejména v lékařském stavu. „V tuto chvíli je situace stabilizovaná, ale je tam hodně lékařů, u kterých právě probíhá atestace. Letos atestují dvě nebo tři lékařky. Je to úděl malých nemocnic – osidla fakultních nemocnic, jejich možnosti a lákadla jsou velká, a pak je jen otázka času, kdy vám nějakého již atestovaného lékaře konkurence přetáhne,“ popsal situaci starosta Jaroslav Dohnálek. S fluktuací odborných pracovníků proto podle něj bude v nemocnicích typu boskovické vždycky problém.

Tiskový mluvčí Jaroslav Parma doplnil, že minulý týden ukončovaly studium v Boskovicích zdravotní sestry a ze čtrnácti mají do boskovické nemocnice nastoupit tři.

Energetický management

Radní se seznámili také z obsáhlou zprávou o energetickém managementu města, který pro Boskovice zajišťuje firma Mix Max – Energetika. „Minulý rok proběhla velká věc – převzali jsme energetickou soustavu centrálního zásobování teplem, provozuje to městská firma. Nebylo to úplně jednoduché, ale nyní je to součástí energetické soustavy, kterou výrazně ovlivňuje město,“ uvedl starosta města.

Provoz občerstvení v KZMB

Kulturní zařízení města Boskovice jakožto příspěvková organizace požádaly radnici o souhlas rozšířením živností, aby mohly provozovat také hostinskou činnost. Momentálně nefunguje žádné občerstvení v kině, v minulosti ho zde poskytovali soukromí provozovatelé. Nyní by kulturní zařízení chtěly mít možnost občerstvení zajišťovat samy, a to nejen v kině, ale i při dalších svých akcích. Zkušenosti z jiných organizací ukazují, že to může znamenat významný výnos.

Knihovna pro zdravotníky a pečovatele

Jako výraz poděkování za práci během koronavirové krize poskytne boskovická knihovna bezplatnou registraci na jeden rok všem zaměstnancům nemocnice a Městské správy sociálních služeb. „Snad tento drobný krok pomůže našim lékařům, zdravotníkům a zaměstnancům v sociálních službách nabrat sílu pro další náročné úkoly,“ uvedl ve zdůvodnění nový ředitel KZMB Ondřej Dostál.

Omezení rychlosti u Hrádkova

Na základě podnětů od obyvatel Hrádkova zažádá město o snížení rychlosti na krajské silnici v úseku okolo obce na 70 kilometrů v hodině. V minulosti s tímto krokem nesouhlasila policie ani krajská Správa a údržba silnic. Rada omezení rychlosti schválila a uložila zažádat silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu. „Lidé tam jezdí i stodvacítkou. Doufám, že to bude k něčemu dobré a sešlápnou více brzdu,“ vyjádřil se místostarosta Petr Malach.

Křižovatka na Legionářské

Úpravy by se měla dočkat i křižovatka ulic Legionářská a Bedřicha Smetany, kde dochází k opakovaným nehodám. Jako první krátkodobé řešení zde bude vyznačena příčná čára se symbolem Dej přednost v jízdě.

Trvalým řešením pro zvýšení bezpečnosti je podle města stavební úprava křižovatky, kdy celá křižovatka včetně prostoru pro přecházení utvoří vyvýšený zpomalovací práh. Tím se zklidní doprava a zvýší se bezpečnost chodců přecházejících vozovku. Tuto změnu město připraví v rámci plánované rekonstrukce Legionářské ulice. Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že zadal městské policii, aby místo monitorovala ve zvýšené míře, protože situaci zde komplikují také špatně parkující řidiči.

Elektroinstalace MŠ Lidická

Nové elektroinstalace za více než jeden a půl milionu korun se dočká mateřská škola na Lidické ulici. Rada schválila výběr dodavatele. Jedná se o třetí etapu, kterou je celá rekonstrukce završena.

