Dopady opatření proti koronaviru v Boskovicích

Jaké dopady mají opatření proti koronaviru v Boskovicích? Doplnili jsme informace po dalším jednání boskovického krizového štábu. Informace postupně aktualizujeme, poslední úprava proběhla v pondělí 23. března ve 23.20.

Virus 2019-nCoV pod mikroskopemVirus 2019-nCoV pod mikroskopem   foto: NIAID Rocky Mountain Laboratories

Aktuální situace

V pondělí 23. března vláda oznámila, že opatření proti šíření koronaviru budou trvat až do 1. dubna. Platí zákaz vycházení bez zakrytých úst a nosu. Od 8 do 10 hodin mohou nově nakupovat v potravinách jen důchodci nad 65 let.

Nadále platí karanténní opatření: omezení pohybu lidí na veřejně dostupných místech, lidé by měli chodit jen do zaměstnání a na nákupy. Povoleny jsou také nezbytné cesty za rodinou či blízkými, na úřad, do banky, na poštu nebo pro pohonné hmoty. Mezi výjimkami je i sousedská výpomoc a dobrovolnictví. Povolen je i pobyt v přírodě a v parcích, avšak pouze v rodinném kruhu, nikoliv ve větším počtu lidí. Výjimka se týká i pohřbů. Nadále trvá nouzový stav. Uzavřeny jsou obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Kabinet zakázal také přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, výjimkou je například zaměstnanecké stravování.

Město Boskovice zřídilo informační telefonní non-stop linku pro občany – 725 112 573. Důležité informace najdete na webu našich novin Koronavir na Boskovicku.

Od pátku 20. březana je uzavřena i boskovická mateřská škola, a to všechna tři pracoviště. Zvláštní péče je zajištěna pouze pro děti od 3 do 10 let, jejichž rodiče vykonávají službu v důležitých profesích.

Město Boskovice dále zřídilo sběrné místo pro roušky z domácí výroby, kterými by občané chtěli pomoci potřebným institucím. „Aktuálně evidujeme kritickou situaci v ochranných pomůckách v MSSS Boskovice, Městské policii Boskovice a u pracovníků městského úřadu. Dále potřebujeme vybavit ochrannými pomůckami dobrovolné hasiče, kteří budou obcházet seniory nad 70 let. Pokud tedy šijete doma roušky a chcete je poskytnout pro tyto účely, přineste je ve všední den od 12.00 do 16.00 na pokladnu Kina Panorama. Připojte prosím základní informaci, zda jsou roušky připraveny k okamžitému použití, nebo zda je potřebné je před použitím vyvařit,“ popsal minulý čtvrtek odpoledne situaci tiskový mluvčí Jaroslav Parma na FB profilu města. podle informací z radnice potřebnost roušek stále trvá.

Krizový štáb ORP Boskovice jednal znovu v pondělí 16. března. Na této informační telefonní lince občané získají informace o nejdůležitějších kontaktech na zdravotnická zařízení, restaurace s rozvozem jídla, dobrovolnickou činnost. „Ještě jednou zdůrazňujeme, že Nemocnice Boskovice neprovádí vyšetření na COVID–19 ani odběry pro tato vyšetření. Proto občany žádáme, aby nechodili do nemocnice s požadavky na odběry nutné pro stanovení této infekce a zamezili tak možným komplikacím provozu nemocnice, eventuálně ohrožení hospitalizovaných pacientů,“ upozorňuje boskovická radnice.

Město také jedná se skauty a Charitou o zajištění dalších služeb, zejména starším obyvatelům. Vzniká také iniciativa dobrovolnickou činnost, město a instituce propojit – v této záležitosti se angažují i naše noviny a kromě speciálního informačního webu jsme vytvořili i společný chat pro dobrovolníky, do kterého se můžete zapojit. Připravili jsme také formulář pro všechny, kdo pomoc poptávají, případně vědí o někom konkrétním, kdo ji potřebuje.

K omezení styku s veřejností přistoupil také městský úřad. V pondělí v poledne byl zcela uzavřen a do odvolání bude otevřen pro veřejnost ve středu od 14.00 do 17.00 a v pondělí na 3 hodiny, do konce tohoto týdne bude stanoven konkrétní časový rozsah. Podatelna bude v tomto období pouze v zádveří budovy úřadu na Masarykově náměstí. Písemnosti, u kterých není vyžadováno potvrzení o převzetí, bude možné v tomto prostoru vkládat do připravené schránky. Vstup do budovy bude pro veřejnost v době mimo výše uvedené časy uzavřen. „Žádáme občany, aby upřednostnili písemný, elektronický nebo telefonický kontakt se zaměstnanci městského úřadu a omezili osobní styk jen na nejnutnější případy. Platby poplatků provádějte, pokud je to možné, bezhotovostně,“ žádá městský úřad.

Uzavřen je také sběrný dvůr, jedná se opět o plošné opatření.

