Rok boskovické koalice: Nižší tempo, méně konfliktů s opozicí

Jeden rok uplynul v říjnu od komunálních voleb a také od ustavení nové boskovické koalice ODS + ANO + Sportovci + TOP 09 + Boskováci. Do čela města se po čtyřech letech vrátila ODS vedená starostou Jaroslavem Dohnálkem, který tak po přetržce načal své třetí funkční období. První výročí je příležitostí k bilancování.

Nejužší vedení města: zleva místostarostové Radek Mazáč a Lukáš Holík, starosta Jaroslav Dohnálek
Nejužší vedení města: zleva místostarostové Radek Mazáč a Lukáš Holík, starosta Jaroslav Dohnálekfoto: Město Boskovice

„Pokud se mě ptáte na celkový dojem z fungování koalice, tak ten je dobrý,“ říká starosta Jaroslav Dohnálek. A dodává, že koalice je hodně pracovní, což se projevuje zejména na jednáních městské rady. Tam se podle něj opravdu intenzivně a fakticky diskutuje. „Pracujeme a fungujeme dobře,“ je podobně spokojený i první místostarosta Lukáš Holík (ANO).

V hodnocení opozice nejčastěji zaznívá, že koalici vnímá jako nejednotnou. Naráží především na umístění sportovní haly, ale také na dlouhý vznik programového prohlášení. „Nejednotnost bere vedení města čas a síly,“ shrnuje svůj dojem Dagmar Hamalová z KDU-ČSL. A dodává, že stávající vedení se někdy až úzkostlivě snaží vyhýbat některým strategickým dokumentům a prioritám vytvořeným minulým vedením, čímž vzniká dojem, že „řeší jednotlivosti, bez vidění celku“.

„Projevuje se to, že volební programy koaličních partnerů se dost lišily a koalice byla postavena, jen aby prostě co nejdříve byla,“ doplňuje ji za komunisty zvolený Vladimír Farský. Podle Petra Malacha (ČSSD) je rok příliš krátká doba na hodnocení. Naopak poměrně příkré stanovisko už mají Piráti, konkrétně Kristýna Znamenáčková: „Dá se říct, že koalice naplňuje očekávání. Už po volbách po jejím vytvoření bylo zjevné, že vůle k výraznějším změnám není a nebude v aktuálním obsazení dostatečná.“

Sportovní hala a další kroky

Sportovní hala, respektive rozhodnutí o jejím umístění, jednoznačně patřila k hlavním tématům uplynulého roku. Pokud sportovci očekávali, že nová koalice začne s rychlými přípravami na stavbu na Sušilově ulici, mýlili se. Toto téma vedlo hned v prvním roce k dosud nejvážnější koaliční krizi a málem i rozpadu koalice. Místo toho, aby se vedení města soustředilo na přípravu haly na Sušilově, kterou většina z koaličních stran slibovala ve volebním programu, začali radní řešit i variantu z dílny hnutí ANO, tedy na Hybešově ulici. Tato varianta nakonec přes odpor místních i části koalice zastupitelstvem prošla, nezískala však podporu kompletního koaličního tábora.

Prošla především díky hlasům jinak opoziční KDU-ČSL. Lidovci sice nejsou členem koalice, u otázky umístění haly však dokázali slabé a rozdělené koaliční většině dvakrát pomoci prosadit body směřující ke stavbě na Hybešově. Bez lidovců by koalice neschválila darovací smlouvu na krajské pozemky, aby na nich hala mohla vyrůst. A bez lidovců by neprošlo ani konečné rozhodnutí o umístění na Hybešově.

Navzdory této nejednotnosti a problematické cestě k výsledku pokládá starosta Jaroslav Dohnálek za úspěch koalice právě to, že se materiál nakonec připravil a k rozhodnutí zastupitelstva došlo.