Bourání Velenu

Za až překvapivě nízkou cenu vysoutěžilo město demolici a odstranění hotelu Velen. Práce mají přijít na něco přes dva miliony korun, původní odhady byly výrazně vyšší. „Nevím, co se děje na demoličním trhu. Rádi jsme schválili tento výsledek a věříme, že to dobře dopadne,“ uvedl starosta s tím, že vítězná firma má zkušenosti a má za sebou podobné úspěšné zakázky. Bourání by mělo začít v září, hotovo má být do konce roku.

Boskovická pouť

Termín boskovické pouti připadá letos na 24. a 25. července. Lunapark bude umístěn na parkovišti na Bezručově ulici. Prodejní stánky budou rozmístěny na Masarykově náměstí. Vzhledem k uzavření celého parkoviště bude z části ulice Bezručova odkloněna doprava.

Oprava kříže u kostela

S krajskou dotací ve výši 38 tisíc korun bude letos opraven kříž u kostela sv. Jakuba Staršího stojící při vjezdu na Masarykovo náměstí. Oprava celkem vyjde na necelých 100 tisíc korun.

Koncepce rodinné politiky

Městská rada schválila Koncepci rodinné politiky na období 2021–2030. Vypracoval ji odbor kancelář tajemníka, oddělení školství, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Koncepce je k dispozici na webu města.

Pohybová příprava předškoláků

Ve školce na Lidické bude od září probíhat nový projekt všestranné pohybové přípravy předškoláků v režii boskovického fotbalového klubu. Projekt je založen na účasti sportovních trenérů či učitelů tělesné výchovy v mateřských školách, kam docházejí a kde s dětmi provádějí pohybové aktivity zaměřené na všestrannost. Zejména je cíleno na gymnastiku, atletiku a míčové hry. Městská rada schválila pro FC Boskovice dotaci 94 tisíc korun, dotaci musí posvětit zastupitelstvo. „Uvidí se, jestli se projekt osvědčí a posune se i na další pracoviště,“ doplnila místostarostka Michaela Žejšková.

Málo míst v MŠ

Velký převis zájmu zaznamenala letos boskovická mateřská škola. Zápis proběhl v první polovině května a oproti loňským 154 žádostem jejich počet letos vzrostl na 194. Z toho 3 žádosti se týkají individuálního předškolního vzdělávání, zbytek prezenčního.

Mateřská škola na základě svých kapacit a kritérií rozhodla o přijetí 129 dětí. Z toho bylo k prezenčnímu vzdělávání přijato 11 pětiletých, 23 čtyřletých, 72 tříletých dětí s trvalým pobytem v Boskovicích a ještě 20 mladších dětí narozených do 30. října 2018. Děti z nových lokalit Na Výsluní, Na Chmelnici a U Lomu nemohly být přijaty do školky na Lidické ulici. „Paní ředitelka musela stanovit spádovost a děti rozdělit tak, jak má kapacity na jednotlivých pracovištích,“ vysvětlila místostarostka Michaela Žejšková.

Vůbec nevyhověno bylo letos celkem 65 žádostem, z toho 42 se týkalo boskovických dětí narozených po 30. říjnu 2018 a 23 dětí z jiných obcí.

Zápis do ZŠ

Přetlak nenastává na základní škole, která mohla přijmout všechny zájemce. „Na každém pracovišti budou dvě první třídy,“ upřesnila místostarostka Michaela Žejšková. Zapsáno bylo celkem 173, předpokládaný počet odkladů je 39, takže do prvních tříd by mělo v Boskovicích nastoupit 134 dětí. Do nově vzniklé sportovní třídy na pracovišti Sušilova se přihlásilo 22 žáků.

Memorandum o koloběžkách

Vedení města se snaží vyjasnit vztahy a nastavení provozu s firmou provozující v Boskovicích elektrické koloběžky. Městská rada proto schválila návrh memoranda, která však firma Bolt podepsat odmítla. Starosta už na zastupitelstvu informoval, že rada přesto memorandum připraví, podepíše a odešle Boltu. „Jsem rád, že tady koloběžky tady jsou a že se využívají, je tam ale několik ale… Věřil jsem, že firma Bolt bude ochotna s námi spolupracovat a bavit se s námi normálně. Za normální považujeme, že když někdo bez jakýchkoliv poplatků používá městské komunikace – tak město musí dbát na to, aby se občanům nic nestalo,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek s tím, že největším požadavkem města je pojištění zodpovědnosti za provoz. Radnice tedy chtěla, aby koloběžky měly něco jako povinné ručení. Tento návrh nakonec Bolt odmítl. Město ale přesto návrh memoranda odešle. „Když se nepřipojí, je to spíš vizitka té firmy, my nemáme žádnou zákonnou možnost to vymáhat,“ uvedl starosta s tím, že podle jeho informací v jiných městech firma na tento požadavek přistoupila.

