Z radnice: opatření ke koronaviru, podpora sociálních služeb a zvýšení nájemného

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku března. Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z tiskové konference, kde starostu Jaroslava Dohnálka (ODS) a místostarostu Lukáše Holíka (ANO) doplnila také ředitelka Městské správy sociálních služeb Marie Sáňková.

Lípy na Sokolské čeká letos pravidelný ořezLípy na Sokolské čeká letos pravidelný ořez   foto: Tomáš Trumpeš

Opatření týkající se koronaviru

Městská rada na svém zasedání kromě technických a ekonomických záležitostí řešila s jednatelem nemocnice i aktuální otázky týkající se koronaviru. V nemocnici platí zákaz návštěv kvůli standardní chřipce, na ten nyní naváže zákaz návštěv, který vyhlásila 9. března bezpečnostní rada státu, a nemocnice má také připravené postupy a prostory pro případ, že by zde došlo k podezření na výskyt koronaviru.

Ředitelka Městské správy sociálních služeb (MSSS) Marie Sáňková informovala, že sami již zavedli některá opatření, která jim nyní doporučují bezpečnostní orgány kraje a státu. Jedná se především o větší důraz na hygienu a dezinfekční opatření. Zákaz návštěv ve svých pobytových zařízeních v kraji nejprve neplánovali. „Naším úkolem je chránit tu nejohroženější skupinu obyvatel, a to jsou senioři. Úplný zákaz návštěv nevyhlašujeme, situace může trvat i několik měsíců a takto dlouhodobý zákaz návštěv by byl pro seniory opravdu velkou překážkou,“ vysvětlila Marie Sáňková. Bezpečnostní rada státu ovšem následně zákaz návštěv vztáhla i na lůžková zařízení sociálních služeb. V Boskovicích proto od 10. března do odvolání platí, stejně jako v nemocnici.

Podrobnější a aktualizované informace o opatřeních proti šíření koronaviru najdete v samostatném textu.

Podpora MSSS

Městská správa sociálních služeb letos obdrží menší finanční podporu z krajského rozpočtu. Naopak město kvůli tomu bude muset svou podporu navýšit. Z kraje přijde takřka o dva miliony korun méně než loni, přičemž původně se počítalo s tím, že podpora bude naopak o více než dva a půl milionu vyšší. Podle starosty Jaroslava Dohnálka město s krajem jedná a dostalo příslib individuální dotace. „Zatím je to pouze příslib, nemůžeme s tím počítat,“ uvedl boskovický starosta. Tato dotace by směřovala na investice, město však nemůže omezit provoz zařízení. Náklady na provoz rostou, zejména kvůli tomu, že stát schválil navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. „Paradoxně ale na tyto potřeby dostáváme prostřednictvím kraje od státu čím dál méně finančních prostředků,“ doplnil Jaroslav Dohnálek. Ponížení oproti předpokladům tedy činí zhruba 4,7 milionu korun.

Ředitelka Marie Sáňková doplnila, že stále probíhá také rozvoj sociálních služeb, byť regulovaný, takže kraj peníze rozděluje mezi stále větší počet zařízení. V minulých letech se podle ní vždy povedlo v průběhu roku vybojovat na vládní úrovni ještě nějaké dofinancování sociálních služeb, protože rozdělené prostředky nestačily. „Uvidíme, jak to bude letos, protože se tentokrát dost navýšilo už v základu. Pro nás je výsledek přesto nepříznivý,“ popsala Marie Sáňková. Ta plánuje zavést některá úsporná opatření, ušetřit přes čtyři a půl milionu korun ale určitě není možné. Sedmdesát pět procent nákladů na provoz zařízení sociálních služeb tvoří tabulkové platy zaměstnanců. Příspěvek města na fungování MSSS stále roste. Ještě v roce 2016 činil 8 milionů korun, v letošním roce je to částka 18–20 milionů korun. Obdobně rostou i náklady kraje.

Jihomoravský kraj dnes podle Marie Sáňkové doplácí na nastavení financování, které vzniklo před patnácti lety, kdy bylo potřeba podpořit především zanedbanější regiony. Po patnácti letech systém potřebuje revizi, která se připravuje, ale rozhodně nebude hotová pro nejbližší dobu. Starosta Jaroslav Dohnálek nepředpokládá, že by se problém podařilo vyřešit do konce volebního období této vlády.

Motivační a evidenční systém odpadů

Rada schválila Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství ve městě Boskovice. Cílem systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů jak v rodinných domech, tak v bytových domech. Na základě těchto pravidel budou také fungovat takzvané EKO body, pomocí kterých budou mít občané možnost ovlivnit výši svého poplatku v následujícím roce. Podle místostarosty Lukáše Holíka schválení pravidel znamená, že ke změně systému stoprocentně dojde. „Máme zelenou. Každý občan města pravidla dostane obálkou s informacemi,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Ten jedná také se zástupci SVJ a tom, jak bude systém fungovat pro bytové domy.

„Další věc je, že v Boskovicích máme nedostatek separačních míst. S kolegy už máme představu o tom, kde by mohla vzniknout nová,“ uvedl dále místostarosta s tím, že i tuto věc chce nejprve probrat se zástupci majitelů bytových domů. Jen letos by město chtělo přidat šestnáct takových míst. Další veřejné setkání k odpadovému systému bude 19. dubna.