V tom s ním nesouhlasí kupříkladu bývalý místostarosta Petr Malach, který říká, že se měla vést debata napříč politickými stranami, rozhodnutí se mělo odložit až na prosincové zastupitelstvo a mělo se dospět k širší shodě, jak ostatně původně chtěl i místostarosta Lukáš Holík – ne pouze prohlasovat jednu variantu zastupitelstvem. „Považuji to za chybný krok, protože by se na to dalo navázat i dalším výkupem pozemků v Červené zahradě,“ argumentuje Petr Malach.

Jako svou hlavní výhradu vůči vedení města vidí sportovní halu i bojovník za její stavbu v Červené zahradě Vladimír Farský. „Opět jde koalice proti logice, proti vůli většiny občanů Boskovic a proti bydlícím v okolí. Jako kdyby zapomněli, co se dělo před pěti lety,“ naráží na nepodařenou stavbu haly na Slovákově ulici. Zklamaní z výsledku jsou i Piráti, které mrzí, že nevyhrála varianta, která měla většinovou podporu sportovních klubů i městského architekta.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka je úspěchem koalice i to, že se nakonec shodla nevymýšlet jiné varianty pro knihovnu a pokračovat v přípravě projektu podle návrhu architekta Zdeňka Fránka na ulici Kapitána Jaroše. S tím souhlasí i jinak kritičtí Piráti. „Pokud by se podařilo stavbu zahájit, byl by to významný a důležitý krok,“ říká Kristýna Znamenáčková. Nyní téma knihovny trochu utichlo, dá se ale čekat, že se znovu zvedne, až bude na konci února známá cena vzešlá z hotové projektové dokumentace.

Mezi kroky, za které vedení města chválí, počítá knihovnu i Dagmar Hamalová. Ale jmenuje i řadu dalších: „Oceňuji, že v některých oblastech se rozběhla činnost pracovních skupin – kultura, knihovna, životní prostředí. Pozitivní je, že se podařilo dokončit významný investiční projekt z minulého období, centrum polytechnické výchovy a vzdělávání. Dobře je, že bez ohledu na politické složení koalice kontinuálně pokračuje rekonstrukce komunikace Milánovy, financování oprav infrastruktury nemocnice, rekonstrukce letního kina, zpracování projektu knihovny a že vedení města nejsou lhostejné památkové budovy v centru města.“

Podobně se vyjadřuje i Petr Malach, který přidává ještě pochvalu za navýšení úklidu a vybudování workoutového hřiště. S iniciativou vedoucí k jeho vybudování přišel s ODS spřízněný Městský parlament mládeže, boskovičtí radní se myšlenky chytili a zrealizovali ji. Bývalý místostarosta Malach vyzdvihuje také plány vedení města řešit problematiku dopravy. Tu vidí jako další hlavní pozitivum své koalice i starosta Jaroslav Dohnálek, podle kterého koalice našla shodu, že dopravu chce řešit prioritně.

Konkrétně vznik kruhového objezdu u pošty se tak stává pro novou koalici velkou prioritou. Okružní křižovatku teď koalice s velkým nasazením tlačí dopředu. Už je hotová studie, příští rok by chtěli mít na stole kompletní projekt. Pokud všechno půjde dobře, stavět by se podle dřívějších vyjádření starosty mohlo začít zhruba za dva roky.

Koalice však udělala či nastartovala během prvního roku i několik dalších kroků. Výrazně se pod taktovkou místostarosty Lukáše Holíka posouvá příprava nového motivačního systému nakládání s odpady. A právě za to vedení města chválí Piráti a Vladimír Farský, který ovšem připomíná, že musí následovat další fáze, zejména revize smlouvy s firmou, která svoz odpadu zajišťuje. Zde město slibuje přímo nové výběrové řízení.

Sám místostarosta Lukáš Holík považuje vedle přípravy nového motivačního systému za důležité také to, že přibylo separačních míst a zvýšila se četnost svozů. „Získal jsem dotaci pro TJ Rytmus a dojde k opravě oken na Školičce. Město je čistější, to si asi každý všiml. Začínáme projektovat jednu z dvou nejproblematičtějších křižovatek. Mám radost, že se mi podařilo vyřešit určité záležitosti, které zde řadu let stály,“ vypočítává Lukáš Holík a mezi úspěchy připojuje ještě pokračování oprav letního kina, investice do modernizace nemocnice a rekonstrukci v Podlesí a Milánovech.