Starosta města dále oznámil, že bude navrhovat, aby byl pomocí rozpočtového opatření posílen o půl milionu korun rozpočet na civilní obranu. „Zatím k tomu není konkrétní důvod, ale pro jistotu, kdyby bylo potřeba nějaké věci z této kapitoly platit,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek.

Zpřesňující informace zveřejnila po zavedení karanténních opatření také boskovická nemocnice: „Žádáme pacienty, aby přicházeli do nemocnice pouze v případech nezbytně nutného ošetření. Vstup do nemocnice je možný pouze přes hlavní vrátnici. Veškerá zdravotní péče je zaměřena pouze na akutní případy, a to včetně operativy, kde jsou zrušeny plánované neakutní operační výkony. Přítomnost otce nebo jiné osoby u porodu je zakázána. Provoz rehabilitačního oddělení je dočasně zrušen. Ortopedická vyšetření kyčlí u dětí jsou do odvolání zrušena. Dárcovství krve je omezeno a odběry budou prováděny dle aktuální potřebnosti. Žádáme všechny příchozí, aby s ohledem na probíhající pandemii použili při vstupu do areálu nemocnice vlastní ochranné pomůcky jako ústenky, roušky nebo jiné prostředky. Doprovod osoby přicházející k ošetření, včetně doprovodu dětí, je nutné redukovat na jednu doprovázející osobu. Návštěvy pacientů v nemocnici jsou striktně zakázány. Pacienti nemohou bez léčebného důvodu opouštět oddělení. Provoz lékárny je omezen pouze na výdejní pohotovostní okénko. Prosíme veřejnost, aby v rámci efektivního zvládnutí této mimořádně situace respektovala nastavená omezení, a to z důvodu ochrany zdraví svého, hospitalizovaných pacientů i našich zaměstnanců.“

Na základě pondělního rozhodnutí představenstva Oblastní stomatologické komory Blansko se přerušil provoz organizované zubní lékařské služby první pomoci (soboty, neděle, svátky) až do odvolaní. „V současné době, kdy nejsou v ordinacích osobní ochranné pomůcky (ústenky, roušky, respirátory, desinfekce), nejsme schopni zajistit bezproblémový provoz zubní lékařské služby první pomoci pro pacienty, ošetřující lékaře a ostatní zdravotnický personál,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda Oblastní stomatologické komory Pavel Kraml.

Zatím nemáme přesné informace o nákaze koronavirem na Boskovicku. Známý je pouze výskyt u třicetileté ženy z Blanenska, pozdější epidemiologické šetření však prokázalo, že žena má na okrese Blansko pouze trvalé bydliště, ale žije v jiné části kraje. Od krajské epidemioložky ale máme potvrzeno, že je nákaza rozmístěna po celém Jihomoravském kraji, včetně blanenského okresu. Konkrétní čísla se však na úrovni okresů nezveřejňují, na tak podrobné poskytování informací už nemají odborníci kapacitu.

Jihomoravský kraj vyhlásil regulační opatření v dopravě. První začnou platit od pondělní půlnoci a týkají se zejména nastupování cestujících do vozidel IDS JMK a jejich odbavování. Od pondělí 23. března potom začnou autobusové i vlakové linky IDS JMK jezdit v režimu letních prázdnin. Rouškou či šátkem přes ústa a nos je přímo podmíněn vstup do brněnské městské hromadné dopravy. A od středy platí povinnost mít roušku ve všech autobusech a vlacích v celém krajském integrovaném dopravním systému.

Ve veřejné linkové dopravě (včetně městské autobusové dopravy) se zakazuje nástup předními dveřmi. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

„Rušíme také režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Jihomoravském kraji vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák.

Jihomoravský kraj také vyzývá cestující, aby dbali základních pravidel, která mohou pomoci zpomalit případné šíření koronaviru. „Prosíme cestující, aby k nákupu jízdních dokladů používali primárně aplikaci Poseidon a k pokladnám chodili pouze v nezbytných případech. Lidé by také měli cestovat ideálně s rouškou nebo jinou ochranou úst, nosu a očí. Pokud se cítí nachlazení, měli by využívat veřejnou dopravou jedině v případě nouze. A nemůžu než zdůraznit celkovou ohleduplnost – choďte na veřejnost co nejméně, kýchejte a kašlete do čistých, nových kapesníků, pečlivě si myjte a dezinfikujte ruce,“ zdůraznil Roman Hanák.

Z neděle na pondělí 23. března potom vstoupí platnost druhá vlna dopravních opatření, která bude znamenat zavedení autobusových i vlakových spojů IDS JMK dle prázdninových jízdních řádů.

Informace z minulého týdne

Nemocnice musela reagovat na problémy s informačním systémem v brněnské fakultní nemocnici. Jinak se nemocnice nepotýká s personálními problémy, v záloze je dohodnutá spolupráce se studenty zdravotnických škol. Podobná situace je i v Městské správě sociálních služeb. Ta zatím zvládá veškerou péči včetně pečovatelské služby po domácnostech z vlastních zdrojů, v záloze jsou opět nasmlouvané studentské síly. V případě nutnosti je také možná například výpomoc školních kuchařek.

