Polytechnické centrum se otevřelo a začalo sloužit

V prvním zářijovém týdnu zahájilo svůj provoz boskovické Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání, které vyrostlo u základní školy na Slovákově ulici.

Návštěvníka nejprve před budovou vítá malý biotop. Zeleň okolo jezírka ještě není dostatečně vzrostlá, to bude podle ředitele školy Vladimíra Ochmanského nejméně rok nebo dva trvat. Stejně jako než se doopravdy zazelená zelená střecha budovy. Za jezírkem jsou kontejnery pro pěstitelské práce, kde byly koncem prázdnin nasázeny bylinky.

V jezírku už se zabydlelo několik ryb, které se prohánějí ve vodě, o které se při plánování sportovní haly mluvilo jako o agresivní. „Zatím si nestěžují,“ komentuje s úsměvem Vladimír Ochmanský šest plotic a cejna. Žáby kuňkají a voda nezelená, ačkoliv to tak z dálky může vypadat. Cirkulace funguje dobře, voda je čistá.

Součástí venkovního areálu je také několik hracích prvků. A také několik laviček. „Předpokládá se, že sem bude chodit veřejnost,“ říká ředitel školy. Ve spolupráci s vedením města proto připravuje provozní řád, který určí letní a zimní režim areálu. V nabídce je i koutek pro grilování a opékání.

Co se venkovních prostor týká, má ředitel zatím největší radost z amfiteátru. Na konci prázdnin sem svolal poradu učitelů, aby si vyzkoušel, kolik se do něj vejde lidí a jaká je zde akustika. Napočítal kapacitu asi 160 dospělých, v případě dětí z prvního stupně by to bylo i víc. „To je něco, co škola neměla. Vesnické školy typu Knínice mají sál, gymnázium má aulu, to žádná z našich tří budov nemá. Tohle je sice jen na léto, ale je to bezvadné,“ vysvětluje Vladimír Ochmanský. Akustika je výborná, součástí vybavení je i výkonný dataprojektor pro projekce ve večerních hodinách.

Učebny

Uvnitř budovy se nacházejí celkem čtyři učebny. Ta první je přírodovědná a obsahuje třicet pracovních míst. Z toho čtyři stoly s počítači pro experimenty. Učebna je vybavena klasickými i drahými mikroskopy, je v ní akvárium a terárium, ve kterém zatím žije vypůjčená agama. „Na přírodopis a na experimenty je tam toho opravdu hodně,“ konstatuje ředitel školy. Výhodou podle něj je, že učitelka, která zde působí, je původním povoláním bioložka – vědecká pracovnice.

Druhá je učebna drobných řemesel, která byla v projektu koncipována na 20 pracovních míst. Nyní je zde o něco málo víc a rozvíjet by se zde měly rukodělné práce dětí z prvního stupně a podobně. Učebna není tak velkolepě vybavená, jsou zde vozíky s nářadím a pomůcky pro drobnější ruční práce.

Třetí učebna pro 24 dětí nese dle projektu název dřevo-kovo-elektro výroba. „Je to vlastně něco jako dílna, ale trošku odlišná oproti tomu, co známe a máme na jiných pracovištích. Není to dílna, kde jsou svěráky. Víc než to dřevo se spíš předpokládá to elektro a kovo,“ popisuje Vladimír Ochmanský. A práce se programovatelnými stavebnicemi Lego a dalšími. Z původního vlastního vybavení sem škola doplnila i klasické Merkury.

Nejhonosněji vybavená a nejdražší je poslední učebna techniky a technologií. Zde je 10 pracovních míst s počítači a jsou zde nejrůznější modely. „Některé jsou opravdu hodně drahé, v řádech stotisíců,“ glosuje ředitel. Jedná se kupříkladu o modely pro hydrauliku, CNC soustruh, frézu, kartézský stroj a dvě 3D tiskárny – lepší než ty, které škola dosud užívala. Dále je to třeba model parního stroje nebo školící systém na větrnou či sluneční energii.

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Součástí nové budovy je také kabinet a hodně prostorné sklady, což je podle ředitele dobré, protože škola má hodně pomůcek. Je zde také vlastní server, který zatím není propojený se školním serverem. „To je trošičku nevýhoda, učitelé mají materiály na našem serveru, takže když přijdou do jakékoli učebny na Sušilově, na Slovákově nebo na Zelené, tak se k nim dostanou. Sem musí jít zatím s flashkou. Ale to se zvládne a časem propojí,“ vysvětluje ředitel školy.