Významný směr vedení města nastínilo u Městské policie. Zvýšilo jí rozpočet, aby neměla trvalý podstav, od nového roku také získá úředníka na veškeré papírování a strážníci mají slíbenou i novou služebnu. Nevyjasněné ovšem je, kde by měla být.

Zásadní krok přišel také na jaře, kdy vedení města oznámilo, že se opět změní šéf nemocnice, kterým byl v té době bývalý senátor za ČSSD Miloš Janeček. Do Boskovic ho v roce 2015 přivedlo minulé vedení právě v čele s ČSSD. I když se starosta hájí, že nebyl odchod nijak politicky motivovaný, je otázkou, jak moc byl dobrovolný. Starosta Jaroslav Dohnálek při odchodu jednatele pouze řekl, že s ním nebyl „na stejné vlnové délce“. Do čela se postavil dosavadní nemocniční náměstek Dan Štěpánský.

Poněkud překvapivě se nyní otevřelo téma odkupu panského dvora od podnikatele Luďka Řehoře. Zatímco tady město začalo podle vyjádření starosty „urgentně“ jednat, u pozemků v Červené zahradě po lihovaru a hotelu Velen už to vypadá, že jednání probíhají spíše jen formálně a bez jakéhokoliv posunu.

Problémy a rezervy

Když se má starosta Jaroslav Dohnálek vyjádřit k tomu, kde vidí problémy či rezervy dosavadního vládnutí, přiznává, že si myslel, že vše půjde trochu jednodušeji a rychleji. Zčásti je to však podle něj způsobeno tím, že koalice není řízena příliš autoritativně a o jednotlivých záležitostech se opravdu diskutuje. „Nikdo nepráská bičem,“ shrnuje lakonicky. Právě v tempu koaliční práce ale vidí největší rezervy. Kromě toho říká, že nové vedení města moc nezasahovalo do chodu úřadu, který by ale potřeboval trochu lépe nastavit komunikaci a spolupráci některých odborů, aby práce byla pružnější. Zdůrazňuje ale, že tím nemyslí žádné větší organizační změny a vyhazování lidí.

„Nebyli jsme jednotní v umístění sportovní haly, ale to už je věřím za námi, teď je potřeba projekt posouvat dál. Jinak necítím v koalici problémy, pokud by byly, nebyla by koalice,“ vrací se ještě ke klíčovému tématu prvního roku místostarosta Lukáš Holík.

S podrobnějším výčtem oblastí, které by se daly zlepšit, přichází bývalá lidovecká místostarostka Dagmar Hamalová, podle níž v některých důležitých oblastech chybí větší aktivita. „Vadí mi nezájem rady města o změny v údržbě zeleně a v hospodaření s vodou ve vztahu k opakujícímu se suchu. Názorným příkladem je, že se nedostatečně staráme o již vysazené stromy, mnohé usychají, místo toho vedení města plánuje výsadbu stovek nových stromů. Přehodnotit je třeba také počet sečí trávníků, aby se sekly ne přísně podle harmonogramu, ale podle jejich aktuálního růstu a vitality. Druhou oblastí je odložení řešení problému nedostatku bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětluje Dagmar Hamalová. Vedení města by mělo podle ní také aktivněji vstupovat do přípravy realizace pro Boskovice významných dopravních staveb – D43 a Boskovické spojky. Zatím podle ní také není jasné, kam budou směřovat priority města v oblasti cestovního ruchu.