Knihovna

Město pokračuje v jednáních a konzultacích ohledně možné dotace na výstavbu knihovny na ulici Kapitána Jaroše. Místostarosta Petr Malach popsal, že proběhlo jednání s náměstkem ministra kultury, dotační program z evropských peněz pro kulturu by měl být připraven během následujících měsíců a vypsán na přelomu roku. Hradit by měl 85 procent nákladů stavby. Podle Petra Malacha bude záhodno zrevidovat projekt a aktualizovat cenu, protože se zvýšily ceny materiálů. Výhodou by pro město mělo být, že projekt už je ve fázi stavebního řízení. „To běží, jsou tam nějaké připomínky a projekt se upravuje. Tiše doufáme, že dojde ke konsensu,“ popsal aktuální situaci Petr Malach. Na ministerstvu zatím nebyli schopni říct, jestli podmínkou dotace bude už vyřízené stavební povolení, nebo bude stačit hotový projekt. Teoreticky by Boskovice mohly mít velkou šanci uspět, protože na ministerstvu prý evidují pouze tři takto pokročile připravené větší projekty. Starosta doplnil, že pokud stavební řízení poběží standardně, je to rozhodně stihnutelné. Problém by nastal v případě, že by se účastníci řízení opakovaně odvolávali.

Parkování v nemocnici

Město reaguje na výstavbu nové budovy pro záchrannou službu v zahradě nemocnice. Stavba by měla být hotová v roce 2023. Nyní vzniká studie, která bude řešit jiný příjezd a parkování zaměstnanců nemocnice. Studie by měla ukázat, jak problematiku řešit a kolik by to mohlo stát peněz. Cílem je, aby v místech, kde jsou dnes staré skleníky a takzvané likusáky, vznikla parkovací plocha prioritně určená zaměstnancům. 

Pozemky U Koupadel

Zastupitelé na svém posledním jednání nakonec neschvalovali odkupy pozemků v proluce U Koupadel. Záměry byly již schváleny a vše tedy směřuje k tomu, že se městu podaří pozemky v lokalitě scelit a získat kompletně do svého vlastnictví. Podle místostarostky Michaely Žejškové ještě nebyly hotové potřebné znalecké posudky, proto vedení města nemohlo odkupy pozemků předložit. Schválit by je měli zastupitelé v září.

Počet zastupitelů

Již na předchozím jednání rady vznesl radní za ČSSD Karel Ošlejšek podnět, že by v Boskovicích mohlo dojít ke snížení počtu zastupitelů. Těch je 27 a Boskovice mají největší zastupitelstvo ze všech srovnatelně velkých obcí v České republice. Ohlasy se v minulosti tématu věnovaly podrobněji.

Starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že již od roku 1994, kdy byl poprvé zvolen, má názor, že stávající počet zastupitelů je v pořádku a pro změnu by nehlasoval. Spolustraník Karla Ošlejška Petr Malach popsal, že jeho kolega s návrhem přichází opakovaně při vytváření volebního programu, ale ČSSD se nikdy nedokázala sama shodnout na jasném postoji. Místostarostka Michaela Žejšková uvedla, že si k problematice získává informace, mimo jiné od spřáteleného města, které je podobně velké a má 21 zastupitelů. Zatím si sama tvoří názor na to, co by to městu přineslo.

Pokud by mělo mít příští zastupitelstvo jiný počet členů než to stávající, rozhodnutí by muselo padnout s předstihem přibližně na jaře příštího roku.

další zpravodajství