Využití

Pro běžnou výuku budou novou budovu využívat děti ze školního pracoviště na Slovákově ulici. V učebně technologií podle ředitele pravidelná výuka probíhat nebude, to je spíš ukázková místnost, kam budou děti chodit v rámci nepovinných předmětů, volitelných předmětů či zájmových kroužků. „A to bude právě i pro děti z jiných pracovišť,“ doplňuje ředitel.

Podle studie proveditelnosti budou centrum navštěvovat také další školy z okolí Boskovic a místní mateřská škola. Ředitel předpokládá také spolupráci se Střediskem volného času.

„Je to určitě věc, která je svým způsobem kontroverzní,“ shrnuje svoje pocity z nové budovy ředitel Vladimír Ochmanský, rovněž zastupitel za ODS, která stavbu nepodporovala. Podle ředitele dnes ale přichází většina lidí s tím, že nejsou nijak zaujatí a spíše zvědavě nakukují, co na místě vzniklo. Budova je podle něj vizuálně zajímavá a přínos pro školu určitě má.

Provoz ale samozřejmě představuje i další náklady. „Je to velký projekt. Po bitvě je každý generálem, nechci to kritizovat. Něco nás to ještě bude stát.“ Přínos je podle ředitele i v tom, že se na Slovákově uvolní další prostory. Školy se totiž v posledních letech opět naplnily a dnes se co do počtu dětí pomalu dostávají do stavu, který zde byl předtím, než došlo k jejich sloučení. „Jsme rádi, že se nám uvolní jedna nebo dvě učebny a budeme je moci využít jinak,“ říká ředitel.

Boskovická základní škola bude už letos zapojena do ověřování nového školního předmětu Technika. Zatím k tomu však nemá bliží informace, které získá až příští týden na ministerstvu. „Asi nás oslovili proto, že viděli, že tady ty podmínky pro to máme.“

Personální zajištění

Co se týká pedagogického pokrytí výuky, nemá ředitel obavu. „Máme šikovné učitele,“ říká. Přírodovědná část je úplně bez problémů, u technické části bude nutné proškolení pedagogů. Problém je spíše s údržbou a nepedagogickými pracovníky – školství totiž mají přejít na nový systém financování, a ten je nastaven tak, že škola bude mít daleko větší možnosti ve financování učitelů, ale normativy pro nepedagogické pracovníky jsou nakonec velmi přísné. Aktuálně tedy ředitel přijal pro Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání velmi šikovného školníka, ale neví, jestli se podaří normativy změnit natolik, aby ho škola mohla zaplatit a také vyčlenit dostatečný počet hodin pro uklízečky. Jedná se o problém na celostátní úrovni, školy nyní zjišťují, jak mohou postupovat, aby vyjednaly změnu. Jinak by běžné provozní náklady budovy podle ředitele neměly být příliš vysoké.

Náklady na CPV

Celkové náklady na vybudování Centra polytechnické výchovy a vzdělávání se nakonec vyšplhaly na 76 milionů korun. Z toho 75 milionů za stavbu a vybavení a 1 milion za projekt a projektový dozor. Město na začátku září obdrželo z dotace zatím něco přes 30 milionů korun a krácení dotace vypadá na 5 milionů, o dalších 5 se stavba prodražila. „Suma sumárum to nyní vypadá, že na začátku se říkalo, že CPV bude město stát 10 milionů korun, nyní jsme cca na 20 milionech, když to dobře dopadne. Ale je to živý organismus, pořád se to vyvíjí,“ doplnil údaje místostarosta Lukáš Holík (ANO). Ke krácení dotace má dojít pro administrativní pochybení na straně externí firmy při výběrovém řízení. Město to rozporuje. Stavba trvala přibližně rok.

„Architektura je to nádherná, považuji to konečně za stavbu z 21. století, která do Boskovic patří. Je zde samozřejmě ta historie tohoto místa, ale když ji dám pryč a podívám se, co tady vzniklo, očima člověka, který sem přijede a nezná to tady, určitě to musí být pozitivní dojem,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík.

další zpravodajství