Piráti za hlavní problém koalice považují nedostatečnou otevřenost vůči veřejnosti. Nelíbí se jim trojí semináře – nejprve pro koaliční zastupitele, následně pro opoziční a pak pro veřejnost. „Tahle trojstupňová informovanost rozhodně nevzbuzuje důvěru,“ vyjadřuje se Kristýna Znamenáčková. Momentální koalice podle ní není až na občasné snahy místostarosty Lukáše Holíka nastavena v „transparentním módu“ a příliš mnoho názorů veřejnosti, i té odborné, ji ruší od práce za zavřenými dveřmi. „Veřejnost – a do ní se u nás řadí částečně i opozice – se v podstatě dostává k takzvané otevřené diskusi nad projektem až ve chvíli, kdy je projekt víceméně hotový a jen se připomínkuje. Myslíme si, že to není správné. V té chvíli totiž už nelze využít potenciál uživatelů (obyvatel) a proces vede jen k neporozuměním a konfliktům,“ vysvětluje pirátská zastupitelka.

Vztahy koalice s opozicí

Vztahy koalice a opozice pokládá starosta města v tuto chvíli za standardní. V zastupitelstvu sedí od roku 1994, takže o sobě prý bez uzardění prohlašuje, že je politický dinosaurus. Zažil už ledacos a oproti minulému období vnímá zlepšení. „Přestalo to, že se něco válcovalo a že jsme se nešetrně kopali do kotníků a do slabin,“ hodnotí aktuální situaci. Na všech věcech samozřejmě není shoda, což by ani nepovažoval za dobré, ale zástupci koalice a opozice se umí potkat, názory si říct a diskutovat o nich. Také místostarosta Lukáš Holík pokládá vztahy celkově za dobré. „Když se potkáme, snažím se říci aktuální informace z mých gescí,“ popisuje.

Podobně se vyjadřuje i opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová: „Pan starosta je otevřený podnětům od opozičních zastupitelů – ať se týkají jednotlivostí nebo témat zásadních, jako je například rozpočet města. Mám osobní zkušenost, že jako zastupitelé bez problémů získáme informace a podklady, které pro zastupitelskou práci potřebujeme.“ Vysloveně si vztahy a komunikaci se všemi třemi členy vedení města pochvaluje Petr Malach.

Kritičtější je Vladimír Farský. „Pan starosta po volbách tvrdil, jak bude naslouchat, ale dnes mi to tak nepřipadá. Jeden příklad – sportovní komise se sešla pouze dvakrát, městskou radu nezajímal její názor na hlavní investici – sportovní halu. Rada se zavázala vypracovat koncepci rozvoje areálu Červená zahrada, ale ve sportovní komisi po roce opět žádné zadání,“ nelíbí se mu.

Také Piráti, kteří v zastupitelstvu tráví první volební období a jsou představiteli nové politické generace, mají nároky na dobrou komunikaci a vztahy evidentně vyšší a vyjadřují nespokojenost. „Vzhledem k tomu, že koalice vytváří kolem sebe poměrně neprůstřelnou hradbu, přes kterou málokterá informace pronikne dříve než na zastupitelstvu, vzniká tak určité napětí,“ popisuje Kristýna Znamenáčková. Opoziční zastupitelé by podle ní rádi věděli s předstihem a detaily, o čem hlasují, a když to tak není, často kvůli obavám a neinformovanosti hlasují proti návrhu. Přímo na zasedáních zastupitelstva se pak rozpoutávají bouřlivé diskuse a opozice je podle pirátské zastupitelky napomínána, že se zbytečně rýpe v nepodstatných bodech. „Je však poměrně obtížné se s obnosem informací, které se k nám dostávají, vypořádat bez určité míry podezřívavosti,“ říká Kristýna Znamenáčková. Vztahy s koalicí jsou z jejího pohledu vesměs korektní, ale o přátelské atmosféře a komunikaci bez bariér se dá mluvit jen stěží. „Snad je to i poměrně rozmanitým a nesourodým složením koalice, která i uvnitř sebe obtížně hledá shodu, a tak nezbývá energie ani vůle shodu hledat i s opozičními zastupiteli,“ uzavírá své postřehy z prvního roku v zastupitelstvu.

Text vznikl ve spolupráci s Markem Osouchem.

další zpravodajství