Škola kompletně uzavřela sportoviště, tedy včetně soukromých pronájmů. Zastaven je provoz zimního stadionu. Lázně využijí zastavení provozu k nutné výluce, probíhá vypuštění vody a čistící a sanační práce. Prakticky zmražen je provoz Kulturních zařízení města Boskovice. Uzavřelo se také turistické informační středisko na radnici či mateřské centrum.

Krizový štáb se zabýval také stavem mostu na Dukelské ulici. Podle starosty Jaroslava Dohnálka nechce vedení města situaci zneužívat, ale informaci nechalo do zápisu z jednání dát, aby se kraj situací zabýval. Nyní by přes most správně nemělo jet ani plně naložené hasičské auto nebo plně naložený autobus.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií nemoci vyvolané virem Covid-19 boskovická nemocnice vyzvala pacienty, aby do nemocnice přicházeli k ošetření pouze v nezbytných případech. Ambulantní provoz bude omezen pouze na poskytování akutní péče. V případě plánované kontroly kontaktujte svého ambulantního lékaře a domluvte si náhradní termín.

„Pokud jste se v uplynulých dnech pohybovali v ohnisku nákazy nebo přišli do kontaktu s nakaženým člověkem, neprodleně upozorněte zdravotnický personál a minimalizujte kontakt s ostatními pacienty v čekárnách. Dle vlastních možností v takovém případě použijte před vstupem do areálu nemocnice jakékoliv vlastní ochranné pomůcky. Prosíme o vaši ohleduplnost a respektování současného mimořádného stavu, a to s ohledem nejen na vaše zdraví, ale i na ochranu zdraví ostatních pacientů a našich zaměstnanců,“ stojí v nemocniční výzvě.

Zákaz návštěv v Nemocnici Boskovice je na rozdíl od vládního nařízení kompletní. Nepočítá tedy s výjimkami pro porodní oddělení či návštěvami dětských pacientů. „Nejsme pavilonová nemocnice, lidé se tady prolínají,“ vysvětlil jednatel nemocnice Dan Štěpánský, že riziko šíření infekce by zde bylo vyšší. V případě pacientů ve velmi vážném stavu si dovede představit udělení individuální výjimky po dohodě s vedoucím pracovníkem daného oddělení.

Jednatel nemocnice dále zdůraznil, že nemocnice neprovádí vyšetření na koronavirus. „Proto vás zdvořile prosíme, nechoďte k nám s požadavky na odběry nutné pro stanovení této infekce, zamezíte tak možným komplikacím našeho provozu, eventuálně ohrožení hospitalizovaných pacientů. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto vyšetření kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo tísňovou linku 112. K dispozici je zároveň infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, a to na číslech: 724 810 106 a 725 191 367,“ uvádějí ve společném prohlášení jednatel nemocnice Dan Štěpánský a ústavní hygienička Iva Šamšulová.

Ke kompletnímu zákazu návštěv museli po rozhodnutí Bezpečnostní rady státu přistoupit také v pobytových zařízeních Městské správy sociálních služeb – v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem. Zákazy platí do odvolání.

Uzavřeny jsou do odvolání také všechny základní a střední školy, opatření se týká také základní umělecké školy a Střediska volného času a své dětské kluby zavře též letovická neziskovka ELIM. Podle ředitele boskovické základní školy Vladimíra Ochmanského to ale neznamená, že by vzdělávání žáků úplně ustalo. Do školy nesmí děti, ale na učitele se volno nevztahuje a mají k dispozici software, pomocí kterého můžou s dětmi komunikovat a alespoň takto pokračovat ve výuce. „Dá se tam udělat docela dost věcí, záleží na jednotlivých učitelích, jak se toho chopí. My je budeme samozřejmě motivovat, aby se toho chopili aktivně,“ vysvětlil ředitel. Další informace bude škola zveřejňovat na webu a portálu Edupage.

Na základní škole 1. dubna neproběhnou přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Náhradní termín zatím nebyl stanoven, bude včas zveřejněn na stránkách školy. Termín zápisu žáků do prvních tříd, který má proběhnout 16. dubna, zatím zůstává nezměněn, přestože je možné, že i tento termín bude posunut, případně může také proběhnout pouze elektronicky.

„V souvislosti s uzavřením všech základních, středních a vysokých škol bude s platností od čtvrtka 12. března do odvolání provoz na všech regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách. Omezení se tak týká prakticky pouze posilových školních spojů. Opatření se netýká linek 1 až 99 ve městě Brně,“ uvedla krajská tisková mluvčí Monika Brindzáková.

Po rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu jsou kompletně uzavřena také boskovická sportoviště, kino, knihovna, muzeum a zrušeny jsou i další kulturní akce. Zrušeny jsou i bohoslužby.

další zpravodajství