Hospodářský výsledek nemocnice

Podle předběžného výsledku boskovická nemocnice hospodařila v loňském roce s kladným výsledkem ve výši asi tři a tři čtvrtě milionu korun. Toto číslo se ještě může změnit po provedení závěrečného účetního auditu a započítání závěrkových operací, to podstatné je už však podle starosty jasné – totiž že hospodaření nemocnice skončilo v plusu.

Zvýšení nájemného

Město se rozhodlo přistoupit ke zvýšení nájemného v obecních bytech o 20 procent. I tak bude podle vyjádření vedení města nájemné výrazně nižší než komerční nájmy, ty jsou v Boskovicích někdy až dvojnásobné. Navýšení o dvacet procent umožňuje městu zákon. Za metr čtvereční nyní nájemci většiny městských bytů zaplatí 76 korun, doteď to bylo 63 korun.

Ošetření lip na Sokolské

Další hlavový řez čeká letos po třech letech všech šedesát čtyři lip v aleji na ulici Sokolské. Ořez bude proveden v závislosti na počasí v první polovině března.

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne na všech třech pracovištích – Komenského, Na Dolech a Lidická – v úterý 5. května.

Anketa k Pilskému údolí

Do 15. března běží anketa, v rámci které je možné hlasovat pro některý z návrhů na výtvarnou výzdobu zdi v Pilském údolí. Návrhy zpracovali studenti boskovických škol.

Cena za CZT

Město stále nemá k dispozici návrh ceny za teplo v systému CZT pro letošní rok. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je domluva s firmou velice obtížná, nyní již probíhá prostřednictvím advokátní kanceláře. Město se kvůli sporům obrátilo také na Energetický regulační úřad, ten však není vázán žádnou lhůtou, ve které by spor musel vyřešit. Celý systém CZT má město převzít do svých rukou od příštího roku, navzdory obtížné komunikaci se ZT Energy vedení radnice stále doufá, že se podaří vyjednat dřívější převzetí než až od 1. ledna příštího roku. Pro příští rok už se Službám Boskovice podle starosty podařilo vysoutěžit velice dobrou cenu plynu.

Vedení města na tiskové konferenci také podrobněji vysvětlilo, proč se poslední etapa rekonstrukce letního kina prodraží asi o dva další miliony korun. Jednak se ukázalo, že náročnější opravu potřebuje střecha nad projekční plochou, dále se ukázalo, že náročnější a dražší bude také omítnutí zadní části projekční plochy. Další důležitou věcí, se kterou rada souhlasila, je oprava dvorku, ke kterému vedou schody před bývalou osvětlovací kabinou. S tím projekt původně nepočítal, ale vedení města usoudilo, že když už se v letním kině oprava dokončuje, měla by se udělat i tato část. Výhodou navíc bude, že umělci budou moci nastupovat z nové budovy zázemí za projekční plochou na pódium i z této druhé strany, nikoliv jen cestou, po které chodí návštěvníci. Dnes je tato cesta sice průchodná, ale nikoliv běžně použitelná.

Výběrové řízení na provozovatele občerstvení na skleníku

Na svém předchozím jednání radní zastavili výběrové řízení na provozovatele občerstvení v zámeckém skleníku. Tentokrát je po úpravách schválili a KZMB mohla výběrové řízení vyhlásit. Radní si podle starosty vyžádali některé úpravy, především šlo o to, aby jednorázoví pronajímatelé skleníku měli možnost si udělat vlastní catering a zázemí pro občerstvení využít. Podle místostarosty Lukáše Holíka šlo také o to, aby rozhodující nebyla jen cena, ale také kvalita služeb. Nový provozovatel by měl občerstvení provozovat od 1. července letošního roku do konce roku 2022.

Dotace na brownfieldy pro výkup pozemků v Červené zahradě

Rovněž na minulém jednání rady zazněly informace týkající se možného získání dotace na takzvané brownfieldy pro výkup pozemků v Červené zahradě. Na tiskové konferenci místostarosta Lukáš Holík upřesnil, že tato možnost tady je, ale podmínky dalšího využití pozemků by pro město byly velmi složité a tato dotace tak pro město nevypadá úplně výhodně. „Budeme ještě dál jednat, ale nejsem o tom úplně přesvědčen,“ uzavřel Lukáš Holík.

Hala na Hybešově

Pokračují jednání o sportovní hale na Hybešově ulici, výsledkem by měla být konkrétní podoba zadání pro vyzvanou architektonickou soutěž. Nyní čeká vedení města koaliční jednání představitelů jednotlivých stran. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je celá věc ve vývoji, apeloval proto na jednotlivé koaliční strany, aby si připravily svá stanoviska a koalice by pak měla dojít ke konkrétnímu závěru. Zatím neproběhlo také jednání s nespokojenou částí obyvatel v okolí plánované stavby.

Cena za knihovnu

Radní také stále neměli k dispozici projektovou cenu za knihovnu. Ta sice měla být známá nejpozději do konce února, ale vzhledem k negativnímu stanovisku památkářů ke změně regulačního plánu městské památkové zóny musí být být projekt přepracován, a tudíž dojde ke zdržení. Výsledek a tedy i projektová cena za stavbu by měly být známy během první poloviny března.

další zpravodajství